Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
  • box
Śmiało, studenci, na wykłady śpieszcie się!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze źródła wiedzy mądrość duszkiem trzeba pić,
Bez nauki trudno żyć!
Wiedza radość w nas wyzwala,
Łączy ludzi z bliska, z dala,
Na samotność nie pozwala,
Wśród przyjaciół chce się żyć !
Łączcie pożytek z przyjemnością w UTW:
Tańczcie, malujcie, ćwiczcie ciało oraz mózg,
Chłońcie kulturę i zwiedzajcie piękny kraj,
Niechaj w sercach będzie maj!
W naszej uczelni wiele sekcji czeka cię:
Gwiazdą w teatrze bez problemu staniesz się,
Napiszesz powieść albo mądry, wzniosły wiersz,
Jakie to przyjemne jest!
Gdy chcesz zachować młodość, przyjdź do UTW,
Swoje marzenia możesz spełnić właśnie tu.
Śpiewajmy głośno, ile w piersiach starczy tchu:
„NIECHAJ TRWA NAM UTW !!!!!!!”
15
cze

X Kutnowski Piknik Organizacji Pozarządowych "Działanie wyRÓŻnia"

UTW

15
cze

Wyjazd do Łęczycy i okolic dla Aktywu SUTW w Kutnie

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dnia 9 czerwca 2018 r. po raz kolejny odbył się wyjazd edukacyjno – integracyjny zorganizowany przez Zarząd SUTW jako podziękowanie dla najaktywniejszych słuchaczy uniwersytetu to jest : starostów, Zarządu, Rady Słuchaczy, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
Organizator wycieczki Andrzej Zielonka razem z przewodnikiem Włodzimierzem Sroczyńskim – Prezesem UTW w Łęczycy zabrali słuchaczy w podróż po ziemi łęczyckiej.

Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia nieczynnego już więzienia, Muzeum na Zamku, kościoła w Górze św. Małgorzaty, Kolegiatę w Tumie oraz skansenu we wsi Kwiatkówek.
W „Oberży na progu Tumu ”gdzie w przepięknym ludowym stroju przywitał gości właściciel tego lokalu. Uczestnicy nie tylko zaspokoili tu głód smacznym obiadkiem, ale mieli też możliwość zrobić coś dla duszy. Postarała się o to Danusia Kawka ,która z sekcją literacką zorganizowała spotkanie z piosenką biesiadną. Piosenki połączone były słowem wiążącym, które mówiły o miłości, tęsknocie, marzeniach i wspomnieniach
z dawnych lat. Czytały o tym : Stenia Augsburg, Jola Baranowska – Komorowska, Halinka Wastowska, Zofia Franczak, Elżbieta Żółtowska, Maria Wierzbicka i Marlena Kluk. W miłej i rozśpiewanej atmosferze czas szybko minął.
Dziękujemy naszemu uniwersyteckiemu koledze z Łęczycy za bezinteresowne pokazanie nam piękna ziemi Łęczyckiej.

Opracowanie: M. Kluk
Zdjęcia : S. Szadkowska


12
cze

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Członkowie SUTW dnia 5 czerwca 2018 roku mieli swoje coroczne Walne Zebrania Sprawozdawcze, na którym podsumowano działalność Stowarzyszenia w 2017 roku. Zebranie odbyło się w auli WSGK w Kutnie.
Obecni wysłuchali:
- sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu w roku 2017, które przedstawiła Przewodnicząca Zarządu Maria Wierzbicka,
- sprawozdania z realizacji działań finansowych za 2017 rok złożonego przez Agnieszkę Latos, która w SUTW prowadzi sprawy finansowe,
- wyników kontroli działalności w roku 2017 przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną, które odczytała jej Przewodnicząca - Elżbieta Lewandowska,
- informacji o działalności Rady Słuchaczy w 2017 roku przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Michała Siniora,
- informacji o działalności Sądu Koleżeńskiego w 2017 roku, którą odczytała Członek Sądu Helena Kowalska.
Zebrani podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności merytorycznej oraz finansowej i udzielili absolutorium z działalności finansowej za rok 2017.
Przyjęli również propozycję kierunków działania Stowarzyszenia na 2018 rok, który to program przedstawiła Przewodnicząca Zarządu SUTW Maria Wierzbicka.
Ponadto Walne Zebranie Sprawozdawcze zaakceptowało propozycję dotyczącą dokonywania przez Słuchaczy wpłat za uczestnictwo w pracach sekcji i zespołów zainteresowań za cały semestr w pierwszym miesiącu danego semestru oraz uchwaliło utworzenie funduszu nagród w wysokości 1000 zł rocznie na nagrody dla członków wyróżniających się w działalności na rzecz Stowarzyszenia.
Po zakończeniu Walnego Zebrania, Członków Stowarzyszenia odwiedzili Przedstawiciele Projektu 46, zgłoszonego do pozyskania środków z Funduszu Obywatelskiego, zachęcając obecnych do głosowania na projekt utworzenia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie Centrum Edukacji Ekologicznej.
Projekt pod hasłem Czyste powietrze dla Kutna – Miasto róż wolne od smogu, przyczyni się do polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców, lepszego samopoczucia i świetnej ich kondycji.
Stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej ze stacją pomiaru zapylenia powietrza pozwoli na stałe monitorowanie stężenia pyłów a publikowanie wyników pomiarów pozwoli na podjęcie przeciwdziałania zatruwaniu powietrza.
Zadaniem Centrum będzie również edukacja ekologiczna różnych grup mieszkańców miasta.

Opracowanie: D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska


08
cze

Rajd samochodowy 2018

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku


W dniu 19 maja 2018 r. odbył się Rajd samochodowy SUTW w Kutnie na trasie Kutno – Łanięta –Niedrzew–Strzelce -Kutno.

W Rajdzie udział wzięło 13 naszych słuchaczy. Rajd przybliżył nam walory poznawcze regionu-powiatu kutnowskiego.
W miejscowości gminnej Łanięta poznaliśmy historie kościoła od 1484 r.
W tej miejscowości w latach międzywojennych działały zakłady: Browar, Cukrownia, Gorzelnia. Obecnie zakłady w/w nie istnieją jedynie mogliśmy zobaczyć dobrze zagospodarowany Park z dużą ilością drzewostanu takich jak dęby, lipy, jesiony.
W wypalonym pniu drzewa miejscowa ludność zbudowała piękną kapliczkę z rzeźbą wykonaną przez kutnowianina /nazwisko nieznane/ Zwiedziliśmy miejscowy kościół i pałac. Następnie trasą poprzez Franciszków/Dom Pomocy Społecznej/, Niedrzew przejechaliśmy do Strzelec i naszym zwyczajem spotkaliśmy się na imprezie integracyjnej. Wieczorem wszyscy zadowoleni wróciliśmy do Kutna.

Opracowanie: M. Sinior


06
cze

Bydgoszcz - OPERA NOVA

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dnia 27.05.2018 r. pięćdziesięcioosobowa grupa słuchaczy SUTW w Kutnie wzięła udział w wyjeździe kulturalno – turystycznym do Bydgoszczy.

Przy pięknej słonecznej pogodzie oprowadziła nas po mieście Sympatyczka naszego uniwersytetu - Pani Małgorzata Żurańska – Wilkowska.
Spacer po Bydgoszczy rozpoczęliśmy od Wyspy Młyńskiej na której znajdują się obiekty kulturalne i rekreacyjne następnie Stary Rynek z pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej oraz do balansującej rzeźby na linie nad rzeką Brdą.
Następnym celem naszego wyjazdu był spektakl „Napój miłosny” – Gaetano Donizettiego w Operze Nova.
Opera ta opowiada o odwiecznym problemie wynikającym z odmienności miedzy kobietą i mężczyzną,
o różniących się charakterach sposobach widzenia świata, także o stosunkach między ludźmi, o wierności wobec swoich przekonań, zmienności natury i dojrzewaniu uczuć.
„Napój miłosny” to bardzo dobrze zrealizowane, porywające, mądre i nade wszystko sympatyczne przedstawienie, o czym świadczyły częste oklaski po ariach i duetach w trakcie przedstawienia.

Opr. i zdjęcia : S. Szadkowska


05
cze

Premiera „Opery mydlanej”...CZEMU NIE ?!...

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

…to nie tylko pytanie ale i nowa nazwa grupy członków SUTW zrzeszonych w sekcji teatralnej naszego kutnowskiego uniwersytetu. Nazwa została wybrana spośród wielu propozycji złożonych na konkurs na nazwę teatru przez członków SUTW.

No, to … czemu nie ?! … wykorzystać talentów aktorskich członków grupy,
… czemu nie ?! … włożyć wiele wysiłku by przygotować nowy spektakl teatralny w oparciu o scenariusz kutnowskich dramaturgów,
… czemu nie ?! … może to być komedia kryminalna...
… czemu nie ?! … zaprosić wszystkie Koleżanki i Kolegów, członków kutnowskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na premierę (a właściwie dwa przedstawienia premierowe ze względu na dublowane postacie sztuki),
… czemu nie ?! …
… czemu nie ?! …
… i tak w dniach 16 i 17 maja 2018 roku w kutnowskim Centrum Teatru, Muzyki i Tańca członkowie SUTW mogli spędzić „kilka chwil” w Domu Spokojnego Artysty, zamieszkałym przez, jak podaje program spektaklu
„ same gwiazdy, którym emerytura wcale nie przeszkadza w artystycznym kapryszeniu i grymaszeniu…i gdzie małe sprzeczki i wielkie awantury, gdzieś pomiędzy łykaniem Bilobilu i Acardu zostają nagle przerwane...”.
„Opera mydlana”, bo taki tytuł nosiła sztuka teatralna według scenariusza autorstwa Dominiki Staniszewskiej
i Krzysztofa Ryzlaka
, zaskoczyła widzów brawurową akcją, błyskotliwymi dialogami, ciekawą scenografią, trafnym doborem kostiumów oraz odpowiednią oprawą muzyczną. Te walory zostały świetnie wykorzystane przez aktorów do charakterystycznego i dowcipnego zarysowania i przedstawienia odgrywanych postaci. Żywo reagująca, rozbawiona widownia na bieżąco, gorącymi brawami, wyrażała swoje uznanie dla Wykonawców spektaklu:
Stefanii Szadkowskiej, Weroniki Urbaniak, Jerzego Gawłowskiego, Stanisława Kołodziejczaka, Stanisława Borkowskiego, Władysława Krysiaka, Steni Augsburg, Marii Jabłońskiej, Barbary Trzaskalskiej, Ireny Łukasiak, Heleny Kowalskiej, Marleny Kluk, Wandy Majchrowicz, Ewy Kukuły, Andrzeja Zielonki i Elżbiety Olejnik.
Dowcipny, pełen ciepła spektakl wyreżyserował Krzysztof Ryzlak a współtwórcami teatralnego sukcesu byli:
Jacek Kurnatowski
(zgranie muzyki i efektów dźwiękowych), Ewa Murzynowska (przygotowanie wokalne), Paweł Łabęcki (światło), Jarosław Szymaniak (nagłośnienie), Karolina Łabęcka (scenografia)         
oraz Magdalena Górska z zespołem
(kostiumy).

Długo nie milkły brawa po zakończeniu spektaklu. Były podziękowania i kwiaty dla wykonawców i twórców przedstawienia, były gratulacje i uśmiechy, były też ogromne okolicznościowe torty ufundowane przez sponsorów dla wykonawców i widzów.
Od podwójnej premiery członkowie SUTW oraz mieszkańcy Kutna jeszcze trzy razy obejrzeli „Operę mydlaną”
za każdym razem zapewniającą widzom porcję wspaniałej rozrywki.

Dziękujemy Państwu Annie i Jackowi Paul za przekazanie materiałów na kostiumy do spektaklu.
Serdecznie dziękując za „już”, liczymy na następne, równie ciekawe premiery przedstawień w wykonaniu Teatru „CZEMU NIE?”

Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : J. Szymański


30
maj

Siódme spotkanie edukacyjno – muzyczne w SUTW

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Po raz siódmy Słuchacze SUTW w Kutnie zostali zaproszeni na wspaniałe spotkanie edukacyjno - muzyczne z Panią Anną Jeremus – Lewandowską i jej absolwentkami oraz uczennicami z Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego
w Poznaniu.


Spotkaliśmy się 26 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie.Ten wspaniały Koncert kameralny odbył się pod tytułem:„KONCERT DLA MAM”.

Dwie Panie Marta Książek – sopran koloraturowy oraz Ewa Murzynowska – sopran dramatyczny 
to dyplomantki, które otrzymały już tytuł magistra sztuki wokalnej. Natomiast Violetta Sobera – sopran 
oraz siedemnastoletnia Sylwia Kogucińska to debiutantki, które rozpoczynają przygodę ze sztuką wokalną.
Pani prof. dr hab. Anna Jeremus – Lewandowska – sopran z pasją wprowadziła słuchających
w różnorodność dzieł muzyki klasycznej.
Śpiewającym na pianinie akompaniował Pan dr Jarosław Domagała.
Usłyszeliśmy pięknie i wzruszająco zaśpiewane najpiękniejsze arie i pieśni, a także przeboje operetkowe takich kompozytorów jak: W.A. Mozart, S. Moniuszko, R. Strauss, T. Joteyko, F. Chopin, J. Offenbach, R. Sieczyński.
Przewodnicząca SUTW Pani Maria Wierzbicka pogratulowała pani Annie Jeremus tak wspaniałych wychowanek oraz podziękowała za dużą dozę emocji i uniesień życząc śpiewaczkom wielu scen świata. Natomiast debiutantkom życzyła dużo sukcesów w zdobywaniu sztuki wokalnej.
Pani Profesor zaprosiła zebranych na dziewiąte spotkanie z muzyką klasyczną w czasie „Letniego Muzycznego Festiwalu” w Kutnie.

Opr. i zdjęcia : SUTW


25
maj

Droga Kutna w nowe stulecie

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dnia 15 maja 2018 r. w auli Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie gościli dr Michała Adamskiego i mgr Macieja Kostrzewę reprezentujących Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta Kutna, którzy przybliżyli zebranym działalność organów samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju miasta Kutna i jego mieszkańców począwszy od 1990 roku.

W latach 90, tak jak w całym kraju Kutno było dotknięte 25,6 % bezrobociem, upadały zakłady pracy takie
jak Kolej, Polfa, Miflex itp. Z braku funduszy infrastruktura miasta podupadała i ubożeli mieszkańcy.
Samorząd terytorialny jaki od lat 90 pracował pod kierunkiem kolejnych Prezydentów Miasta podejmował się trudnego zadania naprawy zaistniałej sytuacji i poprawy tak zasobności i warunków socjalnych mieszkańców, tworzenia nowych inwestycji, rewitalizacji (odnowienia) tkanki miejskiej jak i rozwoju gospodarczego miasta.
W znacznym stopniu pomagały w realizacji tych zamierzeń fundusze pozyskane z Unii Europejskiej
oraz z zakładów pracy jakie mogły powstać na terenie utworzonego Kutnowskiego Parku
Agro – Przemysłowego Podstrefa Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która została utworzona
na powierzchni około 200 ha.
Obecnie na skutek powstania wielu zakładów pracy na terenie ŁSSE, zrestrukturyzowania dawnych zakładów pracy oraz powstania nowych, znacznie zmalało bezrobocie (obecnie notuje się najniższy wskaźnik). Nasze miasto w 2017 roku miało najwyższy wskaźnik osób pracujących na 1000 mieszkańców w województwie łódzkim
a produkcja sprzedana (2017 rok) wynosiła 5,9 mld zł.
Powstały nowe osiedla mieszkaniowe (Szymanowskiego, Bukowa), ukończono termomodernizację szkół
i przedszkoli, stworzono infrastrukturę sportową (Aquapark), rozbudowano i zmodernizowano Kutnowski Dom Kultury, zaadoptowano dawny budynek straży ogniowej na Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, wyposażono plac Piłsudskiego w zieleń i fontannę.
Władze samorządowe podjęły również działania tworzenia na najbliższą przyszłość nowych inwestycji
( niektóre z nich są obecnie na etapie wykonywania projektów, na etapie wyłaniania wykonawców lub
w zaawansowanej budowie) a będą to:
- budowa nowoczesnej biblioteki w Parku Traugutta,
- rewitalizacja Placu Wolności i Rynku Zduńskiego,
- odbudowa zabytkowego Pałacu Saskiego,
- stworzenie Zielonej Osi Miasta wzdłuż rzeki Ochni,
- budowa Centrum Seniora,
- budowa Hali Widowiskowo-Sportowej.
By nasze miasto rozwijało się i było zawsze przyjazne dla nas, mieszkańców, jego Gospodarze sformułowali wyzwania, jakie przed nimi stoją a dotyczą znalezienia odpowiedzi na pytania: w jaki sposób zatrzymać
w mieście ludzi młodych, co zaoferować seniorom, jak podnosić jakość życia i jak utrzymać koniunkturę
w gospodarce.
Zebrani na spotkaniu członkowie SUTW serdecznie podziękowali przedstawicielom Zarządu Miasta
za dotychczasową pracę, życząc realizacji podejmowanych dla miasta i jego mieszkańców inicjatyw.

Goście zaproponowali zebranym zwiedzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wycieczka odbyła się dnia 18 maja br. a po imponującym terenie ŁSSE oprowadzali nas Michał Adamski i Maciej Kostrzewa.

Dziękujemy !!!!


Opracowanie: D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska


07
maj

Wycieczka na Warmię i Mazury 2018

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jak co roku SUTW poznawało nasz piękny kraj. W kwietniu byliśmy na wycieczce
po Warmii i Mazurach, na którą zaprosiła nas jak zwykle - doskonała organizatorka     
- Elżbieta Lewandowska.
W ciągu 2 dni – 25 i 26 kwietnia 2018 roku „powtórzyliśmy” kawał historii tych ziem     
od wojen pruskich, krzyżackich po Grunwald i II wojnę światową, czasy kopernikańskie     
i współczesne. Wprawdzieczęściowo w deszczu, ale była to też podróż sentymentalna w nasze dzieciństwo, gdzie w skansenie w Olsztynku odżyły wspomnienia z wakacji spędzanych na wsi. Przypomnieliśmy sobie jak się robi prawdziwe masło w kierzance, na łopacie wyjmuje pachnący chleb z pieca i na kołowrotku przędzie włóczkę
z owczej wełny.
Olsztyn zwiedzaliśmy z okien autobusu „po japońsku” też w deszczu. Za to w pełnym słońcu spacerowaliśmy         po Lidzbarku Warmińskim, gdzie zamek z fosą wokół odrestaurowano i dziś funkcjonuje jako elegancki hotel. Podobnie wyglądają zamki w Rynie, Reszlu i Giżycku. Na Zamkuw Olsztynie dowiedzieliśmy się jakimi metodami pracował Mikołaj Kopernik, podziwiając jego rysunki, matematyczne wyliczenia na elewacji zamku.
Duchowych wrażeń dostarczył nam pobyt w Sanktuarium Matki Boskiej w Gietrzwałdzie i w Świętej Lipce.
Po noclegu w Domu Pielgrzyma, rześkim rankiem (3oC) poszliśmy na mszę a następnie wysłuchaliśmy koncertu organowego w wykonaniu aniołów i organisty i wzruszającej historii Świętej Lipki.
W czasy ostatniej wojny przeniosła nas przewodniczka – niesamowita miłośniczka regionu – p. Alicja Opalińska, oprowadzająca nas po Warmii i Mazurach, która pokazała nam kwaterę Hitlera w Kętrzynie.
W Giżycku, w dokładnym zwiedzaniu twierdzy Boyen przeszkodził nam deszcz. Ale jedyny na świecie czynny most obrotowy, uruchamiany ręcznie na kanale giżyckim, widzieliśmy już w słońcu.
Jak dobrze rządzą włodarze w mazurskich miasteczkach świadczy chociażby Mrągowo, w którym od 25 lat wójtem jest kobieta. Pani ta zadbała o to, aby wokół jeziora powstała promenada dla pieszychi zmotoryzowanych, tereny rekreacyjne dla dzieci, piękny amfiteatr, które przyciągająturystówz całej Polski.
Urokliwy ryneczek z pomnikiem królewskiej „złotej rybki” mają Mikołajki. Z przystani żeglarskiej wypłynęliśmy statkiem „Ryś” w rejs po jeziorze Śniardwy.Przeplatanka pogodowa nie popsuła nam nastrojów i mam nadzieję,     że wszyscy wróciliśmy naładowani obrazami Warmii i Mazur ( w głowie i w aparatach fotograficznych), zadowoleni, zmęczeni tym turystycznym maratonem. Piękna jest nasza Polska. Odkrywajmy jej uroki i cieszmy się, że możemy je podziwiać. A zbliżające się wakacje będą do tego doskonałą okazją...


04
maj

NIE DAJMY SIĘ OSZUSTOM !!!

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku... pod takim hasłem dnia 27 kwietnia 2018 roku na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Kutnie członkowie Stowarzyszenia UTW spotkali się w I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego z przedstawicielem
KPP sierż. szt. Anetą Kowalską
oraz Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów Aleksandrą Bielecką.

Temat ten został podjęty w związku z nasilającymi się na terenie miasta i powiatu przypadkami wykorzystywania łatwowierności ludzi starszych przez naciągaczy i oszustów, w celu wyłudzeń korzyści majątkowych. Stosowane już sposoby „na wnuczka”, „na hydraulika” itp oraz wizyty fałszywych przedstawicieli firm oferujących różnorodny sprzęt czy usługi, pozwalające oszustom wejście do mieszkań, powodują w efekcie utratę nieraz znacznych kwot oszczędności i cennych rzeczy oraz narażają ludzi starszych na kłopoty, silny stres a niejednokrotnie na choroby związane z tymi przeżyciami.

Osobne zagrożenie stanowi działalność firm oferujących wyroby i usługi, które to firmy organizują pokazy
i spotkania w wynajmowanych salach, poza własnymi siedzibami. Dotyczy to umów zawieranych podczas pokazów, oferujących różnego rodzaju sprzęt (garnki, pościel, urządzenia medyczne itp.), gdzie uczestnicy takich spotkań dokonują zakupów po niejednokrotnie wyższych cenach. Przy zawieraniu wszelkich umów należy stosować zasadę ograniczonego zaufania i przed ich podpisaniem zawsze dokładnie zapoznać się z ich treścią. To samo dotyczy umów związanych ze zmianą operatora usług telekomunikacyjnych czy dostarczyciela energii elektrycznej.

Zebrani zostali poinformowani, o możliwości odstąpienia od niekorzystnych umów (z wyłączeniem umów na usługi medyczne) w przeciągu 14 dni od ich zawarcia wysyłając do firmy sprzedającej rezygnację listem poleconym. Pomoc w tej dziedzinie zaproponowała Powiatowa Rzecznik Konsumenta.
W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja, podczas której padło ze strony obecnych wiele pytań
i propozycji.

Prowadząca spotkanie sierż. szt. Aneta Kowalska zobowiązała się przesłać do Zarządu SUTW w celu rozpropagowania wśród członków informacji w wersji papierowej dotyczącej danych osób (funkcjonariuszy KPP w Kutnie pełniących funkcje dzielnicowych), do których osoby starsze będą mogły zwracać się w przypadku wszelkich zagrożeń. Podejmie również działania, by takie informacje zostały umieszczone na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych.
Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie spotkania oraz z wdzięcznością przyjmujemy deklarację, że w dalszym ciągu będą prowadzone przez KPP w Kutnie różnorodne działania ostrzegające starsze osoby przed wykorzystywaniem ich łatwowierności przez oszustów i nieuczciwe firmy.

NIE DAJMY SIĘ OSZUSTOM !!!

Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska

29
kwi

Sukces Teatru SUTW

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuI miejsce dla teatru SUTW „Czemu nie?”

W dniu 25.04.2018r. w Łódzkim Domu Kultury odbył się X Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” – teatr i kabaret.

Swój akces do wzięcia udziału w konkursie w kategorii –teatry - zgłosił nasz uniwersytecki teatr „Czemu nie?” proponując sztukę „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna”
w reżyserii Krzysztofa Ryzlaka.
Drogą wcześniejszej eliminacji zakwalifikowanych zostało 6 grup teatralnych, wśród nich i nasz teatr.
30-minutowe prezentacji konkursowych sztuk oceniało profesjonalne 3 osobowe jury, składające się z aktorów
i reżyserów.
Nasza grupa występowała jako ostatnia, więc siłą rzeczy nerwy aktorów sięgały zenitu.
No i wreszcie nadszedł ten najbardziej oczekiwany moment – ogłoszenie wyników. Sala wypełniona po brzegi, wstrzymała oddech.
Kiedy usłyszeliśmy, że I miejsce w kategorii „teatry” zdobywa teatr SUTW z Kutna. „Czemy nie?” 
za „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” , ogarnął nas szał radości.
Ale na tym nie koniec.
Otóż nasz teatr, jako jedyna teatralna grupa, otrzymał jeszcze jedną bardzo istotną nagrodę – „Wyróżnienie za stworzenie wspaniale funkcjonującego organizmu scenicznego”.
Należy też podkreślić , że jury było pod wrażeniem zarówno gry aktorskiej jak i wysokiego poziomu samej sztuki, profesjonalnie wyreżyserowanej przez prowadzącego teatr SUTW Krzysztofa Ryzlaka. Bardzo chętnie obejrzeliby cała sztukę.
Przyjaźń przyjaźnią, sympatie sympatiami, ale tak naprawdę cudownie było wygrać, zwłaszcza, że w ten sposób zapromowaliśmy nasze miasto Kutno, a jego mieszkańcy po raz kolejny usłyszeli o naszym uniwersyteckim teatrze i mamy nadzieję, że chętnie obejrzą nasze kolejne spektakle.

Opracowanie: M. Kluk
Zdjęcia : J. Szymański

18
kwi

Wyniki konkursu na nazwę sekcji teatralnej i kabaretu SUTW w Kutnie

UTW

Zarząd SUTW w Kutnie ogłosił konkurs na nazwę sekcji teatralnej i kabaretu.
Przebiegał on w trzech etapach.

I etap:
Zainteresowane osoby , które zechciały wziąć w nim udział podały swoje propozycje na wykładzie dnia 20.03.2018r. lub drogą internetową.

II i III etap:
Drogą eliminacji członkowie obu sekcji podawali swoje typy z listy zebranych propozycji. Wytypowano w obu sekcjach po trzy nazwy. Po podliczeniu głosów wyłoniły się następujące nazwy:

Sekcja teatralna                                                                    Sekcja kabaretowa
- „Od wczoraj”                                                                                - „Ale heca”
- „Czemu nie?”                                                                              - „Werwa”
- „Teatr Zduński”                                                                           - „Może się uda!”

Na tym etapie dokonano ostatecznego wyboru w wyniku czego sekcja teatralna przyjęła nazwę
„ Czemu nie?” - propozycja Marleny Kluk ,

natomiast kabaret będzie się nazywał
„Może się uda!” - propozycja Władysława Krysiaka.

Dziękujemy słuchaczom za udział w głosowaniu.

Zarząd SUTW w Kutnie


18
kwi

Konkurs recytatorski SUTW

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zorganizowany 13.04.2018 r. przez Radę Słuchaczy konkurs recytatorski, stał się raczej spotkaniem poetyckim.
Nie było jurorów, a na spotkanie przyszli sami miłośnicy poezji.
W tym roku tematyka dotyczyła polskich miast. W związku, z czym zebrani usłyszeli piękne – znane i nieznane, wiersze o Łodzi, Malborku, Toruniu, Iwoniczu Zdroju, no i oczywiście o Kutnie.

A wrażeń swoją recytacją dostarczyli:·
- Ewa Kukuła - „ Łódź ” J. Tuwim
- Elżbieta Olejnik - „ Chrystus miasto ” J. Tuwim
- Marlena Kluk - „ Śpiew murów ” T. Gajcy
- Ewa Walczak - „ W Iwoniczu Zdroju ” B. Wals
- Andrzej Zielonka - „ Malbork wolny ” E. Kurnatowska
- Barbara Grzelak - „ Rzuciłbym to wszystko ” J. Tuwim
- Wanda Koperska - „ Róże Kutna ” W. Koperska
- Danuta Kustosik - „ Moje rodzinne ” D. Kustosik


Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział, przygotowane przez Przewodniczącego Rady Słuchaczy
M. Siniora i upominki od Miasta Kutno w postaci koszulek i płyt z nagranym koncertem. Przy kawie i herbatce
, przy słuchaniu poezji i swobodnej dyskusji czas szybko minął, bo i atmosfera była wyjątkowa.

Opracowanie: M. Kluk
Zdjęcia : S. Szadkowska

18
kwi

"Sto lat przemian społecznych i kulturalnych w Kutnie"

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku… to kolejny temat wykładu wpisującego się w 100 lecie niepodległości, który odbył się
10 kwietnia 2018 r. w auli WSGK dla słuchaczy i gości SUTW w Kutnie.
Prowadzący pan mgr Kazimierz Śwircz, pracownik merytoryczny Muzeum Regionalnego w Kutnie przedstawił kolejność wydarzeń historycznych, trudną drogę
do wolności, poprzez nasze narodowe powstania listopadowe , styczniowe i wynikające
z ich klęski represje i zsyłki zaborców dla uczestników i ludności cywilnej.
W 1893 roku Roman Dmowski przekształcił Ligę Polską w Ligę Narodową, która stała się wkrótce ogólnopolską [trójzaborową] tajną organizacją polityczną, dążącą do odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednym z jej głównych celów było „budzenie świadomości narodowej tam, gdzie jej nie było”, czyli wcieleni członkowie mieli opanować organizacyjnie najważniejsze ośrodki miejskie byłej Kongresówki. Jednym z najważniejszych zadań członków Ligi Narodowej w miastach powiatowych byłego Królestwa Polskiego pozostała praca oświatowa wśród mieszkańców prowincji. Działalnością taką zajął się właśnie Antoni Troczewski, który pełnił funkcję męża zaufania LN na powiat kutnowski. Dr Troczewski wybrał właśnie Kutno na miejsce spełnienia swoich ideałów, do którego przybył jako początkujący lekarz z Warszawy w 1891 roku.
Młody lekarz ubolewał nad duchem narodowym mieszkańców Kutna. Inteligencja miejska zajęta była wyłącznie sprawami osobistymi. Poza sferą głównych zajęć, albo się kłóciła, albo grała w karty. Mieszkańcy nie byli zainteresowani sprawami natury ogólniejszej. Postanowił ich pobudzić, uaktywnić i przekonać, że trzeba wzajemnie sobie pomagać i nie żyć tylko dla siebie. Zastał Kutno biedne. Centrum miasta stanowiła zabudowa murowana, ulice brukowane, brud, smród i ubóstwo. Brak kanalizacji powodował, iż ścieki rynsztokami
płynęły do rzeki Ochni.
Pracował w szpitalu za darmo. Utrzymywał się z prywatnej praktyki. Nie pobierał pieniędzy od biednych mieszkańców Kutna.
Potrafił pobudzić wraz z wieloma swoimi współpracownikami lokalną społeczność do działania. Z jego inicjatywy powstało m.in.:. Towarzystwo Dobroczynności, Towarzystwo Muzyczno – Dramatyczne, Polska Macierz Szkolna, Towarzystwo Krajoznawcze, Spółdzielnia „Kutnowianka”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, „Tygodnik Kutnowski” oraz inne instytucje spółdzielcze i kredytowe. Wybudowano z jego inicjatywy Dom Dochodowy Straży Ogniowej, Sierociniec i dzisiejszy budynek w którym mieści się szkoła– tj. ZS nr 2 w Kutnie. Swoją dewizę życiową „nic dla siebie, wszystko dla innych” Doktor Troczewski stosował przez całe swoje życie. Nie szczędził zdrowia, pieniędzy i czasu dla ukochanej Ziemi Kutnowskiej i jej mieszkańców. Działalność jego była widoczna w każdej dziedzinie życia oświatowego, gospodarczego, ekonomicznego miasta.
Te wszystkie działania pobudziły rozwój gospodarczy Kutna i przyciągały inwestorów zewnętrznych
, a mianowicie przybył z Włocławka założyciel Fabryki „Kraj” Alfred Vedke, obywatel pochodzenia niemieckiego. Fabryka zatrudniała 300 pracowników. Pan Vedke zaangażował się w prace społeczne dla miasta.
Także powstanie kolei umożliwiło szybki rozwój Kutna.
Prelegent omówił kolejne etapy drogi do niepodległości Kutna. W październiku 1918 roku w obliczu nadchodzącej klęski państw centralnych wznowił działalność Komitet Obywatelski pod kierownictwem Antoniego Troczewskiego
i w porozumieniu z POW rozpoczął 11 listopada rozbrajanie Niemców. W wyniku rozbrajania żandarmerii niemieckiej zginął peowiak Wojciech Rychtelski, który zmarł następnego dnia w szpitalu.
Pierwszym w Wolnej Polsce Starostą Powiatowym został Józef Chrzanowski, Burmistrzem Kutna Tomasz Klepa.
W lipcu w 1919 roku Burmistrz Tomasz Klepa wraz z dr Antonim Troczewskim powitali w Kutnie gen. Józefa Hallera wraz z Błękitną Armią. Dr Troczewski wygłosił przemówienie sławiące bohaterskość polskich żołnierzy.
Należy jeszcze wspomnieć o rozlokowaniu w 1920 roku Kutnie i Łęczycy 37 Pułku Piechoty im ks. Józefa Poniatowskiego, która brała udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Pan Kazimierz Śwircz ponownie zostanie zaproszony, aby omówić kolejne etapy przemian w Kutnie
na przełomie stu lat.


Opracowanie: E. Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska

11
kwi

Wyjazd kulturalno - turystyczny do Warszawy

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuWyjazd kulturalno - turystyczny do Warszawy dla słuchaczy SUTW w Kutnie dnia 22.03.2018 r. można uznać za udany i owocny w atrakcje.
W Państwowym Muzeum Etnograficznym zwiedziliśmy wystawy instrumentów ludowych, makiety europejskich  i polskich tańców ludowych, galerię polskich
i europejskich strojów ludowych, świąteczne dekoracje wnętrz, wzornictwo ludowe, narzędzia i sprzęt gospodarstwa domowego.
Następnie po spacerze Krakowskim Przedmieściem udaliśmy się do teatru „Kwadrat” na farsę „Trzy sypialnie” w reżyserii Andrzeja Nejmana.
Perypetie młodego małżeństwa, które znalazło się na niebezpiecznym zakręcie i szukające wsparcia wśród najbliższych przyjaciół, dalszych znajomych a nawet obcych ludzi wprowadziły nas w nostalgię, humor i chwilę przemyśleń. Bardzo nas zachwyciła doskonała gra aktorów starszego i młodszego pokolenia.

Opracowanie i zdjęcia: S. Szadkowska

23
mar

Zginęli wierni Niepodległej...

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Badania archeologiczno-ekshumacyjne na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Kwatera Ł.

Wykład mgr Joanny Borowskiej. 20 III 2018 roku na SUTW w Kutnie


Gdzie są ich groby, Polsko? Gdzie ich nie ma?
Ty wiesz najlepiej – i Bóg wie na niebie!
(Artur Oppman)


Po II Wojnie Światowej wielu Polaków patriotów nie mogło się pogodzić z ustalonym porządkiem politycznym
a szczególnie z uzależnieniem Polski od wpływów sowieckich. Próbowali różnymi sposobami walczyć
z okupantem o niepodległość Ojczyzny. Tysiące ludzi z niepodległościowego podziemia zapłaciło za swą działalność więzieniem, torturami i śmiercią.
Wielu z nich swój kres życiowej drogi rozpoczynało od więzienia na ul. Rakowieckiej w Warszawie.
Tam, po przesłuchaniach, którym towarzyszyły okrutne tortury, po szybkim wyroku, najczęściej zostali pozbawiani życia strzałem w tył głowy. Nocą wywożono bezimienne ciała na warszawskie cmentarze. Od 1948 roku miejscem, gdzie grzebano rozstrzelanych był zaniedbany teren stanowiący śmietnisko, znajdujący się na obrzeżach cmentarza na Powązkach, popularnie nazywany Łączką. Pozbawieni nazwisk, zrzucani bezładnie do wykopanych dołów, bez grobów, odarci przez oprawców z godności i przez nich skazani na zapomnienie przetrwali jednak
w pamięci bliskich i w pamięci tych, którzy przeżyli represje.
Po zmianach, jakie dokonały sie w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku postanowiono podjąć działania przywracające godny pochówek oraz podjąć próby zidentyfikowania bezimiennych ludzkich szczątków.
W 2012 roku rodziny ofiar terroru uczcili swoich bliskich pomnikiem upamiętniającym ich bliskich,
wzniesionym na Łączce, której teren był już częścią cmentarza, gdzie odbywały się pochówki a nowe groby umieszczano nad szczątkami ofiar.
W 2012 roku zostały też podjęte badania archeologiczno - ekshumacyjne, w których udział wzięli
naukowcy oraz wolontariusze pod kierunkiem archeologa profesora Krzysztofa Szwagrzyka.
Do tego zespołu dołączyła w 2013 roku archeolog i fotograf Joanna Borowska, która była dnia 20 marca 2018 roku gościem członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie w ramach podjętego przez Muzeum Regionalne w Kutnie programu z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości „Kutno dla Niepodległej".
Wykładowczyni przybliżyła zebranym sposób, ogrom prac, napotykane w trakcie realizacji badań trudności
oraz współpracę z rodzinami osób represjonowanych w celu pobierania próbek DNA dla identyfikacji szczątków.
W 2015 roku zbudowano Panteon Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych w miejscu Pomnika na powązkowskiej Łączce, gdzie zgromadzono trumienki ze szczątkami około 300 ofiar komunistycznego terroru z czego już 48 osób zostało zidentyfikowanych i godnie pochowanych.
Obecnie zakończone są już prace archeologiczno-ekshumacyjne ale w dalszym ciągu trwają prace związane
z poszerzaniem Bazy Genetycznej w celu identyfikacji szczątków.
Uczestnicy spotkania prócz slajdów dokumentujących prace na Łączce zapoznali się również z obecnym stanem wnętrz więzienia na ul. Rakowieckiej w Warszawie, które kryją jeszcze wiele tajemnic (odkryta niedawno szubienica) udoskonalających machinę zbrodni.
Serdecznie dziękując za przybliżenie omawianej tematyki zebrani pogratulowali Pani Joannie Borowskiej Nagrody za reportaż w jubileuszowej edycji konkursu fotografii prasowej BZ WBK Press Foto 2014 pt „Profesor Krzysztof Szwagrzyk pełnomocnik prezesa IPN d/s poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego..."

Opracowanie: D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska


21
mar

KONKURS WOKALNY 2018

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

W piątek tj. 16 marca 2018r. Dworek Modrzewiowy , chociaż za oknem ciągle zima znowu ożył i rozbrzmiewał piosenką.
Po raz kolejny Rada Słuchaczy SUTW w Kutnie zorganizowała konkurs wokalny, gdyż
„ Piosenka jest dobra na wszystko”. Pod takim hasłem przebiegał wspomniany konkurs.
Zgromadzona publiczność zasugerowała, aby po raz pierwszy było to inaczej, bezstresowo i bez emocji
walki o miejsca. Tak też się stało i od razu humory się poprawiły, a śpiewać chciał prawie każdy. Przecież
o to chyba chodziło.
W tym roku królował Piotr Szczepanik , a dokładniej jego niezapomniane piosenki takie jak:
„Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem” – wyśpiewane przez S. Szadkowską i
A. Zielonkę 
oraz „Żółte kalendarze” zaproponowane przez A. Matusiak.
Wiele emocji i wzruszeń dostarczyła J. Włodarczyk wykonując z wielkim zaangażowaniem
„ Modlitwę” B. Okudżawy.
Ale był też „Wiśniowy sad” , w którym usnął nawet wiatr – jak śpiewająco oznajmiła H. Wastowska.
A dla spragnionych lata , popłynęła harcerska piosenka „Płonie ognisko i szumią knieje”, którą przypomnieli M. Kluk i A. Zielonka.
No a potem to już wszyscy śpiewali „Jarzębinę czerwoną” , „Do zakochania jeden krok” , „Mój chłopiec zna cały świat” i niezapomniane Szanty.
Można powiedzieć, że spotkanie przy kawie i herbatce oraz w doskonałej atmosferze, przebiegło
w duchu przesłania Okudżawy:
Dopóki ziemia kręci się,
dopóki jest tak czy siak
Panie ofiaruj każdemu z nas
czego mu w życiu brak”

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i dyplomy za udział, które przygotował i wręczył przew. Rady Słuchaczy M. Sinior

Opracowanie : M. Kluk
Zdjęcia : S. Szadkowska


09
mar

Jak czerpać radość z życia w późnej dorosłości

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

6 marca 2018 roku w auli WSGK ze słuchaczami SUTW w Kutnie spotkała się pani
Monika Mularska-Kucharek ,dr socjologii, terapeutka, trenerka z osobami 50+, współautorka książki pt. „Jesień życia? Wiosna możliwości”.
Z pełnym optymizmem, radością i malującym się na twarzy uśmiechem weszła w temat mijającego nieubłaganie nas wszystkich czasu, na którego nie mamy wpływu. I tak oto wchodzimy w kolejny etap życia w tak zwany wiek późnej dorosłości. Podsumowujemy nasze dotychczasowe życie i zadajemy sobie pytanie: ”Co jeszcze dobrego może nas spotkać?”.
Życie, to nie tylko zmartwienia i troski.
Często pamiętamy przeszłość , zapominając jednocześnie , że istnieje teraźniejszość i przyszłość.
Z przeszłości powinniśmy czerpać wnioski, żyć teraźniejszością i przyszłością.
Niepotrzebnie pielęgnujemy z przeszłości same tylko złe zdarzenia, jakby zapominając, że też zapewne przeżyliśmy dobre chwile, które kiedyś nam się zdarzyły i z radością je wspominamy. Dlatego tę radość powinniśmy realizować w każdym wieku. Daje ona nam niesamowitą siłę do życia. Sprawia, że znacznie lepiej radzimy sobie z trudnościami i problemami.
Bardziej pozytywnie widzimy to, co nas otacza. Mamy chęć do działania. Odczuwamy większe zadowolenie i satysfakcję. Radość wpływa na nasze nastawienie do siebie i do innych osób. Pani doktor proponuje, by zamiast pytać kogoś „Co słychać?”, zapytać „Co dobrego słychać?”. Prawda, że brzmi podobnie, ale jaką przywołuje w nas inną odpowiedź, przypominającą o dobrych wydarzeniach.
By jesień życia uczynić wiosną możliwości, więcej się uśmiechajmy, mniej narzekajmy, realizujmy swoje marzenia, hobby. Spotykajmy się ze znajomymi. Koncentrujmy się nie tylko na problemach, a na ich rozwiązaniach. Starajmy się dostrzegać w swoim życiu to co dobre i pozytywne. Szukajmy wsparcia u najbliższych przyjaciół, a jak trzeba to także u specjalistów, być może u psychologa, psychoterapeuty.
Niezwykle ważna w życiu jest samoocena, a także poczucie własnej wartości. Mamy prawo do myślenia o sobie dobrze. Nie pozwólmy, aby na przeszkodzie stanął nam krytyk wewnętrzny. Ze swoimi myślami jesteśmy 24 godziny na dobę. Bardzo ważna jest także motywacja.
Pani doktor w swoim wykładzie przytoczyła także mnóstwo interesujących przykładów z życia i praktyki terapeutycznej. Okazało się , że jest poetką. Zapewne w kwietniu spotkamy się na wieczorze autorskim w Dworku Modrzewiowym. Wykład zakończyła recytacją swojego wiersza pt. „Od jesieni do wiosny”.

Starość: jesień życia czy wiosna możliwości?
Oto jest pytanie! Jednak czyż nie od Ciebie odpowiedź zależy?
To fakt, że czasem to i owo boli i często złości,
Jednak przyznać trzeba , że jakość życia inną miarą się mierzy!

Najważniejsze by chęć do życia mieć i czegoś jeszcze chcieć.
To co dobre dostrzec i docenić, a to co nie dobre zmienić!
Bez względu na porę życia szczęście można mieć,
Trzeba tylko z jesieni życia wiosnę uczynić!

Nie czekać i nie narzekać...
Wstać rano, oddech złapać,
Uśmiechnąć się , dzień zaplanować
Najlepiej już dziś- nie ma co czekać!

Warto działać!
Jesień szybko przeżyć
Sobie nie przeszkadzać!
W sercu wiosnę wskrzesić !

Starość jak powiedział Seneka, może być piękna i pełna uroku, jeśli człowiek potrafi z niej korzystać. Wtedy z pewnością może stać się wiosną możliwości.

Opracowanie : E. Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska


07
mar

Kutnowskie Drogi do Niepodległości

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

II semestr roku akademickiego 2017/2018 słuchacze kutnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli w auli WSGK dnia 20 lutego 2018 roku spotkaniem
z doktorem nauk humanistycznych, historykiem Jackiem Saramonowiczem a tematem wykładu, zgodnie z planem wykładów zaproponowanych przez Zarząd Stowarzyszenia były „Kutnowskie Drogi do Niepodległości”.

Ten wykład zainaugurował również cały cykl spotkań zaplanowanych na 2018 rok, przybliżających ważne dla naszego Kraju wydarzenia sprzed 100 lat, dotyczące odzyskania przez Polskę państwowości po 123 latach,
w których na mapach Europy nie było Polski.
Prelegent na tle ruchów społecznych i politycznych jakie towarzyszyły budzącym się przemianom zapoznał zebranych z faktami, które miały miejsce w Kutnie a były nie bez wpływu na ówczesne wydarzenia historyczne. Do nich należy przybycie do Kutna w 1914 roku podjazdu niemieckiego w liczbie 2 osób. Ludzie ci zginęli i
w ramach rekompensaty. Komitet Obywatelski pod kierownictwem dr Antoniego Troczewskiego zorganizował uroczyste przyjęcie na placu przed Ratuszem dla niemieckiego okupanta oraz wyraził zapewnienie zorganizowania godnego pochówku dla tych, którzy zginęli (pomnik na cmentarzu w Łąkoszynie). Zasądzenie kary śmierci dla księdza Franciszka Pruskiego (tablica pamiątkowa w kościele im. Jana Chrzciciela) za rzekome zestrzelenie samolotu niemieckiego i wykonanie jej oraz bitwa o Kutno definitywnie poddały miasto pod niemiecką okupację.
W 1915 roku Niemcy zobowiązali się specjalnym aktem, że po Wojnie będzie odbudowane państwo polskie. Powstają organizacje skupiające społeczeństwo do podejmowania przyszłych zadań.
Jednym z zadań czasu (1918), kiedy okupanci niemieccy zaczynali pośpiesznie uciekać do Vaterlandu było rozbrajanie uciekinierów. Podczas jednej z takich akcji na dworcu w Kutnie zginął żołnierz Legionów Józefa Piłsudskiego, członek POW Wojciech Rychtelski.
Wolna, Niepodległa Rzeczpospolita powróciła na mapy Świata.
Dziękujemy !!!

Opracowanie: D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska


26
lut

Zgodnie z zapowiedzią „...byliśmy w Warszawie…"

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuNa zaproszenie Domu Kultury Śródmieście w Warszawie dnia 17.02.2018r., sekcja teatralna Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie zaprezentowała „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” warszawskim seniorom i młodzieży.

Nasi aktorzy:
Stanisław Borkowski, Andrzej Zielonka, Helena Kowalska, Maria Jabłońska, Władysław Krysiak, Krzysztof Murzynowski (gościnnie), Elżbieta Olejnik, Marlena Kluk, Stenia Augsburg, Jerzy Gawłowski, Ewa Kukuła Barbara Trzaskalska, Stefania Szadkowska, Irena Łukasiak, Wanda Majchrowicz, Weronika Urbaniak, uniesieni „dobrym słowem” reżysera Krzysztofa Ryzlaka, podbili serca widzów.
Pomoc realizacyjna Karolina Łabęcka , światła Paweł Łabęcki.
Atmosfera była podniosła, gorąca i serdeczna. Ponownie otrzymaliśmy zaproszenie na kolejne spotkanie
, z nowym przedstawieniem.
Czas, by pokazać nasze umiejętności, radość życia i pogodę ducha nieco dalej…
A może województwo małopolskie??? Przy okazji zobaczymy jak działają inne uniwersytety trzeciego wieku
, te na Podkarpaciu…

Opracowanie : M. W.
Zdjęcia : K. Labęcka

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony