Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno, Dworek Modrzewiowy
tel. 24 252-72-72, email: utw@kutno.net.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
Polecamy


 • box
Śmiało, studenci, na wykłady śpieszcie się!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze źródła wiedzy mądrość duszkiem trzeba pić,
Bez nauki trudno żyć!
Wiedza radość w nas wyzwala,
Łączy ludzi z bliska, z dala,
Na samotność nie pozwala,
Wśród przyjaciół chce się żyć !
Łączcie pożytek z przyjemnością w UTW:
Tańczcie, malujcie, ćwiczcie ciało oraz mózg,
Chłońcie kulturę i zwiedzajcie piękny kraj,
Niechaj w sercach będzie maj!
W naszej uczelni wiele sekcji czeka cię:
Gwiazdą w teatrze bez problemu staniesz się,
Napiszesz powieść albo mądry, wzniosły wiersz,
Jakie to przyjemne jest!
Gdy chcesz zachować młodość, przyjdź do UTW,
Swoje marzenia możesz spełnić właśnie tu.
Śpiewajmy głośno, ile w piersiach starczy tchu:
„NIECHAJ TRWA NAM UTW !!!!!!!”
19
gru

Życzenia Świąteczne

UTW


18
gru

Muzyka na Boże Narodzenie

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuMuzyka na Boże Narodzenie od Średniowiecza do XXI wieku rozbrzmiewała w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury 12 grudnia b.r. Słuchacze UTW mieli znów przyjemność gościć Panią Annę Jeremus-Lewandowską, która w interesujący sposób przybliżyła tematykę, ilustrując swój wykład fragmentami muzyki sakralnej, klasycznej oraz nastrojowymi kolędami różnych narodów.

Prócz muzyki autorów anonimowych można było usłyszeć między innymi fragmenty utworów Jana Sebastiana Bacha i Fryderyka Chopina a wśród wykonawców zobaczyć i usłyszeć kolędy w wykonaniu Andrea Bocellego, Anny Jeremus-Lewandowskiej, czy Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Wykładowi towarzyszyła również ciekawa ikonografia związana z Bożym Narodzeniem (obrazy, rzeźby, freski, witraże itp.).

Wspólne śpiewanie kolęd i życzenia świąteczne zakończyły to ciepłe, przesycone muzyką i magią nadchodzących Świąt spotkanie.

Tekst: D. Kawka
Zdjęcia: S. Szadkowska02
gru

Luciano Pavarotti – Tenoressimo dal mondo

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku28 listopada w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury słuchacze UTW oraz członkowie zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych Kutna spotkali się z prof. dr hab. Anną Jeremus Lewandowską wielką i znaną mieszkańcom naszego miasta propagatorką muzyki operowej.

Spotkanie przybliżyło zebranym postać i dokonania uważanego za jednego z najwybitniejszych śpiewaków XX wieku włoskiego śpiewaka operowego – tenora lirycznego Luciano Pavarottiego. Przekazywane informacje poparte były materiałami audiowizualnymi i to dzięki nim w sali widowiskowej z ekranu można było podziwiać śpiewaka w ariach z oper Donizettiego, Werdiego, Pucciniego i innych światowej sławy kompozytorów oraz fragmenty wspaniałych koncertów „Trzech tenorów”, które odbywały się w latach 90-tych ubiegłego stulecia , gdzie obok Pavarottiego wystąpili Placido Domingo i Jose Carreras.

Tekst: D. Kawka
Zdjęcia: S. Szadkowska

01
gru

"Nie bójmy się starości". Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. łódzkiego

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuNa zaproszenie Prezesa TPZK Bożeny Gajewskiej, w dn. 24-25.XI.2014 r. Członkowie Zarządu UTW i Rady Słuchaczy UTW w Kutnie spotkali się w ramach projektu NGO „Razem aktywnie i twórczo” z 20-sto osobową grupą przedstawicieli organizacji pozarządowych woj. łódzkiego. Byli wśród nich delegaci UTW z Tomaszowa Mazowieckiego i Łasku, Związku Emerytów i Rencistów z Ozorkowa, Koła Gospodyń Wiejskich z Siecisk i Zadzimia oraz Ligi Polskich Kobiet z Łodzi.

Pierwszego dnia rozważaliśmy zagadnienia zawarte w nieco ogólnikowym haśle „Nie bójmy się starości”. Zajęcia prowadziła przewodnicząca UTW w Kutnie Maria Wierzbicka. Po przedstawieniu różnych sposobów i form godnego życia zapoznała naszych gości z najistotniejszymi kwestiami funkcjonowania uniwersytetów w mniejszych i większych miejscowościach, podkreślając konieczność aktywizacji intelektualnej, kulturalnej i ruchowej osób pozostających poza aktywnością zawodową. Zwróciła uwagę na konieczność życia w harmonii, spokoju i zgodzie z ustalonymi priorytetami, bo starość to kolejny etap rozwoju, nie zaś stan wyjątkowy. Na podstawie naszego UTW Majka przedstawiła dobre funkcjonowanie UTW w mieście do 50 tyś. mieszkańców. Podkreśliła, że jest to zasługą ludzi, którzy aktywnie włączyli się w życie społeczności lokalnej i tworzą wokół siebie liczne grono przyjaciół z instytucji publicznych, placówek oświaty i kultury, urzędników i władz samorządowych. Podczas warsztatów natomiast dyskutowano o konieczności pogłębiania więzi międzypokoleniowych i współdziałaniu z innymi organizacjami pozarządowymi.

Podsumowując pierwszy dzień spotkania, zwrócono uwagę na istotne dla seniorów kwestie:
- godne życie, rozumiane jako poszukiwanie satysfakcji, zadowolenia, realizację marzeń
i postawionych sobie celów, robienie tego co nas uskrzydla,
- edukację międzypokoleniową,
- realizację hasła „człowiek człowiekowi człowiekiem”, bez względu na wiek czy pozycję społeczną.

Po dniu wymiany cennych doświadczeń, spędziliśmy miły wieczór w „Stacji Kutno”. Na uroczystą kolację zaprosili nas Goście.

Drugiego dnia wizyty zajęcia prowadziła koordynatorka projektu – przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych w Łodzi pani Krystyna Fuerst. Pracując w grupach, zastanawialiśmy się nad formami wspierania i wspomagania seniorów.

Najciekawsze propozycje wyartykułowane przez nas to:
- utworzenie grup wsparcia np. grupy pomocy medycznej, utworzenie zespołów specjalistyczno-technicznych, nauczycielskich, krawieckich itp.,
- pomoc ludziom niepełnosprawnym poprzez kontakty bezpośrednie, spotkania, robienie zakupów itp.,
- pomoc sąsiedzka i organizowanie wsparcia, aby w razie potrzeby odciążyć
ludzi starszych, opiekujących się wnukami,
- organizowanie pokazów metamorfozy ciała i ducha,
- noszenia identyfikatora z najważniejszymi danymi (grupa krwi, brane leki, nr telefonu do bliskiej osoby),
- tworzenie placów ćwiczeń dla seniorów.

Ostatnim punktem wizyty studyjnej w Kutnie było zwiedzanie najciekawszych miejsc w „mieście róż”, m.in. Kutnowskiego Domu Kultury i Centrum Teatru Muzyki i Tańca.

Dzięki temu spotkaniu wymieniliśmy się dobrymi praktykami, pomysłami, wypracowaliśmy kolejne formy działań na rzecz godnego życia oraz odnaleźliśmy zasady ułatwiające funkcjonowanie seniorów w obecnej rzeczywistości. Z radością stwierdzamy, że nasi Goście zauważyli, że sukces kutnowskiego UTW bierze się ze świadomości liderów, jasno określonego celu, zaufania i pasji, którą „zarażeni” są nasi społecznicy.

Tekst: M. Wierzbicka
Zdjęcia: S. Szadkowska

24
list

Mamy nową Radę Słuchaczy i Sąd Koleżeński

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

18 listopada 2014 roku słuchacze UTW przy TPZK uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego dokonano wyboru składu regulaminowych organów naszego Uniwersytetu czyli Rady Słuchaczy oraz Sądu Koleżeńskiego.

Na początku spotkania w imieniu ustępującej Rady Słuchaczy informację o jej pracach w minionej kadencji przedstawiła dotychczasowa jej Przewodnicząca kol. Marianna Banasiak. Zebrani z uznaniem przyjęli informację a wyrazem podziękowania za całoroczną działalność wszystkich członków Rady były kwiaty złożone na ręce Przewodniczącej.

Kwiatami podziękowano również Przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego kol. Elżbiecie Żabickiej, która również złożyła informację z przebiegu kadencji.

Nowe Wybory do Rady Słuchaczy i do Sądu Koleżeńskiego przeprowadziła zgodnie z wymogami regulaminu kol. Teresa Jankowska.

W wyniku Wyborów w skład Rady Słuchaczy weszli:

 • Jabłońska Alina
 • Kluk Marlena
 • Lemańska Maria
 • Franczak Zofia
 • Sinior Michał
 • Warcikowska Krystyna
 • Wiliński Aleksander

W skład Sądu Koleżeńskiego weszły:

 • Burzyńska Danuta
 • Kowalska Helena
 • Wastowska Halina
 • Olejnik Elżbieta
 • Żabicka Elżbieta

Serdecznie gratulujemy i życzymy, by nowa kadencja Rady Słuchaczy kontynuowała pracę poprzedników oraz obfitowała w interesujące inicjatywy dla dobra całej społeczności naszego Uniwersytetu natomiast Sąd Koleżeński nie miał powodów do aktywności.

Skład Rady i Sądu po ukonstytuowaniu

Jak się dowiedzieliśmy, bezpośrednio po Zebraniu Wyborczym odbyły się spotkania członków Rady Słuchaczy i Sądu Koleżeńskiego, podczas których dokonano ukonstytuowania w sposób następujący:

Rada Słuchaczy
Przewodnicząca - Marlena Kluk
Zastępca Przewodniczącej - Michał Sinior
Sekretarz - Zofia Franczak
Członkowie - Alina Jabłońska , Maria Lemańska , Krystyna Warcikowska , Aleksander Wiliński

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - Elżbieta Żabicka
Członkowie - Danuta Burzyńska, Helena Kowalska, Elżbieta Olejnik, Halina Wastowska

Tekst: D. Kawka
Zdjęcia: S. Szadkowska18
list

Wycieczka do Warszawy

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuDnia 17 listopada 2014r. , grupa słuchaczy UTW odbyła wycieczkę do Warszawy.

Oko w oko z rekinem ! Takie spotkanie przeżyliśmy w Oceanarium. Zobaczyliśmy ryby morskie i słodkowodne oraz kolorowe ryby z raf koralowych jak : piranie , rogatnice , płaszczki , piękne skrzydlice , rekiny rafowe i wiele innych kolorowych okazów.

Wieczorem w Teatrze 6. piętro , obejrzeliśmy arcykomedię Moliera p.t. „Chory z urojenia”. Jest to komedia lekka z elementami intrygi i wieloma okazjami do śmiechu.

Molier pokazuje „chorobę”, jako metamorfozę samotności i potrzeby zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. W rolę tytułowego „chorego” wcielił się znany komediowych ról filmowych Andrzej Grabowski a partnerowała mu plejada aktorska jak : Joanna Kurowska , Anna Korcz , Wojciech Pokora,Krzysztof Kumor i inni.

Treść komedii i znakomita gra aktorska , zapewniły nam wyśmienitą zabawę.

Tekst i zdjęcia : S. Szadkowska


obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony