Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
  • box
Śmiało, studenci, na wykłady śpieszcie się!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze źródła wiedzy mądrość duszkiem trzeba pić,
Bez nauki trudno żyć!
Wiedza radość w nas wyzwala,
Łączy ludzi z bliska, z dala,
Na samotność nie pozwala,
Wśród przyjaciół chce się żyć !
Łączcie pożytek z przyjemnością w UTW:
Tańczcie, malujcie, ćwiczcie ciało oraz mózg,
Chłońcie kulturę i zwiedzajcie piękny kraj,
Niechaj w sercach będzie maj!
W naszej uczelni wiele sekcji czeka cię:
Gwiazdą w teatrze bez problemu staniesz się,
Napiszesz powieść albo mądry, wzniosły wiersz,
Jakie to przyjemne jest!
Gdy chcesz zachować młodość, przyjdź do UTW,
Swoje marzenia możesz spełnić właśnie tu.
Śpiewajmy głośno, ile w piersiach starczy tchu:
„NIECHAJ TRWA NAM UTW !!!!!!!”
07
paź

Członkowie Stowarzyszenia UTW w Kutnie podsumowali rok 2019...

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zgodnie z apelem zamieszczonym w zawiadomieniu o organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku dnia 25 września 2020 roku do sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury, przybyli członkowie Stowarzyszenia wyposażeni w podstawowe środki ochrony (maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki). Również sala, w której odbywało się Zebranie była przygotowana zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, wymaganymi do odbywania zgromadzeń w okresie pandemii.
Konieczność zorganizowania Walnego Zebrania Sprawozdawczego określa Statut, zgodnie z którym Stowarzyszenie jest zobowiązane podsumowywać i rozliczać poszczególne lata działalności a w tym przypadku osądowi obecnych poddane były działania realizowane w roku 2019.
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia do sprawnego przeprowadzenia Zebrania przyczynili się jednogłośnie wybrani przez uczestników: Helena Kowalska – Przewodnicząca, Danuta Kawka – Sekretarz, Zofia Franczak
i Alina Jabłońska
– Komisje Mandatowa i Skrutacyjna, Grażyna Chojnacka, Krystyna Pawlak i Jan Błaszczyk – Komisja Wniosków i Uchwał.
Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej w 2019 roku złożyła zebranym Przewodnicząca Zarządu SUTW Maria Wierzbicka. Zostały w nim zawarte prace tak w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność merytoryczną na rzecz około 400 członków Stowarzyszenia, korzystających z wykładów, warsztatów, pracy
w sekcjach zainteresowań oraz uczestniczących w imprezach i akcjach jak i działań prawno-organizacyjnych
i administracyjnych pozwalających na efektywną pracę w zakresie ciekawego spędzania czasu, rozwoju wiedzy
i talentów, integracji nie tylko w gronie ludzi w „trzecim wieku”, podnoszenia stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej, pomocy świadczonej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych itp.
Przewodnicząca Zarządu Maria Wierzbicka na zakończenie swojej wypowiedzi serdecznie podziękowała wszystkim tym, którzy w 2019 roku pracowali na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia i w sposób szczególny przyczyniali się do polepszania jakości podejmowanych działań.
Sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2019 złożyła Agnieszka Latos właścicielka Biura Rachunkowego PROZYSK w Kutnie, które prowadzi księgowość dla Stowarzyszenia UTW w Kutnie.
Zgodnie z dokumentacją księgową w roku 2019:
-przychody wynosiły ogółem - 174 849,47
- koszty za rok 2019 - 173 358,68
- zysk za rok 2019 - 1 490,79

Działalność finansową SUTW w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia podsumował jej Przewodniczący Michał Sinior stwierdzając, że działania Zarządu Stowarzyszenia były zgodne ze Statutem SUTW a rachunki i zapisy księgowe prowadzone były prawidłowo. Stowarzyszenie rozliczyło się z otrzymanych dotacji (subwencji) z Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Kutnie. W imieniu Komisji przekazał pozytywną opinię o działalności tak merytorycznej jak i finansowej i złożył wniosek do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi.
Na podstawie sprawozdań Walne Zebranie Sprawozdawcze SUTW w Kutnie podjęło jednogłośnie Uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdań oraz udzieliło Zarządowi absolutorium 
z działalności za 2019 rok.
Wnioski zgłoszone podczas zebrania dotyczyły dostosowania form zajęć do sytuacji epidemiologicznej w Kraju zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Rządu, zawieszenia działalności UTW ze względu na pandemię, kontynuowania działalności kawiarenki.
Uczestnicy Zebrania ze zrozumieniem przyjęli prośbę Przewodniczącej Zarządu Marii Wierzbickiej by wpłacać, choć działalność UTW ze względów epidemiologicznych jest zawieszona, czesne, na poczet nadchodzącego roku akademickiego 2020/21. Pozwoli to na utrzymanie obecnego, ograniczonego stanu Stowarzyszenia w oczekiwaniu na ponowne uruchomienie działalności Uniwersytetu. (kwota wpłaty 100,00 zł lub częściowo, do uzupełnienia po rozpoczęciu zajęć 50,00 zł),

Życzenia zdrowia i jak najszybszego powrotu do wspólnych działań dla dobra uniwersyteckiej Społeczności zakończyły zebranie.


Opracowanie : Danuta Kawka
Zdjęcia: Stefania Szadkowska


25
sie

Brawo dla Teatru Czemu nie!!!

UTW

Na tegorocznej edycji projektu Przystanek 60+, organizowanej przez Łódzki Dom Kultury, Teatr "Czemu nie? działający przy Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie, z którym reżyser Krzysztof Ryzlak pracuję już 4 lata, za spektakl "www.ożenek.pl" otrzymał I MIEJSCE!

Jury postanowiło także przyznać Wyróżnienie Aktorskie Elżbiecie Olejnik za rolę gosposi Ludmiły!

Cieszymy się bardzo, gratulujemy wszystkim aktorom: Ewa Kukuła, Elżbieta Olejnik, Stenia Augsburg, Andrzej Zielonka, Stasio Borkowski, Jerzy Gawłowski, Barbara Trzaskalska, Maria Jabłońska, Marlena Kluk, Wanda Majchrowicz, Stanisław Kołodziejczak, Stenia Szadkowska, Helena Kowalska, Władysław Krysiak, Irena Łukasiak oraz reżyserowi Krzysztofowi Ryzlakowi.

Jak głosi werdykt: Jury doceniło zespołową kreację aktorską, zamysł reżyserski, dopracowanie szczegółów scenografii oraz poczucie humoru!12
maj

Dołacz do grupy na Facebooku - Łódzkie dla Seniorów Plus

UTW
Drodzy Słuchacze SUTW w Kutnie, a w szczególności osoby, które brały udział w zajęciach jogi w ramach projektu Łódzkiej Federacji Sportu. Pani Elżbieta Gontarek - instruktorka jogi współpracujaca z SUTW od lat, bedąc w stałym kontakcie mailowym z ŁFS zachęca i rekomenduje na chwilę obecną dołaczenie do grupy Łódzkie dla Seniorów Plus https://www.facebook.com/groups/2570405829877111/, powyżej link kierujacy bezpośrednio na stronę grupy, należy poprosić o dołączenie do grupy wybierając opcję - dołącz do grupy, jeśli nasza prośba zostanie zaakceptowana przez administratora grupy, stajemy się jej członkiem- możemy komentować wydarzenia, brać udział w dyskusjach, korzystać z materiałów i propozycji aktywności umieszczanych na grupie.

04
mar

Czas robi swoje ... a nam od jesieni do lata wciąż w duszy gra...

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku... dnia 28 lutego 2020 roku w Kulturalnym Dworku odbyło sie II spotkanie z tego cyklu, tym razem o tematyce związanej z zimą. Wśród publiczności wzięli w nim udział uczestnicy konkursów literackich pod hasłem "... a płatki śniegu tańczą" oraz konkursu fotograficznego "zima zatrzymana w kadrze".

Gospodarzem spotkania była Rada Słuchaczy oraz Zarząd SUTW w Kutnie.

Na konkursy literackie wpłynęło 8 prac, których Komisja Konkursowa w składzie Maria Wierzbicka – Przewodnicząca oraz Członkowie Jolanta Baranowska-Komorowska i Danuta Kawka zgodnie z protokółem
z uwagi na bardzo zróżnicowaną wartość merytoryczną, literacką, gramatyczną i ortograficzną postanowiła nie porównywać i nie dokonywać ich oceny według określonych w tego typu konkursach zasad a przyjąć kryterium emocjonalno-motywujące dla każdej ze złożonych prac.
Członek Komisji Danuta Kawka odczytała protokół z posiedzenia Komisji, zgodnie z którym dyplomy otrzymali:
- Pani Wanda Koperska za piękną bajkę o śniegu, Mikołaju i polskich górach – tytuł pracy "A płatki śniegu tańczą" (godło "Płatki śniegu"),
- Pani Marlena Kluk za poetycki obraz zimy w kutnowskim Parku Traugutta – tytuł pracy "Opis zimowego krajobrazu (godło "Renia"),
- Pani Marlena Kluk za propagowanie miłości i wiosny – tytuł pracy "Stąpanie czasu" (godło "Lena"),
- Pani Elżbieta Żółtowska za nastrojowy obraz zimowej natury nocą – tytuł pracy "Malowniczy zimowy krajobraz" (godło "Agnes"),
- Pani Janina Kaczmarek za piękny, nostalgiczny obraz wiejskiej zimy – tytuł pracy "A płatki śniegu tańczą" (godło "Marta"),
- Pani Janina Kaczmarek za piękny obraz miłości, która kwitnie również zimą – tytuł pracy "Zimowy spacer" (godło "Michaś"),
- Pani Danuta Kustosik za obraz zimy 2019/2020 sygnalizującej zmiany klimatyczne – tytuł pracy "Opis krajobrazu" (godło "Kotek"),
- Pani Danuta Kustosik za zimowe wspomnienie Seniora – tytuł pracy "Obraz zimowy ze wspomnień" (godło "Ptak").

Zgodnie z protokółem Komisji Konkursu Fotograficznego w składzie Michał Sinior – Przewodniczący, Członkowie Helena Kowalska i Zofia Franczak, który przedstawiła zebranym członek Komisji Zofia Franczak, po zapoznaniu się z 6 pracami złożonymi na konkurs ustalono kryteria oceny (tematyka, ujęcie zimowego krajobrazu, usytuowanie na zdjęciu pierwszego i drugiego planu) oraz ustalono i przyznano:
I miejsce dla Pani Ewy Walczak (godło "Zima"),
II miejsce dla Pani Danuty Szubskiej (godło "Giewont"),
III miejsce dla Pani Stefanii Szadkowskiej (godło "Magda")
Pozostałym uczestnikom konkursu Elżbiecie Żółtowskiej, Danucie Ujazdowskiej i Jadwidze Ciniarskiej przyznano wyróżnienia. Wszystkim uczestnikom konkursu organizatorzy wręczyli pamiątkowe dyplomy.

Zebrani na spotkaniu jego uczestnicy mogli obejrzeć prace fotograficzne, które wpłynęły na konkurs oraz wysłuchać wierszy i opisów literackich złożonych na konkurs w wykonaniu ich autorów.
Dla osób, które wzięły udział w konkursach Zarząd SUTW na spotkaniu podsumowującym bieżący rok akademicki zadeklarował ufundowanie upominków.
Dopełnieniem zimowej tematyki były również inne wiersze i piosenki, które przygotowali na to spotkanie jego uczestnicy (Danuta Lemańska i Władysław Krysiak).
Podczas spotkania uhonorowano również okolicznościowymi pismami wystosowanymi przez Hospicjum Kutnowskie członków sekcji plastycznej, którzy podarowali swe kwiatowe prace dla udekorowania sal chorych
w nowym kutnowskim Hospicjum (patrz – relacja z przekazania prac na Spotkaniu Noworocznym dnia 8 stycznia 2020 roku.).

Danuta Kawka
Foto. Stefania Szadkowska


26
lut

"Włóczkersi" w Kulturalnym Dworku

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

24 lutego 2020 roku w Kulturalnym Dworku przy ul. Narutowicza 20 miało miejsce spotkanie osób zaangażowanych w projekt „Włóczkersi” polegający na wyrobie czapek, szalików, rękawic, bucików i skarpet wełnianych oraz ofiarowanie ich marznącym dzieciom w Afganistanie. Akcja prowadzona jest we współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Koordynatorkami projektu są gospodynie Kawiarenki dla seniora. W tej chwili trwają przygotowania do wysyłki kolejnego transportu ponad 200 wyrobów włóczkowych.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji - można włączyć się poprzez wyrabianie czapek, szalików, rękawic wełnianych a także poprzez dosatarczanie wełny lub gotowych wyrobów z wełny do gospodyń Kawiarenki dla seniora w Kulturalnym  Dworku przy ul. Narutowicza 20.

Anna Olejniczak
Foto: Stefania Szadkowska


21
lut

Wykład pt."Pomoc i wsparcie dla Seniorów w Kutnie" 18.02.2020

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

W dniu 18 lutego 2020 w WSGK w Kutnie odbył się wykład dla słuchaczy SUTW pt. „Pomoc i wsparcie dla Seniorów w Kutnie”. Pani Halina Szatkowska i Inez Kubiak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie przedstawiły rys historyczny powstania Ośrodka oraz jego działalność programową.
Na mocy ustawy z dn. 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej zostaje powołany do życia Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w dniu 2 maja 1991 roku. Jego działalność to wspólny system pomocy społecznej skierowany do osób chorych, niepełnosprawnych, pozbawionych środków do życia poprzez świadczenia pieniężne, niepieniężne oraz pomoc środowiskową. Świadczenia pieniężne to przede wszystkim zasiłki stałe, okresowe i celowe natomiast niepieniężne obejmują cały szereg specjalistycznych usług.
Poprzez zgłoszenie się do Ośrodka zainteresowana osoba może uzyskać pomoc w postaci decyzji wydawanej przez MOPS o przyznanej konkretnej formie wsparcia.
Z uwagi na wiek, chorobę, niepełnosprawność czy bezdomność oferta Ośrodka zawiera pomoc instytucjonalną
w postaci: Domu Pomocy Społecznej, Mieszkań Chronionych, Centrum Seniora – Dom Dzienny, Noclegownię , Ogrzewalnię czy Środowiskowy Dom Samopomocy. Ponadto do wielu osób potrzebujących wsparcia skierowana jest pomoc socjalna w postaci świadczeń pieniężnych oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podczas wykładu Panie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przybliżyły nam program działalności
w ogólnym zakresie i zaprosiły wszystkich zainteresowanych do Ośrodka w celu zapoznania się ze szczegółowymi rozwiązaniami.

Jolanta Baranowska – Komorowska
Foto: Stefania Szadkowska05
lut

„Huśtawka” w Warszawie

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

02.02.2020 r. to piękna data i piękna niedziela a „Huśtawka” to piękny musical
w warszawskim teatrze „Och Teatr”.

Tak można określić wyjazd kulturalno edukacyjny słuchaczy SUTW w Kutnie
do Warszawy.
W teatrze „Och Teatr” obejrzeliśmy wspaniały musical opowiadający o historii miłości dwojga ludzi, w której szczęście przeplata się ze smutkiem a miłość z zazdrością.
W rolę głównych bohaterów wcielili się, znana wokalistka Natalia Sikora oraz Maciej Maciejewski, kutnianin znany nam już z innych musicali. Towarzyszył im utalentowany zespól aktorów, wokalistów i tancerzy.
Po spektaklu mieliśmy przyjemność spotkać się w kuluarach z Panem Maciejewskim, złożyć gratulacje i życzyć dalszych sukcesów na scenach.

Stefania Szadkowska
Foto A. Jabłońska i D. Zieńkowicz


05
lut

BYDGOSZCZ po raz trzeci !

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Na zaproszenie Koordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku „AGORA NESTORA” Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – Pani Hanny Paruckiej , grupa teatralna SUTW w Kutnie „Czemu nie?”, przedstawiła bydgoskim seniorom i miłośnikom teatru tego miasta swój spektakl p.t. „ www.Ożenek.pl”, inspirowany dramatem Gogola.

Dnia 29 stycznia 2020 r. już po raz trzeci grupa teatralna „ Czemu nie?” gościła na deskach Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Tak jak zawsze zaopiekowała się nami zaprzyjaźniona z naszym teatrem Małgorzata Żurańska – Wilkowska.

Przedstawienie spotkało się z miłym odbiorem przez widzów i już od pierwszej sceny odczuwana była więź emocjonalna między aktorami i widzami , co stworzyło niezapomnianą atmosferę spektaklu. Publiczność zgotowała naszym aktorom gorącą owację a w kuluarach po spektaklu słyszało się słowa uznania i zachwytu takie jak – super spektakl, jesteście wspaniali, zapraszamy z następną sztuką.

Ten kolejny już sukces teatru „Czemu nie?” zawdzięczamy scenarzyście i reżyserowi – Panu Krzysztofowi Ryzlakowi oraz naszym realizującym swoje marzenia aktorom – seniorom:
Stanisławie Augsburg, Stanisławowi Borkowskiemu, Jerzemu Gawłowskiemu, Marii Jabłońskiej, Marlenie Kluk, Stanisławowi Kołodziejczakowi, Helenie Kowalskiej, Ewie Kukule, Władysławowi Krysiakowi, Irenie Łukasiak, Wandzie Majchrowicz, Elżbiecie Olejnik, Stefanii Szadkowskiej, Barbarze Trzaskalskiej, Andrzejowi Zielonce.
Dziękujemy obsłudze technicznej panom: Pawłowi Łabęckiemu i Jarosławowi Szymaniakowi
.


Stefania Szadkowska
foto. Dariusz Gackowski


15
sty

Spotkanie Noworoczne

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuDnia 8 stycznia 2020r. w Kulturalnym Dworku miało miejsce wyjątkowe Noworoczne Spotkanie , które poprowadziła przewodnicząca SUTW Maria Wierzbicka. Wzięli w nim udział członkowie Zarządu SUTW, Rady słuchaczy, Komisji Rewizyjnej , Starostowie oraz członkowie sekcji plastycznej, które dokonały wyjątkowej rzeczy.
Gościem honorowym tego spotkania była delegacja z Hospicjum w Kutnie w składzie:
Pani Anna Dylik oraz Pani Aleksandra Malec – Nowogórska.
Na apel serca naszych członkiń : Danuty Konopczyńskiej i Haliny Głogozy, zarząd podjął decyzję, że zostaną zakupione podobrazia, na których członkowie sekcji plastycznej namalują obrazy, które powieszone zostaną
w salach podopiecznych Hospicjum. Ponieważ każda sala ma swoją nazwę, stąd obrazy są tematyczne i tak powstały „Słoneczniki”, Żonkile”, „Zielona Łąka”, Kwiaty polne”, „Róże”, namalowane przez: Ewę Krupską Sikorską, Annę Orlińską, Zofię Mońko, Teresę Arkusz, Marię Sperę, Halinę Wastowską, Marlenę Kluk, Janinę Górską, Barbarę Szczygielską, Wandę Majchrowicz, Władysława Krysiaka, Heroninę Glindę, Annę Warszawską, Jolantę Baranowską Komorowską, Mieczysławę Pawlak, Eleonorę Dąbkowską Świeżawską, Danutę Ujazdowską, Danutę Kustosik, Janinę Kaczmarek.
Obrazy zostały przekazane na tym właśnie Noworocznym spotkaniu, dlatego było ono tak wyjątkowe. Oprócz obrazów Halina Głogoza, Danuta Konopczyńska i Anna Grabiec, wykonały bukiety kwiatów żonkili
i słoneczników, które również zostały przekazane dla Hospicjum.
Mamy nadzieję, że ten dar serca, chociaż odrobinę rozjaśni te smutne chwile ,które chorzy zmuszeni są spędzić
w hospicjum.
O przebiegu akcji „Dar serca” i wielkim zaangażowaniu osób malujących opowiedziała opiekunka tej sekcji Marlena Kluk. Dla podkreślenia wyjątkowości tego spotkania, sekcja literacka pod czujnym okiem starościny Danuty Kawki, przygotowała część artystyczną o tematyce zimowo , Świąteczno, Noworocznej.
Przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku spotkanie przebiegło w przemiłej atmosferze.
Wszystkie panie, które brały udział w tym spotkaniu, otrzymały paczki, które przekazane zostały
dla SUTW przez Stowarzyszenie „Nie jesteś sam”. Są to dary kobiet z Holandii dla kobiet z Polski.

Marlena Kluk
foto. Stefania Szadkowska

09
sty

Operowe Fajerwerki w Teatrze Wielkim

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuW sobotę dnia 04.01.2020 r. słuchacze SUTW w Kutnie przeżyli wyjątkowy, niezwykły
i zaskakująco oryginalny wieczór. A miało to miejsce na wyjeździe kulturalnym do Teatru Wielkiego w Łodzi na Koncert Karnawałowy „Operowe Fajerwerki w Teatrze Wielkim”.

W świat opery, operetki i musicali wprowadzili nas tajemniczy stepujący prowadzący.
W przepiękny bajkowy świat, zabrali nas tancerze we fragmentach „Dziadka do orzechów”, „Zemsty nietoperza”, „Nocy w Wenecji” oraz innych spektakli baletowych – klasycznych i współczesnych.
Natomiast wspaniali soliści Teatru Wielkiego zaśpiewali najefektowniejsze arie, kuplety i ansamble z „Traviaty”, „Carmen”, „Cyrulika sewilskiego”, „Barona cygańskiego” i inne. Solistom towarzyszył wyśmienity, jak zwykle Chór oraz wspaniała Orkiestra Teatru Wielkiego.
A na finał nie brakło fajerwerków oświetlających cały teatr.
Wszystko to działo się w przepięknej, bogatej i olśniewającej scenografii.

Stefania Szadkowska
foto: Stefania Szadkowska i Danuta Konopczyńska

18
gru

Poetycko – muzyczna podróż po meandrach ludzkiego życia

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

" ... szczęście, to ci ludzie wokół,
szczęście, to być a nie mieć,
szczęście, to chwila dla siebie,
szczęście, to być teraz tu"...


Fragment wiersza "W poszukiwaniu
szczęścia" Moniki Mularskiej-Kucharek

Zgodnie z planem wykładów na I semestr 2019/2020 zaplanowanych przez Zarząd SUTW w Kutnie,
dnia 13 grudnia 2019 roku, w Kutnowskim Centrum Seniora członkowie Stowarzyszenia gościli znaną już
z poprzednich spotkań dr Monikę Mularską-Kucharek, której towarzyszyli Sylwia i Krzysztof Stępniowie.

Nie było to spotkanie takie, jak dotychczasowe, gdy prelegentka w oparciu o własne doświadczenia gromadzone podczas pracy jako terapeutka wygłaszała wykład o tym w jaki sposób, omijając rafy niepowodzeń, pracując nad sobą i współpracując z otaczającymi nas ludźmi, bezpiecznie i szczęśliwie funkcjonować w rzeczywistości.
Tym razem dr Monika Mularska-Kucharek zaprezentowała się zebranym jako poetka, zapoznając słuchaczy
z własną twórczością poetycką, w której również widoczne są ślady wykorzystywania doświadczenia zdobywanego w gabinecie terapeutycznym.
Wiersze czytane były przez autorkę oraz prezentowane jako "poezja śpiewana". Z towarzyszeniem gitary wykonywał je kompozytor muzyki Krzysztof Stępień oraz jego małżonka Sylwia. Ich artyzm
i profesjonalizm wykonania jak i wspaniale skomponowana muzyka stanowiąca tło do wierszy zdobyły uznanie wśród słuchaczy oraz wpływały na szczególną atmosferę spotkania. Niedawno ukazała się płyta, na której Sylwia
i Krzysztof Stępniowie śpiewają wiersze Moniki Mularskiej-Kucharek .
W trakcie spotkania jego uczestnicy wysłuchali wierszy „W poszukiwaniu szczęścia", „Życie", „Wyruszyć
w podróż nieznaną", „Nadzieja”, „Chwile szczęśliwe"
oraz innych, mówiących o różnych aspektach codzienności z pozytywnym spojrzeniem na życie.
poetycką podróż po meandrach ludzkiego życia, tryskającą nadzieją na lepsze jutro, skłaniającą do refleksji i zachęcającą do tego, aby czynić życie jak najlepszym na długo zapamiętają uczestnicy spotkania.
Dziękujemy autorce i wykonawcom tego ciepłego i pełnego optymizmu spotkania, mając nadzieję, że będą jeszcze następne.

Danuta Kawka
foto Stefania Szadkowska


18
gru

SPOTKANIE WIGILIJNE SUTW

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku


W dniu 10.12.2019 r. w KDK odbyło się kolejne spotkanie wigilijne słuchaczy SUTW w Kutnie, na które przybyli także licznie zebrani goście.
Przewodnicząca Stowarzyszenia Maria Wierzbicka w kilku ciepłych słowach przywitała zebranych składając im Świąteczne i Noworoczne życzenia. Mówiła o miłości i szacunku dla każdego człowieka bez względu na rasę, wyznanie czy pochodzenie.
W drugiej części spotkania wystąpił uniwersytecki kabaret „Może się uda”, który przedstawił 4 scenki przygotowane na tą okazję przez prowadzącą kabaret Dominikę Staniszewską .
Rozpoczęło się od olimpiady lepienia pierogów, w której uczestniczyły dwie rodziny. Potem pojawiły się na scenie spanikowane Elfy, które zgubiły Mikołaja i bały się, że odwołane zostaną święta. Była też scenka
z Mikołajami i śnieżynkami, ale w tej zawierusze świątecznej jeden Mikołaj tak się zakręcił, że zupełnie stracił orientację i już nie wiedział komu ma dać prezenty.
Najbardziej wymowna była ostatnia scena, która przedstawiała zwaśnioną rodzinę, w której każdy żył swoim życiem. Sytuację uratowały Anioły, którym udało się przywrócić w tej rodzinie ”ducha świąt”. Była też piosenka, która zapraszała zebraną publiczność do radowania się i uśmiechania do siebie.
W części artystycznej wystąpili członkowie Kabaretu tj. : Barbara Trzaskalska, Stanisława Augsburg, Danuta Lemańska, Wanda Majchrowicz, Marlena Kluk, Stanisław Borkowski, Jolanta Barańczyk, Władysław Krysiak, Andrzej Zielonka, Anna Kisielewska, Elżbieta Baranowska.
Na zakończenie tradycyjnie przy kolędach, które słychać było w tle, wszyscy podzielili się opłatkiem, życząc sobie Zdrowych i Spokojnych Świąt.

Marlena Kluk
foto Stefania Szadkowska18
gru

Poezja Juliana Tuwima w Kulturalnym Dworku

UTW
Po raz kolejny sympatycy poezji mieli spotkać się w Kulturalnym Dworku, by po wierszach Wisławy Szymborskiej, Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej i innych poetów spędzić czas
w atmosferze poezji najchętniej czytanego polskiego poety XX wieku Juliana Tuwima.

Z jego bogatej i różnorodnej twórczości od bardzo popularnych do dzisiaj wierszy dla dzieci, poprzez skecze, teksty satyryczne, teksty piosenek dla programów kabaretowych oraz wierszy dla dorosłych uczestnicy spotkania przypomnieli sobie te ostatnie. Tematyka wierszy dotyczyła emocji związanych z tworzeniem poezji oraz refleksji, zadumy i wspomnień z dzieciństwa, młodości i dorosłego życia poety nie pomijając też znaczenia miłości w tym życiu. Wyraziste i piękne opisy przyrody, która stanowiła tło tych wspomnień, mogą świadczyć o nieprzemijającym zafascynowaniu autora jej pięknem.

Spotkanie z poezją zorganizowane przez Sekcję Literacką Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Kutnie, w Kulturalnym Dworku, odbyło sie dnia 6 grudnia 2019 roku a poprowadziła je Maria Wierzbicka. Ona też przybliżyła uczestnikom postać autora wierszy zwracając szczególną uwagę na epizody z życia poety oraz ciekawostki, dotychczas mało znane miłosnikom poezji Juliana Tuwima. Wyboru wierszy i układu programu dokonała Danuta Kawka a wiersze czytali (jak w poprzednich programach poetyckich) członkowie Sekcji: Stanisława Augsburg, Jolanta Baranowska-Komorowska, Jadwiga Grabecka, Danuta Kawka, Marlena Kluk, Danuta Kustosik, Barbara Ratajczyk, Maria Wierzbicka, Elżbieta Żółtowska i Andrzej Zielonka.

Ponieważ data spotkania to zarazem tradycyjne Mikołajki uczestnicy imprezy od gościa "Mikołaja" otrzymali drobne upominki.

D. Kawka


11
gru

Łódzkie dla Aktywnych Seniorów

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuDnia 06 grudnia 2019r. odbył się wyjazd uczestników sekcji jogi SUTW w Kutnie do miejscowości Dobieszków gm. Stryków.
Kontynuacja zapoczątkowanego w 2017roku Projektu pod nazwą „Łódzkie Dla Aktywnych Seniorów”.
W okresie od września 2019r.do chwili obecnej projektem objęto zajęcia w 16-tu powiatach i gminach w 30 grupach – co stanowi udział ok.600 osób. Zajęcia Prowadzi 24 szkoleniowców, w tym nasza Pani instruktor Elżbieta Gontarek.
Zgromadzonych powitał pan Robert Baryła – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
I wykład „Choroba zwyrodnieniowa epidemią XXI wieku – jak z nią żyć”. Jak się przed nią ustrzec oraz co robić, kiedy już nas dotknie ten problem. O chorobie zwyrodnieniowej opowiadała pani
dr Dorota Lis – Studniarska specjalistka rehabilitacji ruchowej, reumatolog, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz lekarz Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.
II wykład „Od kariery sportowej do aktywności ruchowej seniora – analiza zależności”
Aktywność fizyczna w wieku senioralnym? Na to pytanie postarał się odpowiedzieć mgr Jarosław Świderski
z Centrum Medycyny Sportowej i Osteopatii.
Kolejny wykład „Rehabilitacja w holistycznej opiece nad pacjentem geriatrycznym” dr Barbara Daniszewska, Adiunkt Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Na zakończenie spotkania zajęcia rozluźniające poprowadziła mgr Ewa Michalak – instruktor jogi, rehabilitant.
Pani spiker dziękuje za wspólnie spędzony czas, życząc nam na co dzień takiego uśmiechu, energii ciepła jakie od nas bije. „Jesteście wzorem dla innych zdecydowanie. Chcieć to móc”.

Ewa Nowicka
foto Janina Rychlik

11
gru

Historia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dnia 3 grudnia 2019r. słuchacze SUTW w Kutnie zgromadzeni w auli WSGK wysłuchali wykładu pt. „Historia Państwowej Inspekcji Sanitarnej i 200 lat szczepień ochronnych” wygłoszonego przez Dyr. Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie panią dr inż. Celinę Marciszewską.
Z wykładu słuchacze dowiedzieli się jak trudna była droga do uzyskania skutecznych szczepionek przeciw chorobom zakaźnym wywołującym dużą śmiertelność. Próbowano leczyć ospę różnymi sposobami np. koszula po zmarłym na ospę założona na chorego powodowała lżejszy przebieg choroby, smarowanie mieszanką strupów chorego dodatkiem różnych ziół dawało również dobry efekt. Tak było w Indiach
i Chinach.
W VIII wieku ospa dotarła do Europy i była nawet przyczyną śmierci kilku władców. Prace nad szczepionkami trwały nieustannie. Doktor Edward Dżener zaszczepił chłopca płynem z pęcherzy palców dojarek, które zakażone ospą krowianką nie chorowały na ospę prawdziwą . Chłopiec przeżył.
Systematycznie ulepszane szczepionki przynosiły coraz lepsze efekty. Zaczęto najpierw szczepić wojsko
a potem wprowadzono do szkół. Od 1919r.szczepienia są obowiązkowe.
Choroby wywoływały też zarazki cholery, gruźlicy, wścieklizny, grypy. Ciężka była choroba Heinego – Medina
i inne. Wyprodukowane szczepionki i na te choroby. Nieocenione zasługi na polu walki z zarazkami mają lekarze, chemicy, bakteriolodzy. Wymienić tu można L. Pasteura odkrywcy wirusów wścieklizny, węglika.
Z kolei R. Koch jest odkrywcą prątków gruźlicy, zarazków cholery.
Główną przyczyną chorób był brud, bieda, brak leków, zabobony i znachorstwo. Tak było w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Aby temu przeciwdziałać Sejm w 1919r. uchwalił ustawę o powstaniu Inspekcji Sanitarnej. Głównymi zadaniami inspekcji Sanitarnych była kontrola czystości, stać na straży zdrowia ludzi, dystrybucja szczepionek, nadzór nad ich produkcją.
Inspekcja Sanitarna działa również w Kutnie i dzięki współpracy z Policją, szkołami, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną osiąga dobre wyniki. Dzięki powszechnemu szczepieniu nie ma już masowych zachorowań.

Zofia Franczak
foto Stefania Szadkowska


obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony