Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
Uwaga Słuchacze

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
w dniu 04 czerwca 2019 r. o godz. 11.00
w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej

w Kutnie.

W przypadku braku w pierwszym terminie obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 11.15;

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Komisji mandatowej i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków
SUTW w Kutnie.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
6. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
7. Wybór członków Komisji skrutacyjnej.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SUTW w Kutnie
za rok 2018.
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji działań finansowych SUTW w Kutnie
za rok 2018.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej SUTW w Kutnie za rok 2018.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej
SUTW w Kutnie za rok 2018,
b) w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji działań finansowych
SUTW w Kutnie za rok 2018,
c) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi SUTW w Kutnie z działalności
finansowej za rok 2018.
13. Uchwała dotycząca podniesienia składki rocznej na rzecz Stowarzyszenia
SUTW w Kutnie.
14. Sprawozdanie Zarządu SUTW w Kutnie z 4 lat działalności.
15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z 4 lat działalności.
16. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu SUTW w Kutnie.
17. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej SUTW w Kutnie.
18. Dyskusja.
19. Głosowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej SUTW w Kutnie.
20.Przedstawienie sprawozdania Komisji uchwał i wniosków.
21.Przedstawienie wybranych władz stowarzyszenia na podstawie wyników
głosowania.
22. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Zarząd SUTW w Kutnie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RAJD SAMOCHODOWY 2019 Rada Słuchaczy SUTW w Kutnie organizuje i zaprasza w dniu

25 maja 2019r. /sobota/ na piąty rajd samochodowy na trasie :

Kutno – Krośniewice - Łanięta - Strzelce -Kutno.


Wyjazd w dniu 25 maja z parkingu Carreffour o godz. 10.00

Celem Rajdu jest poznanie walorów regionu kutnowskiego.
Program rajdu:
- zwiedzanie Muzeum im. Dunin- Borkowskiego w Krośniewicach
- przejazd trasą do Łaniąt- zwiedzanie
- przejazd do Zatorza k/Strzelec na spotkanie integracyjne u Pana
Andrzeja.


Koszt uczestnictwa w rajdzie i spotkaniu integracyjnym wynosi 20.00 zł. (słownie dwadzieścia zł.)
oraz za wstęp do muzeum 2.00 zł. od osoby.

Przewodnik dla grupy zwiedzającej 15.00 zł.

Wyżywienie i napoje każdy zabezpiecza we własnym zakresie.

Każdy posiadacz samochodu osobowego zaprasza chętnych do jazdy w swoim samochodzie oraz zabezpiecza powrót do Kutna.

Zapisy na rajd i wpłatę 20.00 zł przyjmują
Zofia Franczak i Alina Jabłońska do dnia 20 maja 2019r.

Rada Słuchaczy SUTW


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


O G Ł O S Z E N I E 


SUTW w Kutnie organizuje wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi

na musical " Miss Sajgon"

Wyjazd w dniu 09 czerwca 2019 (NIEDZIELA)o godz. 14.30 

Wpłaty zaliczkowe w wysokości 50,00 zł przyjmuje Pani Hanna Gontarek.

Zarząd SUTW w Kutnie


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPLAN WYKŁADÓW NA II SEMESTR 2018/2019xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Drodzy Seniorzy,

Z ogromną radością informujemy, iż od dnia 01 lutego 2019 rusza kolejna edycja projektu

"Kulturalny Dworek" wraz z Kawiarnią dla Seniora.

Zarząd SUTW w Kutnie, koordynatorka projektu oraz gospodynie kawiarni

serdecznie zapraszają od poniedziałku do piątku.

KULTURALNY DWOREK
ul. Narutowicza 20
czynnny:

poniedziałek 10.00-13.00
wtorek 10.00-13.00
środa 16.00 -19.00
czwartek 10.00-13.00
piątek 10.00 -13.00

Oferujemy: kawę, herbatę (różną), słodycze, owoce.

Śledź także informacje o wyjątkowych popołudniowych piątkowych spotkaniach i wydarzeniach artystycznych na facebooku oraz na stronie www.utwkutno.pl
OGŁOSZENIE

OSOBY, KTÓRE SKŁADAŁY WNIOSEK O WYDANIE KARTY SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO,
ZAPRASZAMY PO ODBIÓR KARTY DO BIURA SUTW W KUTNIE
W GODZINACH PRACY BIURA tj.
ŚRODY godz. 14.00 -18.00
ORAZ
PIĄTKI godz. 8.00-12.00.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxGODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

Sekretariat SUTW w Kutnie w Dworku Modrzewiowym ul. Narutowicza 20 jest czynny w dniach:
Środa – godz. 14.00 – 18.00
Piątek – godz. 8.00– 12.00


----

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony