Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
  • box
Śmiało, studenci, na wykłady śpieszcie się!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze źródła wiedzy mądrość duszkiem trzeba pić,
Bez nauki trudno żyć!
Wiedza radość w nas wyzwala,
Łączy ludzi z bliska, z dala,
Na samotność nie pozwala,
Wśród przyjaciół chce się żyć !
Łączcie pożytek z przyjemnością w UTW:
Tańczcie, malujcie, ćwiczcie ciało oraz mózg,
Chłońcie kulturę i zwiedzajcie piękny kraj,
Niechaj w sercach będzie maj!
W naszej uczelni wiele sekcji czeka cię:
Gwiazdą w teatrze bez problemu staniesz się,
Napiszesz powieść albo mądry, wzniosły wiersz,
Jakie to przyjemne jest!
Gdy chcesz zachować młodość, przyjdź do UTW,
Swoje marzenia możesz spełnić właśnie tu.
Śpiewajmy głośno, ile w piersiach starczy tchu:
„NIECHAJ TRWA NAM UTW !!!!!!!”
21
maj

Wiosna, historia i literatura…

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Te słowa idealnie odzwierciedlają 3-dniową wycieczkę 50. słuchaczy SUTW w Kutnie. Tym razem zwiedzaliśmy Roztocze, Ziemię Lubelską i piękny stary Sandomierz. Spędziliśmy tam 5,6 i 7 maja.
Pierwszym miastem, które przywitało nas słońcem był Sandomierz. Wędrowaliśmy szlakiem wskazanym przez sympatycznego przewodnika i podziwialiśmy Stare Miasto, Bramę Opatowską, Bazylikę Nawiedzenia NMP, Pałac Biskupi, Kościół św. Jakuba, Dom Długosza i znane z książki W. Myśliwskiego – Ucho Igielne.
W drodze do Zwierzyńca, w którym nocowaliśmy, zobaczyliśmy piękne Muzeum Zamek w Baranowie.
Następnego dnia, w majowym deszczu obejrzeliśmy Kościół św. Jana Nepomucena (tego od zapobiegania kłótniom w rodzinie ) Na Wodzie, oraz uzyskaliśmy potwierdzenie, że od wielu lat procesje odbywają się
w łodziach.
W Szczebrzeszynie, nie tylko spotkaliśmy się z „brzmiącym w trzcinie chrząszczem”, który teraz zamienił się
w żeliwny posążek stojący na środku rynku, ale też zobaczyliśmy Pałac Zamoyskich, Synagogę, obecnie zamienioną w instytucję kultury i Stawy Echo.
W Krasnobrodzie byliśmy pod dużym wrażeniem Zespołu Klasztornego o. Dominikanów i wielowiekowych ornatów w Muzeum Sztuki Sakralnej.
Koło g. 14.00, cały czas gonieni majowym deszczem, podziwialiśmy prastary Zamość. Duże wrażenie wywarł
na nas piękny Rynek Wielki z Ratuszem, Ormiańskie Kamienice, Pałac Zamoyskich, Rotunda i umocnienia obronne z nadszańcami.
Noc spędziliśmy w Domu Spotkań w Dąbrowicy (polecamy i spotkania w grupach, i pyszne jedzenie).
Ostatnim ważnym miastem na naszej trasie, był wspaniały Lublin. podziwialiśmy m.in. Średniowieczną Bramę Krakowską, Zamek Lubelski ze wspaniałą Kaplicą Św. Trójcy, Archikatedrę św.. Janów z ciekawą kaplicą akustyczną oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Na koniec, przed podróżą do Kutna, „wpadliśmy na chwilę” do Kazimierza Dolnego. Na pięknym Starym Rynku, wśród urokliwych kamieniczek, rozłożyły się stragany… i tu właśnie mogliśmy kupić prezenty dla wnucząt
i pozostałych bliskich.
Było to kolejne, organizowane przez Elżbietę Lewandowską, wspaniałe spotkanie z historią, literaturą i przyrodą naszego, pięknego kraju.
Dziękujemy!!!

Opracowanie : M. Wierzbicka
Zdjęcia : J. Ciniarska i H. Kowalska


15
maj

Spotkanie z autorami publikacji "Kutno...moje misto"

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

W ostatni piątek, 10 maja 2019r. o 17.00, w Kulturalnym Dworku spotkaliśmy się
z autorami tekstów, obrazów i zdjęć zamieszczonych w ostatnio wydanej książeczce „Kutno …moje miasto”. SUTW w Kutnie, z okazji 100-lecia niepodległości państwa polskiego, pokazało w tej publikacji „sercem pisaną, sercem malowaną” naszą małą ojczyznę.

Goście mogli obejrzeć nagrodzone prace malarskie i fotograficzne oraz wysłuchać fragmentów tekstów stworzonych przez uczestników sekcji plastycznej i literackiej,
a także warsztatów fotograficznych.
Literacko-historyczny spacer po Kutnie przygotowała sekcja literacka, z nieocenioną Danusią Kawką, autorką scenariusza.
Miła, twórcza atmosfera sprowokowała nas do wysłuchania dodatkowych tekstów, napisanych po promocji książki, a także tych, które nie znalazły się w scenariuszu.
Gratulujemy twórcom, czekamy na kolejne dzieła i już zbieramy materiały na następną publikację.
Zdjęcia, które zrobiła Stenia Szadkowska oddają nasze przyjacielskie nastawienie a także pokazują „bohaterów” wieczoru.

Opracowanie : M. Wierzbicka
Zdjęcia : S. Szadkowska


15
maj

UWAGA SŁUCHACZE!

UTW

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie w dniu 04 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.

W przypadku braku w pierwszym terminie obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 11.15;

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Komisji mandatowej i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków SUTW w Kutnie.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
6. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
7. Wybór członków Komisji skrutacyjnej.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SUTW w Kutnie za rok 2018.
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji działań finansowych SUTW w Kutnie za rok 2018.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej SUTW w Kutnie za rok 2018.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SUTW w Kutnie za rok 2018,
b) w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji działań finansowych SUTW w Kutnie za rok 2018,
c) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi SUTW w Kutnie z działalności finansowej za rok 2018.
13. Uchwała dotycząca podniesienia składki rocznej na rzecz StowarzyszeniaSUTW w Kutnie.
14. Sprawozdanie Zarządu SUTW w Kutnie z 4 lat działalności.
15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z 4 lat działalności.
16. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu SUTW w Kutnie.
17. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej SUTW w Kutnie.
18. Dyskusja.
19. Głosowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej SUTW w Kutnie.
20.Przedstawienie sprawozdania Komisji uchwał i wniosków.
21.Przedstawienie wybranych władz stowarzyszenia na podstawie wyników głosowania.
22. Zamknięcie Walnego Zebrania.10
maj

„Starszaki bawią dzieciaki” - „Pchła Szachrajka” w KDK

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Chcecie bajki ? Oto bajka:
Była sobie Pchła Szachrajka...”


... w ten sposób 28 kwietnia 2019 roku na scenie Kutnowskiego Domu Kultury aktorzy amatorzy ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie pod kierunkiem Dominiki Staniszewskiej i Marty Fijałkowskiej z Kutnowskiego Domu Kultury rozpoczęli wierszowaną, zabawną opowieść o Pchle – oszustce i naciągaczce, uwielbiającej robić różne psikusy. Scenariusz przedstawienia powstał w oparciu o klasyczną pozycję literatury dziecięcej, wierszowaną bajkę Jana Brzechwy.

Licznie zgromadzona publiczność (nie tylko ta najmłodsza, która zajmowała większą część widowni), poddała się czarowi i atmosferze spektaklu a sprzyjała temu bajeczna, kolorowa, wzbogacona światłem scenografia, ciekawe kostiumy i rekwizyty, wspaniale dobrana oprawa muzyczna i oczywiście perfekcyjne aktorstwo. Publiczność współtworzyła spektakl, żywo i spontanicznie reagując na toczącą się akcję oraz na propozycje wykonawców.
Tradycyjnie już, po spektaklu, widzowie nagrodzili twórców i wykonawców przedstawienia długo nie milknącymi brawami. Były też dla nich róże. W imieniu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku twórcom i wykonawcom podziękowała Przewodnicząca SUTW Maria Wierzbicka.

Podziękowania, oklaski i róże przyjęli:
- aktorzy SUTW - Stenia Augsburg, Jolanta Barańczyk, Maria Jabłońska,Marlena Kluk, Wanda Majchrowicz, Barbara Trzaskalska, Stanisław Kołodziejczak, Władysław Krysiak i Andrzej Zielonka
- twórcy spektaklu - Dominika Staniszewska (scenariusz i reżyseria), Marta Fijałkowska (scenografia, rekwizyty, materiały graficzne), Magda Górska (kostiumy), Zbigniew Kamiński (oświetlenie), Marcin Żylak (muzyka).


Dla najmłodszych widzów pracownicy Kutnowskiego Domu Kultury przygotowali jeszcze jedną niespodziankę
a były to liczne możliwości zajęć plastyczno-modelarskich, gdzie przy pomocy kolorowych farb, nożyczek i innych materiałów dekoracyjnych, dzieci tworzyły własne projekty makiet, zabawek czy kompozycji przestrzennych.

Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska


26
kwi

Stanisław Moniuszko - Muzyczna walka o niepodległość ojczyzny

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stanisław Moniuszko urodził się 05 maja 1819 r. w miejscowości Ubiel na Białorusi
i w tym roku będziemy obchodzić dwusetną rocznicę jego urodzin.
Z tej to okazji Pani mgr Joanna Domagała, nauczycielka z Kutnowskiej Szkoły Muzycznej, dyrygent zespołu wokalnego CANTEBILE, została zaproszona
do przeprowadzenia wykładu dnia 16.04.2019 r., przybliżając słuchaczom
SUTW w Kutnie postać tego nadzwyczajnego kompozytora.
Jego zasługi i dorobek są tak wielkie, że bywa zwany ojcem Polskiej Opery Narodowej.

Stanisław Moniuszko był jedynakiem, oczkiem w głowie rodziców, którzy postanowili zadbać o solidne wykształcenie syna. Nauka się opłaciła, gdyż ich syn wydał 15 śpiewników zawierających ponad 268 pieśni,
a także ponad 20 oper, operetek, baletów. Tworzył również muzykę kościelną. W jego twórczości pojawia się muzyka słowiańska (mazurki, kujawiaki, oberki), oraz melodie i tańce ludowe. W swej twórczości wykorzystywał dzieła polskich poetów, m.in. Kochanowskiego i Mickiewicza.

W jego twórczości bardzo wyraźnie przewijają się wątki patriotyczne, chociaż w Polsce początkowo trudno mu było zdobyć sławę i uznanie. Krytykę swoich dzieł przyjmował bardzo emocjonalnie, co ciężko odbijało się na jego zdrowiu. Mimo to w końcu zdobył sławę i uznanie. Najbardziej znane opery to „Halka”, „Straszny Dwór”, „Flis”
i „Hrabina”. Z baletów warto wymienić „Monte Christo”, „Na Kwaterunku” czy też „Figle Szatana”. Ponadto stworzył operetki, kantaty, msze i pieśni. Skomponował również muzykę do „Dziadów’’ Mickiewicza.

W życiu prywatnym był czuły i rodzinny. Bardzo kochał swą żonę Aleksandrę a rozstania z nią (nawet krótkie) przeżywał bardzo głęboko, co zaowocowało pełnymi miłości i oddania listami. Państwo Moniuszko mieli dziesięcioro dzieci, a ich potomkowie żyją do dziś. Śmierć Wielkiego Kompozytora przyszła nieoczekiwanie. Stanisław Moniuszko zmarł na atak serca w wieku 53 lat. Jego pogrzeb stał się okazją do zamanifestowania patriotycznych postaw społeczeństwa. Na pogrzeb przyszło ponad 100 tys. osób. Ciało złożono na „Powązkach”
w Warszawie.

Pamięć po słynnym kompozytorze żyje w jego dziełach, jednak nie tylko. Jego imieniem nazwano dworzec centralny w Warszawie. W wielu miastach możemy spotkać ulice Moniuszki, był twarzą banknotu 100 tys. złotych
z lat 1990-1996 r., a w fasadzie Węgierskiej Opery Narodowej znajduje się rzeźba Stanisława Moniuszki. Ponadto Poczta Polska kilkakrotnie wydawała znaczki upamiętniające tą wybitną postać.

W związku z 200 urodzinami kompozytora, rok 2019 został ustanowiony rokiem Stanisława Moniuszki.

Wykład, w którym Joanna Domagała opowiadała o kompozytorze nie mógł się obyć bez zaprezentowania skomponowanej przez niego muzyki.
Utwory z zaangażowaniem i pasją grał na pianinie Maciej Domagała dziesięcioletni uczeń Szkoły Muzycznej
w Gąbinie, syn prowadzącej wykład Pani Joanny Domagały, a słuchacze SUTW wraz z prowadzącą odśpiewali utwory: „Prząśniczkę”, „Piękną Pieśń Wieczorną” oraz „Dziada i Babę”.
Dziękujemy pani Joasi i Maciusiowi za profesjonalne przygotowanie nas do obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

Opracowanie : H. Wastowska
Zdjęcia : S. Szadkowska


24
kwi

Premiera „www.Ożenek.pl” teatru „Czemu nie?”

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuPremiera „www.Ożenek.pl” teatru „Czemu nie?”

Teatr SUTW „Czemu nie?” znów w akcji !!!

Dnia 1 kwietnia 2019r. słuchacze
SUTW i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć na deskach CTMiT w Kutnie nową sztukę „www.Ożenek.pl” przedstawioną przez członków sekcji teatralnej
w/g scenariusza i w reżyserii Krzysztofa Ryzlaka. Zdarzenie całkiem wiarygodne w dwóch aktach ze śpiewem inspirowane i przeplatane „Ożenkiem” Mikołaja Gogola.
I wcale to nie był „prima aprilis”.
Dowodem tego jest fakt, że premiera przeciągnęła się na 3 dni t j. 1,2 i 3 kwietnia.
Sadząc po reakcji publiczności i owacjach na stojąco „www. Ożenek.pl” oglądany na scenie nie tylko potwierdził swoją wiarygodność , ale sprawił, że publiczność chociaż na chwilę zapomniała o szarości dnia codziennego. Świadczyły o tym głośne wybuchy śmiechu gorące oklaski.
Kto chce przekonać się o tym, będzie miał okazję obejrzenia sztuki w kwietniu, maju i czerwcu. Aktorzy teatru „Czemu nie?” zapraszają do CTMiT w Kutnie

W spektaklu udział wzięli: Ewa Kukuła, Elżbieta Olejnik, Stenia Augsburg, Andrzej Zielonka, Jerzy Gawłowski, Stanisław Borkowski, Barbara Trzaskalska, Maria Jabłońska, Marlena Kluk, Wanda Majchrowicz, Irena Łukasiak, Helena Kowalska, Stefania Szadkowska, Władysław Krysiak, Stanisław Kołodziejczak.
Spektakl przygotowali:
Scenografia i kostiumy – Krzysztof Ryzlak, Karolina Łabęcka i zespól
Przygotowanie wokalne – Magda Ptaszyńska
Nagranie - Michał Chojnacki
Światła – Paweł Łabęcki
Nagłośnienie – Jarosław Szymaniak
Materiały graficzne – Marta Fijałkowska
Scenariusz i reżyseria – Krzysztof Ryzlak

Opracowanie: M. Kluk
Zdjęcia : P. Szatkowski

20
kwi

Jak się odżywiać w wieku 60+ - wykład otwarty

UTW

9 kwietnia 2019 roku w Dworku Modrzewiowym członkowie Stowarzyszenia UTW w Kutnie spotkali się
z przedstawicielami Fundacji DOZ dbam o zdrowie, którzy zaproponowali zebranym w ramach programu "Cieszyć się życiem 2018" temat związany z prawidłowym odżywianiem ludzi w wieku 60 +.

Przedstawicielka Fundacji Elżbieta Łacina zapoznała zebranych z działalnością Fundacji oraz przedstawiła dietetyka klinicznego mgr Izabelę Nowak, która wygłosiła wykład na powyższy temat ilustrowany pokazem multimedialnym.
Prelegentka wskazała na konieczność stosowania indywidualnej diety z uwzględnieniem wieku, płci i stanu zdrowia, gdyż ma ona na celu zapewnienie człowiekowi niezbędnej energii i składników pokarmowych w ilościach wskazanych dla danego organizmu. Ważne jest by zapotrzebowanie organizmu na pokarmy z poszczególnych grup pokarmowych (węglowodany, tłuszcze i białka) spożywane były w odpowiednich proporcjach i ilościach dla zapewnienia równowagi energetycznej.
Zebrani uzyskali wskazówki związane ze sposobem sporządzania posiłków, częstotliwością ich spożywania
i komponowania składu produktów w poszczególnych porcjach żywnościowych. Nie bez znaczenia jest również kontrolowanie masy ciała gdyż nadwaga prowadzi do wielu groźnych chorób takich jak miażdżyca, nadciśnienie, cukrzyca itp.
Niezbędnym warunkiem dla utrzymania dobrego stanu zdrowia jest spożywanie kilka razy dziennie warzyw
i owoców oraz wypijanie około 2 litrów płynów (bez cukru) a do tego należy zapewniać organizmowi jak najwięcej ruchu na świeżym powietrzu.
Należy też zadbać o unikanie stresów i starać się pogodnie podchodzić do życia gdyż:

POZYTYWNE MYŚLENIE KRZEPI BARDZIEJ NIŻ JEDZENIE !!!

Uczestnicy spotkania mogli zaopatrzyć się w materiały reklamowe propagujące zdrowy styl życia oraz herbatki ziołowe ufundowane przez Fundację DOZ dbam o zdrowie.

Dziękujemy !!!
Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska


10
kwi

"MY FAIR LADY" z nieśmiertelnymi przebojami

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dnia 07.04.2019 r. słuchacze SUTW w Kutnie, na wyjeździe kulturalnym do Teatru Wielkiego w Łodzi mogli posłuchać tych przebojów i obejrzeć jak spełniają się marzenia, że los każdego może się odmienić na lepsze.

Libretto musicalu „My Fair Lady” , będącego jednym z największych światowych sukcesów tego gatunku, powstało na podstawie dramatu Georga Bernarda Shawa. „My Fair Lady” to nie tylko trzymająca w napięciu, zabawna i pełna zaskakujących zwrotów fabuła. Dzięki piosenkom takim jak „Jeden szczęścia łut”, „Przetańczyć cała noc” czy „Tę ulicę znam”, będącymi nieśmiertelnymi przebojami oraz pogodnej wartko toczącej się historii ujętej w doskonałych dialogach „My Fair Lady” to spektakl zdolny usatysfakcjonować zarówno wytrawnego melomana jak i początkującego bywalca teatru muzycznego.
My czuliśmy się usatysfakcjonowani i gratulujemy artystom oraz twórcom tego musicalu.

Opracowanie: S. Szadkowska
Zdjęcia : M. Sinior


03
kwi

ZASOBY ARCHIWUM DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

26 marca 2019 roku w sali wykładowej WSGK w Kutnie Kierownik Archiwum Państwowego w Płocku, Oddział w Kutnie pani mgr Jolanta Leśniewska przygotowała wykład pt. „Dzieje ludzi miasta zapisane w dokumentach – zasobach archiwum w Kutnie dostępne dla każdego”.

Prelegentka spotkanie ze słuchaczkami i słuchaczami SUTW rozpoczęła od odpowiedzi na pytanie: Po co są archiwa?”
Archiwa istnieją dla całego społeczeństwa, jako organizatorzy dostępu do przeszłości, tak aby każdy mógł w nich szukać odpowiedzi na swe pytania. Są spichlerzem pamięci. Gromadzą i udostępniają dokumenty.
Ludzie od najdawniejszych czasów gromadzili różne dokumenty. Aby uchronić od zapomnienia ważne dla nich informacje. Początkowo były to głównie potwierdzenia praw własności, a później również inne dokumenty ważne dla funkcjonowania państwa i sprawowania władzy. Własne archiwa prowadziły instytucje kościelne i osoby prywatne. Z biegiem czasu w archiwach gromadzono coraz więcej materiałów używanych za cenne dla państwa
i kultury. Dzięki temu archiwa są dziś kopalnią wiedzy o przeszłości. Bez dokumentów nie znamy historii miasta
i swoich korzeni. Archiwa się zmieniły. Najnowsze osiągnięcia techniki pozwoliły na zdigitalizowanie dokumentów
i są dostępne w Internecie.
Pani Jolanta Leśniewska dużą część wykładu poświęciła zasobom zgromadzonych dokumentów w kutnowskim archiwum, z których możemy się dowiedzieć o historii Kutna i jego mieszkańców.
Archiwum w Kutnie posiada dokumenty zgromadzone od II połowy XVIII wieku do czasów współczesnych. Pozwalają one wejrzeć w różne aspekty życia społecznego i gospodarczego, w różnych epokach historycznych
i ustrojowych naszego miasta i regionu. Zgromadzone są dokumenty pisane w języku rosyjskim, ze względu
na zabór carski.
Z archiwalnych dokumentów, które przedstawiła pani kierownik można się dowiedzieć np. z księgi ludności, gdzie, oprócz imienia i nazwiska osób napisane było, skąd przybyli, jakiego byli wyznania, pochodzenia, jaki posiadali zawód. Kobiety najczęściej były przy mężu, z dokumentów cech rzemieślniczych dowiemy się , jakie przeważały w Kutnie zawody na przestrzeni lat, które zawody przetrwały, a które zniknęły, natomiast z ksiąg hipotecznych o historii kutnowskich nieruchomości, kamienic, dworców, ziemi. Kto za ile kupił i sprzedał daną nieruchomość. Zgromadzono także dokumenty nie istniejących już kutnowskich zakładów pracy. Mnóstwo historycznych zdjęć, przedstawiających portrety mieszkańców, uroczystości państwowych, rodzinnych, czy innych wydarzeń lub miejsc.
Zgromadzone są akta instytucji szkolnych, świadectwa, podania, życiorysy i wiele innych cennych dokumentów,
z których korzystają osoby prywatne, naukowcy, genealodzy, socjologowie i inni.
Akta metrykalne i zgonu mieszkańców naszego regionu są dostępne w Internecie. Pani Leśniewska bardzo zachęcała do poszukiwań swoich przodków, zaczynając od własnych zasobów zgromadzonych w swoich domowych szufladach: akta stanu cywilnego, zdjęcia , dokumenty finansowe, akta notarialne i inne ważne dokumenty. Zachęcała do tworzenia drzewa genealogicznego własnej rodziny, gdzie oprócz swojej wiedzy
i zgromadzonych dokumentów do skorzystania z dalszych poszukiwań przodków, z ksiąg metrykalnych dostępnych w Internecie. Wystarczy kliknąć: www.szukajwarchiwach.pl i nie wychodząc z domu, poszukać dalszych własnych korzeni. Można też odwiedzić Archiwum w Kutnie, ul. Zamkowa 4. Tam znajdziemy odpowiednią fachową pomoc w poszukiwaniach.
Szefowa kutnowskiego archiwum prosiła, aby nie wyrzucać zdjęć, czy innych dokumentów, zgromadzonych przez osoby zmarłe, którymi bliscy nie są zainteresowani, aby przynieść je do archiwum, by pamięć o świecie, który minął, poznały następne pokolenia.

Opracowanie : E. Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska


13
mar

Dzień Kobiet w Kulturalny Dworku

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku8 marca 2019 roku w Dworku Modrzewiowym w Kutnie rozległy się dźwięki muzyki
i śpiewu.
Tego dnia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie było otwarte
dla wszystkich chętnych.
Słuchaczki sekcji literackiej SUTW Danuta Kawka, Jadwiga Grabecka, Stanisława Augsburg, Barbara Ratajczyk, Jolanta Komorowska przygotowały i przedstawiły scenkę pt. „Ewa i mężczyźni”. Jak sam tytuł wskazuje była to historia dwojga ludzi, ich spotkanie, miłość, rozstania, pożegnania, wspomnienia. Historia ta była przeplatana piosenkami tematycznie związanymi z aktualnymi ich przeżyciami.
Piosenki: „Na strażnicy”, „Mówiły mu”, „To były piękne dni”, „Puste koperty”, „Żegnaj Pamelo”, „Już nigdy” i inne śpiewali wszyscy zebrani przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał Maciej Szymański zaproszony przez prowadzącą spotkanie Danutę Kawkę. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem piosenki „Kocha się raz”. Wieczór upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze.

Opracowanie: Z. Franczak
Zdjęcia: M. Sinior

06
mar

Harcerze u Seniorów

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pierwszy wykład pt. „Kutnowskie harcerstwo na przestrzeni 100 lat” po feriach zimowych odbył się
26 lutego 2019 roku w sali wykładowej WSGK w Kutnie

Koleżanki i koledzy z SUTW mieli przyjemność spotkać się i wysłuchać interesujących opowieści druha Wiesława Aksmana, od 81 lat w harcerstwie, oraz młodsze pokolenie druhnę Julkę i druha Michała.
Harcmistrz Wiesław Aksman jest komendantem kręgu seniorów „Dębowego Liścia” im. Olgi
i Andrzeja Małkowskich.
Druh opowiedział jak zaczęła się jego przygoda z harcerstwem, a także przybliżył nam historię powstania harcerstwa w Polsce.
Od roku 1910 samorzutnie powstawały zastępy i drużyny. W zaborze austriackim skauting działał legalnie,
w pozostałych w konspiracji. Nowy system wychowawczy postrzegany był jako dobry sposób wychowania młodzieży na żołnierzy i przyszłych obywateli Odrodzonej Polski. Dlatego skautingiem zainteresowały się organizacje niepodległościowe m in. „Zarzewie” i „Sokół”.
Przy lwowskim „Sokole” powstało Związkowe Naczelnictwo Skautowe, a Andrzej Małkowski zorganizował pierwszy kurs skautowy na początku 1911 roku.
22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski wydał rozkaz tworzący oficjalnie pierwsze drużyny skautowe we Lwowie.
Ta data uznawana jest jako symboliczny dzień powstania harcerstwa.
I tak harcerstwo przeobrażało się na przestrzeni ponad 100 lat. Utworzono Związek Harcerstwa Polskiego, które postanowiło poszukać nowej formuły działania, doprowadzając do rozwoju ruchu zuchowego
i wędrowniczego, oraz rozwoju specjalności.
Harcerze w okresie międzywojennym włączali się w walkę o granice Odrodzonej Ojczyzny. Wzięli udział
w obronie Lwowa, w czasie II wojny światowej w powstaniu warszawskim.
Po wojnie , zwłaszcza po 1956 roku nastąpił niezwykły rozwój drużyn harcerskich, polegających na nauce samodzielności, pomocy, dobrego uczynku, obcym i swoim.
Sami pamiętamy akcję „niewidzialnej ręki”, polegającej na pomocy wniesienia węgla osobie starszej do domu.
Druh przybliżył znaczenie sztandaru i krzyża harcerskiego, munduru, a także składania harcerskiej przysięgi.
Pierwsza drużyna harcerska na Ziemi Kutnowskiej zawiązała się w Krośniewicach. Drużynowym był aptekarz
pan Filipowicz. W Kutnie natomiast powstały dwie drużyny harcerskie. Pierwsza w Realnej Szkole Kupieckiej, obecnie Liceum im. Henryka Dąbrowskiego, druga Rzemieślnicza, przygotowująca do zawodu, np. szewca.
Po niezwykłym wprowadzeniu nas w historię harcerstwa druha Wiesława Aksmana głos zabrało młode pokolenie naszego kutnowskiego harcerstwa.
Druh Michał jest drużynowym młodzieży w wieku 13 – 15 lat , grupy 30 osobowej w Szkole Podstawowej nr 4
w Kutnie. Jest to służba polegająca na uśmiechu, zabawie z dziećmi z Domu Dziecka, rajdami nad morze,
w góry i inne ciekawe miejsca.
Druhna Julka ma 16 lat i jest drużynową Kutnowskiej Drużyny Wędrowniczej im. Tadeusza Rejtana. Harcerstwo dało jej możliwość poznania ciekawych ludzi, odwagi w wystąpieniach publicznych, pomagania w szpitalu seniorom, poznawania ciekawych miejsc.
Harcerstwo kutnowskie przeprowadza akcje charytatywne na rzecz zwierząt, jest organizatorem WOŚP
w Kutnie, wycieczek , wyjazdów na rajdy, kajaki, wspólnych zabaw i śpiewu przy ognisku, spotkań z seniorami. Kutnowscy harcerze działają także na rzecz akcji promującej Kutno, zwracając szczególną uwagę na harcerstwo.
Z międzypokoleniowej dyskusji wyłonił się obraz harcerstwa stale żywego i wciąż obecnego w życiu społeczności naszego miasta i regionu. Harcerstwa łączącego nie tylko pokolenia , ale i różne środowiska.
Nic tak nie łączy pokoleń jak śpiew i muzyka. Bohaterką na koniec naszego spotkania stała się piosenka harcerska.
Druhowie Julka i Michał okazali się świetnymi dyrygentami, kierując wielopokoleniowym chórem , przy śpiewie Julki i akompaniamencie gitary Michała wykonaliśmy piosenki pt.”Szara Lilijka” i „Szare Szeregi”.

Opracowanie : E. Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska


27
lut

Zabawa z piosenką w Kulturalnym Dworku

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

8 lutego 2019 r. w Kulturalnym Dworku prowadziłam imprezę „Zabawmy się
z piosenką".


Napisałam, że "prowadziłam" ale, czy to prawda?... Tej imprezy "nie dało się prowadzić" a to za sprawą muzykalności, talentów, emocji i temperamentów uczestników spotkania.

Podzielonym na 2 zespoły (czerwonej i niebieskiej nutki) gościom, pod przewodnictwem liderek Heleny Kowalskiej i Barbary Trzaskalskiej, zaproponowano zabawę według reguł spopularyzowanych kiedyś przez program telewizyjny ŚPIEWAJĄCE FORTEPIANY.
Inicjatorką, wykonawczynią rekwizytów oraz osobą zajmującą się obsługą urządzeń odtwarzających
i nagłaśniających była Kol. Maria Chruścielska. - Ja, Danuta Kawka, jak już wspomniałam, prowadziłam program (starałam się) i przydzielałam punkty za wykonywanie zadań. - Tablicą z zaszyfrowanymi fragmentami piosenek oraz ilustracjami, zajęła się Kol. Zofia Franczak.
Na skutek ogromnego, wzmacnianego rywalizacją, zaangażowania uczestników spotkania drżały modrzewiowe ściany zabytkowego dworku, wsłuchując się w piosenki z minionych lat. Na pamięć ale i z możliwością skorzystania z tekstów opublikowanych w śpiewnikach SUTW "Piosenka jest dobra na wszystko" tego popołudnia śpiewano - Czumbalalajkę, Czerwone jagody, Gdybym miał gitarę, Goniąc kormorany, Złoty pierścionek, Jesienne róże i wiele innych piosenek zamieszczonych i nie zamieszczonych w śpiewniku.
Rywalizacja zespołów zakończyła się oczywiście remisem a uczestnicy zabawy żegnając się zabrali ze sobą
jej atmosferę i radość wspólnego śpiewania.


Opracowanie : D.Kawka
Zdjęcia : D. Konopczyńska22
lut

PLAN WYKŁADÓW NA II SEMESTR 2018/2019

UTW

06
lut

Wyjazd kulturalny do Płocka

UTW


15
sty

Zadbajmy o formę umysłu -spotkanie z doktorantem Jackiem Łapińskim

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

8-go stycznia 2019 r. odbył się pierwszy wykład w 2019 roku. Spotkaliśmy się w WSGH z doktorantem Jackiem Łapińskim. Temat wykładu :„Jak zadbać o formę umysłu – neurobik, pamięć i kreatywność”.

Wykład rozpoczął się od konsternacji i zdziwienia, gdy prowadzący zadał pytanie „Dlaczego jestem głupi?”.
W ciszy która wtedy zapadła można było usłyszeć trzepot skrzydeł motyla. Zaskoczeni słuchacze próbowali zrozumieć o co chodzi prowadzącemu...

Rozwój osobisty to temat rzeka, niby każdemu wydaje się, że dużo wie, jednak gdy zaczyna mówić prawdziwy specjalista i znawca tematu, okazuje się jak wiele prawd, na pozór oczywistych nam umyka. Proste wskazówki rozjaśniają umysł i poszerzają światopogląd. Żyć w zgodzie ze sobą i z innymi. Mieć zdrowie, być zakochanym. Skupić się na rodzinie i kilkorgu przyjaciołach. Tak naprawdę niewiele nam trzeba aby być szczęśliwym i by cieszyć się wolnością. Jednak nic z tych rzeczy nie jest nam dane na talerzu, trzeba włożyć dużo pracy aby nam się w życiu wiodło.

Niektóre rzeczy trzeba odpuścić, by prawidłowo zadbać o zdrowie psychiczne i fizyczne w późniejszych latach życia. Dlatego mamy dużo czytać, bo czytanie jest pokarmem dla mózgu i duszy. Warto chodzić na długie spacery by przewietrzyć głowę i dotlenić organizm. Dać czas by spokojne myśli płynęły bez zmartwień i pośpiechu. Spotykać z przyjaciółmi. Nawiązywać nowe znajomości. Dobrze się wysypiać i unikać stresów, gdyż nadmierny stres dołuje i niszczy psychikę, prowadzi do chorób i depresji. Po co zamartwiać się na zapas, myśleć że świat się zawali jeśli nie mamy na to wpływu. Lepiej w tym czasie rozwijać nowe pasje. Gdy byliśmy młodzi, mieliśmy inne obowiązki i co innego nas interesowało.Teraz mamy czas na wypróbowanie czegoś nowego, co da nam bodziec do dalszego rozwoju i zmotywuje nas do lepszego działania. Korzystajmy z naszej inteligencji, uczymy się języków obcych, w ten sposób ćwiczymy pamięć, poszerzamy horyzonty, oraz zmieniamy postrzeganie otaczającego nas świata.

Myślenie kreatywne motywuje nas do lepszego działania, możemy zadawać sobie pytania: Co? Jak? Dlaczego? Umysł może być jak woda, czysta lub zamulona i my mamy na to wpływ. Tak samo ważne jest by najpierw myśleć a potem mówić, nigdy na odwrót. Szkoda, że nie zawsze nam się to udaje, zwłaszcza gdy targają nami silne emocje. Warto się wyciszać, uspokajać, relaksować. Znajdźmy chwilę spokoju dla siebie, np. gdy się obudzimy, podejdźmy do okna i cieszmy się że słoneczko pięknie świeci, pomyślmy że właśnie dziś spotka nas coś dobrego, że jeszcze żyjemy i bądźmy optymistami a wtedy z dnia na dzień będziemy szczęśliwsi.

Jacek Łapiński wydał książkę zatytułowaną „Jak być lepszym’’, która zawiera mnóstwo wskazówek
i inspiracji z których możemy skorzystać, by poprawić jakość swojego życia.

Opracowanie: H. Wastowska
Zdjęcia: S. Szadkowska


19
gru

"To właśnie tego wieczora"- wieczornica poetycko-wokalna w Kulturalnym Dworku

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku14 grudnia 2018 r. w Dworku Modrzewiowym w Kutnie odbyła się wieczornica poetycko-wokalna pod tytułem "To właśnie tego wieczora" z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie było otwarte
dla wszystkich chętnych. Przybyli na uroczystość goście wysłuchali wierszy, kolęd i pastorałek przygotowanych
przez sekcję literacką SUTW.
Członkowie sekcji; Maria Stępniak, Stanisława Augsburg, Elżbieta Żółtowska, Barbara Ratajczak, Joanna Kicała – Kowalczyk, Jolanta Baranowska -Komorowska ,Marlena Kluk, Maria Wierzbicka, Danuta Kawka, Jadwiga Grabecka, Andrzej Zielonka recytowali poezję poetów; E. Berndsena, W. Chotomskiej, C.K. Norwida ,
J. Tuwima,Twardowskiego i innych.

Piękne wiersze o wydarzeniach tego wieczora o narodzinach Jezusa przeplatane były kolędami;
Gdy się Chrystus rodzi, Jezus malusieńki, Mędrcy świata i inne. Kolędy to pieśni oparte na biblijnych opisach narodzin Jezusa, pokłonu pasterzy i mędrców. W Polsce znamy ponad pół tysiąca kolęd i chętnie je śpiewamy.
Tak było i w Dworku Modrzewiowym. Kolędy chóralnie odśpiewali wszyscy zebrani na spotkaniu goście. Święta Bożego Narodzenia to też zwyczaj obdarowywania się prezentami oraz stawiania w domu przystrojonej choinki. Zwyczaj stawiania drzewka trafił do Polski z Niemiec w XIX wieku. Umieszczone na gałązkach światełka i gwiazdy na czubku wyrażają radosną nowinę o przychodzącym Jezusie. O to, by taka choinka stanęła w Hospicjum Kutnowskim zadbały Panie; Halina Głogoza, Danuta Konopczyńska, Ewa Wieczorkowska.
Członkinie warsztatów Rękodzielniczych SUTW przygotowały piękne drzewko nazwane "białą choinką",
gdyż udekorowane zostało białymi ozdobami własnoręcznie wykonanymi.
Ewa Wieczorkowska przekazała też obrazki przedstawiające "dobre duszki" wraz z życzeniami, aby rozweselały chorym każdy dzień. Obrazki namalowała własnoręcznie. Przedstawicielki Hospicjum Kutnowskiego obecne
na uroczystości przekazały podziękowania w formie listu. Przewodnicząca SUTW Maria Wierzbicka odczytała jego treść, która brzmi;

Szanowni Państwo:
W imieniu własnym, osób chorych oraz wszystkich pracowników i członków Hospicjum Kutnowskiego pragnę serdecznie podziękować za pamięć i serce dla naszych chorych.
Dziękuję za przekazanie wspaniałego daru w postaci drzewka świątecznego ,choinki
z przepięknymi ozdobami, które zostały własnoręcznie wykonane. Wyrażam głęboką wdzięczność Państwu
za wspieranie i zrozumienie działalności naszego Stowarzyszenia.
Z serca dziękuję ;
Wiesława Sobczyk
Członek Zarządu Hospicjum Kutnowskiego.


Był to bardzo wzruszający moment uroczystości. Spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze.
Wieczór zakończył się przyjaznymi rozmowami przy herbacie i ciasteczkach. Dzięki takim spotkaniom nasze tradycje nie zaginą.

Opracowanie : Z. Franczak
Zdjęcia : S. Szadkowska

19
gru

Bydgoszcz na bis!

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku13.12.2018 r. po raz drugi grupa teatralna „Czemu nie?” z SUTW w Kutnie, gościła na deskach Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Tym razem seniorzy, miłośnicy teatru oraz słuchacze bydgoskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku mogli podziwiać nas w spektaklu „Opera mydlana” – komedii kryminalnej wg scenariusza Dominiki Staniszewskiej
i w reżyserii Krzysztofa Ryzlaka.

Tak jak poprzednio, to dzięki Małgorzacie Żurańskiej – Wilkowskiej nasi aktorzy mogli pokazać swój talent
i jeszcze raz udowodnić, że wszystko jest możliwe, bez względu na wiek, więc „czemu nie?” spróbować.
Na to pytanie spróbujmy sobie odpowiedzieć sami.
Przedstawienie spotkało się z bardzo serdecznym przyjęciem przez widzów, czego potwierdzeniem były najczęściej słyszane oceny: „świetne.., niemożliwe, że to aktorzy amatorzy…”, a także zaproszenie na kolejny występ.
Dziękujemy naszym artystom, instruktorowi – reżyserowi i przyjaciołom.

Opracowanie : M. Kluk
Zdjęcia : H. Kowalska

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony