Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno, Dworek Modrzewiowy
tel. 24 252-72-72, email: utw@kutno.net.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
Polecamy


  • box
Śmiało, studenci, na wykłady śpieszcie się!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze źródła wiedzy mądrość duszkiem trzeba pić,
Bez nauki trudno żyć!
Wiedza radość w nas wyzwala,
Łączy ludzi z bliska, z dala,
Na samotność nie pozwala,
Wśród przyjaciół chce się żyć !
Łączcie pożytek z przyjemnością w UTW:
Tańczcie, malujcie, ćwiczcie ciało oraz mózg,
Chłońcie kulturę i zwiedzajcie piękny kraj,
Niechaj w sercach będzie maj!
W naszej uczelni wiele sekcji czeka cię:
Gwiazdą w teatrze bez problemu staniesz się,
Napiszesz powieść albo mądry, wzniosły wiersz,
Jakie to przyjemne jest!
Gdy chcesz zachować młodość, przyjdź do UTW,
Swoje marzenia możesz spełnić właśnie tu.
Śpiewajmy głośno, ile w piersiach starczy tchu:
„NIECHAJ TRWA NAM UTW !!!!!!!”
14
kwi

Życzenia wielkanocne

UTW


10
kwi

O Powstaniu Styczniowym poprzez sztukę

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuDnia 8 kwietnia gościem słuchaczy UTW w auli WSGK w Kutnie był dr Piotr Stasiak z Muzeum Zamkowego w Oporowie. Tematyka spotkania dotyczyła heroicznego okresu dziejów Polski, jakim było Powstanie Styczniowe z 1863 roku z jego konsekwencjami, ukazane poprzez malarstwo. Przedstawianie przez prelegenta autorów prac utrwalających epizody powstańcze i los jego uczestników zsyłanych na Syberię po jego klęsce , ilustrowane było slajdami obrazów.

Dzięki spotkaniu słuchacze mogli przypomnieć sobie znane i zapoznać się z mniej znanymi obrazami takich malarzy jak Jan Matejko, Wojciech Kossak, Henryk Pelati, Aleksander Lesser, Aleksander Sochaczewski, Juliusz Kossak, Józef Chełmoński, Michał Elwiro Andriolli, Maksymilian Gierymski, Stanisław Witkiewicz, Jacek Malczewski, Artur Grottger i inni.

Tekst: D. Kawka
Zdjęcia: S. Szadkowska


08
kwi

Moralność Pani Dulskiej po raz dziesiąty w CTMiT

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku25 marca 2014 r. grupa teatralna „ MASKA 2” wystawiła swoje przedstawienie już po raz dziesiąty.
Po koncertowo zagranym jubileuszowym spektaklu odbyła się bardzo miła uroczystość z udziałem publiczności.

Na początku twórcy przedstawienia podziękowali za życzliwą pomoc i współpracę przy realizacji spektaklu następującym osobom:
Marii Wierzbickiej – przew. UTW
Bożenie Gajewskiej – prezes TPZK
Radosławowi Rojewskiemu – dyr. Kutnowskiego Domu Kultury
Krzysztofowi Ryzlakowi – gospodarzowi CTMiT
Państwu Janinie i Pawłowi Kamińskim oraz pracownikom Centrum : Pawłowi Łabęckiemu , Barbarze Bilińskiej, Jarosławowi Szymaniakowi i Annie Dobrzelewskiej.

W imieniu Rady Słuchaczy UTW gratulacje przekazała przewodnicząca Marianna Banasiak , a Andrzej Zielonka w imieniu Zarządu UTW podziękował twórcom spektaklu za ich półtoraroczną ciężką pracę i zapowiedział niespodziankę . Okazał się nią wspaniały tort z napisem, jak na szkolnej tablicy: „25-03-2014 / Lekcja 10 / Temat : Moralność Pani Dulskiej „

Kwiaty i tort przysłała także dr Maria Kaczmarek , dołączając adres z dedykacją : „Z podziękowaniem za wspaniałe przeżycia artystyczne , doceniając trud i zaangażowanie całego Zespołu.”
Z obydwu tortów strzelały imponujące świetlne race.

A później , długo jeszcze przy słodkościach i herbatce toczyły się rozmowy : o przedstawieniu , o grze aktorów , o planach teatralnych „ MASKI 2”……i tak w ogóle o życiu w naszym mieście i o tym jak wiele prawdy jest w sentencji : „Teatr żyje , bo człowiek przemawia tam do człowieka „

Tekst : Jagoda Kubiak
Zdjęcia: Własne

08
kwi

Wycieczka do Filharmonii Łódzkiej

UTW

26
mar

Powitanie Wiosny!

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuW szczególny i nietypowy dla tego dnia sposób członkowie sekcji Nordic - Walking powitali tegoroczną wiosnę. Pierwszego Dnia Wiosny (21 marca) trasa wędrówki prowadziła z Placu Piłsudskiego do lasu w Kuczkowie. Tam uczestnicy spaceru znaleźli krzew, który zakwitł „Wiosennymi Marzannami”.

W liście od „Wiosny 2014”, było zalecenie, by zabrać ze sobą Wiosenne Marzanny, gdyż dzięki nim w ciągu kilku dni wszystko się zazieleni. List kończyły życzenia dla wszystkich, by nadchodzące pory roku (Zielona Wiosna, Kolorowe Lato, Złota Jesień i Biała Zima) były Piękne i Szczęśliwe!

Dalszy spacer po lesie odbywał się już w towarzystwie Wiosennych Marzann, które „ pomagały „ uczestnikom wycieczki wyszukiwać zwiastuny Wiosny – Pierwsze Wiosenne Kwiaty.

Tekst: D. Kawka
Zdjęcia: S. Szadkowska


12
mar

Porozmawiajmy o zagrożeniach!

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku11 marca br gościem słuchaczy UTW był Aspirant EMIL KOWALSKI z Komendy powiatowej policji w Kutnie. Spotkanie dotyczyło zagrożeń, spowodowanych działalnością przestępczą osób trzecich, jakie mogą wystąpić w życiu codziennym.

Przestrzegając przed łatwowiernością prelegent wskazywał na sposoby, jakimi posługują się przestępcy, by zyskać zaufanie swych „ofiar”. Dotyczy to między innymi wyłudzania pieniędzy ( np. popularny sposób „ na wnuczka”), kradzieży domowych z użyciem pretekstów łatwego dostania się do mieszkań, podpisywania niekorzystnych umów cywilno – prawnych (np. w trakcie organizowania popularnych pokazów) itp.

W spotkaniu aktywnie uczestniczyli słuchacze, dzieląc się własnymi doświadczeniami. Poruszano również tematy związane z przestrzeganiem zasad zabezpieczania się przed kradzieżami w miejscach publicznych, sposobami działania w przypadku znajdowania się w sytuacjach niebezpiecznych oraz postępowaniem po utracie , na skutek kradzieży lub zagubienia, dokumentów itp.

Należy mieć nadzieję, że wspomnienia takich spotkań pozwolą słuchaczom UTW uniknąć przykrych doświadczeń.

Tekst : D. Kawka
Zdjęcia: S. Szadkowska

05
mar

Konkurs literacki i plastyczny "Nasze talenty"

UTW

Regulamin Konkursu literackiego i plastycznego pod hasłem„Nasze talenty” przygotowanego przez Radę Słuchaczy dla wszystkich członków UTW na rok szkolny 2013/2014

I. Uwagi ogólne
1. konkurs zaplanowany jest w dwóch kategoriach
a) literackiej
b) plastycznej
2. Prace należy składać do 23 maja 2014r. do godz. 11.00 w Dworku Modrzewiowym lub bezpośrednio do członków Rady Słuchaczy.
3. Każda praca podpisana powinna być pseudonimem, a w dołączonej i podpisanej w ten sam sposób kopercie, należy umieścić swoje nazwisko i imię.
Prace plastyczne należy podpisać pseudonimem z tyłu obrazu.
4. Nie przewiduje się zwrotu prac. Pozostawia się je do dyspozycji Zarządu UTW i Rady Słuchaczy.
5. Powołana zostanie przez organizatorów Komisja Konkursowa, która dokona oceny prac.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego tj.10 czerwca 2014r.

II. Dane dotyczące konkursu literackiego
1. Temat konkursu „Gdybym mogła (mógł) cofnąć czas to….”
2. Forma wypowiedzi – dowolna ( może to być wspomnienie, kartka pamiętnika, opowiadanie, felieton, forma poetycka itp. )
3. Praca pisana prozą nie powinna przekraczać 8 stron

III. Dane dotyczące konkursu plastycznego
1. Temat konkursu „Mój ulubiony pejzaż”
2. Technika dowolna ( oprócz olejnej – akryle, akwarele, kredki, pastele i każda inna )
3. Format A-3
4. Prace wykonywane na papierze

Organizator konkursu Rada Słuchaczy przy UTW Kutno

Kontakt pod tel. M. Kluk
666 169 721


05
mar

Tłusty Czwartek w Sekcji Literackiej

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuW bieżącym roku 27 lutego to w wielu sekcjach UTW „słodki dzień”, dzień pod znakiem Pączka, bo to przecież Tłusty Czwartek.

Ta tradycja zmobilizowała również członków sekcji literackiej, która chociaż formalnie w II semestrze nie odbywa spotkań to w dniu tym członkowie sekcji spotkali się w Modrzewiowym Dworku.

"…Najlepiej smakują pączki lukrowane,
Konfiturą z róży słodko nadziewane…"

Śpiewali uczestnicy spotkania i zgodnie z tradycją degustowali "słodkości". Głównym powodem, dla którego uczestnicy się zebrali była chęć podziękowania za "…dzielenie się z nami swoją rozległą wiedzą literacką, wrażliwością na sztukę oraz poglądami na człowieczeństwo…" Koleżance Marii Wierzbickiej, która w I semestrze prowadziła zajęcia w sekcji. Ta część spotkania odbyła się w sposób bardzo serdeczny i spontaniczny.

Również w tym dniu obchodzono tradycyjnie imieniny członków. Otrzymali oni pamiątkowe laurki z życzeniami, stanowiącymi fragment sekcyjnej, imieninowej piosenki, która zabrzmiała w Modrzewiowym Dworku.

…Niech Ci wena towarzyszy nocą i za dnia,
Podsuwa pomysły, artyzm niech Ci da wspaniały!!!!
Niechaj spływa, niech Cię trąca, niech szczypie, niech pcha!!!!
Piękny wiersz napisać niech Ci da!!!!

Miłe i słodkie tłustoczwartkowe spotkanie zakończyło się prezentacją nowych tekstów literackich, które są przygotowywane przez członków sekcji do nowej publikacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Tekst: D. Kawka
Zdjęcia: M. Kluk

05
mar

Niezwykłe spotkanie w "TĘCZY"

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku27 lutego 2014r. do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie przybyli goście: aktorzy i twórcy znanego już w mieście przedstawienia „ Moralność pani Dulskiej”.

Zostali oni zaproszeni przez wychowanków ośrodka, którzy chcieli podziękować "Masce 2" za pomoc w wyposażeniu świeżo wyremontowanych pokoi.

Wyrazy szczerego podziękowania przekazała pani dyrektor Dorota Ćwirko–Godycka, a goście zostali obdarowani upominkami, które wykonały dziecięce dłonie. Były to obrazki w urokliwych ramkach i wspaniałe dyplomy.

Animatorkami różnych atrakcji tego niezwykłego spotkania były opiekunki grupy teatralnej z "Tęczy" p. Beata Nodzak i p. Agnieszka Czajkowska. Niezwykle inspirującą częścią wieczoru stały się warsztaty ozdabiania przedmiotów techniką „decoupage”.

Cały czas gościom towarzyszyły dzieci i młodzi wychowankowie "Tęczy”, były więc swobodne rozmowy, żarty, wymiana doświadczeń.

Przybyłych urzekła szczególna atmosfera tego miejsca, w którym wiele zwykłych rodzin by mogło uczyć się tego, jak tworzyć międzypokoleniowe więzi i jak, stawiając dzieciom konieczne wymagania, obdarzać je jednocześnie wyrozumiałością, dobrocią i prawdziwie wielkim sercem.

"Maska 2" z UTW przy TPZK serdecznie gratuluje Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Wychowawcom i wszystkim Pracownikom "Tęczy" sukcesów wychowawczych i tej szczególnej atmosfery, której nie można byłoby wyreżyserować, bo ona po prostu jest, Prawdziwa!

Tekst: Jagoda Kubiak
Zdjęcia: S. Szadkowska19
lut

Wykład prof. Waldemara Woźniaka

UTW

17
lut

Nowy zarząd UTW

UTW
Nowy Zarząd UTW Kutno po ukonstytuowaniu:

Przewodnicząca: Maria Wierzbicka
Z-ca przewodniczącej: Wanda Rzepnikowska (opiekun sekcji gimnastyki usprawniającej i basenu)
Z-ca przewodniczącej: Andrzej Zielonka (opiekun wykładów, sekcji Nordic-Walking, sekcji informatycznej)
Sekretarz: Zofia Kowalewska (opiekun sekcji Jogi, protokoły z zebrań Zarządu, promocja UTW)
Członek: Stefania Szadkowska (koordynator ds. kontaktów z mediami, opiekun sekcji teatralnej, języków obcych, sekcji plastycznej)
Członek: Marianna Banasiak (koordynator współpracy Zarządu UTW i Rady Słuchaczy)
Członek: Hanna Gontarek (opiekun sekcji tanecznej i aerobiku, sekcji psychologicznej, sekcji Tai-Chi)
Członek: Mieczysław Orliński (opiekun sekcji historycznej, turystycznej, florystycznej)
Członek: Bożena Gajewska (TPZK)

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony