Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno, Dworek Modrzewiowy
tel. 24 252-72-72, email: utw@kutno.net.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
Polecamy


  • box
Śmiało, studenci, na wykłady śpieszcie się!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze źródła wiedzy mądrość duszkiem trzeba pić,
Bez nauki trudno żyć!
Wiedza radość w nas wyzwala,
Łączy ludzi z bliska, z dala,
Na samotność nie pozwala,
Wśród przyjaciół chce się żyć !
Łączcie pożytek z przyjemnością w UTW:
Tańczcie, malujcie, ćwiczcie ciało oraz mózg,
Chłońcie kulturę i zwiedzajcie piękny kraj,
Niechaj w sercach będzie maj!
W naszej uczelni wiele sekcji czeka cię:
Gwiazdą w teatrze bez problemu staniesz się,
Napiszesz powieść albo mądry, wzniosły wiersz,
Jakie to przyjemne jest!
Gdy chcesz zachować młodość, przyjdź do UTW,
Swoje marzenia możesz spełnić właśnie tu.
Śpiewajmy głośno, ile w piersiach starczy tchu:
„NIECHAJ TRWA NAM UTW !!!!!!!”
20
maj

„Poetycki Dworek” - poezja Marii Konopnickiej.

UTW

20
maj

Pierwszy Rajd Samochodowy na UTW

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

W dn. 16.05.2015r. Rada Słuchaczy zorganizowała dla słuchaczy UTW I Rajd Samochodowy na trasie Kutno - Głogowiec – Osiedle Strzelce – Kutno.
W rajdzie wzięło udział 8 ekip samochodowych, razem 34 osoby. Każdy kierowca samochodu otrzymał tabliczkę z odpowiednim oznakowaniem i mapkę trasy. Po drodze zatrzymano się w Głogowcu , gdzie zwiedzono zabytkowy Kościółek , dworek dawnych właściciel Głogowca oraz park z bogatym drzewostanem. Przejazd piękną leśną drogą pozwolił cieszyć się ciszą i otaczającą nas przyrodą. I tak dotarliśmy do Gospodarstwa Agroturystycznego w Strzelcach gdzie zorganizowano piknik. Każdy mógł tu znaleźć coś dla siebie – słuchanie muzyki, tańce , spacery, grillowanie oraz miłe towarzystwo. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w rajdzie. Za całość wyjazdu z ramienia Rady Słuchaczy odpowiedzialny był, z-ca przew. Michał Sinior. Z zadania wywiązał się znakomicie , za co serdecznie Mu dziękuję.
przew. Rady Słuchaczy M. Kluk
Tekst: M. Kluk
Zdjęcia : A. Matusiak, M. Sinior13
maj

Czwarte spotkanie edukacyjno-muzyczne w UTW

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuPo raz czwarty Słuchacze UTW w Kutnie przy TPZK zostali zaproszeni na wspaniałe spotkanie edukacyjno-muzyczne z Panią prof. dr hab. Anną Jeremus-Lewandowską i jej uczennicami z Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Spotkaliśmy się 8 maja o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie. Pieśni liryczne, arie operowe i operetkowe (m. in. Haendla, Bacha, Mozarta, Paderewskiego, Lehara), pięknie i wzruszająco zaśpiewały Panie Katarzyna Kowalczyk, Vang Shan Shan i Ewa Murzynowska. Śpiewaczkom towarzyszył Pan dr Jarosław Domagała, Pani Profesor zaś, z ogromną pasją poprowadziła słuchających w krainę bogactwa i różnorodności dzieł muzyki klasycznej oraz świat ludzkich pięknych i wzruszających głosów.

Pani Katarzyna Kowalczyk(sopran liryczny) zachwyciła siłą i wyrazistością wyśpiewywanych emocji, Pani Vang Shan Shan (sopran liryczny) przekazała prawdziwie wielką tęsknotę za pięknem świata i ojczyzną, a Pani Ewa Murzynowska (sopran dramatyczny) po raz kolejny udowodniła, że wszelkie ludzkie uczucia - i te dobre i te złe - najpełniej wypowiada się śpiewem, spintowym głosem operowym.

Za tę dozę wiedzy, emocji i uniesień serdecznie dziękujemy:

Pani Annie Jeremus-Lewandowskiej, życząc wielu utalentowanych wychowanków,
Panu Jarosławowi Domagale, akompaniatorowi, przeuroczym Śpiewaczkom, z życzeniami wielu scen świata.

A sobie życzymy, by Panie o nas nie zapominały, gdy te sceny „staną dla nich otworem”, co z pewnością nastąpi.

Czekamy na kolejne spotkanie, mamy nadzieję, w czasie Letniego Festiwalu Muzycznego w Kutnie.

Opr. i zdjęcia: UTW


08
maj

Wyjazd edukacyjny w Góry Świętokrzyskie

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuW dniach 28 i 29 kwietnia 2015 r. pięćdziesięciu słuchaczy UTW uczestniczyło w wyjeździe edukacyjnym w Góry Świętokrzyskie, organizowanym w ramach projektu: Aktywizacja kulturalna, emocjonalna i ruchowa osób w wieku emerytalnym, mająca na celu wspieranie rodziny wielopokoleniowej współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Kutnie.

Wyjazd był doskonałą okazją integracji wiedzy z różnych dziedzin nauki; historii, geografii, przyrody, ekologii, archeologii, kulturoznawstwa…

Głębsze zrozumienie historii i szacunek do polskiego dziedzictwa narodowego umożliwiło słuchaczom UTW zwiedzanie: - Zamku Królewskiego w Chęcinach
- ruin zamku w Bodzentynie
- Muzeum Narodowego w Kielcach
- Wzgórza Zamkowego, alei gwiazd i innych zabytków stolicy województwa
świętokrzyskiego
- pomnika bojowników o wyzwolenie narodu i pomnika katyńskiego na Kadzielni.
Poznanie dziejów Ziemi, licznych walorów przyrodniczych i archeologicznych dostarczyły nam:
- „Jaskinia Raj” z bogactwem i różnorodnością form naciekowych - Rezerwat Geologiczny na Kadzielni z unikatowymi formami skalnymi - kamienne usypiska zwane gołoborzami.
Piękno i zmiany środowiska przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego przybliżyły zwiedzającym:
- 700 letni pomnik przyrody „Dąb Bartek”
- puszcza jodłowo – bukowa
- Muzeum Przyrodniczo-Leśne na Świętym Krzyżu.
Doznań emocjonalnych i przeżyć duchowych doświadczyliśmy odwiedzając obiekty sakralne:
- Bazylikę Katedralną w Kielcach
- Klasztor i Dom Pielgrzyma na Karczówce
- Klasztor podominikański na Łysej Górze – najstarsze polskie sanktuarium,
gdzie miejscowy kapłan udzielił nam błogosławieństwa.
Uroki krajobrazu regionu kielecczyzny podziwialiśmy obserwując panoramę Gór Świętokrzyskich ; Pasma Łysogórskie, Klonowskie, Masłowskie, Chełmońskiego, Jeleniowskie, Zgórskie, Zelejowskie, Kadzielnickie, Chęcińskie.
Aktywny wypoczynek i sprawdzenie własnej kondycji fizycznej umożliwiły nam; - wędrówka na Święty Krzyż
- wspinaczka na Karczówkę
- wejście na wieżę widokową w Chęcinach.

Wyjazd był również doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, wspólnych śpiewów i integracji grupy. Potwierdził realizację zadań wynikających z projektu , spełniając cele: poznawczy, turystyczny, ekologiczny i prozdrowotny.

Kierowniczką i pilotką tego udanego wyjazdu była Elżbieta Lewandowska , której
serdecznie dziękujemy.

opr. E. Lewandowska, S. Szadkowska
zdj. S. Szadkowska, J. Ciniarska


08
maj

"Dziwny jest ten świat... i czasy, w których żyjemy"

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuTo temat ostatniego wykładu zaproponowanego dnia 05.05.2015r. słuchaczom UTW w roku akademickim 2014/2015. Swoimi spostrzeżeniami i wiedzą na ten temat podzieliła się ze słuchaczami mgr Maria Barbara Spera znana wszystkim uczestnikom spotkania inicjatorka, założycielka i osoba, która w Komitecie Organizacyjnym i w Zarządzie UTW uczestniczyła w tworzeniu ram organizacyjnych oraz planowaniu, wspomaganiu i uatrakcyjnianiu bieżącego funkcjonowania Uniwersytetu.

Prelegentka odnosiła się w swoim przekazie do doświadczeń słuchaczy gdyż wykład dotyczył zmian cywilizacyjnych, jakie w otaczającej nas rzeczywistości zaistniały od roku 1950 do chwili obecnej. Na jakość obecnego życia w znacznym stopniu wpływa rozwój techniki w tym zastosowanie techniki w medycynie, odkrycia biologiczne oraz zmiany w zakresie obyczajów i kultury spowodowane szerokim dostępem do wynalazków technicznych (komputeryzacja, telewizja, telefon, laser itp.).

W znacznym stopniu rozwijają się także w oparciu o technikę i wynalazki sposoby pozyskiwania energii (energia atomowa, wiatrowa itp.), coraz to nowe technologie zastosowania tworzyw sztucznych oraz rozwój techniki dla potrzeb poznawania kosmosu.

Rozwój wynalazków, poznawanie świata oraz ułatwianie funkcjonowania w nim niesie również ogromne zagrożenia mogące doprowadzić do nieodwracalnych skutków dla cywilizacji na co jednak my nie mamy wpływu gdyż „… cywilizacja wybuchła jak wulkan i niesie nas jak lawina a my gnamy wraz z jej rozwojem „
Serdecznie dziękujemy za interesujący wykład!

Tekst: D. Kawka
Zdjęcia: A. Matusiak23
kwi

ZIEMIA KUTNOWSKA WIDZIANA PRZEZ ZIELONE OKULARY

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuZIEMIA KUTNOWSKA WIDZIANA PRZEZ ZIELONE OKULARY czyli najcenniejsze obiekty przyrodnicze powiatu kutnowskiego.
 
Dnia 21 kwietnia br zgromadzeni w auli WSGK słuchacze UTW otrzymali propozycję spojrzenia na Ziemię Kutnowską „przez zielone okulary” a tematyka spotkania z mgr inż. Andrzejem Latosem – Wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, dotyczyła obiektów przyrodniczych znajdujących się na terenie powiatu kutnowskiego, będących pod szczególną ochroną prawną.

Ziemia Kutnowska jest obszarem o bardzo niskim zalesieniu lecz na jej terenie znajdują się formy przewidziane przepisami prawa, podlegające ochronie na mocy Ustawy o ochronie przyrody a są to rezerwaty leśne, obszary chronionego krajobrazu oraz pomniki przyrody. Część obszarów wzdłuż rzeki Bzury to tereny chronione prawem międzynarodowym NATURA 2000.

Zebrani otrzymali ulotki wydane przez TPZK autorstwa Andrzeja Latosa z mapką powiatu kutnowskiego, na którą naniesione zostały obiekty przyrodnicze. Wydawnictwo zostało przygotowane specjalnie jako ilustracja do wykładu

Słuchacze w trakcie spotkania mogli również poznać lokalizację zabytkowych parków dworskich i pałacowych, stanowiących resztki tego, co pozostało z dawnych skupisk przyrody, obejrzeli ilustracje gatunków niektórych drzew występujących w powiecie kutnowskim i ilustracje drzew – pomników przyrody. Prelegent przedstawił też niektóre problemy związane z gospodarką leśną.

Zgromadzeni na wykładzie słuchacze UTW gorącymi brawami podziękowali Panu Andrzejowi Latosowi za interesujący sposób przekazania tematyki, która rozszerzyła uczestnikom spotkania wiedzę o regionie. Podziękowali również za przyjaźń i sympatię, jaką Pan Andrzej okazuje Uniwersytetowi pomagając w różnych akcjach i przedsięwzięciach od początków działalności UTW (zrezygnował również z honorarium za przeprowadzenie powyższego wykładu).

DZIĘKUJEMY!

Tekst: D. Kawka
Zdjęcia: S. Szadkowska

20
kwi

Stanisław August Poniatowski mecenas sztuki, czy nieudolny polityk?

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuStanisław August Poniatowski mecenas sztuki, czy nieudolny polityk? - rozważania kulturalno-polityczne w 250 rocznicę powstania Teatru Narodowego.

Dnia 14 kwietnia 2015r. w auli WSGK ze słuchaczami UTW spotkał się mgr Przemysław Zawadzki, który przybliżył zebranym czasy panowania ostatniego Króla Polski. Działania i decyzje Stanisława Augusta Poniatowskiego miały znaczny wpływ na rozwój kultury sztuki i oświaty ale z drugiej strony jego posunięcia polityczne okazały się tragiczne dla państwa polskiego.

Podawane przez prelegenta zdarzenia i fakty historyczne dotyczące tematu, prowokowały zebranych do własnych przemyśleń i formułowania ocen czasów, w których ważną rolę odegrała działalność utworzonej Komisji Edukacji Narodowej czy doprowadzenie do uchwalenia Konstytucji 3 Maja a z drugiej strony osłabiały państwo niepokoje wewnętrzne i złe relacje z państwami ościennymi, co w efekcie spowodowało utratę państwowości i na skutek rozbiorów zniknięcie Polski z mapy Europy na ponad 100 lat.

W imieniu słuchaczy, za bardzo atrakcyjny sposób przedstawienia tego interesującego tematu, podziękowała prelegentowi Przewodnicząca Zarządu UTW Kol. Maria Wierzbicka. Na szczególną wdzięczność zasługuje też fakt, że Pan Przemysław Zawadzki zrezygnował z honorarium za spotkanie oraz jako dyrektor I LO im gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie od początków działalności Uniwersytetu życzliwie wspiera naszą działalność merytoryczną poprzez nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń placówki, którą kieruje dla odbywania zajęć sekcji przedmiotowych.

Serdecznie dziękujemy!

Tekst: D. Kawka
Zdjęcia: S. Szadkowska
obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony