Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
  • box
Śmiało, studenci, na wykłady śpieszcie się!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze źródła wiedzy mądrość duszkiem trzeba pić,
Bez nauki trudno żyć!
Wiedza radość w nas wyzwala,
Łączy ludzi z bliska, z dala,
Na samotność nie pozwala,
Wśród przyjaciół chce się żyć !
Łączcie pożytek z przyjemnością w UTW:
Tańczcie, malujcie, ćwiczcie ciało oraz mózg,
Chłońcie kulturę i zwiedzajcie piękny kraj,
Niechaj w sercach będzie maj!
W naszej uczelni wiele sekcji czeka cię:
Gwiazdą w teatrze bez problemu staniesz się,
Napiszesz powieść albo mądry, wzniosły wiersz,
Jakie to przyjemne jest!
Gdy chcesz zachować młodość, przyjdź do UTW,
Swoje marzenia możesz spełnić właśnie tu.
Śpiewajmy głośno, ile w piersiach starczy tchu:
„NIECHAJ TRWA NAM UTW !!!!!!!”
09
sty

Wigilia w sekcji literackiej

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”


Tak pisał Cyprian Kamil Norwid, wspominając na obczyźnie ciepłe, rodzinne Święta Bożego Narodzenia, jedne
z najważniejszych Świąt, obchodzonych w Polsce tradycyjnie, przez stulecia. Wigilia Bożego Narodzenia, po dziś dzień, skupia członków rodzin przy świątecznych choinkach i stołach zastawionych postną kolacją, wymagając, by zaniechali wszelkich sporów, stwarzali atmosferę miłości, wzajemnego szacunku, zrozumienia, pomocy, wspólnoty w działaniu nie tylko na rzecz członów własnej rodziny oraz przekazywali tradycje i zachowania młodszym pokoleniom. Ciepłym uczuciom i serdecznym, szczerym życzeniom towarzyszył zwyczaj dzielenia się opłatkiem oraz wspólny śpiew kolęd.
Wigilijna tradycja stała się popularna i przeniknęła również do grup ludzi związanych ze sobą różnymi formami wspólnego działania tak na płaszczyźnie zawodowej jak i towarzyskiej.
Od początku istnienia SUTW, impreza wigilijna organizowana była i jest dla społeczności Stowarzyszenia.
W różnych sekcjach też utrzymuje się zwyczaj dzielenia się opłatkiem przed świąteczną przerwą w zajęciach. Tak też tradycyjnie w bieżącym roku obchodziliśmy wigilię w sekcji Literackiej. Zbiegła się ona z zakończeniem roku UTW.
15 grudnia 2022 r.
w Modrzewiowym Dworku przy świątecznej choince i „wigilijnym stole” spotkali się członkowie sekcji Literackiej
z opiekunką sekcji a zarazem twórczynią programu działania sekcji oraz wykładowczynią Marią Wierzbicką. Ponieważ wśród członkiń sekcji są Koleżanki, które od lat popularyzują poezję na organizowanych w Dworku Modrzewiowym i nie tylko ( wycieczki dla aktywnie działających członków Stowarzyszenia) spotkaniach poetyckich, do nich należał pierwszy punkt spotkania. Obecni wysłuchali wierszy Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Ludwika Jerzego Kerna, Cypriana Kamila Norwida i innych. W świątecznym programie wg scenariusza Danuty Kawki wiersze recytowali: Stenia Augsburg, Jolanta Baranowska-Komorowska, Jadwiga Grabecka, Danuta Kawka, Joanna Kicała-Kowalczyk, Marlena Kluk, Barbara Ratajczak, Maria Wierzbicka i Elżbieta Żółtowska. W skład programu wplecione były również kolędy, śpiewane przez wszystkich uczestników spotkania.
W świątecznej atmosferze, jaką stworzyła poezja i kolędy Maria Wierzbicka złożyła wszystkim zebranym ciepłe życzenia Wesołych Świąt oraz wiele zdrowia i pomyślności w realizacji własnych zamierzeń w nadchodzącym roku. Wszyscy wszystkim, jak każe tradycja dzieląc się opłatkiem złożyli wzajemnie serdeczne życzenia.
Były również podziękowania dla Marii Wierzbickiej za profesjonalizm i serdeczność, z jaką przekazuje swoja bogatą wiedzę literacką członkom sekcji, ciepłe słowa dla starościn sekcji Danuty Kawki i Jolanty Baranowskiej-Komorowskiej oraz wyrazy uznania dla gospodyń pomieszczeń Dworku Haliny Głogozy i Danuty Konopczyńskiej. Każdy z uczestników tego pełnego świątecznego uroku spotkania opuszczał Modrzewiowy Dworek ze świątecznym upominkiem. Wszyscy mieli też możliwość obejrzenia prac plastycznych, wykonanych przez członków sekcji plastycznej a inspirowanych poezją z tomiku „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2023 roku!!!,
w którym znów rozpoczniemy następny rok akademicki w naszym Stowarzyszeniu UTW !!!!!

Opracowanie: Danuta Kawka
Zdjęcia: Stefania Szadkowska
22
gru

WIGILIA w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

13 grudnia 2022 r. w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury zebrali się członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie i zaproszeni goście by w sposób tradycyjny, jak co roku złożyć sobie wzajemnie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i podsumować działalność Uniwersytetu
w mijającym roku. Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie Maria Wierzbicka.
Powitała zaproszonych gości w osobach: Prezydenta Miasta Kutno Zbigniewa Wdowiaka, Dyrektora Kutnowskiego Domu Kultury Radosława Rojewskiego i Zastępcę Dyrektora Panią Weronikę Lenarczyk, Przewodniczącą Klubu Złotego Wieku Jolantę Gajdę i innych przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń kutnowskich oraz przedstawicieli mediów.
Omawiając działalność Stowarzyszenia w roku akademickim 2022 Maria Wierzbicka przypomniała obecnym, że mijający rok był poprzedzony trudnym dla wszystkich czasem, w którym panowały ograniczenia związane
z zaistniałą na terenie całego kraju pandemią. W tym czasie działalność Uniwersytetu była zawieszona i dopiero
w bieżącym roku została wznowiona.
Zmianie uległa również organizacja roku akademickiego. Dotychczas termin zajęć pokrywał się z obowiązującym na terenie całego kraju terminem roku szkolnego a od 2022 roku Stowarzyszenie funkcjonuje w ramach roku kalendarzowego. Jest to wygodniejsze z uwagi na realizację proponowanych przez jednostki samorządu terytorialnego a podejmowanych przez SUTW projektów kulturalnych.
W roku 2022 w zajęciach organizowanych przez SUTW uczestniczyło 185 słuchaczy zrzeszonych w 14 sekcjach, zrealizowano 6 projektów i mikrograntów finansowanych przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe, 7 wyjazdów do teatrów oraz cykl imprez w ramach całorocznej akcji Kulturalny Dworek.
Przewodnicząca Zarządu podziękowała członkom Zarządu Stowarzyszenia, członkom Komisji Rewizyjnej, członkom Rady Słuchaczy, Starostom sekcji oraz wszystkim słuchaczom UTW za aktywne uczestnictwo
w pracach podejmowanych przez Stowarzyszenie. Słowa podziękowania za zaangażowanie w pomoc organizacyjną i merytoryczną Maria Wierzbicka skierowała również w stronę przedstawicieli instytucji
i stowarzyszeń, które wspomagały działalność SUTW w roku 2022. Były to: Miasto Kutno, Starostwo Powiatu Kutnowskiego, Kutnowski Dom Kultury, Muzeum Regionalne w Kutnie, Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie, Dyrekcje szkół kutnowskich (SP nr 1, SP nr 4, II LO im. Jana Kasprowicza, LO im. Zbigniewa Religi), ZO Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie), Biuro Rachunkowe PROZYSK itp.
Wiceprezydent Miasta Kutno Zbigniew Wdowiak podziękował Przewodniczącej Zarządu SUTW, członkom Zarządu oraz zebranym słuchaczom za całoroczną aktywną pracę umożliwiającą kutnowskim seniorom dbałość o zdrowie
i kondycję fizyczną oraz zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych. Życzył wszystkim dalszej aktywnej działalności na rzecz najstarszych mieszkańców naszego miasta.
Świątecznie udekorowaną scenę zajęli aktorzy z naszego uniwersyteckiego Teatru „Czemu nie?” Przedstawili widowisko „Przepis na idealne Święta” wg scenariusza i w reżyserii Dominiki Staniszewskiej. Poezja
o tematyce świątecznej przeplatana była kolędami, które wraz z aktorami śpiewali uczestnicy spotkania.
Świąteczne, ciepłe spotkanie zakończyło się tradycyjnym, wigilijnym dzieleniem się opłatkiem, wraz z życzeniami zdrowia pomyślności i tego, by przyszły rok znów pozwolił jak najczęściej aktywnie spędzać czas w gronie Przyjaciół ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie.
Dosiego Roku !!!!

Opracowanie: Danuta Kawka
Foto: Piotr Szatkowski


22
gru

Wkład "Udary niedokrwienne – czynniki ryzyka"

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

12. grudnia 2022 r. w Centrum Seniora w Kutnie odbył się wykład, którego autorką była Pani Grażyna Lesyng-Pawłowska - doktor neurolog, pracująca w tym zawodzie 41 lat.
Słuchaczami, zaś byli członkowie SUTW w Kutnie.
Statystyka: udary niedokrwienne dopadają nas w ilości 80 tys. rocznie, tj. co 8 min. dziennie, mimo, że jakość leczenia i rehabilitacji mają wyższy poziom. Coraz więcej choruje młodych ludzi, nawet młodzież.
Przyczyną powstania udaru jest zaburzenie krążenia mózgowego, czyli rodzaj niedokrwienia i rodzaj krwotoczny.
Zaburzenie krążenia mózgowego powodują: chore serce, miażdżyca, nieprawidłowe krzepnięcie krwi, zapalenia naczyń, reumatyzm, powyżej 50 % zarośnięte złogami żyły. Czynniki reyzyka to głownie sposób życia: brak ruchu, nadużywanie alkoholu i papierosów, otyłość, złe odżywianie.
Ponadto, czynnikami powodującymi zaburzenie krążenia mózgowego, na które nie mamy wpływu są: wiek pow. 55 lat, dziedziczenie, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba wieńcowa, arytmia serca, wysoki cholesterol.
Ze zgłoszeniem sie do lekarza po wystąpieniu udaru nie należy czekać. Osobie, która zachorowała należy zrobić test, aby upewnić się i natychmiast wezwać ER-kę. Test jest prosty i nazywa się FAST.
F – twarz skrzywiona z opadniętą jedną wargą
A – opadnięta kończyna, albo górna, albo dolna
S – zaburzenie mowy
T – czas zachorowania

Leczenie musi odbywać się w szpitalu, minimum 7 dni. Pierwsze badania szpitalne to tomografia i tromboliza. Udar jest stanem zagrażającym życiu. Mogą wystąpić powikłania: otępienie, padaczka. Po leczeniu wskazana jest rehabilitacja.
Udarom można się wymknąć. Trzeba jednak zmienić tryb życia.
1. RUCH - codzienny, systematyczny . Najlepiej na powietrzu, jeśli niemożliwy ruszać się w domu.
2. JEDZENIE - ograniczyć: tłuszcze, cukry, mięso (raz w tygodniu), wywarów z mięsa. Jeść więcej warzyw, owoców, ryb. Pić dużo wody.

Opracowanie: Stanisława Augsburg
Zdjęcia: Stefania Szadkowska


07
gru

Wykład "Bić się czy nie bić" - kontrowersje wokół polskich powstań XIX i XX w.

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

To temat wykładu Pana mgr Przemysława Zawadzkiego w dniu 22.11.2022 r. dla słuchaczy SUTW w Kutnie.
Wykład Pana Przemysława był jak zwykle wyśmienity, dzięki niemu zwiększyła się nasza wiedza na temat powstań i przewrotów, które odbyły się w dziejach Polski. Z jednej strony nie myślimy o takich wydarzeniach zbyt często, bo to stare dzieje, ale mimo to, jakby ciągle na czasie.
Czy obecnie nie jesteśmy wciągnięci w politykę i podzieleni na (moja racja - twoja racja)? Może brakuje nam tylko dostatecznie charyzmatycznego przywódcy, żeby wzniecić następne powstanie? Tylko zastanówmy się, z kim czy przeciw komu mielibyśmy walczyć. Patrząc na współczesną politykę, wróg na pewno by się znalazł. Jesteśmy w tym naprawdę dobrzy. W wynajdywaniu wrogów tam gdzie ich naprawdę nie ma. We wzniecaniu buntów, protestów. Lepiej nam to wychodzi niż współpraca i tworzenie. A może po prostu my Polacy lubimy się bić i najzwyczajniej w świecie lubimy postawić na swoim, tak z czystej przekory. W tym momencie jednak warto zastanowić się (bić się czy nie bić?) Czy w ogóle warto tracić życie za idę, politykę, czyjeś mrzonki. Tracić dzieci, bliskich, rodzinę. Niszczyć, demolować kraj…
Podobno wolność nie ma ceny i nikt nie kalkuluje ile zginie istnień ludzkich (młodych mężczyzn). Z drugiej strony przecież życie ludzkie (podobno) jest bezcenne? Więc jak można je tracić za ideę? Po za tym jak to wpłynie na gospodarkę kraju, każdy ma tylko nadzieję na lepsze i niby gotów jest oddać życie za wolność. A przecież krajowi najlepiej przydają się żywi ludzie nie martwi. Potrzebni są do pracy, budowy, rozwoju. A zamiast żyć i rozwijać kraj, giną za niego. Przywódcy stawiają na szali życie (najlepiej cudze), jak wielokrotnie pokazała historia. Krzyczą górnolotne hasła, siedząc bezpiecznie ukryci za granicami kraju, a porwani ich słowami maluczcy giną pod kulami wroga, lub w bratobójczej walce o idee, bo niby trzeba walczyć za tą wolność Waszą i Naszą, tak właśnie walczyli żołnierze polscy na obczyźnie: we Francji, Ameryce, Anglii, we Włoszech. Zagrzewali się do walki patriotycznymi pieśniami i tęsknotą za krajem i ginęli w imię wolności i honoru. Przez całe 123 lata niewoli, duch patriotyzmu
w sercach Polaków nie zaginął, co jakiś czas następował zryw Polaków do boju do walki o niepodległość
i o Polskość. Np. powstanie kościuszkowskie. Powstańcy byli słabo uzbrojeni, braki w uzbrojeniu postanowiono uzupełnić zbrojąc oddziały w kosy zagięte ku górze, stąd dano im nazwę (kosynierzy) a Kościuszko o oddziałach chłopskich mówił, że żywią i bronią.
Wiele powstań i rebelii było organizowane nieudolnie, od początku skazanych na porażkę bez poparcia większości, a organizatorzy siedzieli bezpiecznie na emigracji. Po każdym powstaniu Polacy mieli nadzieję na lepsze życie, na wolność, na sprawiedliwość a organizatorzy na obalenie narzuconych nam rządów i odzyskanie niepodległości Polski.
Ostatnie Powstanie Warszawskie po dziś dzień budzi skrajne emocje, czy organizatorzy pomyśleli o skutkach powstania? O tym, że zginie tyle młodych ludzi (dzieci), że miasto Warszawa legnie w gruzach? Myślę, że tu działały emocje, może patriotyzm, może idee. Więc bić się czy nie bić oto jest pytanie, każdy po swojemu może odpowiedzieć na nie.

Opracowanie: Halina Wastowska
Zdjęcia: Stefania Szadkowska


30
list

Konkurs recytatorski

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

W dniu 08.11.2022 r. w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, odbył się Konkurs Recytatorski „Od Kutna do Kutna”.
Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Grupy Przyjaciół „od jutra”,
a realizowano go jako zadanie publiczne, finansowane przez Prezydenta Miasta Kutno.
Założeniem konkursu było przybliżenie twórczości i przygotowanie do recytacji utworów poetów i pisarzy związanych Kutnem, pochodzących z Kutna lub nawiązujących w treści do tego miasta. Konkurs potraktowano jako imprezę otwartą i przeprowadzono w formie turnieju recytatorskiego, poprzedzonego warsztatami prowadzonymi przez Dariusza Sikorskiego. Koordynatorem projektu jest Pani Teresa Mosingiewicz.
Uczestnicy wystąpili w 2 kategoriach – młodzież ze szkół średnich i dorośli. Repertuar obejmował prezentację dwóch utworów w układzie: Utwór poetycki i fragment prozy lub dwa wiersze.
W grupie dorosłych znaleźli się przedstawiciele naszego SUTW, którzy zaprezentowali się w utworach:
- Stenia Augsburg – fragment prozy „Od autora” z tomu „O nadzieję gram” M. Kluk; „Ja to mam szczęście”
M. Kluk
- Róża Banasiak „Dziewczyna z kutnowskich stron” wiersz własny, „Gdzie miłość” M. Kluk
- Marlena Kluk - „Gdzie miłość” M. Kluk , „Nie mam czasu na starość” fragment prozy „Zielony parasol” utwór własny
- Andrzej Zielonka„Zmierzch nad Dybowem” , „Nie płacz dziewczyno” M. Kluk
Jury, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny, przyznało w kategorii dorosłych:
I miejsce - Adrzejowi Zielonce, podkreślając zróżnicowanie tematyki recytowanych utworów.
II miejsce – Marlenie Kluk, Róży Banasiak i Steni Augsburg.

Każdy z uczestników otrzymał dyplom i książki pisarzy i poetów związanych z Kutnem.

Opracowanie: Marlena Kluk
Zdjęcia : Stefania Szadkowska


22
list

Wieczór z poezją Adama Mickiewicza

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

W kawiarence w dworku modrzewiowym 9 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie
z poezją Adama Mickiewicza w ramach przypomnienia, iż 20 listopada 2021 roku Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu.

Wybór tej epoki wiąże się z 200. rocznicą opublikowania w Wilnie dzieła „Ballady
i romanse” Adama Mickiewicza. Tomik ukazał się w 1822 roku i uważany był za początek polskiego romantyzmu. Zrodziła się epoka , w której genialni twórcy, w sytuacji narodowej niewoli stworzyli wspaniałe dzieła o tematyce wolnościowej.
Licznie przybyłych na to popołudniowe listopadowe spotkanie członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz sympatyków przy kawie, herbacie i słodkościach, przygotowanych przez gospodynie kawiarenki – Halinę Głogozę i Danutę Konopczyńską powitała autorka programu poetyckiego „Adam Mickiewicz – wiersze różne” Danusia Kawka oraz członkinie sekcji literackiej, którzy czytając twórczość Adama Mickiewicza przenieśli słuchaczy w przeszłość epoki romantyzmu 200 lat temu.
Spotkanie zapoczątkował wiersz „Oda do młodości” w interpretacji Marii Chruścielskiej. Stał się wierszem – manifestem młodych romantyków. Młodzi romantycy do których należał Adam Mickiewicz nie mogli się pogodzić
z faktem utraty przez Polskę niepodległości. Wiele wierszy poety było nawiązaniem do sytuacji jaka zaistniała
w związku z Powstaniem Listopadowym. Tragiczna klęska walczących, niemożność osobistego uczestnictwa
w powstaniu ze względu na fakt, że poeta w tym czasie przebywał na emigracji zaowocowała wieloma patriotycznymi wierszami.
To listopadowe spotkanie z poetą nie miało na celu przypomnienia utworów przesiąkniętych moralnymi
i patriotycznymi pouczeniami, ale zwierzeniami Mickiewicza dotyczącego własnego życia, spostrzeżeń i obserwacji sięgających wstecz do doświadczeń poety w wierszu „Polały się łzy” i choćby zapisu rozmyślań nad życiem
i przemijaniu, o powołaniu człowieka do nieustannego „żeglowania” „Nad wodą wielką i czystą” w wykonaniu Marii Wierzbickiej.
Autor w podróży odbytej na Krym wykorzystał przyrodę dla zilustrowania tęsknoty, nadziei i rezygnacji powstałych utworach nazwanych Sonetami krymskimi. W pierwszym sonecie tę tęsknotę „Stepy akermańskie” przedstawiła Danuta Kawka.
Z kolei Jolanta Baranowska – Komorowska w sonecie „Pielgrzym” wyraziła, że żadne „dostatki i krasa” Krymu nie są w stanie złagodzić sytuacji pielgrzyma , który tylko pamięcią może wracać do odległej ojczyzny.
Miłość niespełniona towarzyszyła poecie przez całe życie. Zawsze pamiętał i wspominał swoją Marylę poświęcając jej niejeden utwór poetycki. Joanna Kowalczyk w utworze „Niepewność” pokazała wątpliwości uczuciowe podmiotu lirycznego.
Jadwiga Grabecka w balladzie „Romantyczność” przedstawiła losy prostej dziewczyny Karusi, która nie potrafiła sobie poradzić ze śmiercią ukochanego Jasieńka. Z kolei Barbara Ratajczyk w balladzie „To lubię” skierowała wspomnienia poety do chwil spędzonych z przyjaciółmi i do Maryli, ukochanej poety.
Stanisława Augsburg w brawurowy sposób przedstawiła balladę ukraińską „Czaty” osnutej na prawdziwym wydarzeniu, w którym poeta niechętnie odnosił się do rozpowszechnianych wówczas związków małżeńskich zawieranych ze względów materialnych przez rodziny bez zgody samych zainteresowanych. To historia wojewody i jego młodej żony tragicznym finałem miała przestrzegać przed działaniem wbrew prawu serca.
Elżbieta Żółtowska w balladzie litewskiej „Trzech Budrysów”, przedstawiła historię wysłania synów po skarby na wojnę. Wszyscy bowiem synowie zamiast skarbów przywożą ze sobą narzeczone Laszki. W dialektach ruskich Laszka to Polka.
W twórczości poety nie zabrakło też bajek, które stanowiły wyraz szacunku dla odwiecznej, wpisanej w tradycję mądrości ludowej. W bajce „Zając i żaba” Marlena Kluk przedstawiła historię zająca szaraka, który narzekał na swoje życie. Idąc nad staw nadepnął na żabę, która się go przestraszyła i wskoczyła do wody. To wydarzenie zmieniło życie zająca. Morał tej bajki; ”Każdy ma swoją żabę, co przed nim ucieka i swojego zająca, którego się boi”.
Adam Mickiewicz napisał krótkie aforyzmy, formułujące przekazywane prawdy.
I tak na zakończenie każdy z uczestników spotkania otrzymał aforyzm w Roku Romantyzmu Polskiego 2022
od sekcji literackiej SUTW :
Nauką i pieniędzmi drudzy Cię zbogacą;
Mądrość musisz sam z siebie własną zdobyć pracą
.


Opracowanie: Elżbieta Żółtowska
Zdjęcia: Stefania Szadkowska


16
list

Kutnowskie Babcie ukraińskim Wnukom

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

W piątek 28 października 2022 roku uczniowie Oddziału Przygotowawczego funkcjonującego w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie, wspólnie z wychowawcą – panią Moniką Olejniczak gościli w Dworku Modrzewiowym. Uczniowie z Ukrainy zostali zaproszeni do siedziby Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w ramach projektu pt. „Kutnowskie Babcie ukraińskim Wnukom”. Opiekunką projektu była pani Anna Olejniczak, która na początku spotkania opowiedziała o jego celach
i istocie. W ramach projektu, uczniowie mogli obejrzeć efekty pracy pań z sekcji rękodzieła działających w ramach grupy Kutnowscy Włóczkersi tj. kolorowe maskotki, piękne czapki, szaliki, rękawiczki i sweterki. Panie opowiedziały o tym, w jaki sposóbte oryginalne dzieła powstawały. Każdy uczeń, na pamiątkę spotkania, mógł też wybrać
dla siebie jakąś rzecz. Wizytę w Dworku Modrzewiowym zakończył wspólny poczęstunek przygotowany przez członkinie grupy Kutnowskich Włoczkersów. Zaprosiły one również uczniów z Ukrainy na wspólne świętowanie Mikołajek.
Pobyt w „gościnnym” Dworku Modrzewiowym okazał się miło i kulturalnie spędzonym czasem dla uczniów Oddziału Przygotowawczego ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie, którzy mogli poznać cząstkę lokalnej historii
i tradycji. Z pewnością na długo pozostanie on w uczniowskiej pamięci i zachęci do ponownego odwiedzenia tego niezwykłego miejsca.

Projekt „Kutnowskie Babcie ukraińskim Wnukom” realizowany był w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów – MIKROGRANTY W Kutnie 2022 finansowanego z budżetu Miasta Kutno


15
list

Wyjazdy do teatrów - październik 2022.

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Październik przyniósł nam, za sprawą Hani Gontarek, prawdziwą ucztę intelektualną
i edukacyjną. Szesnastego tegoż miesiąca, w niedzielę, wybraliśmy się do Warszawy, aby odwiedzić 70-letnie Muzeum Adama Mickiewicza, a następnie uczestniczyć
w świetnym spektaklu w Teatrze Narodowym.
Z prawdziwymi emocjami oglądaliśmy artefakty „polskiego romantyzmu”, poczynając od rękopisu „Grażyny” A. Mickiewicza po grypsy więzionych przez carat filomatów. Piękne romantyczne portrety, bibliofilskie wydania książek i meble z epoki.
Mieliśmy również okazję pospacerować po Starym Mieście w promieniach słońca i atmosferze prawdziwej polskiej złotej jesieni.
W ramach projektu Teatru Narodowego „spektakl dla seniorów”, obejrzeliśmy „Piknik pod Wiszącą Skałą” Joan Lindsay w reż. Leny Frankiewicz.

PIKNIK POD WISZĄCĄ SKAŁĄ to tytuł książki Joan Lindsay, filmu Petera Weira i oglądanego spektaklu Teatru Narodowego w Warszawie. Te różne formy sztuki poruszają temat tajemnic, które do końca pozostają niewyjaśnione. Nasuwają się widzowi różne wyobrażenia, emocje, interpretacje historii zniknięcia dziewcząt
w czasie pikniku pod Wiszącą Skałą w dniu Świętego Walentego w 1900 roku. Reżyserka akcentuje sztywność epoki wiktoriańskiej, rasizm, kolonializm. Podejmuje temat systemu patriarchalnego ubezwłasnowolniającego kobiety gorsetem zasad i norm. Spektakl jest głosem sprzeciwu, buntu, pragnieniem wyzwolenia, wręcz manifestem emancypacji. Skłania nas do empatii wobec słabszych, innych, obcych. Sugeruje, że wolność, powrót do natury daje człowiekowi możliwość wyrażania siebie i życia w zgodzie z samym sobą.
Zarówno scenografia jak też muzyka wspaniale dopełniają tajemniczą atmosferę i pragnienia pensjonarek, wzruszająco odcinających się białymi, powiewnymi sukniami od ponurej wulkanicznej skały.
Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalizm aktorek i aktorów, którzy przez prawie dwie godziny utrzymali nas w dziwnym, emocjonalnym, wręcz efemerycznym świecie.

Równie polska złota jesień towarzyszyła nam 28 października, w piątek, na naszym ostatnim w tym roku wyjeździe do teatru. Tym razem także skorzystaliśmy z projektu „teatr dla seniora’
w Teatrze Powszechnym w Łodzi – spektakl „Rodzina".
Przesłanie komedii jest wciąż żywe i wzbudza nasz uśmiech, ale także refleksję czy nasze stereotypowe myślenie nie jest zakorzenione zbyt głęboko... Wojciech Malajkat, reżyserując spektakl „Rodzina", komedię napisaną przez Antoniego Słonimskiego w 1933 roku, chce nam opowiedzieć o narodowych cechach Polaków; o naszym braku dystansu, zapiekłości, konieczności opowiadania się po którejś ze stron i o tym, że ciągle szukamy wrogów, nawet gdy ich nie ma.
"Żyjemy w napiętych czasach, kiedy nasze światopoglądy ścierają się w bardzo wysokiej temperaturze. Szukamy tożsamości – czasem na siłę” – powiedział reżyser Wojciech Malajkat. „Rodzina” próbuje tonować te napięcia.
Jeden z recenzentów stwierdził, że „Rodzina Lekcickich to polskie społeczeństwo w pigułce”.
A rodzinie Lekcickich daleko do ideału. Pan Tomasz jest utracjuszem i lekkoduchem a przede wszystkim bankrutem. Jego córka Marysia próbuje pomóc ojcu, a siostra pana Tomasza jest typową rezydentką. Na dodatek w dworku zjawiają się niespodziewani goście, którzy obnażają wszystkie słabości członków rodziny. Niemal naturalistyczna scenografia podkreśla liczne, funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy i ironiczne odautorskie komentarze. Hitlerowiec, komunista i Żyd wyglądają i zachowują się, jak żywcem wyciągnięci z typowych dowcipów. I tak pedantyczny Niemiec mówi z ciężkim akcentem, komunista tańczy, biskup milczy przy suto zastawionym stole, a oszczędny Żyd jest w chałacie i kapeluszu. Rozwój wypadków jednak szybko zaciera granicę pomiędzy tym co „obce" i „nasze". Pojęcie tożsamości i określenie przynależności trzeba ustalić na nowo. A nasza wolność może zostać szybko stłamszona przez otaczające nas podziały i hierarchie.
Dramat „Rodzina" pomimo upływu niemal stu lat nie traci na swojej aktualności. Przesłanie komedii jest wciąż żywe i wzbudza uśmiech na naszych twarzach. Niezmiennie bawią nas te same żarty, utarte schematy i rodzinne grzeszki, ale czy uczą….

Opracowanie : Maria Wierzbicka


15
list

Zakupy, transakcje i inne pułapki, prawa seniora.

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

To temat wykładu, który 26.10.2022 r.zaprezentowała słuchaczom SUTW w Kutnie Pani mecenas Agata Kotwicka.
Wykład był sponsorowany przez posłankę na sejm RP Panią Agnieszkę Hanajczyk.

Prelegentka w przystępny sposób przybliżyła słuchaczom wiedzę na temat praw Konsumenta przy zawieraniu umów kupna oraz możliwych pułapek z tym związanych. Konsument może zawierać umowę kupna w różny sposób:
- na odległość , przez Internet
- poza siedzibą przedsiębiorcy np. podczas pokazów
- w domu.
Konsument jest chroniony i przy każdej formie zakupów obowiązują te same prawa:
- ma prawo do rękojmi
- powinien być poinformowany o jej zasadach
- ma prawo do rezygnacji z nabytego towaru w terminie 14 – dniowym
- przy zakupie na odległość w przesyłce powinna być informacja o prawach konsumenta.
Jeżeli rezygnujemy z zakupu, piszemy oświadczenie o rezygnacji i odsyłamy towar ponosząc koszty przesyłki. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być dobrze zabezpieczony, by nie uległ uszkodzeniu.
Przy odstąpieniu od umowy możemy korzystać z porady Rzecznika Praw Konsumenta.
Słuchacze zainteresowani byli również zwieraniem umów z bankami. Prowadząca wyjaśniła, że należy zwracać uwagę na dobrze przygotowaną umowę .Przy kredytach hipotecznych mogą pojawić się klauzule nieważne, np. nie można spłacić kredytu krótszym terminie. Dla bezpieczeństwa można skorzystać z porady prawnej.
Następnie na życzenie słuchaczy prelegentka odniosła się do tematu dziedziczenia spadku. Zainteresowani dowiedzieli się, że jeżeli nie ma testamentu sporządzonego samodzielnie odręcznie lub testamentu notarialnego spadek rozkłada się na cała rodzinę. Spadkobiercy mogą ten spadek przyjąć lub odrzucić. W takich przypadkach najlepiej skorzystać z porady prawnej, często darmowej.
Podczas wykładu Posłanka na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk zachęcała do do kontaktu z Biurem Poselskim na ul. Barlickiego 61 w Kutnie, gdzie można uzyskać darmowe porady prawne (Pan Łukasz Wróblewski  tel. 504 238 898).

Opracowanie: Zofia Franczak
Zdjęcia : Stefania Szadkowska


02
list

Kulturalny happening z dziadkami

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

23 września 2022 r. kutnowski Dworek Modrzewiowy rozbrzmiewał gwarem, radością
i częstymi wybuchami śmiechu. Przyczyną tej wesołości było mianowicie spotkanie młodości z dojrzałością, bowiem w ramach Kutnowskich Dni SenioraSUTW
w Kutnie
zorganizowało „ Kulturalny happening z dziadkami”.
Projekt „Kulturalny happening z dziadkami” realizowany był w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów – MIKROGRANTY W Kutnie 2022 finansowanego z budżetu Miasta Kutno.
W poszczególnych pomieszczeniach dworku rozlokowały się kręgi tematyczne wynikające z zajęć prowadzonych w SUTW tj. : krąg literacko – historyczny, krąg plastyczny, krąg teatralny i krąg rękodzieła. Był jeszcze krąg prozdrowotny, który młodość dedykowała swoim „starszym koleżankom i kolegom”. Uczennice i uczniowie Akademickiego LO w Kutnie ze swoją opiekunką, prowadzili instruktaż w kierunku podstawowych samobadań m.in. pomiar ciśnienia krwi, glikemii, saturacji, podstawowy zestaw ćwiczeń, a także jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku zasłabnięcia.
Przy szerokim stole w pomieszczeniu kręgu plastycznego zasiadły osoby, które kredkami, farbami, kawą chciały swoją pracą uwiecznić obecność w tym dniu. Ponadto w pomieszczeniu na sztalugach wystawiono prace osób, które uczestniczą w sekcji plastycznej.
Osoby skupione w kręgu literacko – historycznym, słuchały wybranych utworów napisanych przez słuchaczu SUTW. Utwory te były zawarte w wydawnictwach SUTW, ale także nowe, które zostały napisane w ostatnim czasie. Swoje utwory prezentowały m.in. Janina Kaczmarek, Maria Szczesiak, Marlena Kluk, Danuta Kawka, Elżbieta Żółtowska. Można było także zapoznać się z działalnością UTW – SUTW na przestrzeni minionych lat, uwiecznionych w przepięknych KRONIKACH.
W kręgu rękodzieła królowały Halina Głogoza i Danuta Konopczyńska prezentujące arcydzieła kobiecych rąk: przepiękne lalki, serwety, czapki, i szale. Działalność tą łączyły z częstowaniem wszystkich gości kawą, herbatą oraz ciastem upieczonym przez nasze słuchaczki.
Zajęcia w przedstawionych kręgach rozśmieszali i rozbawiali artyści teatru SUTW – „ Czemu nie?”
w składzie: Elżbieta Olejnik, Marlena Kluk, Barbara Trzaskalska, Stanisława Augsburg, Wanda Majchrowicz, Róża Banasiak, Stefania Szadkowska, Dominika Staniszewska ( gościnnie ), Stanisław Borkowski, Andrzej Zielonka, Władysław Krysiak. Artyści w siedmiu odsłonach przedstawili zebranym gościom sztukę p.t. „Mąż zmarł, ale już mu lepiej”, która podobała się wszystkim, nagradzając wykonawców brawami i pozytywnymi komentarzami.
Przez podwoje dworku przewinęło się sporo mieszkańców naszego miasta. Gośćmi naszymi były również dzieci
z Domu Dziecka ze swoją opiekunką.
Nad całością czuwała przewodnicząca SUTW Maria Wierzbicka.
Było to świetne przedsięwzięcie, należało by rozważyć, czy można by wpisać na stałe w kalendarz imprez SUTW.

Opracowanie: Jolanta Baranowska - Komorowska
Zdjęcia: Stefania Szadkowska


02
list

Członkowie SUTW w Kutnie podsumowali działalność za rok 2021

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

20 września 2022 roku w auli Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej zebrali się członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie, by, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, na corocznym Walnym Zebraniu Członków SUTW wspominać, podsumować i rozliczyć działalność SUTW w roku 2021.
Na Przewodniczącą powołano Elżbietę Olejnik, Sekretarzem została Danuta Kawka
a do różnych Komisji statutowych wybrano: Elżbietę Lewandowską i Teresę Jankowską (Komisja Mandatowa), Zofię Franczak, Annę Paul i Stanisławę Augsburg (Komisja Uchwał i Wniosków) oraz Bogusławę Jankowską i Annę Baranowską (Komisja Skrutacyjna).
Działalność Stowarzyszenia w 2021 roku przypomniała zebranym Przewodnicząca Zarządu Maria Wierzbicka. Pomimo trudności w działaniu jakie były spowodowane sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Kraju, Zarząd pracował systematycznie organizując akcje, projekty i zajęcia na jakie pozwalały przepisy. Już od kwietnia zajęcia sekcji zostały zawieszone. Nie zorganizowano naboru na nowy rok akademicki (obowiązywał czas roku szkolnego).
Od września działalność Stowarzyszenia została częściowo przywrócona i skupiała się na organizowaniu odczytów i spotkań dotyczących życia po pandemii, spotkań o tematyce medycznej, przyrodniczej
i psychologicznej. Realizowano również projekt „Kulturalny Dworek”, sfinansowany przez Kutnowski Dom Kultury, gdzie przeprowadzono siedem spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym. W tym okresie pracowała również grupa „kutnowskich włóczkersów” prowadząc warsztaty i instruktaż z dziedziny prac szydełkowych i włóczkowania.
Ogromne trudności finansowe w roku 2021 związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia (koszty czynszu, mediów, podatku od nieruchomości, utrzymania konta bankowego, strony internetowej itp.) realizowane były
z wpłat darczyńców. Maria Wierzbicka serdecznie podziękowała tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Stowarzyszenie mogło przetrwać w tym trudnym czasie.
Zebrani zapoznali się również z sytuacją finansową SUTW w omawianym okresie, którą przedstawiła właścicielka Biura Rachunkowego „Prozysk” Agnieszka Latos, prowadząca księgowość Stowarzyszenia.
W sprawie działania merytorycznego i finansowego SUTW w Kutnie wypowiedział się również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Sinior, który przedstawił zebranym protokół z kontroli jaką przeprowadziła Komisja (zgodnie ze statutem). Komisja działalność Stowarzyszenia w roku 2021 oceniła pozytywnie (tak w zakresie merytorycznym jak i finansowym) i wystąpiła do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium.
Uczestnicy Zebrania jednogłośnie podjęli Uchwały:
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SUTW w Kutnie za
rok 2021,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji działań finansowych SUTW w Kutnie
za rok 2021,
- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi SUTW w Kutnie z działalności finansowej za
2021 rok.

Na wniosek Zarządu Walne Zebranie podjęło jeszcze Uchwałę:
- w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2023 rok w kwocie 150 zł/rok.

Ponieważ nastąpiła zmiana funkcjonowania roku akademickiego z czasu roku szkolnego na rok kalendarzowy, podczas Walnego Zebrania zapoznano obecnych z organizacją nowego roku .
W związku z tym, że od miesiąca października rozpocznie się II semestr roku 2022 zebrani zapoznali się z nowym rozkładem zajęć sekcji tematycznych, zostali poinformowani o wycieczkach, jakie są planowane w najbliższym czasie oraz zaproszeni na imprezy, organizowanych w naszym mieście corocznych Kutnowskich Dni Seniora
a szczególnie na zadanie, realizowane w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie na Placu im. Marsz. Józefa Piłsudskiego pod hasłem „Kulturalny happening z Dziadkami”. To wydarzenie kulturalne prezentujące społeczeństwu działalność SUTW odbędzie się dnia 23 września br.
Jak na istniejące trudności i niesprzyjające warunki epidemiologiczne rzutujące na działalność, rok 2021 możemy uznać za pozytywny pod względem realizacji zadań (BRAWO ZARZĄD SUTW w Kutnie !!!!) - a teraz…
….. II semestr roku akademickiego 2022 zacząć czas a o całym roku akademickim 2022 porozmawiamy sobie już w przyszłym roku.

Opracowanie : Danuta Kawka
Zdjęcia : Stefania Szadkowska


07
lip

Wyjazd dla aktywnych w SUTW w Kutnie 2022

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

22 czerwca 2022 r., po dwuletniej przerwie pandemicznej, odbył się wyjazd edukacyjno – integracyjny zorganizowany przez Zarząd SUTW Kutnie, jako podziękowanie dla najaktywniejszych słuchaczy uniwersytetu.
Organizatorki wycieczki Anna Gontarek i Danuta Ujazdowska, zabrały nas w podróż do Radziejowic, Kuklówki Radziejowickiej, Kuklówki Zarzecznej oraz pięknego Grodziska Mazowieckiego.
We wsi Radziejowice w powiecie żyrardowskim, celem naszej podróży był Zespół pałacowo- parkowy, tj. pałac
w stylu klasycystycznym i otaczający go park. Pałac mieści sale muzealne i galerię wystaw czasowych. Od 1965 r. pełni funkcję domu pracy twórczej dla twórców kultury. Budowa obiektu, rozpoczęta w XVII w. zakończyła się
w XIX wieku. Pierwszym inwestorem i właścicielem był wojewoda łęczycki -Stanisław Radziejowski, kolejnym – Kazimierz Krasiński, któremu zawdzięcza się obecną postać pałacu. Pałac jest połączony galerią z budowlą zwaną „Zameczkiem”, w którym miesi się kuchnia i dwa historyczne apartamenty.
W pałacu, z udziałem przewodniczki, obejrzeliśmy malarstwo polskiego malarza Józefa Chełmońskiego. To pierwszy malarz polski, który z wrażliwością odtwarzał sceny rodzajowe: koloryt przyrody, realistyczne życie wiejskie, sceny myśliwskie.
Park o powierzchni 26 ha jest formą parku angielskiego. Znajdują się tam, wpisane na listę pomników przyrody – aleja lipowa, aleja jesionowa i okaz miłorzębu dwuklapowego. Są tam Wielki Staw i Mały Staw zasilane wodami rzeczki Pisia - Gągolina. Budowle parkowe to: Willa Szwajcarska z pokojami gościnnymi, Kuźnia, służąca dziś jako miejsce warsztatów artystycznych oraz Dworek podobny do naszego, kutnowskiego Dworku Modrzewiowego
i czworaki dla służby pałacowej.
Dalej pojechaliśmy do Kuklówki Radziejowickiej, we wsi której znajduje się Muzeum Lwowa i Kresów Wschodnich. W gęstej drzewinie Kuklówki stoi Dworek kresowy, przeniesiony z Ukrainy. Dworek jest domem dla właścicieli – małżeństwa Biniszewskich miejscem muzeum, zwanym Biniszewice. Biniszewscy prowadzą muzeum podlegające M.K. Ta kompozycja miejsc jest, moim zdaniem – „muzealną polskością”. W obejściu Dworku Biniszewscy stworzyli nowe miejsce muzealne i nazwali je „Małą Syberią”. Eksponaty – to oryginalne domki syberyjskie, w których mieszkali zesłańcy carscy. W jednym z nich zamieszkiwał zesłaniec – Józef Piłsudski.
Niedaleka, od Kuklówki Radziejowickiej, jest wieś Kuklówka Zarzeczna, w której znajduje się Dworek Modrzewiowy – miejsce ostatnich 25 lat życia polskiego malarza – Józefa Chełmońskiego. Tu prawdopodobnie powstały jego najsłynniejsze obrazy. Pojechaliśmy tam. Dziś jest to dom prywatny rodziny Chełmońskich
i wnętrza dworku nie były udostępnione. Zrobiliśmy sobie zdjęcia pamiątkowe na tle dworku i porozmawialiśmy
z prawnukiem słynnego, nie tylko w Polsce, artysty. Pan Stanisław Aust zaprezentował nam odbitki zdjęć
i dokumentów oraz kilka ciekawostek przechowywanych w rodzinie sławnego pradziadka.
I to koniec głównej części wycieczki. Powrotną drogą jechaliśmy przez Grodzisk Mazowiecki gdzie zjedliśmy pyszny, suty obiad i udaliśmy się do nowego parku. Park powstał przy dworku, kiedyś zamieszkałego przez brata Józefa Chełmońskiego - Adama Chełmońskiego, lekarza grodziskiego. Tam członkinie sekcji Literackiej SUTW przedstawiły program poetycki „Lesie ojcze mój…” popularyzujący życie i twórczość Papuszy poetki cygańskiej. Informacje o życiu poetki i recytacja wierszy przeplatane były piosenkami cygańskimi ze śpiewnika „Piosenka jest dobra na wszystko” – wydanego przez SUTW Kutno. Scenariusz programu opracowała Danuta Kawka, a wykonały go - Stenia Augsburg, Maria Chruścielska, Jadwiga Grabecka, Danuta Kawka, Marlena Kluk, Barbara Ratajczyk, Maria Wierzbicka, Elżbieta Zółtowska.
Piosenki – cygańskie i różne spowodowały, że droga powrotna do Kutna minęła wszystkim „śpiewająco”. Rozśpiewani wycieczkowicze dziękowali organizatorom - przewodniczącej Zarządu SUTW Marii Wierzbickiej
i koleżankom: Annie Gontarek i Danucie Ujazdowskiej, będącej również pomysłodawczynią tejże wycieczki
i pilotem.

Opracowanie: Stenia Augsburg
Zdjęcia : Stefania Szadkowska


07
lip

Wystawa prac słuchaczy sekcji plastycznej

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Styczeń 2022 r. rozpoczął I semestr nowego roku akademickiego w SUTW w Kutnie.
Po tak długiej pandemicznej przerwie, rozmachały się pędzle w sekcji plastycznej. Tym razem nasza artystyczna wena mogła rozbłysnąć dzięki gościnności gospodarza Domu Nauczyciela.
To tu w każdą środę rozkładaliśmy sztalugi oraz farby i tworzyliśmy nasz wyśniony, kolorowy świat.
Nie tylko miejsce się zmieniło, ale także osoba prowadząca. Dzięki Danusi Ujazdowskiej, jej umiejętnościom wytwarzania ciepłej, wyjątkowej atmosfery, czas szybko mijał. Każdym zajęciom towarzyszył radosny śpiew uniwersyteckich malarzy.
Kiedyś usłyszałam mądre słowa, że malować każdy potrafi i nie ma znaczenia czy są to skromne prace, czy arcydzieła. Ważne jest, że w ten sposób można przenieść na płótno wszystkie swoje wizje, uczucia, a przy okazji znaleźć spokój i satysfakcję.
I semestr zakończył się wystawą obrazów, które udało się nam wyczarować. Na nich pojawiły się pejzaże
i wiosenne kwiaty, w słońcu i w deszczu. Pojawiła się też pani Wiosna, malowana różną techniką.
Co niektórym udało się też uchwycić pędzlem aromat kwiatów, z ogrodu Danusi, do którego na zajęcia w plenerze zaprosiła nas prowadząca sekcję.
Jednym słowem, ta wyjątkowa wystawa, zorganizowana w Kulturalnym Dworku dnia 8 czerwca 2022 r. ukazała to wszystko, co gra w duszach członków sekcji: Danuty Ujazdowskiej, Marleny Kluk, Władysława Krysiaka, Anny Orlińskiej, Róży Banasiak, Wandy Majchrowicz, Teresy Arkusz, Anny Trzaskalskiej, Eleonory Dąbkowskiej – Świeżawskiej, Barbary Szczygielskiej.
Czas przy aromatycznej herbacie, specjalnoścach Pań z Dworku i wypiekach naszych malarek, z pewnością nie należał do straconego. A my już wyobrażamy sobie, jakie malarskie cuda będziemy tworzyć w II semestrze.

Opracowanie : Marlena Kluk
Zdjęcia : Stefania Szadkowska


08
cze

Wykład "Nauka usłana różami -wpływ róż na życie człowieka"

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Nauka usłana różami – wpływ róż na życie człowieka” to tytuł ostatniego przed wakacjami wykładu, którego licznie słuchacze i słuchaczki Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 31 maja 2022 roku wysłuchali dzięki zaproszeniu przez młodzież
II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie w siedzibie szkoły przy ul. Okrzei 1.
A został on przygotowany przez uczniów liceum pod kierownictwem nauczycielki biologii mgr Anny KmiećNogalskiej dzięki realizacji projektu o różach w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Prelegentka wykładu dr hab. Bożena Matysiak, prezes Polskiego Towarzystwa Różanego w pierwszej części przybliżyła nam jak korzystny wpływ na człowieka mają wszystkie gatunki roślin, zwłaszcza w miastach, które coraz mniej znajdują przestrzeni poprzez zabudowę mieszkaniową, betonowanie powierzchni chodnikowej, parkingowej czy asfaltowanie ulic. Taka sytuacja ma niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne i stan psychiczny mieszkańców. Rośliny w mieście wydzielają tlen, oczyszczają powietrze, tłumią hałas, zatrzymują wodę, tworzą
w lecie cień itp. Dobrze, że coraz częściej mieszkańcy miast oraz ich włodarze dostrzegają ten problem
i zagospodarowują zielenią każdy skrawek ziemi, powstają ogrody na dachach i na ścianach budynków. Sadzi się coraz więcej drzew. Zbierana jest woda opadowa, służąca do nawadniania roślin.
Druga część wykładu poświęcona była różom. Na świecie  jest powyżej 30 tys. odmian róż. Są one krzewami
i pnączami o kwiatach zwykle pachnących, zapylanych przez owady, w kolorach białych, czerwonych, fioletowych, różowych a nawet czarnych. W naturze nie ma niebieskich róż. Róże dzieli się na: wielokwiatowe, miniaturowe, rabatowe, angielskie, okrywowe, pnące i parkowe. Są one przyjazne dla pszczół, ptaków, którym dają pokarm, są schronieniem dla małych ssaków i ptaków. Z owoców róż wykonywane są nalewki, konfitury, herbatki. Są bogatym źródłem witaminy C. Z aromatycznych kwiatów róż wykonuje się olejki eteryczne. Regularne wąchanie kwiatów pomaga w odzyskaniu węchu, zwłaszcza po rekonwalescencji po zachorowaniu na COVID – 19. Zapach róż przywołuje wspomnienia, wywołuje emocje. Mają one szerokie zastosowanie w ziołolecznictwie, medycynie
i kosmetyce. Wyciąg z płatków róży działa przeciwbakteryjnie.
Zajmowanie się kwiatami i innymi roślinami jest doskonałą terapią ogrodniczą. Przebywanie wśród zieleni zwiększa poczucie szczęścia, zadowolenie z życia. Patrzenie na zieleń zmniejsza stres, relaksuje, obniża ciśnienie krwi.
Dziękujemy Uczniom II LO za zaproszenie i wysłuchanie ciekawego wykładu. Życzymy dalszych ciekawych pomysłów dla realizacji projektów.
Na zakończenie każdy z uczestników obdarowany został przez młodzież upominkiem w postaci pachnącego mydełka w kształcie róży.


Opracowanie: Elżbieta Żółtowska
Zdjęcia: Stefania Szadkowska


01
cze

„ Z piosenką przez świat….” rozśpiewany Kulturalny Dworek

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

25 maja 2022 roku z inicjatywy koleżanek sekcji literackiej SUTW w Kutnie, odbyło się pełne radości i uśmiechu spotkanie osób, które lubią śpiewać i wspominać melodie ze swoich młodzieńczych lat…
Przypominaliśmy sobie melodie czasu, który pozostał za nami, czyli mniej więcej na połowę ubiegłego wieku…
Wędrowaliśmy przez kontynenty wspominając znane przeboje z tamtych lat. Pierwsze lądowanie odbyło się na archipelagu na Oceanie Indyjskim, wystartowaliśmy piosenką „Indonezja” by następnie udać się do Gruzji
i przypomnieć sobie hit tamtych lat „Batumi”.
Następnie odwiedziliśmy Europę, by w Grecji odnaleźć nutki przeboju „Akropol”, a we Włoszech odświeżyć romantyczne uniesienia w piosence „Capri”. Z pięknej wyspy przenieśliśmy się do Austrii, aby wspomnieć serial telewizyjny „Doktor z alpejskiej wioski” melodią  „Z tyrolskich białych chat”. Ta pieśń popłynęła dolinami do Francji, aby w Paryżu odnaleźć nutki piosenki „Sekwana”.

Melodia niesie nas w inne rytmy, na kolejne kontynenty, a mianowicie do Ameryki Płd., na brazylijską pampę
i słyszymy jak brzmi „El bajo”, następny etap to Meksyk, gdzie kołysze nas „Meksykana”. Jeszcze na chwilę pozostajemy w Ameryce Łacińskiej, by na Morzu Karaibskim odwiedzić piękną wyspę, która czaruje nas swą piosenką „Kuba – wyspa jak wulkan gorąca….”.

Czas podróży kiedyś się kończy, więc wróciliśmy do naszego kraju melodią „Tu jest moje miejsce..”. Uczestnicy spotkania żywo reagowali na każdą z melodii, występ został bardzo ciepło przyjęty, a ponadto na zakończenie wszyscy uczestnicy dodatkowo odśpiewali kilka znanych piosenek, by zakończyć piosenką „Hej Sokoły”.

Tę świetną zabawę przygotowała Danuta Kawka, lektorkami były: Stenia Augsburg, Jolanta Baranowska – Komorowska, Maria Chruścielska, Danuta Kawka, Joanna Kicała – Kowalczyk, Barbara Ratajczyk, przy współpracy i pomocy Anny Olejniczak i Danuty Konopczyńskiej.

Opracowanie: Jolanta Baranowska –Komorowska
Zdjęcia: Stefania Szadkowska


01
cze

"PORADNIK PRAKTYCZNY - JAK OSWOIĆ RAKA"

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

To temat wykładu, który odbył się dnia 24.05.2022 r. w Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie, dla słuchaczy SUTW w Kutnie.
Autorką wykładu jest Pani mgr Agnieszka Ciesielska – nauczycielka i pedagog, która jest chora na raka piersi. Trwa w tej chorobie od roku. Przemyślenia swoich doświadczeń z chorobą raka postanowiła przekazać innym w formie porady – jak oswoić raka, czyli jak go próbować pokonać.
Nagła choroba, a szczególnie rak spada na człowieka jak przysłowiowy „grom z jasnego nieba” Grom jest tak wielki, że może powalić fizycznie i psychicznie najsilniejszego, a to właśnie siła jest wtedy najbardziej potrzebna.
Pani Agnieszka, zanim zachorowała miała bardzo aktywne życie rodzinne i zawodowe. Na wiadomość o chorobie, która zawsze kojarzy się z wyrokiem, zareagowała jak wszyscy – paniką, lekiem, histerią, czyli bezsilnością
i beznadziejnością. Wkrótce dostrzegła, że emocje te, wspólnie z rakiem dewastują jej organizm. Aby przerwać współdziałanie chorób – postanowiła działać.
Swój Poradnik… wzbogaciła mądrymi i trafionymi w czasie – cytatami:
„Nie płacz. Usiądź spokojnie i zastanów się. Zawsze jest jakieś wyjście, nawet jeśli myślisz, że go nie ma . Spójrz w niebo. Tam nad Tobą krąży nadzieja
Rozpoczęła więc walkę o Siebie.
„Pierwsza zasada życia – nigdy nie poddawaj się. Druga – zawsze pamiętaj o pierwszej”.
Pozytywnym myśleniem zaczęła łagodzić stresy i lęki. Każda ulga w chorobach dawała Jej siłę i chęć do życia, do kontynowania walki o siebie.
Nie myśl ile jest dni w Twoim życiu. Pomyśl ile jest życia w Twoich Dniach”
„Często prosimy Boga, żeby zmienił sytuację, w której się znaleźliśmy. A może On postawił nas w tej sytuacji, aby ona zmieniła nas”
Zmieniła i przemeblowała więc Swoje Życie. Zaczęło się chcieć Jej żyć: życiem z planami i konsekwencjami. Ale chroni Siebie – mierzy siły na zamiary. Powróciła do normalności, mimo raka. Czynnie prowadzi życie rodzinne. Po półrocznej przerwie wróciła do pracy – bez niedomówień o chorobie i bez innego traktowania Jej. Realizuje nowe pomysły na życie, mimo raka.
„Idziesz na własnych nogach – dojdziesz tam, gdzie chcesz”
Motto końcowe: choroba nie jest wyrokiem tylko wyzwaniem.

Opracowanie: Stenia Augsburg
Zdjęcia: Jacek Paul


27
maj

4. PREMIERA TEATRU „CZEMU NIE?”

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

W kwietniu 2019 r. byliśmy o krok od premiery sztuki Izabeli Degórskiej „Mąż zmarł, ale już mu lepiej”. Ale przeszkodziła nam pandemia.
Teatr Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „Czemu nie?”, jak i cały uniwersytet zawiesił działalność. Długo czekaliśmy na zakończenie pandemii, zastanawiając się, czy kiedykolwiek uda się nam odsłonić przed publicznością tajniki śmierci i zmartwychwstania Leona Stachurskiego.
I udało się. 20 maja 2022 r. odbyła się premiera, a tym samym widzowie naocznie przekonali się, że na nic zdał się toczek z czarną woalką i szybki akt zgonu, wystawiony przez pijaną lekarkę, bo zmarły Leon ostatecznie wrócił do żywych. Nie pomogły też starania grabarza, aby pochować przyjaciela w kanadyjskiej trumnie z szybką.
Tak naprawdę to do końca nie wiadomo, co było przyczyną tego zmartwychwstania – zbyt słaba trucizna
w jabłeczniku, zły przepis sąsiadki Krzyżanowskiej, błąd w sztuce lekarskiej, a może jednak cud, o którym przekonana była siostra Łucja.
Najważniejsze jednak, że tak długo oczekiwana premiera doszła do skutku, a cała obsada tej czarnej komedii, mogła, po raz kolejny, zaprezentować swój kunszt aktorski przed wspaniałą publicznością, która przez trzy spektakle nagradzała aktorów owacjami na stojąco.
W sztuce wystąpili: Barbara Trzaskalska, Stanisław Borkowski, Dominika Staniszewska ( gościnnie) Andrzej Zielonka, Elżbieta Olejnik, Marlena Kluk, Maria Jabłońska, Jerzy Gawłowski, Stefania Szadkowska, Wanda Majchrowicz, Stenia Augsburg, Róża Banasiak, Władysław Krysiak.
Swój sukces zawdzięczamy nie tylko ciężkiej pracy wykonawców, ale przede wszystkim wspaniałej reżyserii Krzysztofa Ryzlaka, który jest nie tylko świetnym profesjonalistą, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, który w to co robi, wkłada całe serce.
Dziękujemy Krzysiu, bo bez Ciebie nie byłoby nas.
Dziękujemy również wszystkim, którzy brali udział przy powstaniu i realizacji tej sztuki, a mianowicie: Pawłowi Łabędzkiemu, Jarosławowi Szymaniakowi, Radosławowi Rojewskiemu (Dyr. KDK), Marcinowi Żylakowi, Marcie Fijałkowskiej, Agnieszce Dąbrowskiej – Walczak oraz Agnieszce z kasy, bo to dzięki Wam wszystkim, my odnosimy sukcesy.

Opracowanie: Marlena Kluk
Zdjęcia: CTMiT


20
maj

Przyjemny początek maja…

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Niedzielę, 08.05.20022 r. rozpoczęliśmy spacerem po ogrodach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, podziwianiem budzącej się przyrody i pięknej panoramy naszej stolicy.
A później byliśmy w teatrze…Och Teatrze
Obejrzeliśmy spektakl „SŁONECZNI CHŁOPCY”, w których tym razem wcielili się panowie Artur Barciś i Cezary Żak. To historia dwóch zapomnianych aktorów, którzy swoimi skeczami przez lata bawili publiczność, skupiając przed telewizyjnymi ekranami całe rodziny. Postrzegani byli jako nierozłączny duet, w rzeczywistości nie mogą znieść swojego towarzystwa. Od lat pozostają skłóceni, nie utrzymują kontaktu. Pewnego dnia dostają intratną propozycję powrotu do studia telewizyjnego ze swoim legendarnym popisowym numerem. Ostatni raz mogą wystąpić razem.
I w tym momencie zaczyna się „śmiech przez łzy”, zarówno dla bohaterów, jak też widzów. Widzimy dramat starych ludzi, którzy nie chcą pogodzić się z upływem czasu, zapomnieniem, końcem ich aktywnego świata. Obaj zdają sobie sprawę ze starzenia się, ale dopiero w konfrontacji, „przejrzeniu się w sobie nawzajem” dostrzegają definitywny koniec aktorskiego życia i uświadamiają sobie wartość przyjaźni. Widzowie mają okazję nie tylko do refleksji nad przemijaniem i wartością relacji międzyludzkich, ale także do emocjonalnego włączenia się w dramat postaci. Dzieje się to dzięki mistrzowskiej grze obu Panów – Cezarego Żaka i Artura Barcisia.
SŁONECZNI CHŁOPCY są spektaklem jubileuszowym Cezarego Żaka, który w 2021 roku obchodził swoje 60. urodziny oraz Artura Barcisia, świętującego swoje 65. urodziny.
Spektakl wyreżyserował pan Marcin Hycnar, a Mistrzom towarzyszą pp. Martyna Krzysztofik i Fabian Kocięcki.
Polecamy tę tragikomedię wszystkim, którzy nie wierzą, że szybko przychodzi pożegnanie, wprawdzie rozłożone na etapy, ale jednak…
Dziękujemy Hani Gontarek i Jackowi Paulowi za tę wiosenną przyjemność.

Opracowanie: Maria Wierzbicka


obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony