Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
  • box
Śmiało, studenci, na wykłady śpieszcie się!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze źródła wiedzy mądrość duszkiem trzeba pić,
Bez nauki trudno żyć!
Wiedza radość w nas wyzwala,
Łączy ludzi z bliska, z dala,
Na samotność nie pozwala,
Wśród przyjaciół chce się żyć !
Łączcie pożytek z przyjemnością w UTW:
Tańczcie, malujcie, ćwiczcie ciało oraz mózg,
Chłońcie kulturę i zwiedzajcie piękny kraj,
Niechaj w sercach będzie maj!
W naszej uczelni wiele sekcji czeka cię:
Gwiazdą w teatrze bez problemu staniesz się,
Napiszesz powieść albo mądry, wzniosły wiersz,
Jakie to przyjemne jest!
Gdy chcesz zachować młodość, przyjdź do UTW,
Swoje marzenia możesz spełnić właśnie tu.
Śpiewajmy głośno, ile w piersiach starczy tchu:
„NIECHAJ TRWA NAM UTW !!!!!!!”
18
kwi

Wyniki konkursu na nazwę sekcji teatralnej i kabaretu SUTW w Kutnie

UTW

Zarząd SUTW w Kutnie ogłosił konkurs na nazwę sekcji teatralnej i kabaretu.
Przebiegał on w trzech etapach.

I etap:
Zainteresowane osoby , które zechciały wziąć w nim udział podały swoje propozycje na wykładzie dnia 20.03.2018r. lub drogą internetową.

II i III etap:
Drogą eliminacji członkowie obu sekcji podawali swoje typy z listy zebranych propozycji. Wytypowano w obu sekcjach po trzy nazwy. Po podliczeniu głosów wyłoniły się następujące nazwy:

Sekcja teatralna                                                                    Sekcja kabaretowa
- „Od wczoraj”                                                                                - „Ale heca”
- „Czemu nie?”                                                                              - „Werwa”
- „Teatr Zduński”                                                                           - „Może się uda!”

Na tym etapie dokonano ostatecznego wyboru w wyniku czego sekcja teatralna przyjęła nazwę
„ Czemu nie?” - propozycja Marleny Kluk ,

natomiast kabaret będzie się nazywał
„Może się uda!” - propozycja Władysława Krysiaka.

Dziękujemy słuchaczom za udział w głosowaniu.

Zarząd SUTW w Kutnie


18
kwi

Konkurs recytatorski SUTW

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zorganizowany 13.04.2018 r. przez Radę Słuchaczy konkurs recytatorski, stał się raczej spotkaniem poetyckim.
Nie było jurorów, a na spotkanie przyszli sami miłośnicy poezji.
W tym roku tematyka dotyczyła polskich miast. W związku, z czym zebrani usłyszeli piękne – znane i nieznane, wiersze o Łodzi, Malborku, Toruniu, Iwoniczu Zdroju, no i oczywiście o Kutnie.

A wrażeń swoją recytacją dostarczyli:·
- Ewa Kukuła - „ Łódź ” J. Tuwim
- Elżbieta Olejnik - „ Chrystus miasto ” J. Tuwim
- Marlena Kluk - „ Śpiew murów ” T. Gajcy
- Ewa Walczak - „ W Iwoniczu Zdroju ” B. Wals
- Andrzej Zielonka - „ Malbork wolny ” E. Kurnatowska
- Barbara Grzelak - „ Rzuciłbym to wszystko ” J. Tuwim
- Wanda Koperska - „ Róże Kutna ” W. Koperska
- Danuta Kustosik - „ Moje rodzinne ” D. Kustosik


Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział, przygotowane przez Przewodniczącego Rady Słuchaczy
M. Siniora i upominki od Miasta Kutno w postaci koszulek i płyt z nagranym koncertem. Przy kawie i herbatce
, przy słuchaniu poezji i swobodnej dyskusji czas szybko minął, bo i atmosfera była wyjątkowa.

Opracowanie: M. Kluk
Zdjęcia : S. Szadkowska

18
kwi

"Sto lat przemian społecznych i kulturalnych w Kutnie"

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku… to kolejny temat wykładu wpisującego się w 100 lecie niepodległości, który odbył się
10 kwietnia 2018 r. w auli WSGK dla słuchaczy i gości SUTW w Kutnie.
Prowadzący pan mgr Kazimierz Śwircz, pracownik merytoryczny Muzeum Regionalnego w Kutnie przedstawił kolejność wydarzeń historycznych, trudną drogę
do wolności, poprzez nasze narodowe powstania listopadowe , styczniowe i wynikające
z ich klęski represje i zsyłki zaborców dla uczestników i ludności cywilnej.
W 1893 roku Roman Dmowski przekształcił Ligę Polską w Ligę Narodową, która stała się wkrótce ogólnopolską [trójzaborową] tajną organizacją polityczną, dążącą do odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednym z jej głównych celów było „budzenie świadomości narodowej tam, gdzie jej nie było”, czyli wcieleni członkowie mieli opanować organizacyjnie najważniejsze ośrodki miejskie byłej Kongresówki. Jednym z najważniejszych zadań członków Ligi Narodowej w miastach powiatowych byłego Królestwa Polskiego pozostała praca oświatowa wśród mieszkańców prowincji. Działalnością taką zajął się właśnie Antoni Troczewski, który pełnił funkcję męża zaufania LN na powiat kutnowski. Dr Troczewski wybrał właśnie Kutno na miejsce spełnienia swoich ideałów, do którego przybył jako początkujący lekarz z Warszawy w 1891 roku.
Młody lekarz ubolewał nad duchem narodowym mieszkańców Kutna. Inteligencja miejska zajęta była wyłącznie sprawami osobistymi. Poza sferą głównych zajęć, albo się kłóciła, albo grała w karty. Mieszkańcy nie byli zainteresowani sprawami natury ogólniejszej. Postanowił ich pobudzić, uaktywnić i przekonać, że trzeba wzajemnie sobie pomagać i nie żyć tylko dla siebie. Zastał Kutno biedne. Centrum miasta stanowiła zabudowa murowana, ulice brukowane, brud, smród i ubóstwo. Brak kanalizacji powodował, iż ścieki rynsztokami
płynęły do rzeki Ochni.
Pracował w szpitalu za darmo. Utrzymywał się z prywatnej praktyki. Nie pobierał pieniędzy od biednych mieszkańców Kutna.
Potrafił pobudzić wraz z wieloma swoimi współpracownikami lokalną społeczność do działania. Z jego inicjatywy powstało m.in.:. Towarzystwo Dobroczynności, Towarzystwo Muzyczno – Dramatyczne, Polska Macierz Szkolna, Towarzystwo Krajoznawcze, Spółdzielnia „Kutnowianka”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, „Tygodnik Kutnowski” oraz inne instytucje spółdzielcze i kredytowe. Wybudowano z jego inicjatywy Dom Dochodowy Straży Ogniowej, Sierociniec i dzisiejszy budynek w którym mieści się szkoła– tj. ZS nr 2 w Kutnie. Swoją dewizę życiową „nic dla siebie, wszystko dla innych” Doktor Troczewski stosował przez całe swoje życie. Nie szczędził zdrowia, pieniędzy i czasu dla ukochanej Ziemi Kutnowskiej i jej mieszkańców. Działalność jego była widoczna w każdej dziedzinie życia oświatowego, gospodarczego, ekonomicznego miasta.
Te wszystkie działania pobudziły rozwój gospodarczy Kutna i przyciągały inwestorów zewnętrznych
, a mianowicie przybył z Włocławka założyciel Fabryki „Kraj” Alfred Vedke, obywatel pochodzenia niemieckiego. Fabryka zatrudniała 300 pracowników. Pan Vedke zaangażował się w prace społeczne dla miasta.
Także powstanie kolei umożliwiło szybki rozwój Kutna.
Prelegent omówił kolejne etapy drogi do niepodległości Kutna. W październiku 1918 roku w obliczu nadchodzącej klęski państw centralnych wznowił działalność Komitet Obywatelski pod kierownictwem Antoniego Troczewskiego
i w porozumieniu z POW rozpoczął 11 listopada rozbrajanie Niemców. W wyniku rozbrajania żandarmerii niemieckiej zginął peowiak Wojciech Rychtelski, który zmarł następnego dnia w szpitalu.
Pierwszym w Wolnej Polsce Starostą Powiatowym został Józef Chrzanowski, Burmistrzem Kutna Tomasz Klepa.
W lipcu w 1919 roku Burmistrz Tomasz Klepa wraz z dr Antonim Troczewskim powitali w Kutnie gen. Józefa Hallera wraz z Błękitną Armią. Dr Troczewski wygłosił przemówienie sławiące bohaterskość polskich żołnierzy.
Należy jeszcze wspomnieć o rozlokowaniu w 1920 roku Kutnie i Łęczycy 37 Pułku Piechoty im ks. Józefa Poniatowskiego, która brała udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Pan Kazimierz Śwircz ponownie zostanie zaproszony, aby omówić kolejne etapy przemian w Kutnie
na przełomie stu lat.


Opracowanie: E. Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska

11
kwi

Wyjazd kulturalno - turystyczny do Warszawy

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuWyjazd kulturalno - turystyczny do Warszawy dla słuchaczy SUTW w Kutnie dnia 22.03.2018 r. można uznać za udany i owocny w atrakcje.
W Państwowym Muzeum Etnograficznym zwiedziliśmy wystawy instrumentów ludowych, makiety europejskich  i polskich tańców ludowych, galerię polskich
i europejskich strojów ludowych, świąteczne dekoracje wnętrz, wzornictwo ludowe, narzędzia i sprzęt gospodarstwa domowego.
Następnie po spacerze Krakowskim Przedmieściem udaliśmy się do teatru „Kwadrat” na farsę „Trzy sypialnie” w reżyserii Andrzeja Nejmana.
Perypetie młodego małżeństwa, które znalazło się na niebezpiecznym zakręcie i szukające wsparcia wśród najbliższych przyjaciół, dalszych znajomych a nawet obcych ludzi wprowadziły nas w nostalgię, humor i chwilę przemyśleń. Bardzo nas zachwyciła doskonała gra aktorów starszego i młodszego pokolenia.

Opracowanie i zdjęcia: S. Szadkowska

23
mar

Zginęli wierni Niepodległej...

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Badania archeologiczno-ekshumacyjne na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Kwatera Ł.

Wykład mgr Joanny Borowskiej. 20 III 2018 roku na SUTW w Kutnie


Gdzie są ich groby, Polsko? Gdzie ich nie ma?
Ty wiesz najlepiej – i Bóg wie na niebie!
(Artur Oppman)


Po II Wojnie Światowej wielu Polaków patriotów nie mogło się pogodzić z ustalonym porządkiem politycznym
a szczególnie z uzależnieniem Polski od wpływów sowieckich. Próbowali różnymi sposobami walczyć
z okupantem o niepodległość Ojczyzny. Tysiące ludzi z niepodległościowego podziemia zapłaciło za swą działalność więzieniem, torturami i śmiercią.
Wielu z nich swój kres życiowej drogi rozpoczynało od więzienia na ul. Rakowieckiej w Warszawie.
Tam, po przesłuchaniach, którym towarzyszyły okrutne tortury, po szybkim wyroku, najczęściej zostali pozbawiani życia strzałem w tył głowy. Nocą wywożono bezimienne ciała na warszawskie cmentarze. Od 1948 roku miejscem, gdzie grzebano rozstrzelanych był zaniedbany teren stanowiący śmietnisko, znajdujący się na obrzeżach cmentarza na Powązkach, popularnie nazywany Łączką. Pozbawieni nazwisk, zrzucani bezładnie do wykopanych dołów, bez grobów, odarci przez oprawców z godności i przez nich skazani na zapomnienie przetrwali jednak
w pamięci bliskich i w pamięci tych, którzy przeżyli represje.
Po zmianach, jakie dokonały sie w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku postanowiono podjąć działania przywracające godny pochówek oraz podjąć próby zidentyfikowania bezimiennych ludzkich szczątków.
W 2012 roku rodziny ofiar terroru uczcili swoich bliskich pomnikiem upamiętniającym ich bliskich,
wzniesionym na Łączce, której teren był już częścią cmentarza, gdzie odbywały się pochówki a nowe groby umieszczano nad szczątkami ofiar.
W 2012 roku zostały też podjęte badania archeologiczno - ekshumacyjne, w których udział wzięli
naukowcy oraz wolontariusze pod kierunkiem archeologa profesora Krzysztofa Szwagrzyka.
Do tego zespołu dołączyła w 2013 roku archeolog i fotograf Joanna Borowska, która była dnia 20 marca 2018 roku gościem członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie w ramach podjętego przez Muzeum Regionalne w Kutnie programu z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości „Kutno dla Niepodległej".
Wykładowczyni przybliżyła zebranym sposób, ogrom prac, napotykane w trakcie realizacji badań trudności
oraz współpracę z rodzinami osób represjonowanych w celu pobierania próbek DNA dla identyfikacji szczątków.
W 2015 roku zbudowano Panteon Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych w miejscu Pomnika na powązkowskiej Łączce, gdzie zgromadzono trumienki ze szczątkami około 300 ofiar komunistycznego terroru z czego już 48 osób zostało zidentyfikowanych i godnie pochowanych.
Obecnie zakończone są już prace archeologiczno-ekshumacyjne ale w dalszym ciągu trwają prace związane
z poszerzaniem Bazy Genetycznej w celu identyfikacji szczątków.
Uczestnicy spotkania prócz slajdów dokumentujących prace na Łączce zapoznali się również z obecnym stanem wnętrz więzienia na ul. Rakowieckiej w Warszawie, które kryją jeszcze wiele tajemnic (odkryta niedawno szubienica) udoskonalających machinę zbrodni.
Serdecznie dziękując za przybliżenie omawianej tematyki zebrani pogratulowali Pani Joannie Borowskiej Nagrody za reportaż w jubileuszowej edycji konkursu fotografii prasowej BZ WBK Press Foto 2014 pt „Profesor Krzysztof Szwagrzyk pełnomocnik prezesa IPN d/s poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego..."

Opracowanie: D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska


21
mar

KONKURS WOKALNY 2018

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

W piątek tj. 16 marca 2018r. Dworek Modrzewiowy , chociaż za oknem ciągle zima znowu ożył i rozbrzmiewał piosenką.
Po raz kolejny Rada Słuchaczy SUTW w Kutnie zorganizowała konkurs wokalny, gdyż
„ Piosenka jest dobra na wszystko”. Pod takim hasłem przebiegał wspomniany konkurs.
Zgromadzona publiczność zasugerowała, aby po raz pierwszy było to inaczej, bezstresowo i bez emocji
walki o miejsca. Tak też się stało i od razu humory się poprawiły, a śpiewać chciał prawie każdy. Przecież
o to chyba chodziło.
W tym roku królował Piotr Szczepanik , a dokładniej jego niezapomniane piosenki takie jak:
„Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem” – wyśpiewane przez S. Szadkowską i
A. Zielonkę 
oraz „Żółte kalendarze” zaproponowane przez A. Matusiak.
Wiele emocji i wzruszeń dostarczyła J. Włodarczyk wykonując z wielkim zaangażowaniem
„ Modlitwę” B. Okudżawy.
Ale był też „Wiśniowy sad” , w którym usnął nawet wiatr – jak śpiewająco oznajmiła H. Wastowska.
A dla spragnionych lata , popłynęła harcerska piosenka „Płonie ognisko i szumią knieje”, którą przypomnieli M. Kluk i A. Zielonka.
No a potem to już wszyscy śpiewali „Jarzębinę czerwoną” , „Do zakochania jeden krok” , „Mój chłopiec zna cały świat” i niezapomniane Szanty.
Można powiedzieć, że spotkanie przy kawie i herbatce oraz w doskonałej atmosferze, przebiegło
w duchu przesłania Okudżawy:
Dopóki ziemia kręci się,
dopóki jest tak czy siak
Panie ofiaruj każdemu z nas
czego mu w życiu brak”

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i dyplomy za udział, które przygotował i wręczył przew. Rady Słuchaczy M. Sinior

Opracowanie : M. Kluk
Zdjęcia : S. Szadkowska


09
mar

Jak czerpać radość z życia w późnej dorosłości

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

6 marca 2018 roku w auli WSGK ze słuchaczami SUTW w Kutnie spotkała się pani
Monika Mularska-Kucharek ,dr socjologii, terapeutka, trenerka z osobami 50+, współautorka książki pt. „Jesień życia? Wiosna możliwości”.
Z pełnym optymizmem, radością i malującym się na twarzy uśmiechem weszła w temat mijającego nieubłaganie nas wszystkich czasu, na którego nie mamy wpływu. I tak oto wchodzimy w kolejny etap życia w tak zwany wiek późnej dorosłości. Podsumowujemy nasze dotychczasowe życie i zadajemy sobie pytanie: ”Co jeszcze dobrego może nas spotkać?”.
Życie, to nie tylko zmartwienia i troski.
Często pamiętamy przeszłość , zapominając jednocześnie , że istnieje teraźniejszość i przyszłość.
Z przeszłości powinniśmy czerpać wnioski, żyć teraźniejszością i przyszłością.
Niepotrzebnie pielęgnujemy z przeszłości same tylko złe zdarzenia, jakby zapominając, że też zapewne przeżyliśmy dobre chwile, które kiedyś nam się zdarzyły i z radością je wspominamy. Dlatego tę radość powinniśmy realizować w każdym wieku. Daje ona nam niesamowitą siłę do życia. Sprawia, że znacznie lepiej radzimy sobie z trudnościami i problemami.
Bardziej pozytywnie widzimy to, co nas otacza. Mamy chęć do działania. Odczuwamy większe zadowolenie i satysfakcję. Radość wpływa na nasze nastawienie do siebie i do innych osób. Pani doktor proponuje, by zamiast pytać kogoś „Co słychać?”, zapytać „Co dobrego słychać?”. Prawda, że brzmi podobnie, ale jaką przywołuje w nas inną odpowiedź, przypominającą o dobrych wydarzeniach.
By jesień życia uczynić wiosną możliwości, więcej się uśmiechajmy, mniej narzekajmy, realizujmy swoje marzenia, hobby. Spotykajmy się ze znajomymi. Koncentrujmy się nie tylko na problemach, a na ich rozwiązaniach. Starajmy się dostrzegać w swoim życiu to co dobre i pozytywne. Szukajmy wsparcia u najbliższych przyjaciół, a jak trzeba to także u specjalistów, być może u psychologa, psychoterapeuty.
Niezwykle ważna w życiu jest samoocena, a także poczucie własnej wartości. Mamy prawo do myślenia o sobie dobrze. Nie pozwólmy, aby na przeszkodzie stanął nam krytyk wewnętrzny. Ze swoimi myślami jesteśmy 24 godziny na dobę. Bardzo ważna jest także motywacja.
Pani doktor w swoim wykładzie przytoczyła także mnóstwo interesujących przykładów z życia i praktyki terapeutycznej. Okazało się , że jest poetką. Zapewne w kwietniu spotkamy się na wieczorze autorskim w Dworku Modrzewiowym. Wykład zakończyła recytacją swojego wiersza pt. „Od jesieni do wiosny”.

Starość: jesień życia czy wiosna możliwości?
Oto jest pytanie! Jednak czyż nie od Ciebie odpowiedź zależy?
To fakt, że czasem to i owo boli i często złości,
Jednak przyznać trzeba , że jakość życia inną miarą się mierzy!

Najważniejsze by chęć do życia mieć i czegoś jeszcze chcieć.
To co dobre dostrzec i docenić, a to co nie dobre zmienić!
Bez względu na porę życia szczęście można mieć,
Trzeba tylko z jesieni życia wiosnę uczynić!

Nie czekać i nie narzekać...
Wstać rano, oddech złapać,
Uśmiechnąć się , dzień zaplanować
Najlepiej już dziś- nie ma co czekać!

Warto działać!
Jesień szybko przeżyć
Sobie nie przeszkadzać!
W sercu wiosnę wskrzesić !

Starość jak powiedział Seneka, może być piękna i pełna uroku, jeśli człowiek potrafi z niej korzystać. Wtedy z pewnością może stać się wiosną możliwości.

Opracowanie : E. Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska


07
mar

Kutnowskie Drogi do Niepodległości

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

II semestr roku akademickiego 2017/2018 słuchacze kutnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli w auli WSGK dnia 20 lutego 2018 roku spotkaniem
z doktorem nauk humanistycznych, historykiem Jackiem Saramonowiczem a tematem wykładu, zgodnie z planem wykładów zaproponowanych przez Zarząd Stowarzyszenia były „Kutnowskie Drogi do Niepodległości”.

Ten wykład zainaugurował również cały cykl spotkań zaplanowanych na 2018 rok, przybliżających ważne dla naszego Kraju wydarzenia sprzed 100 lat, dotyczące odzyskania przez Polskę państwowości po 123 latach,
w których na mapach Europy nie było Polski.
Prelegent na tle ruchów społecznych i politycznych jakie towarzyszyły budzącym się przemianom zapoznał zebranych z faktami, które miały miejsce w Kutnie a były nie bez wpływu na ówczesne wydarzenia historyczne. Do nich należy przybycie do Kutna w 1914 roku podjazdu niemieckiego w liczbie 2 osób. Ludzie ci zginęli i
w ramach rekompensaty. Komitet Obywatelski pod kierownictwem dr Antoniego Troczewskiego zorganizował uroczyste przyjęcie na placu przed Ratuszem dla niemieckiego okupanta oraz wyraził zapewnienie zorganizowania godnego pochówku dla tych, którzy zginęli (pomnik na cmentarzu w Łąkoszynie). Zasądzenie kary śmierci dla księdza Franciszka Pruskiego (tablica pamiątkowa w kościele im. Jana Chrzciciela) za rzekome zestrzelenie samolotu niemieckiego i wykonanie jej oraz bitwa o Kutno definitywnie poddały miasto pod niemiecką okupację.
W 1915 roku Niemcy zobowiązali się specjalnym aktem, że po Wojnie będzie odbudowane państwo polskie. Powstają organizacje skupiające społeczeństwo do podejmowania przyszłych zadań.
Jednym z zadań czasu (1918), kiedy okupanci niemieccy zaczynali pośpiesznie uciekać do Vaterlandu było rozbrajanie uciekinierów. Podczas jednej z takich akcji na dworcu w Kutnie zginął żołnierz Legionów Józefa Piłsudskiego, członek POW Wojciech Rychtelski.
Wolna, Niepodległa Rzeczpospolita powróciła na mapy Świata.
Dziękujemy !!!

Opracowanie: D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska


26
lut

Zgodnie z zapowiedzią „...byliśmy w Warszawie…"

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuNa zaproszenie Domu Kultury Śródmieście w Warszawie dnia 17.02.2018r., sekcja teatralna Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie zaprezentowała „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” warszawskim seniorom i młodzieży.

Nasi aktorzy:
Stanisław Borkowski, Andrzej Zielonka, Helena Kowalska, Maria Jabłońska, Władysław Krysiak, Krzysztof Murzynowski (gościnnie), Elżbieta Olejnik, Marlena Kluk, Stenia Augsburg, Jerzy Gawłowski, Ewa Kukuła Barbara Trzaskalska, Stefania Szadkowska, Irena Łukasiak, Wanda Majchrowicz, Weronika Urbaniak, uniesieni „dobrym słowem” reżysera Krzysztofa Ryzlaka, podbili serca widzów.
Pomoc realizacyjna Karolina Łabęcka , światła Paweł Łabęcki.
Atmosfera była podniosła, gorąca i serdeczna. Ponownie otrzymaliśmy zaproszenie na kolejne spotkanie
, z nowym przedstawieniem.
Czas, by pokazać nasze umiejętności, radość życia i pogodę ducha nieco dalej…
A może województwo małopolskie??? Przy okazji zobaczymy jak działają inne uniwersytety trzeciego wieku
, te na Podkarpaciu…

Opracowanie : M. W.
Zdjęcia : K. Labęcka

21
lut

„Zemsta Nietoperza” – arcydziełem wśród operetek

UTW

06
lut

Byliśmy w Bydgoszczy

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Korzystając z zaproszenia Artystycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, odwiedziliśmy seniorów i miłośników teatru tego miasta.
30.01.2018 r. sekcja teatralna naszego SUTW pokazała 300-osobowej publiczności spektakl „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna”. Uniwersytet, i oczywiście nasze Miasto, rozsławiali: Stanisław Borkowski, Andrzej Zielonka, Helena Kowalska, Maria Jałońska, Władysław Krysiak, Elżbieta Olejnik, Marlena Kluk, Stenia Augsburg, Jerzy Gawłowski, Stefania Szadkowska, Wanda Majchrowicz, Barbara Trzaskalska, Weronika Urbaniak oraz Krzysztof Ryzlak– reżyser spektaklu, Dominika Staniszewska i Krzysztof Murzynowski – przyjaciele SUTW. Wybór i opracowanie piosenek Małgorzata Żurańska – Wilkowska. Przedstawienie spotkało się z bardzo serdecznym przyjęciem, czego potwierdzeniem były najczęściej słyszane oceny: „świetne…, ciary po plecach…, niemożliwe, że to aktorzy amatorzy…”, a także zaproszenie na kolejny występ. A więc… SUKCES… Dziękujemy naszym artystom, instruktorowi - reżyserowi i przyjaciołom.
Teraz czas na …Warszawę…

Opracowanie M.W.
Zdjęcia J.S.
20
gru

Musicalowa opowieść o miłości

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

60 aktorów, wokalistów i tancerzy, dla których uszyto łącznie 500 kostiumów oraz grająca na żywo orkiestra złożona z 21 muzyków wzięła udział w musicalu „Piloci” na deskach Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie. Na scenie nie zabrakło też widowiskowej scenografii i rekwizytów, w tym samolotu myśliwskiego Hawker Hurricane Mk I o wymiarach zbliżonych do rzeczywistych.
Ten wspaniały spektakl mieliśmy okazję zobaczyć dnia 16.12.2017r. na ostatnim w tym roku wyjeździe kulturalnym dla słuchaczy SUTW w Kutnie.
„Piloci” to pełna emocji musicalowa opowieść o miłości brutalnie przerwanej przez II wojnę światową. Wielkie uczucie łączące Jana młodego polskiego pilota wojskowego i Ninę, warszawską aktorkę kabaretową oraz piosenkarkę, rozgrywa się na tle wydarzeń historycznych lat 30. i 40. Ubiegłego wieku, przede wszystkim Bitwy
o Anglię, w której doniosłą rolę odegrali polscy piloci.
Mimo poważnych tematów nie zabrakło w spektaklu humoru, żartu czy zabawy słowem.
W związku z okresem przedświątecznym mieliśmy również okazję podziwiać iluminacje świetne na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie.

Opracowanie : S. Szadkowska
Zdjęcia : B. Boroń


20
gru

„Opowieść wigilijna po polsku”

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Po raz 11 w przyjaznym nam KDK dnia 12.12.2017r. odbyło się spotkanie wigilijne Słuchaczy SUTW i przybyłych Gości. Przewodnicząca Maria Wierzbicka, która z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018 życzyła wszystkim zdrowia i wiary w to, że otaczają nas tylko życzliwi ludzie. Jak podkreśliła w życiu zachodzą różne zmiany, ale zawsze najważniejszy powinien być człowiek.
Następnie koledzy i koleżanki z kabaretu SUTW przedstawili widzom  "Opowieść wigilijną po polsku”, według scenariusza i w reżyserii Dominiki Staniszewskiej.
W ciekawy i przewrotny sposób zaprezentowano trawestację „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa.
Matka i babcia, jako osoba wiecznie niezadowolona, zapracowana, nie lubiąca Świąt Bożego Narodzenia
, najbliższych członków rodziny wiecznie krytykująca, zwłaszcza wnuczki i zięcia, ulega przeobrażeniu
w uosobienie miłości.
Staje się to dzięki „cudownym” odwiedzinom bożonarodzeniowych duchów. Spektakl okraszony sporą dawką humoru, wywoływał głośne salwy śmiechu. Nasi artyści z sekcji kabaretowej z wielką pasją i zaangażowaniem wcielili się w role i pokazali niektórych z nas w krzywym zwierciadle.
Tradycyjnie spotkanie zakończyliśmy łamaniem się opłatkiem i serdecznymi życzeniami świątecznymi
i noworocznymi.

Opracowanie: E. Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska18
gru

Opery polskie XVIII wieku

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

W ramach współpracy naszego SUTW z Regionalnym Muzeum w Kutnie dnia 05.12.2017r. odbył się wykład „Opery polskie XVIII wieku – opery, których nie ma” poprowadzony przez dr Wojciecha Krala.
Są to opery stare mające prawie 400 lat, które były wystawiane lecz już zapomniane. Są jednak odkrywane na nowo i nagrywane na płyty.
Pierwsza opera powstała we Florencji w 1600r. , kiedy to grupa muzyków i uczonych florenckich zadecydowała, aby na wzór teatru greckiego – melodeklamowanego odnowić tradycję ale ze śpiewem i chórem w tle. Powstawały one szczególnie we Włoszech (najpiękniejsze) i Francji.
Pierwszą zachowaną operę polską anonimową , odkrytą przez Adolfa Chybińskiego jest „Heca, czyli polowanie na zająca” określona jako „krotochwila myśliwska”, której fragmenty mieliśmy możliwość posłuchać. Prelegent zwrócił naszą uwagę na rodzaje instrumentów szczególnie wyróżniających się ,takie jak waltornia czy róg myśliwski.
Pierwszą nieanonimową operę ( śpiewogrę – czyli operę śpiewaną i mówioną) skomponował w XVIII wieku Maciej Kamiński p.t. „Nędza uszczęśliwiona”, do tekstu Wojciecha Bogusławskiego. Natomiast Jan Stefani, kompozytor polski z pochodzenia Czech napisał muzykę do znanej nam śpiewogry p.t. „Cud mniemany, czyli Krakowiacy 
i Górale”. W tym czasie również powstało najsłynniejsze dzieło p.t. „Agatka, czyli przyjazd Pana” napisana
na uświetnienie przyjazdu do Nieświeża Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W XVIII wieku w Warszawie przedstawiano opery w wybudowanej w Ogrodzie Saskim Operalni, czyli pierwszym publicznym teatrze operowym w Polsce. Przez 24 lata wystawiano tam opery włoskie, francuskie , niemieckie
i polskie. Po rozebraniu Operalni przedstawienia odbywały się w Pałacu Radziwiłłów przy Krakowskim Przedmieściu.
Dziękujemy panu dr Wojciechowi Kralowi za przekazanie nam tylu znaczących i ciekawych informacji na temat opery i jej genezy.

Opracowanie i zdjęcia : S. Szadkowska


08
gru

"...zadanie na całe życie"

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuProfilaktyka gerontologiczna - zadanie na całe życie” pod takim tytułem 28 listopada 2017 roku odbył się wykład pani dr Grażyny Busse.
Celem gerontoprofilaktyki jest zachowanie sprawności i samodzielności seniorów.
Wzrasta proces starzenia się naszego społeczeństwa. Przybywa osób powyżej 60- tego roku życia.
Ważne są działania profilaktyczne. Na naszą starość pracujemy całe życie. Zapewne ważne są geny, środowisko, stopa życia, warunki życia, na które nie mamy wpływu.
Pani doktor podkreśliła jak ważny jest stan naszej sprawności fizycznej, aktywność ruchowa ma istotny wpływ na działanie naszego mózgu. Podstawowa profilaktyka to ruch, aktywność fizyczna, to połączenie ciała i umysłu powoduje samodzielność i sprawność, ku dobrej kondycji zdrowotnej. Ważne są ćwiczenia rąk, ramion, nóg, by sprawnie się poruszać, zachować poczucie równowagi, stabilizacji, by nie groziła nam groźba upadku.
Z wiekiem mięśnie tracą na gęstości, są coraz słabsze, dlatego systematyczne ćwiczenia je wzmacniają. Regularne i właściwe pobudzają w skuteczny sposób obydwie półkule mózgowe.
Człowiek łatwo się rozleniwia, przyzwyczaja do codziennych czynności. Z wiekiem denerwują nas nowe zmiany, nie chcemy je akceptować, wpadamy w panikę. Zdaniem pani doktor powinniśmy wprowadzać w życie pewne utrudnienia, postępować niestandardowo, tworzyć sobie nowe problemy i zadania, poprzez np. zmiany drogi do sklepu, uczenia się obsługi nowych urządzeń, nie bać się zmiany telefonów komórkowych, opanować naukę na smartfonie, laptopie, które uruchamiają mózg i sprawność rąk. Pisanie i mycie lewą ręką powoduje także pewne utrudnienie, które wymaga pokonanie pewnego wysiłku fizycznego i umysłowego. Byśmy byli otwarci na nowe miejsca , zapachy, kolory, dźwięki. Te symulacje z zewnątrz dają kopa dla naszego mózgu.
Reasumując wykład pani doktor ćwiczmy i nie bójmy się nowych rzeczy, by jak najdłużej zachować sprawność fizyczną i umysłową, które spowodują naszą niezależność i samodzielność na długie lata.

Opracowanie: Elżbieta Żółtowska
Zdjęcia: S. Szadkowska

24
list

Wyjazd kulturalny do Warszawy w SUTW

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dnia 19.11.2017r. odbył się następny wyjazd edukacyjno – kulturalny dla 50-ciu słuchaczy SUTW w Kutnie            , do „Studia Buffo” w Warszawie na musical „Polita” w reżyserii Janusza Józefowicza.
Musical przedstawiono w formacie 3D. „Polita” to widowisko muzyczne stworzone na podstawie biografii jednej     z największych gwiazd kina niemego – Poli Negri. Połączenie wirtualnej dekoracji z rzeczywistymi rekwizytami pozwoliło zobaczyć Nataszę Urbańską jako Polę Negri grającą m.in. z Ernestem Lubitchem, Charlie Chaplinem, tańcząca z Rudolfem Walentino. Zobaczyliśmy także w pełnym wymiarze studia filmowe Paramount oraz fragmenty nowojorskiej rewii Ziegfeld,a. Sceny te wzbudziły w nas duże emocje i zachwyt.

Opracowanie i zdjęcia : S. Szadkowska


15
list

„Przystanek 60+”

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuW dniu 09.11.2017r. w CTMiT w Kutnie odbyło Forum Twórczości Dojrzałej
„ Przystanek 60+” zorganizowane przez Łódzki Dom Kultury w ramach współpracy
z Kutnowskim Domem Kultury.
Celem Forum była integracja środowiska i organizacji seniorów w terenie , poprzez wykłady i prezentacje, przekazanie wiedzy i doświadczeń w zakresie podnoszenia kompetencji twórczych i społecznych uczestników spotkania.
Do wzięcia udziału w Forum „Przystanek 60+”, nad którym patronat objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, w imieniu którego powitali wszystkich zebranych dyr Łódzkiego Domu Kultury pan Jacek Sokolski oraz z-ca dyr pani Monika Matusiewicz , zostali zaproszeni słuchacze SUTW w Kutnie.
Program składał się z 2 głównych części. W I części - panelowo – wykładowej wysłuchaliśmy 3 wykładów.
Pierwszy wykład - „ Uaktywnianie seniorów” wygłosił wieloletni Prezes UTW Politechniki Łódzkiej prof. Andrzej Koziarski. Próbował odpowiedzieć na pytanie – jak uaktywnić seniorów. Pokazał 4 ścieżki działań UTW. Podczas wykładu opierał się na działaniu swojego Uniwersytetu , posługując się zebranym materiałem multimedialnym.
Drugi wykład - wygłosiła dr B. Grąblewska – Bogusz wykładowca Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, koordynator współpracy z UTW. Skupiła się na działalności UTWŁP, który w Łodzi istnieje od 10 lat. Przedstawiła przykładowy harmonogram tygodniowego planu zajęć. Powołała się też na Cycerona, cytując za nim „..nikt nie rodzi się człowiekiem, człowiekiem się staje”.
Trzeci wykład – (po przerwie kawowej) poprowadziła Marlena Mencel – konsultant Firmy Google. Pokazała zebranym jak posługiwać się i w jaki sposób założyć Facebooka. Uczuliła też na różne chwyty oszustów.
W drugiej części Forum wystąpił prof. Mirosław Henke - aktor Teatru Powszechnego
w Łodzi, który bawił publiczność wcielając się w postać niezapomnianego Wojaka Szwejka.
Jest on przekonany, że sekretem prawdziwego sukcesu jest radość.
Na zakończenie słuchacze SUTW w Kutnie mieli prawdziwą ucztę duchową. Na scenie wystąpiła Sylwia Strugińska – Wachowska, solistka Teatru Muzycznego w łodzi. Wraz
z towarzyszącym jej zespołem muzyków, poprowadziła wszystkich przez świat przecudnej muzyki, zachwycając swoim pięknym głosem.
Nad całością czuwał Marek Składowski, który rozpoczął Forum od pokazania działalności słuchaczy Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w oparciu o program „Przystanek 60+”

Opracowanie: M. Kluk
Zdjęcia : Organizator

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony