Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 665 379 565, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
  • box
Śmiało, studenci, na wykłady śpieszcie się!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze źródła wiedzy mądrość duszkiem trzeba pić,
Bez nauki trudno żyć!
Wiedza radość w nas wyzwala,
Łączy ludzi z bliska, z dala,
Na samotność nie pozwala,
Wśród przyjaciół chce się żyć !
Łączcie pożytek z przyjemnością w UTW:
Tańczcie, malujcie, ćwiczcie ciało oraz mózg,
Chłońcie kulturę i zwiedzajcie piękny kraj,
Niechaj w sercach będzie maj!
W naszej uczelni wiele sekcji czeka cię:
Gwiazdą w teatrze bez problemu staniesz się,
Napiszesz powieść albo mądry, wzniosły wiersz,
Jakie to przyjemne jest!
Gdy chcesz zachować młodość, przyjdź do UTW,
Swoje marzenia możesz spełnić właśnie tu.
Śpiewajmy głośno, ile w piersiach starczy tchu:
„NIECHAJ TRWA NAM UTW !!!!!!!”
15
list

„Przystanek 60+”

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuW dniu 09.11.2017r. w CTMiT w Kutnie odbyło Forum Twórczości Dojrzałej
„ Przystanek 60+” zorganizowane przez Łódzki Dom Kultury w ramach współpracy
z Kutnowskim Domem Kultury.
Celem Forum była integracja środowiska i organizacji seniorów w terenie , poprzez wykłady i prezentacje, przekazanie wiedzy i doświadczeń w zakresie podnoszenia kompetencji twórczych i społecznych uczestników spotkania.
Do wzięcia udziału w Forum „Przystanek 60+”, nad którym patronat objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, w imieniu którego powitali wszystkich zebranych dyr Łódzkiego Domu Kultury pan Jacek Sokolski oraz z-ca dyr pani Monika Matusiewicz , zostali zaproszeni słuchacze SUTW w Kutnie.
Program składał się z 2 głównych części. W I części - panelowo – wykładowej wysłuchaliśmy 3 wykładów.
Pierwszy wykład - „ Uaktywnianie seniorów” wygłosił wieloletni Prezes UTW Politechniki Łódzkiej prof. Andrzej Koziarski. Próbował odpowiedzieć na pytanie – jak uaktywnić seniorów. Pokazał 4 ścieżki działań UTW. Podczas wykładu opierał się na działaniu swojego Uniwersytetu , posługując się zebranym materiałem multimedialnym.
Drugi wykład - wygłosiła dr B. Grąblewska – Bogusz wykładowca Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, koordynator współpracy z UTW. Skupiła się na działalności UTWŁP, który w Łodzi istnieje od 10 lat. Przedstawiła przykładowy harmonogram tygodniowego planu zajęć. Powołała się też na Cycerona, cytując za nim „..nikt nie rodzi się człowiekiem, człowiekiem się staje”.
Trzeci wykład – (po przerwie kawowej) poprowadziła Marlena Mencel – konsultant Firmy Google. Pokazała zebranym jak posługiwać się i w jaki sposób założyć Facebooka. Uczuliła też na różne chwyty oszustów.
W drugiej części Forum wystąpił prof. Mirosław Henke - aktor Teatru Powszechnego
w Łodzi, który bawił publiczność wcielając się w postać niezapomnianego Wojaka Szwejka.
Jest on przekonany, że sekretem prawdziwego sukcesu jest radość.
Na zakończenie słuchacze SUTW w Kutnie mieli prawdziwą ucztę duchową. Na scenie wystąpiła Sylwia Strugińska – Wachowska, solistka Teatru Muzycznego w łodzi. Wraz
z towarzyszącym jej zespołem muzyków, poprowadziła wszystkich przez świat przecudnej muzyki, zachwycając swoim pięknym głosem.
Nad całością czuwał Marek Składowski, który rozpoczął Forum od pokazania działalności słuchaczy Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w oparciu o program „Przystanek 60+”

Opracowanie: M. Kluk
Zdjęcia : Organizator

13
list

Polak-katolik, Niemiec-ewangelik - niebezpieczne stereotypy...

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku..tę tematykę dnia 7 listopada 2017 roku w auli WSGK w Kutnie zaproponowali, licznie zgromadzonym członkom kutnowskiego Stowarzyszenia UTW, dr Wojciech Kral i dr Andrzej Wątorski reprezentujący Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wykładowców przedstawił dr Piotr Stasiak wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie, która to placówka była organizatorem tego wykładu, inaugurującego cykl „spotkania z historią”. Również tematyka wykładu nie była przypadkowa gdyż upamiętniała rocznicę 500 lecia Reformacji protestanckiej Marcina Lutra, który dnia 31 października 1517 roku zawiesił
na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez. Wydarzenie to zapoczątkowało ruch
religijno –polityczno -społeczny nie tylko w Niemczech, mający na celu odnowę chrześcijaństwa poprzez stanowienie opozycji do katolickiej doktryny dogmatycznej.
Prelegenci przedstawili przyczyny i skutki Reformacji, ogólny zarys teologii reformacyjnej sformułowany przez Marcina Lutra, zgodnie z którym jego główna teologiczna myśl zawierała się w czterech podstawowych hasłach: tylko Chrystus, tylko pismo, tylko łaska, tylko słowo. Przedstawicielami czołowych nurtów protestantyzmu jakimi są luteranizm
i kalwinizm byli między innymi Jan Wiklef, Jan Hus, Marcin Luter i Jan Kalwin.
Zebrani zapoznali się również z historią i współczesnym rozmieszczeniem wspólnot wyznaniowych na ziemiach polskich.
W trakcie pokazu multimedialnego, który ilustrował omawiany temat wykładowcy zaprezentowali przykłady architektury stworzonej dla potrzeb wyznawców protestantyzmu. Były to kościoły, które powstawały w różnych okresach historii (ucieczkowe, graniczne, leśne, pokoju itp.). Wiele z nich przetrwało do dzisiaj i do dziś pełni rolę modlitewną dla wspólnot religijnych. Ich wnętrza charakteryzują się pewną surowością (brak obrazów
i rzeźb).
Uzupełnieniem wykładu było omówienie twórczości artystycznej wyznawców protestantyzmu i tak z dziedziny muzyki za najbardziej znaczących twórców nie tylko muzyki sakralnej uznaje się Wacława z Szamotuł, Cypriana Bazylika z Sieradza, Jakuba Lubelczyka, Augusta Freyera, Jana Sztwiertnię czy Karola Hławiczka.
Zebrani zapoznali się również z najwybitniejszymi wyznawcami protestantyzmu i tak luteranie to między innymi: rodzina Wedlów, Michał Kajka, Józef Piłsudski, Władysław Anders, Edward Wende, Jerzy Buzek, Jerzy Pilch czy Adam Małysz a kalwini to między innymi Mikołaj Rej, Stefan Żeromski, Józef Beck, Eugeniusz Bodo, Jeremi Przybora czy Małgorzata Foremniak.
Na zakończenie prelegenci zaproponowali słuchaczom pozycje literackie, dzięki którym zainteresowani mogą pogłębić uzyskaną w trakcie wykładu wiedzę.
Dziękujemy !

Opracowanie : D. Kawka 
Zdjęcia : S. Szadkowska

06
list

Toruń, Toruń, Toruń…

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dziesięć lat trwało moje marzenie o pokazaniu Przyjaciołom ukochanego miasta (drugiego
po Kutnie) – Torunia. Dlatego też przedstawiam nie sprawozdanie, ale sentymentalną krótką informację…
28.10.2017 r., w ramach projektu kulturalno-edukacyjnego wspieranego przez Starosto Powiatowe w Kutnie, odwiedziliśmy miasto astronoma, ekonomisty – Mikołaja Kopernika, folklorysty
i miłośnika literatury ludowej –Mirosława Kasjana, wybitnego teoretyka literatury Artura Hutnikiewicza oraz podróżnika i obieżyświata –Tony Halika. Oczywiście z Toruniem wiąże się wiele wybitnych postaci (szczególnie poetów), o których opowiedzieliśmy sobie w autokarze, ale Panowie wymienieni przeze mnie są mi najbliżsi…
W „zapłakanym deszczem” mieście przywitał nas pasjonat historii Torunia – młody przewodnik, który pokazał nam XV-wieczną katedrę „dwóch Janów”, XIII-wieczny dom Mikołaja Kopernika, Ratusz Staromiejski, wieże ratuszową, Collegium Maius UMK, Harmonijkę, Teatr im. Wilama Horzycy. Poprowadził nas wąskimi średniowiecznymi uliczkami Starego Miasta i ul. Szeroką. Odwiedziliśmy Muzeum Halika, w którym zobaczyliśmy Halikowe wędrówki po świecie i obejrzeliśmy liczne artefakty, a szczególnie biżuterię z różnych zakątków Ameryki Południowej, Azji
i Afryki.
Usłyszeliśmy legendy o pomniku Kopernika i o dzielnym flisaku. Obowiązkowo zakupiliśmy toruńskie pierniki, odwiedziliśmy kawiarenkę pod Arkadami z pyszną kawą, zieloną herbatą
i otwartym dla gości pianinem.
W teatrze, będącym kopią teatru lwowskiego (pięknym) obejrzeliśmy spektakl „Kwartet”, dla nas
i o nas, starzejących się ludziach.
Sądzę, że wyjazd był, dla mnie wzruszający, dla moich Przyjaciół ciekawy. Fakt, iż wielu z nich zaplanowało powrót do Torunia latem, gdy miasto rozzieleni się, rozkwitnie magnoliami, bzem
i lipami, potwierdza moje przekonanie, że marzenia trzeba spełniać a piękno propagować.

Majka Wierzbicka
Zdjęcia : B. Boroń


02
list

„Rozwój osobisty – praktyczne inspiracje”

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuW dniu 24.10.2017r. w WSGK w Kutnie miał miejsce drugi w tym roku akademickim
wykład , który poprowadził mgr Jacek Łapiński, autor książki „Jak być lepszym”.
Temat wykładu to „Rozwój osobisty – praktyczne inspiracje’.
Prelegent rozpoczął od stwierdzenia, że w człowieku mieszkają dwa duchy , które mają wpływ na to czy człowiek jest dobry czy zły. Ale to od nas zależy wybór.
Każdego dnia możemy rozwijać swoje pasje, zrobić coś dobrego dla innych, nauczyć się czegoś nowego. W każdym wieku ma się pewne role do spełnienia, a bycie dziadkiem, to być przywódcą , to dawanie wzoru wnukom.
Przedstawił też schemat rozwoju osobistego(RO):
RF – rozwój fizyczny, RE – rozwój emocjonalny, RU – rozwój umysłowy, RD – rozwój duchowy. Sami wyznaczamy sobie granicę rozwoju ( łącznie z fizycznym).
Przedstawił słuchaczom wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 90 – sięcio latków.
Na pytanie , co zmieniliby w swoim życiu, gdyby zaczynali od nowa, wybrano najczęstsze odpowiedzi:
1. Więcej czasu spędzaliby z osobami bliskimi.
2. Zadbaliby bardziej o swój rozwój ( w każdej dziedzinie)
3. Spróbowaliby podjąć jakieś wyzwanie.
Zauważył też, że większość ludzi w życiu obawia się bardziej krytyki innych osób aniżeli porażek. Wspomniał o wymierniku szczęścia – stwierdził, że jeśli ktoś nie umie się cieszyć życiem, to pieniądze tego szczęścia mu nie dadzą . W życiu człowieka ważne jest aby być aktywnym zarówno umysłowo , emocjonalnie jak i fizycznie. Przedstawił również rozważania nad satysfakcją a przyjemnością. Podkreślił że satysfakcja wymaga od nas wysiłku i dlatego często jest nieprzyjemna ale kończy się spełnieniem. Natomiast przyjemność nie wymaga wysiłku, jest przyjemna ale kończy się nieprzyjemnością
bo znudzeniem.
Pod koniec wykładu przedstawił definicję szczęścia „ Szczęście jest to umiarkowany stan, wynikający z realizacji naszych wartości”. Szczęście zamyka się w trzech czasach:
- teraźniejszym – tu i teraz
- przyszłym – jest to pewien optymizm, wiara i stawianie sobie celów
- przyszłym – docenianie tego co było, ale i nie rozpamiętywanie pewnych rzeczy, bo to
mąci szczęście.
Finałowe stwierdzenie – Radością trzeba się dzielić, smutek można zachować dla siebie. Jeżeli będziemy dzielić się naszą pozytywną energią, to nam będzie lepiej. Życie to nie tylko długość , ale też szerokość i głębokość ( wymiary życia ,którym się dzielimy z innymi)
Po wykładzie każdy mógł nabyć książkę „Jak być lepszym” – zainteresowanie było bardzo duże.
Opracowanie i zdjęcia : M. Kluk

02
list

„Les Miserables „ – musical wszech czasów!!

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuDnia 22.10.2017r. odbył się pierwszy w roku akademickim 2017/2018 ,wyjazd edukacyjny dla słuchaczy SUTW w Kutnie do Teatru Muzycznego w łodzi, na musical „ Les Miserables”,
oparty na arcydziele Wiktora Hugo „ Nędznicy” w reżyserii Zbigniew Maciasa.
Na tle burzliwego okresu francuskiej historii zamętu powstania 1832 roku, rozgrywają się losy bohaterów , a przede wszystkim zbiegłego więźnia Jeana Valjeana, którego ściga bezkompromisowy inspektor Javert. Valjean skazany za kradzież chleba , doświadcza na wolności duchowej przemiany . Rozpoczyna nowe życie, opiekując się osieroconą dziewczynką Cossette. Z zapartym tchem śledzimy losy miłosnej historii pięknej Cossett
i Mariusa na tle burzliwego okresu powstania. W roli Mariusa debiutował nasz rodak
z Kutna – Michał Dudkowski, któremu życzymy dalszych sukcesów na scenie.
„Les Miserable „ to musical wszech czasów, porywająca muzyka , dynamiczne obrazy, bogata i imponująca scenografia autentycznie przeniosły nas w klimat tamtych czasów.
Bardzo solidnie zrobiony spektakl, który trzyma w napięciu i angażuje emocjonalnie
Widowisko warte braw !!!!

Opracowanie i zdjęcia : S. Szadkowska

18
paź

Inauguracja Roku Akademickiego 2017 – 2018 w kutnowskim SUTW

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dnia 10 października 2017 roku przy wypełnionej sali Kutnowskiego Domu Kultury zainaugurowano jedenasty już rok akademicki w kutnowskim uniwersytecie trzeciego wieku. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie Maria Wierzbicka.

Ponad 300 słuchaczy zrzeszonych w SUTW, po odśpiewaniu Hymnu , serdecznie powitało gości przybyłych na uroczystość a wśród sponsorów i przyjaciół naszego uniwersytetu, Wiceprezydentów Kutna Zbigniewa Wdowiaka i Jacka Boczkaję oraz Starostę Kutnowskiego Krzysztofa Debicha, którzy złożyli Zarządowi i Słuchaczom życzenia pomyślnego, dającego wszystkim członkom SUTW wiele satysfakcji z realizacji programów poszczególnych sekcji oraz z podejmowania wspólnych działań i akcji w nowym roku akademickim.

Zgodnie z planem na I semestr roku 2017/18 zebrani wysłuchali wykładu dr Anny Gutowskiej gerontologa z Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego o tematyce "Blaski i cienie późnej starości". Prelegentka skupiła się na omówieniu zakresu zainteresowania gerontologią jako nauką o procesach starzenia się i starości. Zmiany biologiczne, psychiczne i społeczne zachodzące w każdej fazie życia a więc i w fazie późnej dorosłości jak określa się starość stwarzają nowe możliwości znalezienia własnego zakresu przestrzeni życiowej i aktywności poszczególnych osób. Ogromne znaczenie dla zaakceptowania starości ma uświadomienie sobie konieczności dbania o relacje społeczne w celu otaczania się życzliwymi i dobrymi ludźmi.

Serdecznie dziękujemy, bo dzięki wykładowi upewniliśmy się, że trafna była decyzja o uczestnictwie w naszej uniwersyteckiej wspólnocie.

Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia: S. Szadkowska09
paź

SUTW w Kutnie jednym z organizatorów Kutnowskich Dni Seniora 2017.

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

W dniach od 27.09 do 07.10. 2017r. na terenie naszego miasta trwały Kutnowskie Dni Seniora. Głównym organizatorem tych obchodów był Prezydent miasta Kutno – Zbigniew Burzyński. Wiele Stowarzyszeń i Organizacji zgłosiło swój akces i aktywnie uczestniczyło w realizacji tego pomysłu.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie nie pozostało z boku. Członków Stowarzyszenia można było zauważyć już podczas uroczystej Gali w dniu 28.09.2017r.o godz. 10:00 oraz 14:00, kiedy Prezydent przekazał seniorom klucz do naszego miasta. Obie Gale prowadzili słuchacze naszego Uniwersytetu – Marlena Kluk i Andrzej Zielonka. Jako gość programu wystąpił zespół „Rampa”.

W dalszej części artystycznej wystąpiły trzy słuchaczki naszego Uniwersytetu, które zdobyły najwyższe noty w tegorocznym konkursie wokalnym, organizowanym wiosną przez Radę Słuchaczy SUTW. Były to - Stanisława Augsburg, Jadwiga Włodarczyk i Danuta Lemańska. Wypełniona po brzegi sala KDK z przyjemnością posłuchała piosenek „Orkiestry dęte”, „Zagubione serce”, „ Złoty pierścionek” oraz wykonywaną już podczas uniwersyteckiego kabaretu „Stare ale jare” piosenkę „Oskulati”.

Występy naszego uniwersytetu zakończył pokaz sekcji aerobiku, prowadzony przez p. Agnieszkę Dębowską. Grupa ta nie tylko sama wykazała się dużą sprawnością fizyczną, ale udało jej się wciągnąć do zabawy całą publiczność.

W ramach obchodów Dni Seniora sekcja teatralna SUTW w dniach 30.09 i 01.11.2017r. w CTMiT zagrała ponownie dla wszystkich seniorów sztukę „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” w reżyserii Pana Krzysztofa Ryzlaka. Spektakl powtórzył majowy sukces, a nasi aktorzy otrzymali, jak zwykle, owacje na stojąco.

Dziękujemy naszym słuchaczom , że zechcieli swoim udziałem w Senioraliach pokazać dorobek artystyczny naszego Stowarzyszenia a Prezydentowi za organizację tych dni , gdyż dzięki temu poczuliśmy , że jesteśmy jako seniorzy zauważeni , a tym samym ważni.

Tekst : M. Kluk
Zdjęcia : S. Szadkowska


20
wrz

Kutnowskie Dni Seniora

UTW


26
cze

Piknik Organizacji Pozarządowych

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuW dniu 07.06.2017r. na Stadionie Miejskim w Kutnie odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych, zorganizowany z inicjatywy Prezydenta miasta Kutno a wspierany przez organizacje pozarządowe.
Oprócz atrakcji zaplanowanych przez miasto, większość kutnowskich organizacji, stowarzyszeń dziecięcych, młodzieżowych i seniorów, pokazała swój dorobek
w wystawionych namiotach i zaprezentowała swoją część artystyczną szerokiej publiczności zebranej na stadionie.
W naszym namiocie przygotowaliśmy wystawę prac sekcji plastycznej naszego stowarzyszenia.
Natomiast na scenie serca widzów podbiły dwie grupy naszego stowarzyszenia:
- sekcja taneczna - prowadzona przez tancerza międzynarodowej klasy „S” – Pana Kacpra
Pawłowskiego
, która w pokazie tańca towarzyskiego zatańczyła : tango argentyńskie,
walca wiedeńskiego, oraz taniec latynoamerykański cha- cha- cha.
- grupa aerobiku – prowadzona przez instruktorkę – Panią Agnieszkę Dębowską , która
zaprezentowała się w ćwiczeniach wzmacniających i kształtujących sylwetkę,
porywając publiczność do wspólnej zabawy.
Według oceny szerokiej publiczności, były to bardzo udane występy.

Opracowanie i zdjęcia : S. Szadkowska

22
cze

Do Łowicza i … w podziękowaniu za pracę na rzecz UTW !!!

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuTradycyjnie, tuż po zakończeniu roku akademickiego, Zarząd Stowarzyszenia (w latach poprzednich Zarząd UTW) zaprosił na wycieczkę wszystkich tych, którzy przez cały rok pracowali na rzecz rytmicznej i zgodnej z wcześniejszymi założeniami realizacji planu pracy Uniwersytetu oraz działali, organizując różne akcje i imprezy aktywizujące słuchaczy
do uczestnictwa w nich. Byli to: Starości sekcji i grup tematycznych, członkowie Rady Słuchaczy, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Stowarzyszenia UTW
w Kutnie.
Tegoroczna wycieczka odbyła się dnia 12 czerwca 2017 roku a po ciekawych miejscach
i zabytkach Łowicza, Sromowa, Arkadii i Nieborowa oprowadzał kutnian Przewodnik łowickiego PTTK - Eligiusz Pietrucha.
Uczestnicy wycieczki mieli okazję poznać historię i zabytki Łowicza, ciekawą ekspozycję folklorystyczną Ludowego Muzeum Rodziny Brzozowskich w Sromowie,
Park Romantyczno-Sentymentalny Heleny Radziwiłłowej w Arkadii czy wnętrza rezydencji pałacowej z XVII-XIX wieku, oparte na ocalałym wyposażeniu pałacu i jego kolekcjach (rzeźba, obrazy, meble, zbiory biblioteczne itp.) Nieborowa.
W zacisznych i nastrojowych wnętrzach starej, drewnianej, położonej na skraju Puszczy Bolimowskiej „Oberży pod Złotym Prosiakiem” czekał na wszystkich pyszny obiad
a wycieczka zakończyła się kawą i herbatą w leśnym „ogródku” Restauracji „Posterunek 77” w Nieborowie.

Tam czekała wszystkich niespodzianka a był to program słowno-muzyczny przygotowany
i przedstawiony przez członków sekcji literackiej UTW z udziałem wszystkich uczestników wycieczki, którzy śpiewali piosenki o Uniwersytecie z tekstami napisanymi specjalnie z okazji Jubileuszu Dziesięciolecia UTW.
We wspaniałych humorach uczestniczący w wycieczce członkowie Stowarzyszenia UTW powrócili do Kutna dziękując Zarządowi za wspaniałą wycieczkę. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia jeszcze raz podziękowali wszystkim za całoroczną pracę. Od października wszyscy członkowie SUTW rozpoczną już 11 rok działalności w kutnowskim Uniwersytecie.
POGODNEGO, PIĘKNEGO LATA, DOBREGO WYPOCZYNKU I DO ZOBACZENIA JUŻ W NOWYM 11 ROKU AKADEMICKIM !!!!!!!

Opracowanie : D, Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska

13
cze

To, już 10 lat minęło ….

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku… od czasu, gdy kutnowscy seniorzy, dzięki inicjatywie Marii Spera, patronatowi ówczesnego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Andrzeja Urbaniaka, przewodnictwie Marii Wierzbickiej i grupie energicznych i zaangażowanych założycielek, mieli możliwość „poddać się” propozycji, dzięki której ich emeryckie życie mogło stać się ciekawsze i barwniejsze. Powstał w Kutnie Uniwersytet Trzeciego Wieku oferujący wykłady z różnych dziedzin, zajęcia w sekcjach zainteresowań, imprezy okolicznościowe , wyjazdy do teatrów i wycieczki krajoznawcze. Już w pierwszym roku (2007/2008) w uniwersyteckich zajęciach uczestniczyło 120 osób. Obecnie (2016/2017) w 24 sekcjach, w których pracują 42 grupy liczba słuchaczy wynosi 364.
6 czerwca 2017 roku zakończył się 10 rok pracy Uniwersytetu, od niedawna działającego jako Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie, w sposób uroczysty, przy wypełnionej sali Kutnowskiego Domu Kultury, z udziałem wspaniałych gości, przyjaciół Stowarzyszenia.
Jubileuszową imprezę otworzył bardzo miły akcent. Redaktor Naczelny „Powiatowego Życia Kutna” Andrzej Stelmaszewski z udziałem członków Kapituły wręczył Przewodniczącej SUTW Marii Wierzbickiej Dyplom i Statuetkę „Kutnowskiego Hita” za rok 2017, prestiżowej nagrody przyznawanej już od 22 lat dla instytucji i stowarzyszeń, które wpływają na rozwój i znaczenie naszego miasta . W bieżącym roku w wyniku plebiscytu wśród mieszkańców miasta i powiatu wpłynęły 34 propozycje, z czego uhonorowane tytułem „Kutnowskiego Hita” zostały 4 instytucje, wśród nich w dziedzinie działalności na rzecz kultury nasz Uniwersytet.

Jak to podczas Jubileuszu była informacja Przewodniczącej SUTW Marii Wierzbickiej
o dziesięcioletniej działalności, poparta pokazem multimedialnym, były podziękowania dla władz administracyjnych miasta i powiatu, dyrektorów szkół i instytucji oraz stowarzyszeń
i innych przyjaciół Uniwersytetu za pomoc i współpracę w realizacji zadań UTW i były wystąpienia zaproszonych gości z gratulacjami, kwiatami i jubileuszowymi upominkami.

Zarząd miasta Kutna w osobach Prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego oraz Wiceprezydentów Zbigniewa Wdowiaka i Jacka Boczkai podarowali najbardziej zasłużonym dla dziesięcioletniego działania Uniwersytetu podziękowania w imieniu władz samorządowych „za aktywną działalność w sferze upowszechniania kultury oraz pracę społeczną na rzecz kutnian” oraz zapowiedzieli sfinansowanie dla wyróżnionych wycieczki.

Poinformowali słuchaczy o rozpoczęciu budowy Centrum Seniora przy
ul. Wyszyńskiego, inwestycji dla kutnowskich seniorów. Stwierdzili również, że zakończyły się już prace adaptacyjne Klubu Seniora dla słuchaczy UTW w Modrzewiowym Dworku.

W części artystycznej jubileuszowej imprezy w barwnym i rytmicznym pokazie układów tanecznych wystąpili uczestnicy sekcji tanecznej pracujący pod kierunkiem Kacpra Pawłowskiego. Członkinie sekcji aerobiku, prowadzonej przez Agnieszkę Dębowską zachęcili widzów do wspólnego wykonywania ćwiczeń a rozbawiła publiczność grupa kabaretowa Krzysztofa Ryzlaka.
Jedenasty rok działalności Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie zapoczątkowała degustacja jubileuszowego tortu, którego dzielenie rozpoczęli przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta.


Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska, A. Matusiak


12
cze

Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku29 maja 2017 roku w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbyła się premiera sztuki chorwackiego pisarza i dramaturga Ivo Bresana p.t. „ Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna”, na którą słuchaczy SUTW i ich gości zaprosili członkowie sekcji teatralnej pracującej w tym roku akademickim pod kierunkiem Krzysztofa Ryzlaka, który był autorem scenariusza oraz spektakl wyreżyserował.
Uniwersyteccy aktorzy przedstawili historię rozgrywającą się w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku w pewnej bałkańskiej wsi, gdzie reprezentujący Władzę Ludową aktywiści Spółdzielni wykonują dyrektywę partyjną dotyczącą rozwijania pracy kulturalno-oświatowej wśród obywateli. Postanowiono zorganizować przedstawienie teatralne. Wybór sztuki padł na „Hamleta” a do zorganizowania przedstawienia zmuszono wiejską nauczycielkę.
Na tle perypetii związanych z „przeróbkami Szekspira” w celu dostosowania sztuki do poziomu wykonawców rozgrywają się tragiczne losy mieszkańców wsi, którzy są poddawani manipulacji i zaszczuwaniu w celu przykrywania oszustw, malwersacji i cwaniactwa rządzących Spółdzielnią.
Ta przechodząca od farsy po tragiczny finał historia była przyjęta przez publiczność, która spontanicznie reagowała śmiechem lub zadumą, bardzo ciepło. Aktorzy spektaklu: Stanisław Borkowski, Andrzej Zielonka, Helena Kowalska, Maria Jabłońska, Władysław Krysiak, Krzysztof Murzynowski (gościnnie), Elżbieta Olejnik, Marlena Kluk, Stanisława Augsburg, Stanisław Kołodziejczak, Ewa Kukuła, Irena Łukasiak, Wanda Majchrowicz, Stefania Szadkowska, Barbara Trzaskalska i Weronika Urbaniak znakomicie wczuli się w odtwarzane postacie. Scenografia i kostiumy stwarzały charakterystyczny klimat spektaklu.
Do tego wspaniałego wydarzenia kulturalnego przyczyniły się również osoby spoza SUTW a byli to: Małgorzata Żurańska -Wilkowska (wybór i opracowanie piosenek), Karolina Łabęcka oraz cały zespół teatru Światła- Paweł Łabęcki (pomoc realizacyjna),
i Marta Hella Fijałkowska (projekt plakatu).
Po spektaklu aktorów i twórców nagrodzono gorącymi brawami i kwiatami. Gratulacjom
i serdecznościom okazywanym przez widzów towarzyszyła degustacja okolicznościowego, wspaniałego tortu przygotowanego przez Firmę PAOLA.
Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : A. Matusiak , J.Szymański

12
cze

To już 10 lat! SUTW obchodzi swój jubileusz

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

W Kutnowskim Domu Kultury jubileusz 10-lecia działalności obchodziło Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Z tej okazji serdeczne gratulacje i wyrazy uznania Zarządowi oraz Członkom SUTW za aktywną działalność w sferze upowszechniania kultury oraz pracę społeczną na rzecz kutnian przekazał prezydent Zbigniew Burzyński. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił istotną rolę uniwersytetu w kreowaniu życia kulturalnego i społecznego miasta. Zadeklarował także dalsze wsparcie przedsięwzięć SUTW znajdujących duże uznanie wśród wielu mieszkańców.

W trakcie jubileuszu działalność stowarzyszenia została również doceniona przez kapitułę konkursu Kutnowski Hit 2016. Nagrodę na ręce przewodniczącej Zarządu Marii Wierzbickiej przekazali członkowie kapituły Marek Jankowski przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego i Grzegorz Chojnacki przewodniczący Rady Miasta Kutno

W związku z jubileuszem władze miasta podziękowały również najbardziej zaangażowanym działaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy przez 10 lat współtworzyli tę organizację. Wyróżnienia otrzymali:

Grażyna Chojnacka
Maria Pawlak
Maria Spera
Jadwiga Kubiak
Danuta Szubska
Aleksandra Nawrocka
Wanda Rzepnikowska
Danuta Kawka
Barbara Grzelak
Nina Ślęzak
Danuta Tomczyk
Andrzej Zielonka
Hanna Gontarek
Stefania Szadkowska
Zofia Kowalewska
Marlena Kluk
Elżbieta Lewandowska
Danuta Ujazdowska
Bożena Gajewska
Marek Wójkowski
Aleksander Wiliński
Andrzej Latos
Halina Wośko
Stanisław Braszczyński
Elżbieta Olejnik
Zofia Franczak
Michał Sinior
Krystyna Warcikowska
Alina Matusiak
Maria Lemańska
Alina Jabłońska
Czesława Markiewicz
Stanisław Kołodziejczak
Jadwiga Mikołajczyk - Sabadasz
Maria Wierzbicka

Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w 2007 roku. Na pierwszy rok akademicki 2007/2008 zapisało się 120 osób. Dnia 1 stycznia 2016 roku przyjął formę stowarzyszenia. Obecnie uniwersytet liczy 364 słuchaczy. Łącznie 768 studentów skorzystało z bogatej gamy wykładów, spotkań, warsztatów, czy konferencji.

Podstawowym celem działań uniwersytetu jest aktywizacja intelektualna, kulturalna, ruchowa i społeczna osób powyżej 50. roku życia, emerytów i rencistów. Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kutnie działają 24 sekcje tematyczne, gdzie słuchacze mogą pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania, czy realizować pasje. Funkcję Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia pełni Maria Wierzbicka. W skład komitetu założycielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie wchodzą: Maria Wierzbicka, Maria Spera, Grażyna Chojnacka, Krystyna Pawlak, Jadwiga Kubiak, Aleksandra Nawrocka, Danuta Szubska i Nina Ślęzak.
info: UM Kutno

02
cze

„Baba Chanel” w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku28 maja 2017 roku grupa członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Kutnie uczestniczyła w spektaklu w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi p.t. „Baba Chanel” autorstwa reżysera, dramaturga i prominentnej postaci rosyjskiego teatru Nikołaja Kolady. On też reżyserował łódzkie przedstawienie. Tekst jak i muzyka (opracowanie Rafał Kowalczyk) czy scenografia i kostiumy (Justyna Łagowska) przeniosły widzów w klimaty
i mentalność bliskie współczesnej Rosji.
W role emerytek, członkiń chóru, który właśnie obchodzi jubileusz dziesięciolecia wcieliły się Barbara Marszałek, Milena Lisiecka, Zofia Uzelec, Bogusława Pawelec i Dorota Kiełkowicz. Kobiety w pełen dosadnego humoru sposób uszczypliwościami maskują swą niezgodę na starość, marginalizację i śmierć. Nie wyrażają zgody na przyjęcie do zespołu młodszej emerytki - solistki (Ewa Audykowska - Wiśniewska), którą wprowadzić chce dyrygent chóru (Mariusz Ostrowski).
Ta słodko-gorzka opowieść, w której śmiech podszyty jest smutną refleksją nad naszą współczesnością stara się odpowiedzieć na pytanie czy w dzisiejszych czasach powszechnego kultu młodości gdy starość jest wciąż tematem tabu seniorzy mogą mieć śmiałe plany na przyszłość, pasje i radość życia nie narażając się na zakłopotanie
i pobłażanie ze strony młodszych.

Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia: B. Boroń

01
cze

MIKROFON DLA WSZYSTKICH

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

    W dniu 25.05.2017r. miało miejsce ostatnie już wiosenno artystyczne spotkanie słuchaczy SUTW i nie tylko , które przebiegały pod hasłem :

„ Niech no tylko zakwitną jabłonie – moje 5 minut”

    Przez trzy miesiące wiele uzdolnionych osób z naszego uniwersytetu ujawniało swoje zamiłowania, zdolności i pasje.
    Mikrofon dla wszystkich to rodzaj podsumowania bogatego planu, który zespół merytoryczny na czele z Marleną Kluk, przygotował w związku z 10- leciem SUTW.
Były więc konkursy : plastyczny, recytatorski, fotograficzny i florystyczny oraz mikrofon dla wszystkich.
Prace i występy oceniała Komisja konkursowa w składzie:
Przewodnicząca – Danuta Kawka
Członkowie – Stefania Szadkowska i Zofia Franczak
Po wnikliwej analizie dokonała następującej oceny:
Konkurs plastyczny:
I miejsce – Anna Tarnowska
II miejsce – Janina Górska
III miejsce – Marlena Kluk
Wyróżniono prace : Krystyny Dolat, Janiny Kaczmarek, Danuty Ujazdowskiej, Haliny Wastowskiej, Jadwigi Poterały i Aliny Matusiak.

Konkurs recytatorski:

I miejsce – Marlena Kluk
II miejsce – Władysław Krysiak
III miejsce – Jolanta Baranowska – Komorowska
Wyróżnienia otrzymały; Elżbieta Olejnik i Ewa Kukuła

Konkurs fotograficzny:
I miejsce – Halina Wastowska
II miejsce – Heronina Glinda
II miejsce – Krystyna Dolat
Wyróżniono prace: Aliny Matusiak, Danuty Ujazdowskiej i Elżbiety Żółtowskiej.Konkurs florystyczny:
I miejsce – Jolanta Baranowska – Komorowska
II miejsce – Teresa Pasikowska
II miejsce – Halina Wastowska
Wyróżniono prace: Danuty Kaweckiej i Heroiny Glindy.

Oprócz tego publiczność przyznała w każdym konkursie swoją nagrodę:
- w konkursie recytatorskim wygrał - Władysław Krysiak
- w konkursie plastycznym wygrała - Marlena Kluk
- w konkursie fotograficznym wygrała - Halina Wastowska
- w konkursie florystycznym wygrała – Teresa Pasikowska

No a potem mikrofon należał do wszystkich;
- jedni recytowali jak Danuta Kustosik, Maria Stępniak, Janina Kaczmarek
- inni śpiewali jak Władysław Krysiak, Jadwiga Włodarczyk, Danuta Lemańska, Maria
Stępniak, Andrzej Zielonka a także Maria Wierzbicka.
Byli i tacy którzy umilali czas dowcipami.
Oczywiście nie obyło się bez wspólnego śpiewania.
Przy kawie i ciasteczkach w ciepłej i pogodnej atmosferze, przy bardzo licznej publiczności, ostatnie spotkanie dobiegło końca – „jabłonie przekwitły”.
Jeszcze tylko pozostały podziękowania wszystkim, którzy mieli swój udział w tej „niemałej akcji”.
Opracowanie: M. Kluk
Zdjęcia : A. Matusiak


 


01
cze

Przedstawienie "Hamleta" we wsi Głucha Dolna

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuDzisiejszego popołudnia w CTMiT zaproszeni goście mogli podziwiać aktorów Sekcji Teatralnej Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy premierowo wystawili sztukę "Przedstawienie "Hamleta" we wsi Głucha Dolna" wg Ivo Bresana. Pełen zabawnych dialogów i dosadnych tekstów spektakl w reżyserii Krzysztofa Ryzlaka przypadł do gustu kutnowskiej publiczności, która co chwilę wybuchała śmiechem oraz nagradzała aktorów gromkimi brawami.

Na scenie wystąpili:
  • Stanisław Borkowski - Bukara (w roli króla Klaudiusza),
  • Andrzej Zielonka - Puljo (w roli Poloniusza),
  • Helena Kowalska - Andzia, córka Puljo (w roli Ofelii),
  • Maria Jabłońska - Majkaća (w roli królowej Gertrudy),
  • Władysław Krysiak - Maćak (w roli Laertesa),
  • Krzysztof Murzynowski (gościnnie) - Skoko (w roli Hamleta),
  • Elżbieta Olejnik - Skunca (nauczycielka),
  • Marlena Kluk - Simurina (komentator przedstawienia),
  • Stenia Augsburg, Stanisław Kołodziejczak, Ewa Kukuła, Irena Łukasiak, Wanda Majchrowicz, Jadwiga Piórkowska, Stenia Szadkowska, Barbara Trzaskalska, Weronika Urbaniak - mieszkańcy wsi Głucha Dolna.

Zapraszamy!
Źródło: http://kutno.net.pl/artykuly/kultura,przedstawienie-hamleta-we-wsi-glucha-dolna,84180.html

01
cze

„ Mój ślad na ziemi” - spotkanie z poezją Marii Stępniak i malarstwem Krystyny Dolat

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

    Zgodnie z przyjętym planem spotkań z cyklu „Niech no tylko zakwitną jabłonie...” pod hasłem „Moje pięć minut”, dnia 22 maja 2017 roku członkowie SUTW mieli przyjemność spotkać się z twórczością Marii Stępniak i Krystyny Dolat. Tradycyjnie - sala Centrum Organizacji Pozarządowych, tradycyjnie - herbata, kawa i coś słodkiego i też tradycyjnie – miła, życzliwa publiczność przygotowana na nową porcję wrażeń artystycznych oraz na głębsze poznanie i podziwianie pasji i talentu swoich koleżanek z UTW.

Spotkanie prowadziła Marlena Kluk.

    Krystyna Dolat – autorka wystawy plastycznej stanowiącej zarazem scenografię spotkania przedstawiła zebranym swoje artystyczne pasje i przyznała, że sprawia jej przyjemność tworzenie prac realistycznych, przesyconych kolorem o wyraźnych konturach zamieszczanych elementów. Tematyka prac to między innymi kwiaty i krajobrazy.
    Z wielkim zaangażowaniem Krystyna Dolat pracuje społecznie na rzecz organizacji, takich, jak Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze czy Związek Nauczycielstwa Polskiego od wielu lat wykorzystując swoje uzdolnienia plastyczne oraz wykonując fotografie dla potrzeb dokumentowania różnych imprez i akcji w prowadzonych przez nią kronikach działalności tych Organizacji. Jest również autorką artykułów na temat ich historii
i teraźniejszości w prasie lokalnej oraz w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych.
    Najnowsza publikacja, której jest współautorem to wydawnictwo pt „Wierszem pisane wędrówki po powiecie kutnowskim” gdzie zamieściła notatki dotyczące historii
i ciekawostek krajoznawczych na temat miejscowości powiatu kutnowskiego. Ta pozycja otrzymała w roku bieżącym drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepsze wydawnictwo popularyzujące turystykę.
Krystyna Dolat jest też autorką biogramów w II tomie Kutnowskiego Słownika Biograficznego oraz biogramów będącego w przygotowaniu III tomu tego Słownika.

„Chwytam cię życie, jak ostatnie promyki słońca,
Rwę słodycz dojrzałych owoców przed zimą,
Wędruję górami i dolinami życia,
Łapię chwile miłości trwającej w ukryciu,
Jak to w życiu…
Zrywam kwiaty jesieni – kolorowe astry, cynie, chryzantemy,
Wychylam się z pociągu pędzącego do celu podróży…”


    Fragmentem wiersza „Wyznanie” zamieszczonego w tomiku „Ślady” wydanego w 2012 roku rozpoczęła swoje spotkanie ze słuchaczami UTW Maria Stępniak.
Przygotowała również ekspozycję swoich prac z zakresu haftu (obrusy, serwetki itp.) oraz wystawkę, na którą składały się artykuły do czasopism firmowych (związane z pracą zawodową oraz z pracą społeczną), kroniki, scenariusze, dyplomy i notatki prasowe, przy jej pomocy, przedstawiając historię własnych dokonań życiowych.
    Swą „przygodę z poezją” rozpoczęła w czasie kiedy została Przewodniczącą Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdy była potrzeba tworzenia programów artystycznych w świetlicy dziecięcej. Powstawały rymowanki i wiersze okolicznościowe.
    Z czasem swoje emocje i przemyślenia związane z życiowymi kolejami losu „przelewała” na papier i tak powstał tomik wierszy p.t. „Ślady”.
Obecni na spotkaniu usłyszeli wiersze w interpretacji ich autorki a były to między innymi: „Życiowe role”, „Dzieci”, „Ptaki”, „Pytania do siebie”, „Pokochaj wiosnę”, „Zapalając znicz”
i inne.
Obecnie Maria Stępniak pracuje nad wydaniem II tomiku poezji.
Maria Stępniak pisze również prace pamiętnikarskie, które były przedkładane i nagradzane na konkursach literackich UTW.
Uczestnicy spotkania usłyszeli jeszcze literackie wspomnienie p.t. „Zza Wielkiej Wody - jak spędziłam 8 Marca” i na zakończenie spotkania niektórzy z nich wylosowali upominek
w postaci tomiku wierszy Marii Stępniak p.t. „Ślady”.

Spotkanie z Krystyną Dolat i Marią Stępniak zakończyło cykl spotkań „Niech no tylko zakwitną jabłonie” pod hasłem „Moje pięć minut”. Dzięki tym spotkaniom mogliśmy przekonać się, jak wartościowi i utalentowani są Ci, którzy są wśród nas, członkowie naszego Stowarzyszenia. My też mamy „własne bagaże doświadczeń”, własne historie
a i talenty i może by w przyszłym roku akademickim podzielić się z koleżankami i kolegami
z naszego Uniwersytetu tą „cząstką nas”?

Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony