Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno, Dworek Modrzewiowy
tel. 24 252-72-72, email: utw@kutno.net.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
Polecamy


  • box
Śmiało, studenci, na wykłady śpieszcie się!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze źródła wiedzy mądrość duszkiem trzeba pić,
Bez nauki trudno żyć!
Wiedza radość w nas wyzwala,
Łączy ludzi z bliska, z dala,
Na samotność nie pozwala,
Wśród przyjaciół chce się żyć !
Łączcie pożytek z przyjemnością w UTW:
Tańczcie, malujcie, ćwiczcie ciało oraz mózg,
Chłońcie kulturę i zwiedzajcie piękny kraj,
Niechaj w sercach będzie maj!
W naszej uczelni wiele sekcji czeka cię:
Gwiazdą w teatrze bez problemu staniesz się,
Napiszesz powieść albo mądry, wzniosły wiersz,
Jakie to przyjemne jest!
Gdy chcesz zachować młodość, przyjdź do UTW,
Swoje marzenia możesz spełnić właśnie tu.
Śpiewajmy głośno, ile w piersiach starczy tchu:
„NIECHAJ TRWA NAM UTW !!!!!!!”

23
kwi

ZIEMIA KUTNOWSKA WIDZIANA PRZEZ ZIELONE OKULARY

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuZIEMIA KUTNOWSKA WIDZIANA PRZEZ ZIELONE OKULARY czyli najcenniejsze obiekty przyrodnicze powiatu kutnowskiego.
 
Dnia 21 kwietnia br zgromadzeni w auli WSGK słuchacze UTW otrzymali propozycję spojrzenia na Ziemię Kutnowską „przez zielone okulary” a tematyka spotkania z mgr inż. Andrzejem Latosem – Wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, dotyczyła obiektów przyrodniczych znajdujących się na terenie powiatu kutnowskiego, będących pod szczególną ochroną prawną.

Ziemia Kutnowska jest obszarem o bardzo niskim zalesieniu lecz na jej terenie znajdują się formy przewidziane przepisami prawa, podlegające ochronie na mocy Ustawy o ochronie przyrody a są to rezerwaty leśne, obszary chronionego krajobrazu oraz pomniki przyrody. Część obszarów wzdłuż rzeki Bzury to tereny chronione prawem międzynarodowym NATURA 2000.

Zebrani otrzymali ulotki wydane przez TPZK autorstwa Andrzeja Latosa z mapką powiatu kutnowskiego, na którą naniesione zostały obiekty przyrodnicze. Wydawnictwo zostało przygotowane specjalnie jako ilustracja do wykładu

Słuchacze w trakcie spotkania mogli również poznać lokalizację zabytkowych parków dworskich i pałacowych, stanowiących resztki tego, co pozostało z dawnych skupisk przyrody, obejrzeli ilustracje gatunków niektórych drzew występujących w powiecie kutnowskim i ilustracje drzew – pomników przyrody. Prelegent przedstawił też niektóre problemy związane z gospodarką leśną.

Zgromadzeni na wykładzie słuchacze UTW gorącymi brawami podziękowali Panu Andrzejowi Latosowi za interesujący sposób przekazania tematyki, która rozszerzyła uczestnikom spotkania wiedzę o regionie. Podziękowali również za przyjaźń i sympatię, jaką Pan Andrzej okazuje Uniwersytetowi pomagając w różnych akcjach i przedsięwzięciach od początków działalności UTW (zrezygnował również z honorarium za przeprowadzenie powyższego wykładu).

DZIĘKUJEMY!

Tekst: D. Kawka
Zdjęcia: S. Szadkowska

20
kwi

Stanisław August Poniatowski mecenas sztuki, czy nieudolny polityk?

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuStanisław August Poniatowski mecenas sztuki, czy nieudolny polityk? - rozważania kulturalno-polityczne w 250 rocznicę powstania Teatru Narodowego.

Dnia 14 kwietnia 2015r. w auli WSGK ze słuchaczami UTW spotkał się mgr Przemysław Zawadzki, który przybliżył zebranym czasy panowania ostatniego Króla Polski. Działania i decyzje Stanisława Augusta Poniatowskiego miały znaczny wpływ na rozwój kultury sztuki i oświaty ale z drugiej strony jego posunięcia polityczne okazały się tragiczne dla państwa polskiego.

Podawane przez prelegenta zdarzenia i fakty historyczne dotyczące tematu, prowokowały zebranych do własnych przemyśleń i formułowania ocen czasów, w których ważną rolę odegrała działalność utworzonej Komisji Edukacji Narodowej czy doprowadzenie do uchwalenia Konstytucji 3 Maja a z drugiej strony osłabiały państwo niepokoje wewnętrzne i złe relacje z państwami ościennymi, co w efekcie spowodowało utratę państwowości i na skutek rozbiorów zniknięcie Polski z mapy Europy na ponad 100 lat.

W imieniu słuchaczy, za bardzo atrakcyjny sposób przedstawienia tego interesującego tematu, podziękowała prelegentowi Przewodnicząca Zarządu UTW Kol. Maria Wierzbicka. Na szczególną wdzięczność zasługuje też fakt, że Pan Przemysław Zawadzki zrezygnował z honorarium za spotkanie oraz jako dyrektor I LO im gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie od początków działalności Uniwersytetu życzliwie wspiera naszą działalność merytoryczną poprzez nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń placówki, którą kieruje dla odbywania zajęć sekcji przedmiotowych.

Serdecznie dziękujemy!

Tekst: D. Kawka
Zdjęcia: S. Szadkowska


31
mar

Życzenia Wielkanocne

UTW


25
mar

Spotkanie z człowiekiem spełnionym "Wędrówka do gwiazd w muzycznej otulinie"

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuTo wzruszające spotkanie słuchaczy UTW w Kutnie z poetką panią Ewą Błażewicz - Matwij i Jej poezją odbyło się w WSGK 24 marca 2015r. Pani Ewa z zawodu jest konserwatorem zabytków, absolwentką szkoły muzycznej II stopnia. Jej pasją jest praca zawodowa, muzyka i poezja. Spotkanie rozpoczęło się jeszcze ciepłym wierszem poświęconym słuchaczom UTW.

Nastrojowy, emocjonalny koncert poetycko - muzyczny przekonał nas - po raz kolejny - że nie ma „złego czasu” na realizację marzeń, na „realizację siebie”, na „bycie sobą”.

Spotkanie zakończyło się rozmowami naszych słuchaczy z sekcji literackiej z autorką, zbieraniem autografów i dedykacji w autorskim tomiku poezji naszego miłego gościa. Spotkanie z Panią Ewą odbyło się z inicjatywy koleżanki Haliny Wośko, za które Jej serdecznie dziękujemy.

Tekst: M. Wierzbicka
Zdjęcia: S. Szadkowska

24
mar

Wyjazd do Warszawy

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuDnia 15.03.2015r. grupa słuchaczy UTW - na zajęciach edukacyjnych w Warszawie.

I etap - Muzeum Narodowe.
W 150 rocznicę urodzin Olgi Boznańskiej, zorganizowano w Muzeum Narodowym wystawę twórczości tej cenionej polskiej malarki . Na wystawie znajduje się 150 obrazów malarki i 15 dzieł innych artystów, ukazujących kontekst jej twórczości. Pokazano dzieła z różnych okresów twórczości artystki. Wśród zbiorów Olgi Boznańskiej zobaczyliśmy takie dzieła jak : „W oranżerii”, „Imieniny Babuni”, portrety, szkicowniki, pejzaże oraz pracownie artystki. Olga Poznańska mówiła o sobie „Żyję cała duszą malarstwem. W chwili, kiedy nie będę mogła malować, powinnam przestać żyć.”

II etap – Teatr Polski.
W teatrze obejrzeliśmy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. Miejsce akcji spektaklu reżyser przenosi z bronowickiej chałupy do eleganckiej oranżerii. Jako gospodyni wystąpiła Joanna Trzepiecińska , której przyśpiewki słuchaliśmy z wielką przyjemnością. Wspaniała gra Andrzeja Seweryna jako gospodarza . Natalia Sikora jako Rachela pokazała swoje znakomite zdolności aktorskie. Dynamiczna kreacja Piotra Cyrwusa jako Czepca , zrobiła na nas duże wrażenie i podziw.Bezpretensjonalni i wiarygodni byli również państwo młodzi. Odpowiednio dobrano muzykę weselną , która kotwiczyła akcję sztuki we współczesnej Polsce. Aktorzy ubrani byli w przepiękne stylowe stroje z epoki.

III etap – Wilanów.
Tu czekała na nas niespodzianka. Pięknie oświetloną aleją , nad którą rozpięto świecący złoty baldachim, przenieśliśmy się do krainy baśni. Na dziedzińcu pałacu podziwialiśmy podświetloną fontannę i królewską karocę zaprzężoną w sześć koni. Na fasadzie wilanowskiego pałacu rozbłysły światła podczas iluminacji tzw. mappingu i mogliśmy być świadkami balu w pałacu , przejazdu koni i innych efektów. A w ogrodzie, światła układały roślinność w kolorowe barokowe wzory i labirynty. Przez chwilę czuliśmy się jak Alicja w krainie czarów.

Tekst i zdjęcia: S. Szadkowska


17
mar

Doc. dr Jan Ciechanowicz o kulturze islamu

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuWe wtorek 10 marca br. zgodnie z planem wykładów gościem słuchaczy UTW przy TPZK w auli Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej był doc. dr Jan Ciechanowicz germanista, filozof, historyk kultury, i tłumacz, autor 56 książek i ponad 600 artykułów naukowych wydanych w 7 krajach, wykładowca w szkołach wyższych Wilna, Bydgoszczy, Tarnobrzega, Sanoka i Rzeszowa.

Gość przedstawił zebranym zagadnienia dotyczące kultury islamu. W świętej księdze - Koranie zawarte jest prawo religijne (szariat) stanowiące podstawę kultury. Szariat obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawców islamu i to dzięki niemu islam stał się nie tylko religią lecz także odrębnym, zamkniętym systemem kulturowym. Ten system występuje w 22 krajach arabskich a także w 20 krajach w Afryce gdzie wiodącą religią jest islam.

Zachowania i zwyczaje kulturowe ukazywane były na tle zachowań i zwyczajów ludzi innych wyznań i kultur, które w ogólnym zarysie niewiele się różnią.

Obecnie niepokojącym zjawiskiem są ruchy ekstremistów mające na celu utworzenie państwa islamskiego poprzez eliminację ludzi innych wyznań (okrutne niszczenie fizyczne), usunięcie z terenów zamieszkiwanych przez wyznawców wszystkiego, co nie wywodzi się z islamu (burzenie kościołów, cerkwi, zabytków) oraz przeprowadzanie akcji terrorystycznych na terenie krajów sprzeciwiających się tym działaniom.

Na zakończenie wykładu wywiązała się dyskusja. Zadawano również pytania dotyczące omawianego tematu, na które odpowiedzi udzielał wykładowca.

Tekst: D. Kawka
Zdjęcia: S. Szadkowska


obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony