Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
  • box
Śmiało, studenci, na wykłady śpieszcie się!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze źródła wiedzy mądrość duszkiem trzeba pić,
Bez nauki trudno żyć!
Wiedza radość w nas wyzwala,
Łączy ludzi z bliska, z dala,
Na samotność nie pozwala,
Wśród przyjaciół chce się żyć !
Łączcie pożytek z przyjemnością w UTW:
Tańczcie, malujcie, ćwiczcie ciało oraz mózg,
Chłońcie kulturę i zwiedzajcie piękny kraj,
Niechaj w sercach będzie maj!
W naszej uczelni wiele sekcji czeka cię:
Gwiazdą w teatrze bez problemu staniesz się,
Napiszesz powieść albo mądry, wzniosły wiersz,
Jakie to przyjemne jest!
Gdy chcesz zachować młodość, przyjdź do UTW,
Swoje marzenia możesz spełnić właśnie tu.
Śpiewajmy głośno, ile w piersiach starczy tchu:
„NIECHAJ TRWA NAM UTW !!!!!!!”
20
kwi

Życzenia Wielkanocne

UTW

20
kwi

Jak się odżywiać w wieku 60+ - wykład otwarty

UTW

9 kwietnia 2019 roku w Dworku Modrzewiowym członkowie Stowarzyszenia UTW w Kutnie spotkali się
z przedstawicielami Fundacji DOZ dbam o zdrowie, którzy zaproponowali zebranym w ramach programu "Cieszyć się życiem 2018" temat związany z prawidłowym odżywianiem ludzi w wieku 60 +.

Przedstawicielka Fundacji Elżbieta Łacina zapoznała zebranych z działalnością Fundacji oraz przedstawiła dietetyka klinicznego mgr Izabelę Nowak, która wygłosiła wykład na powyższy temat ilustrowany pokazem multimedialnym.
Prelegentka wskazała na konieczność stosowania indywidualnej diety z uwzględnieniem wieku, płci i stanu zdrowia, gdyż ma ona na celu zapewnienie człowiekowi niezbędnej energii i składników pokarmowych w ilościach wskazanych dla danego organizmu. Ważne jest by zapotrzebowanie organizmu na pokarmy z poszczególnych grup pokarmowych (węglowodany, tłuszcze i białka) spożywane były w odpowiednich proporcjach i ilościach dla zapewnienia równowagi energetycznej.
Zebrani uzyskali wskazówki związane ze sposobem sporządzania posiłków, częstotliwością ich spożywania
i komponowania składu produktów w poszczególnych porcjach żywnościowych. Nie bez znaczenia jest również kontrolowanie masy ciała gdyż nadwaga prowadzi do wielu groźnych chorób takich jak miażdżyca, nadciśnienie, cukrzyca itp.
Niezbędnym warunkiem dla utrzymania dobrego stanu zdrowia jest spożywanie kilka razy dziennie warzyw
i owoców oraz wypijanie około 2 litrów płynów (bez cukru) a do tego należy zapewniać organizmowi jak najwięcej ruchu na świeżym powietrzu.
Należy też zadbać o unikanie stresów i starać się pogodnie podchodzić do życia gdyż:

POZYTYWNE MYŚLENIE KRZEPI BARDZIEJ NIŻ JEDZENIE !!!

Uczestnicy spotkania mogli zaopatrzyć się w materiały reklamowe propagujące zdrowy styl życia oraz herbatki ziołowe ufundowane przez Fundację DOZ dbam o zdrowie.

Dziękujemy !!!
Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska


10
kwi

"MY FAIR LADY" z nieśmiertelnymi przebojami

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dnia 07.04.2019 r. słuchacze SUTW w Kutnie, na wyjeździe kulturalnym do Teatru Wielkiego w Łodzi mogli posłuchać tych przebojów i obejrzeć jak spełniają się marzenia, że los każdego może się odmienić na lepsze.

Libretto musicalu „My Fair Lady” , będącego jednym z największych światowych sukcesów tego gatunku, powstało na podstawie dramatu Georga Bernarda Shawa. „My Fair Lady” to nie tylko trzymająca w napięciu, zabawna i pełna zaskakujących zwrotów fabuła. Dzięki piosenkom takim jak „Jeden szczęścia łut”, „Przetańczyć cała noc” czy „Tę ulicę znam”, będącymi nieśmiertelnymi przebojami oraz pogodnej wartko toczącej się historii ujętej w doskonałych dialogach „My Fair Lady” to spektakl zdolny usatysfakcjonować zarówno wytrawnego melomana jak i początkującego bywalca teatru muzycznego.
My czuliśmy się usatysfakcjonowani i gratulujemy artystom oraz twórcom tego musicalu.

Opracowanie: S. Szadkowska
Zdjęcia : M. Sinior


03
kwi

ZASOBY ARCHIWUM DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

26 marca 2019 roku w sali wykładowej WSGK w Kutnie Kierownik Archiwum Państwowego w Płocku, Oddział w Kutnie pani mgr Jolanta Leśniewska przygotowała wykład pt. „Dzieje ludzi miasta zapisane w dokumentach – zasobach archiwum w Kutnie dostępne dla każdego”.

Prelegentka spotkanie ze słuchaczkami i słuchaczami SUTW rozpoczęła od odpowiedzi na pytanie: Po co są archiwa?”
Archiwa istnieją dla całego społeczeństwa, jako organizatorzy dostępu do przeszłości, tak aby każdy mógł w nich szukać odpowiedzi na swe pytania. Są spichlerzem pamięci. Gromadzą i udostępniają dokumenty.
Ludzie od najdawniejszych czasów gromadzili różne dokumenty. Aby uchronić od zapomnienia ważne dla nich informacje. Początkowo były to głównie potwierdzenia praw własności, a później również inne dokumenty ważne dla funkcjonowania państwa i sprawowania władzy. Własne archiwa prowadziły instytucje kościelne i osoby prywatne. Z biegiem czasu w archiwach gromadzono coraz więcej materiałów używanych za cenne dla państwa
i kultury. Dzięki temu archiwa są dziś kopalnią wiedzy o przeszłości. Bez dokumentów nie znamy historii miasta
i swoich korzeni. Archiwa się zmieniły. Najnowsze osiągnięcia techniki pozwoliły na zdigitalizowanie dokumentów
i są dostępne w Internecie.
Pani Jolanta Leśniewska dużą część wykładu poświęciła zasobom zgromadzonych dokumentów w kutnowskim archiwum, z których możemy się dowiedzieć o historii Kutna i jego mieszkańców.
Archiwum w Kutnie posiada dokumenty zgromadzone od II połowy XVIII wieku do czasów współczesnych. Pozwalają one wejrzeć w różne aspekty życia społecznego i gospodarczego, w różnych epokach historycznych
i ustrojowych naszego miasta i regionu. Zgromadzone są dokumenty pisane w języku rosyjskim, ze względu
na zabór carski.
Z archiwalnych dokumentów, które przedstawiła pani kierownik można się dowiedzieć np. z księgi ludności, gdzie, oprócz imienia i nazwiska osób napisane było, skąd przybyli, jakiego byli wyznania, pochodzenia, jaki posiadali zawód. Kobiety najczęściej były przy mężu, z dokumentów cech rzemieślniczych dowiemy się , jakie przeważały w Kutnie zawody na przestrzeni lat, które zawody przetrwały, a które zniknęły, natomiast z ksiąg hipotecznych o historii kutnowskich nieruchomości, kamienic, dworców, ziemi. Kto za ile kupił i sprzedał daną nieruchomość. Zgromadzono także dokumenty nie istniejących już kutnowskich zakładów pracy. Mnóstwo historycznych zdjęć, przedstawiających portrety mieszkańców, uroczystości państwowych, rodzinnych, czy innych wydarzeń lub miejsc.
Zgromadzone są akta instytucji szkolnych, świadectwa, podania, życiorysy i wiele innych cennych dokumentów,
z których korzystają osoby prywatne, naukowcy, genealodzy, socjologowie i inni.
Akta metrykalne i zgonu mieszkańców naszego regionu są dostępne w Internecie. Pani Leśniewska bardzo zachęcała do poszukiwań swoich przodków, zaczynając od własnych zasobów zgromadzonych w swoich domowych szufladach: akta stanu cywilnego, zdjęcia , dokumenty finansowe, akta notarialne i inne ważne dokumenty. Zachęcała do tworzenia drzewa genealogicznego własnej rodziny, gdzie oprócz swojej wiedzy
i zgromadzonych dokumentów do skorzystania z dalszych poszukiwań przodków, z ksiąg metrykalnych dostępnych w Internecie. Wystarczy kliknąć: www.szukajwarchiwach.pl i nie wychodząc z domu, poszukać dalszych własnych korzeni. Można też odwiedzić Archiwum w Kutnie, ul. Zamkowa 4. Tam znajdziemy odpowiednią fachową pomoc w poszukiwaniach.
Szefowa kutnowskiego archiwum prosiła, aby nie wyrzucać zdjęć, czy innych dokumentów, zgromadzonych przez osoby zmarłe, którymi bliscy nie są zainteresowani, aby przynieść je do archiwum, by pamięć o świecie, który minął, poznały następne pokolenia.

Opracowanie : E. Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska


13
mar

Dzień Kobiet w Kulturalny Dworku

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku8 marca 2019 roku w Dworku Modrzewiowym w Kutnie rozległy się dźwięki muzyki
i śpiewu.
Tego dnia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie było otwarte
dla wszystkich chętnych.
Słuchaczki sekcji literackiej SUTW Danuta Kawka, Jadwiga Grabecka, Stanisława Augsburg, Barbara Ratajczyk, Jolanta Komorowska przygotowały i przedstawiły scenkę pt. „Ewa i mężczyźni”. Jak sam tytuł wskazuje była to historia dwojga ludzi, ich spotkanie, miłość, rozstania, pożegnania, wspomnienia. Historia ta była przeplatana piosenkami tematycznie związanymi z aktualnymi ich przeżyciami.
Piosenki: „Na strażnicy”, „Mówiły mu”, „To były piękne dni”, „Puste koperty”, „Żegnaj Pamelo”, „Już nigdy” i inne śpiewali wszyscy zebrani przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał Maciej Szymański zaproszony przez prowadzącą spotkanie Danutę Kawkę. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem piosenki „Kocha się raz”. Wieczór upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze.

Opracowanie: Z. Franczak
Zdjęcia: M. Sinior

06
mar

Harcerze u Seniorów

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pierwszy wykład pt. „Kutnowskie harcerstwo na przestrzeni 100 lat” po feriach zimowych odbył się
26 lutego 2019 roku w sali wykładowej WSGK w Kutnie

Koleżanki i koledzy z SUTW mieli przyjemność spotkać się i wysłuchać interesujących opowieści druha Wiesława Aksmana, od 81 lat w harcerstwie, oraz młodsze pokolenie druhnę Julkę i druha Michała.
Harcmistrz Wiesław Aksman jest komendantem kręgu seniorów „Dębowego Liścia” im. Olgi
i Andrzeja Małkowskich.
Druh opowiedział jak zaczęła się jego przygoda z harcerstwem, a także przybliżył nam historię powstania harcerstwa w Polsce.
Od roku 1910 samorzutnie powstawały zastępy i drużyny. W zaborze austriackim skauting działał legalnie,
w pozostałych w konspiracji. Nowy system wychowawczy postrzegany był jako dobry sposób wychowania młodzieży na żołnierzy i przyszłych obywateli Odrodzonej Polski. Dlatego skautingiem zainteresowały się organizacje niepodległościowe m in. „Zarzewie” i „Sokół”.
Przy lwowskim „Sokole” powstało Związkowe Naczelnictwo Skautowe, a Andrzej Małkowski zorganizował pierwszy kurs skautowy na początku 1911 roku.
22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski wydał rozkaz tworzący oficjalnie pierwsze drużyny skautowe we Lwowie.
Ta data uznawana jest jako symboliczny dzień powstania harcerstwa.
I tak harcerstwo przeobrażało się na przestrzeni ponad 100 lat. Utworzono Związek Harcerstwa Polskiego, które postanowiło poszukać nowej formuły działania, doprowadzając do rozwoju ruchu zuchowego
i wędrowniczego, oraz rozwoju specjalności.
Harcerze w okresie międzywojennym włączali się w walkę o granice Odrodzonej Ojczyzny. Wzięli udział
w obronie Lwowa, w czasie II wojny światowej w powstaniu warszawskim.
Po wojnie , zwłaszcza po 1956 roku nastąpił niezwykły rozwój drużyn harcerskich, polegających na nauce samodzielności, pomocy, dobrego uczynku, obcym i swoim.
Sami pamiętamy akcję „niewidzialnej ręki”, polegającej na pomocy wniesienia węgla osobie starszej do domu.
Druh przybliżył znaczenie sztandaru i krzyża harcerskiego, munduru, a także składania harcerskiej przysięgi.
Pierwsza drużyna harcerska na Ziemi Kutnowskiej zawiązała się w Krośniewicach. Drużynowym był aptekarz
pan Filipowicz. W Kutnie natomiast powstały dwie drużyny harcerskie. Pierwsza w Realnej Szkole Kupieckiej, obecnie Liceum im. Henryka Dąbrowskiego, druga Rzemieślnicza, przygotowująca do zawodu, np. szewca.
Po niezwykłym wprowadzeniu nas w historię harcerstwa druha Wiesława Aksmana głos zabrało młode pokolenie naszego kutnowskiego harcerstwa.
Druh Michał jest drużynowym młodzieży w wieku 13 – 15 lat , grupy 30 osobowej w Szkole Podstawowej nr 4
w Kutnie. Jest to służba polegająca na uśmiechu, zabawie z dziećmi z Domu Dziecka, rajdami nad morze,
w góry i inne ciekawe miejsca.
Druhna Julka ma 16 lat i jest drużynową Kutnowskiej Drużyny Wędrowniczej im. Tadeusza Rejtana. Harcerstwo dało jej możliwość poznania ciekawych ludzi, odwagi w wystąpieniach publicznych, pomagania w szpitalu seniorom, poznawania ciekawych miejsc.
Harcerstwo kutnowskie przeprowadza akcje charytatywne na rzecz zwierząt, jest organizatorem WOŚP
w Kutnie, wycieczek , wyjazdów na rajdy, kajaki, wspólnych zabaw i śpiewu przy ognisku, spotkań z seniorami. Kutnowscy harcerze działają także na rzecz akcji promującej Kutno, zwracając szczególną uwagę na harcerstwo.
Z międzypokoleniowej dyskusji wyłonił się obraz harcerstwa stale żywego i wciąż obecnego w życiu społeczności naszego miasta i regionu. Harcerstwa łączącego nie tylko pokolenia , ale i różne środowiska.
Nic tak nie łączy pokoleń jak śpiew i muzyka. Bohaterką na koniec naszego spotkania stała się piosenka harcerska.
Druhowie Julka i Michał okazali się świetnymi dyrygentami, kierując wielopokoleniowym chórem , przy śpiewie Julki i akompaniamencie gitary Michała wykonaliśmy piosenki pt.”Szara Lilijka” i „Szare Szeregi”.

Opracowanie : E. Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska


27
lut

Zabawa z piosenką w Kulturalnym Dworku

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

8 lutego 2019 r. w Kulturalnym Dworku prowadziłam imprezę „Zabawmy się
z piosenką".


Napisałam, że "prowadziłam" ale, czy to prawda?... Tej imprezy "nie dało się prowadzić" a to za sprawą muzykalności, talentów, emocji i temperamentów uczestników spotkania.

Podzielonym na 2 zespoły (czerwonej i niebieskiej nutki) gościom, pod przewodnictwem liderek Heleny Kowalskiej i Barbary Trzaskalskiej, zaproponowano zabawę według reguł spopularyzowanych kiedyś przez program telewizyjny ŚPIEWAJĄCE FORTEPIANY.
Inicjatorką, wykonawczynią rekwizytów oraz osobą zajmującą się obsługą urządzeń odtwarzających
i nagłaśniających była Kol. Maria Chruścielska. - Ja, Danuta Kawka, jak już wspomniałam, prowadziłam program (starałam się) i przydzielałam punkty za wykonywanie zadań. - Tablicą z zaszyfrowanymi fragmentami piosenek oraz ilustracjami, zajęła się Kol. Zofia Franczak.
Na skutek ogromnego, wzmacnianego rywalizacją, zaangażowania uczestników spotkania drżały modrzewiowe ściany zabytkowego dworku, wsłuchując się w piosenki z minionych lat. Na pamięć ale i z możliwością skorzystania z tekstów opublikowanych w śpiewnikach SUTW "Piosenka jest dobra na wszystko" tego popołudnia śpiewano - Czumbalalajkę, Czerwone jagody, Gdybym miał gitarę, Goniąc kormorany, Złoty pierścionek, Jesienne róże i wiele innych piosenek zamieszczonych i nie zamieszczonych w śpiewniku.
Rywalizacja zespołów zakończyła się oczywiście remisem a uczestnicy zabawy żegnając się zabrali ze sobą
jej atmosferę i radość wspólnego śpiewania.


Opracowanie : D.Kawka
Zdjęcia : D. Konopczyńska22
lut

PLAN WYKŁADÓW NA II SEMESTR 2018/2019

UTW

06
lut

Wyjazd kulturalny do Płocka

UTW


15
sty

Zadbajmy o formę umysłu -spotkanie z doktorantem Jackiem Łapińskim

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

8-go stycznia 2019 r. odbył się pierwszy wykład w 2019 roku. Spotkaliśmy się w WSGH z doktorantem Jackiem Łapińskim. Temat wykładu :„Jak zadbać o formę umysłu – neurobik, pamięć i kreatywność”.

Wykład rozpoczął się od konsternacji i zdziwienia, gdy prowadzący zadał pytanie „Dlaczego jestem głupi?”.
W ciszy która wtedy zapadła można było usłyszeć trzepot skrzydeł motyla. Zaskoczeni słuchacze próbowali zrozumieć o co chodzi prowadzącemu...

Rozwój osobisty to temat rzeka, niby każdemu wydaje się, że dużo wie, jednak gdy zaczyna mówić prawdziwy specjalista i znawca tematu, okazuje się jak wiele prawd, na pozór oczywistych nam umyka. Proste wskazówki rozjaśniają umysł i poszerzają światopogląd. Żyć w zgodzie ze sobą i z innymi. Mieć zdrowie, być zakochanym. Skupić się na rodzinie i kilkorgu przyjaciołach. Tak naprawdę niewiele nam trzeba aby być szczęśliwym i by cieszyć się wolnością. Jednak nic z tych rzeczy nie jest nam dane na talerzu, trzeba włożyć dużo pracy aby nam się w życiu wiodło.

Niektóre rzeczy trzeba odpuścić, by prawidłowo zadbać o zdrowie psychiczne i fizyczne w późniejszych latach życia. Dlatego mamy dużo czytać, bo czytanie jest pokarmem dla mózgu i duszy. Warto chodzić na długie spacery by przewietrzyć głowę i dotlenić organizm. Dać czas by spokojne myśli płynęły bez zmartwień i pośpiechu. Spotykać z przyjaciółmi. Nawiązywać nowe znajomości. Dobrze się wysypiać i unikać stresów, gdyż nadmierny stres dołuje i niszczy psychikę, prowadzi do chorób i depresji. Po co zamartwiać się na zapas, myśleć że świat się zawali jeśli nie mamy na to wpływu. Lepiej w tym czasie rozwijać nowe pasje. Gdy byliśmy młodzi, mieliśmy inne obowiązki i co innego nas interesowało.Teraz mamy czas na wypróbowanie czegoś nowego, co da nam bodziec do dalszego rozwoju i zmotywuje nas do lepszego działania. Korzystajmy z naszej inteligencji, uczymy się języków obcych, w ten sposób ćwiczymy pamięć, poszerzamy horyzonty, oraz zmieniamy postrzeganie otaczającego nas świata.

Myślenie kreatywne motywuje nas do lepszego działania, możemy zadawać sobie pytania: Co? Jak? Dlaczego? Umysł może być jak woda, czysta lub zamulona i my mamy na to wpływ. Tak samo ważne jest by najpierw myśleć a potem mówić, nigdy na odwrót. Szkoda, że nie zawsze nam się to udaje, zwłaszcza gdy targają nami silne emocje. Warto się wyciszać, uspokajać, relaksować. Znajdźmy chwilę spokoju dla siebie, np. gdy się obudzimy, podejdźmy do okna i cieszmy się że słoneczko pięknie świeci, pomyślmy że właśnie dziś spotka nas coś dobrego, że jeszcze żyjemy i bądźmy optymistami a wtedy z dnia na dzień będziemy szczęśliwsi.

Jacek Łapiński wydał książkę zatytułowaną „Jak być lepszym’’, która zawiera mnóstwo wskazówek
i inspiracji z których możemy skorzystać, by poprawić jakość swojego życia.

Opracowanie: H. Wastowska
Zdjęcia: S. Szadkowska


19
gru

"To właśnie tego wieczora"- wieczornica poetycko-wokalna w Kulturalnym Dworku

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku14 grudnia 2018 r. w Dworku Modrzewiowym w Kutnie odbyła się wieczornica poetycko-wokalna pod tytułem "To właśnie tego wieczora" z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie było otwarte
dla wszystkich chętnych. Przybyli na uroczystość goście wysłuchali wierszy, kolęd i pastorałek przygotowanych
przez sekcję literacką SUTW.
Członkowie sekcji; Maria Stępniak, Stanisława Augsburg, Elżbieta Żółtowska, Barbara Ratajczak, Joanna Kicała – Kowalczyk, Jolanta Baranowska -Komorowska ,Marlena Kluk, Maria Wierzbicka, Danuta Kawka, Jadwiga Grabecka, Andrzej Zielonka recytowali poezję poetów; E. Berndsena, W. Chotomskiej, C.K. Norwida ,
J. Tuwima,Twardowskiego i innych.

Piękne wiersze o wydarzeniach tego wieczora o narodzinach Jezusa przeplatane były kolędami;
Gdy się Chrystus rodzi, Jezus malusieńki, Mędrcy świata i inne. Kolędy to pieśni oparte na biblijnych opisach narodzin Jezusa, pokłonu pasterzy i mędrców. W Polsce znamy ponad pół tysiąca kolęd i chętnie je śpiewamy.
Tak było i w Dworku Modrzewiowym. Kolędy chóralnie odśpiewali wszyscy zebrani na spotkaniu goście. Święta Bożego Narodzenia to też zwyczaj obdarowywania się prezentami oraz stawiania w domu przystrojonej choinki. Zwyczaj stawiania drzewka trafił do Polski z Niemiec w XIX wieku. Umieszczone na gałązkach światełka i gwiazdy na czubku wyrażają radosną nowinę o przychodzącym Jezusie. O to, by taka choinka stanęła w Hospicjum Kutnowskim zadbały Panie; Halina Głogoza, Danuta Konopczyńska, Ewa Wieczorkowska.
Członkinie warsztatów Rękodzielniczych SUTW przygotowały piękne drzewko nazwane "białą choinką",
gdyż udekorowane zostało białymi ozdobami własnoręcznie wykonanymi.
Ewa Wieczorkowska przekazała też obrazki przedstawiające "dobre duszki" wraz z życzeniami, aby rozweselały chorym każdy dzień. Obrazki namalowała własnoręcznie. Przedstawicielki Hospicjum Kutnowskiego obecne
na uroczystości przekazały podziękowania w formie listu. Przewodnicząca SUTW Maria Wierzbicka odczytała jego treść, która brzmi;

Szanowni Państwo:
W imieniu własnym, osób chorych oraz wszystkich pracowników i członków Hospicjum Kutnowskiego pragnę serdecznie podziękować za pamięć i serce dla naszych chorych.
Dziękuję za przekazanie wspaniałego daru w postaci drzewka świątecznego ,choinki
z przepięknymi ozdobami, które zostały własnoręcznie wykonane. Wyrażam głęboką wdzięczność Państwu
za wspieranie i zrozumienie działalności naszego Stowarzyszenia.
Z serca dziękuję ;
Wiesława Sobczyk
Członek Zarządu Hospicjum Kutnowskiego.


Był to bardzo wzruszający moment uroczystości. Spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze.
Wieczór zakończył się przyjaznymi rozmowami przy herbacie i ciasteczkach. Dzięki takim spotkaniom nasze tradycje nie zaginą.

Opracowanie : Z. Franczak
Zdjęcia : S. Szadkowska

19
gru

Bydgoszcz na bis!

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku13.12.2018 r. po raz drugi grupa teatralna „Czemu nie?” z SUTW w Kutnie, gościła na deskach Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Tym razem seniorzy, miłośnicy teatru oraz słuchacze bydgoskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku mogli podziwiać nas w spektaklu „Opera mydlana” – komedii kryminalnej wg scenariusza Dominiki Staniszewskiej
i w reżyserii Krzysztofa Ryzlaka.

Tak jak poprzednio, to dzięki Małgorzacie Żurańskiej – Wilkowskiej nasi aktorzy mogli pokazać swój talent
i jeszcze raz udowodnić, że wszystko jest możliwe, bez względu na wiek, więc „czemu nie?” spróbować.
Na to pytanie spróbujmy sobie odpowiedzieć sami.
Przedstawienie spotkało się z bardzo serdecznym przyjęciem przez widzów, czego potwierdzeniem były najczęściej słyszane oceny: „świetne.., niemożliwe, że to aktorzy amatorzy…”, a także zaproszenie na kolejny występ.
Dziękujemy naszym artystom, instruktorowi – reżyserowi i przyjaciołom.

Opracowanie : M. Kluk
Zdjęcia : H. Kowalska

18
gru

Jak co roku, w grudniowy wtorek ...

UTW

12
gru

Bezpieczny senior – spotkanie z Marleną Kawulską

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuDnia 4 grudnia 2018 roku do auli WSGK przybyli słuchacze UTW by spotkać się
z potomkiem Arkadego Fiedlera, słynnego autora wielu książek podróżniczych oraz zekranizowanej niedawno książki "Dywizjon 303", który to film w listopadzie 2018r. obejrzeli członkowie SUTW. Niestety, do spotkania nie doszło.
Przewodnicząca Zarządu SUTW Maria Wierzbicka poinformowała obecnych o nagłym wyjeździe Arkadego Radosława Fiedlera w kolejną podróż i niemożności wcześniejszego powiadomienia o tym słuchaczy UTW. Spotkanie zostało przełożone na późniejszy termin.
W zamian Zarząd SUTW zaproponował spotkanie na bardzo ważny, wymagający ciągłego omawiania
i przypominania o znaczeniu dla wszystkich nie tylko ludzi w starszym wieku temat, związany z bezpieczeństwem.
Temat "Bezpieczny senior" zaprezentowała, odwołując się do doświadczeń obecnych na spotkaniu oraz
w oparciu o pokaz multimedialny Doradca Zawodowy i Personalny, prowadząca własną działalność na rynku pracy, podejmująca realizację projektów rządowych i europejskich Marlena Kawulska.
Prelegentka zaapelowała do zebranych o rozsądek i nie poddawanie się oszustom działającym na szkodę, szczególnie osób starszych, stosującym w swoim działaniu różne metody w celu wyłudzania pieniędzy (metoda
na wnuczka, na hydraulika, na inkasenta, na policjanta itp) z użyciem coraz to nowszych sposobów działania
np. odurzanie "perfumami".
Szczegółowo omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakie należy stosować we wszelkich kontaktach 
z osobami nieznanymi tak na ulicy, w sklepie, w domu, szpitalu itp., zwracając uwagę na rozwagę w postępowaniu w celu unikania prowokowania sytuacji niebezpiecznych, mogących spowodować straty majątkowe jak
i zdrowotne.
Dużą część spotkania poświęcono również na wskazanie zagrożeń oszustwami na szkodę użytkowników komputerów, które są związane z poruszaniem się w sieci internetowej.
Jak najczęstsze spotkania w celu rozmów na temat bezpieczeństwa oraz podejmowanie tych tematów w gronie znajomych czy członków rodzin, może sie przyczynić do uniknięcia stresów, związanych z utratą oszczędności życia czy dóbr majątkowych a co za tym idzie utraty zdrowia.

Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska

29
list

Przemoc wobec osób starszych. Konteksty zjawiska. Konferencja "Kutno- Miastem Mocy przeciwko przemocy".

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku22 listopada 2018 roku w sali widowiskowej KDK odbyła się konferencja zorganizowana przez tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pt. „Kutno - Miastem Mocy przeciwko przemocy”, w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wspieraniu Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Akcja ma na celu podniesienie świadomości w społeczeństwie w zakresie przemocy wobec dzieci
i osób starszych.
Słuchacze SUTW z uwagą przysłuchiwali się prelegentom, poruszających temat przemocy wobec osób starszych nie tylko na podstawie badań statystycznych.
Osoby starsze mają zaufanie wobec najbliższych. Czują się bezpieczne. Dotyczy to większości rodzin. Ale są rodziny, gdzie stosuje się wobec nich przemoc fizyczną, poniżenie, izoluje, przemoc ekonomiczną, polegającą
na wykorzystywaniu pieniędzy przez kogoś innego w rodzinie, wytykanie niepełnosprawności [psychiczne].
Zdaniem gerontologa dr Grażyny Busse takie traktowanie jest często nie dostrzegane, aprobowane społecznie, minimalizowane, usprawiedliwiane.
Spotykamy się także z przemocą horyzontalną, która występuje wśród rówieśników i werbalną, w złym traktowaniu osób starszych w służbie zdrowia, transporcie publicznym, w sklepie, czy urzędzie.
Takie negatywne i wrogie nastawienie wobec osób starszych, dyskryminujące ich ze względu na wiek nazywa się ageizmem. Przykłady tego zjawiska występują często w dowcipach i reklamach. Dlatego tak ważne jest poczucie godności i własnej wartości, żebyśmy się szanowali i nie poddawali, a nawet nie bali w sytuacji zagrożenia
od strony najbliższych osób zgłosić przemoc na policję.
Konieczne jest uświadomienie, szczególnie młodszemu pokoleniu, że starość jest fazą życia, której dożywa większość ludzi, że ten okres może być także twórczy i radosny, a seniorzy mają często dużo energii, która może zostać spożytkowana między innymi, na rzecz lokalnej wspólnoty i działań międzypokoleniowych.
Dobrym przykładem takiej działalności łączącej pokolenia jest „Domostwo” z Żychlina, gdzie młodzi ludzie wspólnie z seniorami wykonują różne prace, rzeżbią, występują w przedstawieniach, inscenizacjach historycznych, grają w różne gry, rozmawiają. I dzięki takim działaniom, rodzi się ciekawość i wzajemne poznawanie się, budujące między nimi mosty. Młodzież z tego ośrodka przygotowała i przedstawiła widowisko, dotyczące przemocy w rodzinie.
Z kolei w budowaniu świadomości podstawowych praw grupa „Samoobrona dla Seniora” pokazała kilka technik
w jaki sposób obronić się podczas zaczepki ulicznej, ataku wyłudzenia pieniędzy, wyrwania torebki, wtargnięcia
do domu, czy słownej agresji.
Działania państwa, samorządu, instytucji [szkoły] na rzecz walki z dyskryminacją ze względu na wiek powinny
być nastawione na zmianę języka używanego wobec osób starszych [media, sztuka]. Wpływa on bowiem na świadomość postawy wobec seniorów.
Przeciwdziałanie ageizmowi jest niezbędne, jeśli chcemy, by aktywna i pomyślna była starość.

Opracowanie: Elżbieta Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska

26
list

Grupa teatralna Pre-TEXT z "Weselem" dla Słuchaczy SUTW

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku"Co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach ..." to cytat z jednego
z najważniejszych dramatów w literaturze polskiej. Wybrane, charakterystyczne sceny
z "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, bo na ten spektakl młodzież z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Jana Kasprowicza w Kutnie zaprosiła słuchaczy SUTW, ukazywały postacie dramatu uwikłane w wydarzenia historyczne i ich problemy na tle żywiołowej ludowości oraz szczególnej atmosfery magii.
Spotkanie członków SUTW z dramatem i jego młodymi wykonawcami odbyło się dnia 20 listopada 2018 roku
na scenie Kutnowskiego Domu Kultury.

Licznie zebrana publiczność miała okazję przypomnieć sobie treść tego ponadczasowego dramatu, którego premiera odbyła się w 1917 roku w Krakowie i do dzisiaj można go znaleźć w repertuarach różnych teatrów. Doczekał sie również przeniesienia na ekrany kin. W roku 2017 stanowił lekturę Narodowego Czytania, akcji, podjętej przez Parę Prezydencką.
Członkowie Stowarzyszenia SUTW mogli podziwiać kunszt aktorski młodych wykonawców z grupy teatralnej
Pre -TEXT,
odtwarzających swe role z ogromną pasją i zaangażowaniem oraz umiejętności członków grupy tanecznej. Ciekawa scenografia, kostiumy z epoki, muzyka, światło oraz oprawa multimedialna uzupełniały ten bardzo ciekawy spektakl, który według scenariusza Anny Ambroziak wyreżyserowały Barbara Rostek-Nowacka i Anna Ambroziak.
Spotkanie zakończyło kilka piosenek o tematyce patriotycznej we wspaniałym solowym wykonaniu.
Piękne spotkanie seniorów z młodzieżą pozostawiło deklarację dalszych międzypokoleniowych kontaktów.
W imieniu słuchaczy UTW na ręce dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im Jana Kasprowicza w Kutnie Artura Ciurleja podziękowania złożyła Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Kutnie Maria Wierzbicka.

Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska

26
list

"Co sie w duszy komu gra..."- sceny z "Wesela" St. Wyspiańskiego w wykonaniu uczniów liceum J. Kasprowicza w Kutnie

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuSłuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie już wiedzą ,,Co się w duszy komu gra…” za sprawą grupy teatralnej naszej szkoły – Pre-TEXT. Spektakl mogliśmy oglądać 20 listopada 2018 roku w Kutnowskim Domu Kultury. Salę widowiskowa wypełniła liczna widownia.
Pierwszą część spotkania uświetniło przemówienie uczennicy klasy drugiej – Mai Kondras. ,,Wesele” Stanisława Wyspiańskiego to jeden z najważniejszych dramatów w polskiej literaturze, tekst trudny w odbiorze, ale jeśli poddamy się jego magii, odnajdziemy bogactwo przenikliwych refleksji i dowcipnych obserwacji obyczajowych. Mimo że od premiery dzieła minęło 118 lat, ,,Wesele” zaskakuje swoją ponadczasowością.
Scenariusz: Anna Ambroziak
Reżyseria: Barbara Rostek-Nowacka, Anna Ambroziak
Asystent reżysera: Maja Kondras
Aktorzy: Karina Pasikowska, Paweł Cegiełka, Julian Kozanecki, Wiktoria Kapica, Katarzyna Lisiak, Sylwia Kogucińska, Bartłomiej Zimny, Maciej Woźniak, Kacper Idzikowski, Agata Daniel, Aneta Łuczyńska, Kasandra Woźniak, Jakub Żurek, Agnieszka Rojek, Karol Kozanecki.
Wybór utworów muzycznych: Marta Wiśniewska
Oprawa muzyczna: Klaudia Fiszer, Mateusz Ozdowski
Oprawa multimedialna: Marcin Michalski
,,Serce – a to Polska właśnie” ta świadomość towarzyszyła Polakom w najtrudniejszych momentach naszej historii. Napawała dumą w chwilach najpiękniejszych. Tej świadomości nie wyzbył się Stanisław Wyspiański.
Nie wyzbył się również wewnętrznego genu wolności, który został wyeksponowany w ,,Weselu”. Tego genu nie zatracili współcześni artyści, dzięki którym mogliśmy wysłuchać Marii Nodzak, Zuzanny Jóźwiak, Agaty Daniel
w piosenkach ,,Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” Grzegorza Tomczaka, ,,Wolność” i ,,Ojczyzna” Marka Grechuty. Widzowie nagrodzili wszystkich gromkimi brawami.

Słuchacze Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku pragną bardzo serdecznie podziękować za możliwość udziału we wspaniałym spektaklu teatralnym, czujemy się wyróżnieni i szczęśliwi, że mamy w mieście taką mądrą
i zdolną młodzież. "Wszyscy chcemy być prawdziwie wolni, bez względu na wiek".

Opracowanie i zdjecia: II Liceum im. Jana Kasprowicza w Kutnie


21
list

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI Wieczór poetycki w Dworku Modrzewiowym

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

16 listopada 2018 r. Słuchacze z sekcji literackiej SUTW zorganizowali wieczór poetycki dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Spotkanie
w Dworku Modrzewiowym było otwarte dla wszystkich chętnych. Członkowie sekcji : Joanna Kicała-Kowalczyk, Jolanta Baranowska-Komorowska, Jadwiga Grabecka, Danuta Kawka, Maria Wierzbicka, Maria Stępniak, Marlena Kluk, Barbara Ratajczyk, Elżbieta Żółtowska i Adam Balcerzak czytali poezję; Miłosza, K. Przerwy Tetmajera,
L. Staffa, J. Mączki, E. Słońskiego, R. Bergela i innych autorów.

Przybyłymi gośćmi zajęły się gospodynie dworku: Halinka Głogoza oraz Danusia Konopczyńska. Spotkanie upłynęło w miłej i podniosłej atmosferze, przy herbatce
i ciasteczkach. Gdy rozległa się muzyka, wszyscy poderwali się do odśpiewania hymnu... JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA .

Uroczysty i miły nastrój udzielił się zgromadzonym na sali uczestnikom. W takich chwilach widać jak wiele jest
w nas miłości do ojczyzny. Recytowaliśmy wiersze przeplatając je historycznymi piosenkami patriotycznymi.
W zabytkowych murach Dworku Modrzewiowego rozbrzmiewały nieśmiertelne przeboje „Wojenko, wojenko”, ”Piechota”, „O mój rozmarynie”, „Rozkwitały pąki białych róż”... Któż z nas nie zna tych piosenek?

W odczytywanych wierszach były wspomnienia o naszych dzielnych ułanach, którzy szli na wojnę śpiewając tęskne pieśni o dziewczynach, o miłości. Jedną z popularniejszych była zapewne piosenka „Bywaj dziewczę zdrowe” a dziewczęta żegnając się ze swoimi chłopcami wypłakiwały oczy i spoglądały smutno na pustą drogę.

My teraz również możemy wspominać ułanów w piosence „Ułani, ułani malowane dzieci” a pamięć o nich tkwi
na cmentarzach i mogiłach, ukrytych gdzieś w leśnych ostępach z drewnianym krzyżem i polnymi kwiatami rosnącymi na grobie. Dziękujemy im za walkę o naszą wolność i niepodległość. Za ratowanie Ojczyzny.
Za przelaną krew i utracone młode życie.

Żyjemy w pięknym kraju, mamy morze, góry, rzeki i urodzajne pola. Piękne lasy, pełne okazałych grzybów, krzaków dorodnych jagód oraz soczystych malin i jeżyn. Najpiękniejsze kolorowe jesienie, malujące krajobraz złotem, czerwienią i brązami. Potrafimy się zjednoczyć gdy jest taka potrzeba. Kochamy nasz kraj, bo w nim żyjemy i chcemy by nasze dzieci żyły w nim szczęśliwie i dostatnio. Każdy zna przysłowie - że Polska to kraina miodem i mlekiem płynąca.
Koleżanki nasze stanęły na wysokości zadania i pięknie czytały wiersze naszych rodzimych poetów.
Właśnie takie chwile skłaniają do powrotu myślami do minionych czasów, wspominania tych, którzy za nas ginęli, za bohaterów którzy odeszli w chwale i oddali swe życie żebyśmy teraz my, ich dzieci i wnuki mogli żyć w wolnej POLSCE.
Podsumowując; takie wieczorki jednoczą ludzi i są bardzo potrzebne, choćby dlatego żeby słuchając poezji mieć refleksje i szacunek do naszej historii, która jest tak chwalebna i jednocześnie bolesna, pełna smutku.
Historii pełnej krwawych walk i ogromnej radości ze zwycięstwa po 123 latach niewoli.

Opracowanie : H. Wastowska
Zdjęcia : S. Szadkowska
 


obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony