Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
  • box
Śmiało, studenci, na wykłady śpieszcie się!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze źródła wiedzy mądrość duszkiem trzeba pić,
Bez nauki trudno żyć!
Wiedza radość w nas wyzwala,
Łączy ludzi z bliska, z dala,
Na samotność nie pozwala,
Wśród przyjaciół chce się żyć !
Łączcie pożytek z przyjemnością w UTW:
Tańczcie, malujcie, ćwiczcie ciało oraz mózg,
Chłońcie kulturę i zwiedzajcie piękny kraj,
Niechaj w sercach będzie maj!
W naszej uczelni wiele sekcji czeka cię:
Gwiazdą w teatrze bez problemu staniesz się,
Napiszesz powieść albo mądry, wzniosły wiersz,
Jakie to przyjemne jest!
Gdy chcesz zachować młodość, przyjdź do UTW,
Swoje marzenia możesz spełnić właśnie tu.
Śpiewajmy głośno, ile w piersiach starczy tchu:
„NIECHAJ TRWA NAM UTW !!!!!!!”
12
gru

Bezpieczny senior – spotkanie z Marleną Kawulską

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuDnia 4 grudnia 2018 roku do auli WSGK przybyli słuchacze UTW by spotkać się
z potomkiem Arkadego Fiedlera, słynnego autora wielu książek podróżniczych oraz zekranizowanej niedawno książki "Dywizjon 303", który to film w listopadzie 2018r. obejrzeli członkowie SUTW. Niestety, do spotkania nie doszło.
Przewodnicząca Zarządu SUTW Maria Wierzbicka poinformowała obecnych o nagłym wyjeździe Arkadego Radosława Fiedlera w kolejną podróż i niemożności wcześniejszego powiadomienia o tym słuchaczy UTW. Spotkanie zostało przełożone na późniejszy termin.
W zamian Zarząd SUTW zaproponował spotkanie na bardzo ważny, wymagający ciągłego omawiania
i przypominania o znaczeniu dla wszystkich nie tylko ludzi w starszym wieku temat, związany z bezpieczeństwem.
Temat "Bezpieczny senior" zaprezentowała, odwołując się do doświadczeń obecnych na spotkaniu oraz
w oparciu o pokaz multimedialny Doradca Zawodowy i Personalny, prowadząca własną działalność na rynku pracy, podejmująca realizację projektów rządowych i europejskich Marlena Kawulska.
Prelegentka zaapelowała do zebranych o rozsądek i nie poddawanie się oszustom działającym na szkodę, szczególnie osób starszych, stosującym w swoim działaniu różne metody w celu wyłudzania pieniędzy (metoda
na wnuczka, na hydraulika, na inkasenta, na policjanta itp) z użyciem coraz to nowszych sposobów działania
np. odurzanie "perfumami".
Szczegółowo omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakie należy stosować we wszelkich kontaktach 
z osobami nieznanymi tak na ulicy, w sklepie, w domu, szpitalu itp., zwracając uwagę na rozwagę w postępowaniu w celu unikania prowokowania sytuacji niebezpiecznych, mogących spowodować straty majątkowe jak
i zdrowotne.
Dużą część spotkania poświęcono również na wskazanie zagrożeń oszustwami na szkodę użytkowników komputerów, które są związane z poruszaniem się w sieci internetowej.
Jak najczęstsze spotkania w celu rozmów na temat bezpieczeństwa oraz podejmowanie tych tematów w gronie znajomych czy członków rodzin, może sie przyczynić do uniknięcia stresów, związanych z utratą oszczędności życia czy dóbr majątkowych a co za tym idzie utraty zdrowia.

Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska

12
gru

Projekt "AKTYWNY SENIOR, AKTYWNY PRZYJACIEL"

UTW

12
gru

Projekt "Bezpieczny senior"

UTW
Projekt "Bezpieczny Senior" skierowany jest do mieszkańców regionu łódzkiego w wieku 60+ i ma na celu edukację seniorów w obszarze bezpieczeństwa. Realizując projekt chcemy wpajać seniorom zasady postępowania w przypadku popełnienia na nich przestępstwa, zasady jak chronić własne bezpieczeństwo a także uzmysłowić wagę problemu. Poprzez realizację interaktywnych warsztatów dotyczących: bezpieczeństwa dokumentów i danych, ochrony przed metodami działania złodziei i oszustów ( np. metoda "na wnuczka"), bezpieczeństwa finansów (m.in.korzystanie z bankomatów, bankowości internetowej, kart płatniczych) oraz naszych danych osobowych chcemy podnieść świadomość seniorów oraz zapobiec dalszym takim przypadkom. Realizując szkolenia zamierzamy nauczyć seniorów praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach dla nich niebezpiecznych. Zadanie współrealizowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020. 


29
list

Przemoc wobec osób starszych. Konteksty zjawiska. Konferencja "Kutno- Miastem Mocy przeciwko przemocy".

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku22 listopada 2018 roku w sali widowiskowej KDK odbyła się konferencja zorganizowana przez tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pt. „Kutno - Miastem Mocy przeciwko przemocy”, w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wspieraniu Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Akcja ma na celu podniesienie świadomości w społeczeństwie w zakresie przemocy wobec dzieci
i osób starszych.
Słuchacze SUTW z uwagą przysłuchiwali się prelegentom, poruszających temat przemocy wobec osób starszych nie tylko na podstawie badań statystycznych.
Osoby starsze mają zaufanie wobec najbliższych. Czują się bezpieczne. Dotyczy to większości rodzin. Ale są rodziny, gdzie stosuje się wobec nich przemoc fizyczną, poniżenie, izoluje, przemoc ekonomiczną, polegającą
na wykorzystywaniu pieniędzy przez kogoś innego w rodzinie, wytykanie niepełnosprawności [psychiczne].
Zdaniem gerontologa dr Grażyny Busse takie traktowanie jest często nie dostrzegane, aprobowane społecznie, minimalizowane, usprawiedliwiane.
Spotykamy się także z przemocą horyzontalną, która występuje wśród rówieśników i werbalną, w złym traktowaniu osób starszych w służbie zdrowia, transporcie publicznym, w sklepie, czy urzędzie.
Takie negatywne i wrogie nastawienie wobec osób starszych, dyskryminujące ich ze względu na wiek nazywa się ageizmem. Przykłady tego zjawiska występują często w dowcipach i reklamach. Dlatego tak ważne jest poczucie godności i własnej wartości, żebyśmy się szanowali i nie poddawali, a nawet nie bali w sytuacji zagrożenia
od strony najbliższych osób zgłosić przemoc na policję.
Konieczne jest uświadomienie, szczególnie młodszemu pokoleniu, że starość jest fazą życia, której dożywa większość ludzi, że ten okres może być także twórczy i radosny, a seniorzy mają często dużo energii, która może zostać spożytkowana między innymi, na rzecz lokalnej wspólnoty i działań międzypokoleniowych.
Dobrym przykładem takiej działalności łączącej pokolenia jest „Domostwo” z Żychlina, gdzie młodzi ludzie wspólnie z seniorami wykonują różne prace, rzeżbią, występują w przedstawieniach, inscenizacjach historycznych, grają w różne gry, rozmawiają. I dzięki takim działaniom, rodzi się ciekawość i wzajemne poznawanie się, budujące między nimi mosty. Młodzież z tego ośrodka przygotowała i przedstawiła widowisko, dotyczące przemocy w rodzinie.
Z kolei w budowaniu świadomości podstawowych praw grupa „Samoobrona dla Seniora” pokazała kilka technik
w jaki sposób obronić się podczas zaczepki ulicznej, ataku wyłudzenia pieniędzy, wyrwania torebki, wtargnięcia
do domu, czy słownej agresji.
Działania państwa, samorządu, instytucji [szkoły] na rzecz walki z dyskryminacją ze względu na wiek powinny
być nastawione na zmianę języka używanego wobec osób starszych [media, sztuka]. Wpływa on bowiem na świadomość postawy wobec seniorów.
Przeciwdziałanie ageizmowi jest niezbędne, jeśli chcemy, by aktywna i pomyślna była starość.

Opracowanie: Elżbieta Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska

26
list

Grupa teatralna Pre-TEXT z "Weselem" dla Słuchaczy SUTW

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku"Co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach ..." to cytat z jednego
z najważniejszych dramatów w literaturze polskiej. Wybrane, charakterystyczne sceny
z "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, bo na ten spektakl młodzież z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Jana Kasprowicza w Kutnie zaprosiła słuchaczy SUTW, ukazywały postacie dramatu uwikłane w wydarzenia historyczne i ich problemy na tle żywiołowej ludowości oraz szczególnej atmosfery magii.
Spotkanie członków SUTW z dramatem i jego młodymi wykonawcami odbyło się dnia 20 listopada 2018 roku
na scenie Kutnowskiego Domu Kultury.

Licznie zebrana publiczność miała okazję przypomnieć sobie treść tego ponadczasowego dramatu, którego premiera odbyła się w 1917 roku w Krakowie i do dzisiaj można go znaleźć w repertuarach różnych teatrów. Doczekał sie również przeniesienia na ekrany kin. W roku 2017 stanowił lekturę Narodowego Czytania, akcji, podjętej przez Parę Prezydencką.
Członkowie Stowarzyszenia SUTW mogli podziwiać kunszt aktorski młodych wykonawców z grupy teatralnej
Pre -TEXT,
odtwarzających swe role z ogromną pasją i zaangażowaniem oraz umiejętności członków grupy tanecznej. Ciekawa scenografia, kostiumy z epoki, muzyka, światło oraz oprawa multimedialna uzupełniały ten bardzo ciekawy spektakl, który według scenariusza Anny Ambroziak wyreżyserowały Barbara Rostek-Nowacka i Anna Ambroziak.
Spotkanie zakończyło kilka piosenek o tematyce patriotycznej we wspaniałym solowym wykonaniu.
Piękne spotkanie seniorów z młodzieżą pozostawiło deklarację dalszych międzypokoleniowych kontaktów.
W imieniu słuchaczy UTW na ręce dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im Jana Kasprowicza w Kutnie Artura Ciurleja podziękowania złożyła Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Kutnie Maria Wierzbicka.

Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska

26
list

"Co sie w duszy komu gra..."- sceny z "Wesela" St. Wyspiańskiego w wykonaniu uczniów liceum J. Kasprowicza w Kutnie

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuSłuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie już wiedzą ,,Co się w duszy komu gra…” za sprawą grupy teatralnej naszej szkoły – Pre-TEXT. Spektakl mogliśmy oglądać 20 listopada 2018 roku w Kutnowskim Domu Kultury. Salę widowiskowa wypełniła liczna widownia.
Pierwszą część spotkania uświetniło przemówienie uczennicy klasy drugiej – Mai Kondras. ,,Wesele” Stanisława Wyspiańskiego to jeden z najważniejszych dramatów w polskiej literaturze, tekst trudny w odbiorze, ale jeśli poddamy się jego magii, odnajdziemy bogactwo przenikliwych refleksji i dowcipnych obserwacji obyczajowych. Mimo że od premiery dzieła minęło 118 lat, ,,Wesele” zaskakuje swoją ponadczasowością.
Scenariusz: Anna Ambroziak
Reżyseria: Barbara Rostek-Nowacka, Anna Ambroziak
Asystent reżysera: Maja Kondras
Aktorzy: Karina Pasikowska, Paweł Cegiełka, Julian Kozanecki, Wiktoria Kapica, Katarzyna Lisiak, Sylwia Kogucińska, Bartłomiej Zimny, Maciej Woźniak, Kacper Idzikowski, Agata Daniel, Aneta Łuczyńska, Kasandra Woźniak, Jakub Żurek, Agnieszka Rojek, Karol Kozanecki.
Wybór utworów muzycznych: Marta Wiśniewska
Oprawa muzyczna: Klaudia Fiszer, Mateusz Ozdowski
Oprawa multimedialna: Marcin Michalski
,,Serce – a to Polska właśnie” ta świadomość towarzyszyła Polakom w najtrudniejszych momentach naszej historii. Napawała dumą w chwilach najpiękniejszych. Tej świadomości nie wyzbył się Stanisław Wyspiański.
Nie wyzbył się również wewnętrznego genu wolności, który został wyeksponowany w ,,Weselu”. Tego genu nie zatracili współcześni artyści, dzięki którym mogliśmy wysłuchać Marii Nodzak, Zuzanny Jóźwiak, Agaty Daniel
w piosenkach ,,Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” Grzegorza Tomczaka, ,,Wolność” i ,,Ojczyzna” Marka Grechuty. Widzowie nagrodzili wszystkich gromkimi brawami.

Słuchacze Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku pragną bardzo serdecznie podziękować za możliwość udziału we wspaniałym spektaklu teatralnym, czujemy się wyróżnieni i szczęśliwi, że mamy w mieście taką mądrą
i zdolną młodzież. "Wszyscy chcemy być prawdziwie wolni, bez względu na wiek".

Opracowanie i zdjecia: II Liceum im. Jana Kasprowicza w Kutnie


21
list

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI Wieczór poetycki w Dworku Modrzewiowym

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

16 listopada 2018 r. Słuchacze z sekcji literackiej SUTW zorganizowali wieczór poetycki dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Spotkanie
w Dworku Modrzewiowym było otwarte dla wszystkich chętnych. Członkowie sekcji : Joanna Kicała-Kowalczyk, Jolanta Baranowska-Komorowska, Jadwiga Grabecka, Danuta Kawka, Maria Wierzbicka, Maria Stępniak, Marlena Kluk, Barbara Ratajczyk, Elżbieta Żółtowska i Adam Balcerzak czytali poezję; Miłosza, K. Przerwy Tetmajera,
L. Staffa, J. Mączki, E. Słońskiego, R. Bergela i innych autorów.

Przybyłymi gośćmi zajęły się gospodynie dworku: Halinka Głogoza oraz Danusia Konopczyńska. Spotkanie upłynęło w miłej i podniosłej atmosferze, przy herbatce
i ciasteczkach. Gdy rozległa się muzyka, wszyscy poderwali się do odśpiewania hymnu... JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA .

Uroczysty i miły nastrój udzielił się zgromadzonym na sali uczestnikom. W takich chwilach widać jak wiele jest
w nas miłości do ojczyzny. Recytowaliśmy wiersze przeplatając je historycznymi piosenkami patriotycznymi.
W zabytkowych murach Dworku Modrzewiowego rozbrzmiewały nieśmiertelne przeboje „Wojenko, wojenko”, ”Piechota”, „O mój rozmarynie”, „Rozkwitały pąki białych róż”... Któż z nas nie zna tych piosenek?

W odczytywanych wierszach były wspomnienia o naszych dzielnych ułanach, którzy szli na wojnę śpiewając tęskne pieśni o dziewczynach, o miłości. Jedną z popularniejszych była zapewne piosenka „Bywaj dziewczę zdrowe” a dziewczęta żegnając się ze swoimi chłopcami wypłakiwały oczy i spoglądały smutno na pustą drogę.

My teraz również możemy wspominać ułanów w piosence „Ułani, ułani malowane dzieci” a pamięć o nich tkwi
na cmentarzach i mogiłach, ukrytych gdzieś w leśnych ostępach z drewnianym krzyżem i polnymi kwiatami rosnącymi na grobie. Dziękujemy im za walkę o naszą wolność i niepodległość. Za ratowanie Ojczyzny.
Za przelaną krew i utracone młode życie.

Żyjemy w pięknym kraju, mamy morze, góry, rzeki i urodzajne pola. Piękne lasy, pełne okazałych grzybów, krzaków dorodnych jagód oraz soczystych malin i jeżyn. Najpiękniejsze kolorowe jesienie, malujące krajobraz złotem, czerwienią i brązami. Potrafimy się zjednoczyć gdy jest taka potrzeba. Kochamy nasz kraj, bo w nim żyjemy i chcemy by nasze dzieci żyły w nim szczęśliwie i dostatnio. Każdy zna przysłowie - że Polska to kraina miodem i mlekiem płynąca.
Koleżanki nasze stanęły na wysokości zadania i pięknie czytały wiersze naszych rodzimych poetów.
Właśnie takie chwile skłaniają do powrotu myślami do minionych czasów, wspominania tych, którzy za nas ginęli, za bohaterów którzy odeszli w chwale i oddali swe życie żebyśmy teraz my, ich dzieci i wnuki mogli żyć w wolnej POLSCE.
Podsumowując; takie wieczorki jednoczą ludzi i są bardzo potrzebne, choćby dlatego żeby słuchając poezji mieć refleksje i szacunek do naszej historii, która jest tak chwalebna i jednocześnie bolesna, pełna smutku.
Historii pełnej krwawych walk i ogromnej radości ze zwycięstwa po 123 latach niewoli.

Opracowanie : H. Wastowska
Zdjęcia : S. Szadkowska
 


14
list

Wyjazdy edukacyjn0 - kulturalne SUTW w Kutnie w październiku i listopadzie 2018

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nowy rok akademicki 2018/2019 rozpoczęliśmy trzema wyjazdami edukacyjno kulturalnymi do teatrów w Łodzi i Warszawie.

19 października 2018 r. byliśmy w Teatrze Muzycznym w Łodzi na musicalu „Człowiek z La Manchy”– jednej z najpiękniejszych legend o historii błędnego rycerza, Don Kichota z Manchy. To również jedna z najbardziej wzruszających opowieści o mądrości i głupocie, o marzeniach i rzeczywistości, a także o teatrze
i życiu. Opowieść rozgrywa się w dwóch planach: w więzieniu sewilskim i w La Manchy – krainie przygód Don Kichota i Sancho Pansy. W roli Don Kichota wystąpił wspaniały artysta Zbigniew Macias.

28 października 2018 r. mieliśmy wspaniałą okazję uczcić 100-lecie Odzyskania Niepodległości w Teatrze Wielkim w Łodzi – niepowtarzalnym widowiskiem multimedialnym - mądrym i refleksyjnym, niezwykle efektownym i wielowarstwowym, dającym sposobność do zadumy, przemyśleń i osobistych doznań nie tylko artystycznych , ale też niosącym mądrą, radosną rozrywkę i chwile relaksu. W „Balu u Naczelnika” na scenie cały czas trwała radosna zabawa karnawałowa, a wprowadzone epizody zobrazowały istotne wydarzenia
z historii Polski , od czasu odzyskania niepodległości, aż do współczesności.
Wystąpił cały zespół Teatru Wielkiego w Łodzi: chór, orkiestra, balet, soliści m.in. Dorota Wójcik, Agnieszka Makówka, Grzegorz Szostak, a także znane gwiazdy polskiej estrady, zespół Trubadurzy, Michał Szpak ,Piotr Cugowski.

4 listopada 2018 r. w Teatrze Współczesnym w Warszawie w sztuce „Lepiej już było”, podziwialiśmy wspaniała grę aktorską Marty Lipińskiej, która wcieliła się w Esmeraldę Quipp, aktorkę na bardzo skromnej emeryturze. Jako osoba niekonwencjonalna i bardzo zdesperowana usiłowała w niebanalny sposób rozwiązać swoje problemy. Śledziliśmy jej zabiegi- rodem z komedii gangsterskiej - z podziwem i rozbawieniem, co nie przeszkadzało nam zadumać się nad smutnym losem wielu samotnych, niedofinansowanych, ale mniej sprytnych życiowo emerytek.
Jeden z wyjazdów do Łodzi był połączony ze zwiedzaniem Centralnego Muzeum Włókiennictwa, natomiast w Warszawie podziwialiśmy piękne Muzeum Fryderyka Chopina.

Opracowanie : S. Szadkowska
Zdjęcia : uczestnicy wyjazdów


06
list

Dlaczego chorujemy i co z tym zrobić?

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuBardzo szczególnie rozpoczęło się spotkanie członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, przybyłych na wykład dnia 16 października 2018 r.do auli Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie
Przewodnicząca SUTW Maria Wierzbicka z okazji Jubileuszu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, która to uczelnia już od 20 lat prowadzi działalność naukowo edukacyjną w naszym mieście, przekazała na ręce przedstawiciela WSGK list z gratulacjami
i życzeniami dalszych osiągnięć i satysfakcji w działaniu. W imieniu całej społeczności słuchaczy UTW podziękowała też za patronat nie tylko naukowy nad programem naszego uniwersytetu ale również za stałą opiekę oraz pomoc merytoryczną i organizacyjną.

„Dlaczego chorujemy i co z tym zrobić?” ten temat przybliżyła zgodnie z planem wykładów lekarz nutricjolog Alicja Rogińska.

Jak utrzymać zdrowie w należytej kondycji, jaki mamy wpływ na jego utrzymanie, skąd się biorą choroby oraz propagowanie zdrowego stylu życia to zagadnienia, które zawsze interesowały ludzi szczególnie w starszym wieku. Prawidłowe odżywianie i nawadnianie organizmu, unikanie toksyn oraz właściwa reakcja na niepokojące objawy, którymi organizm sygnalizuje niedobory i rozpoczynające się choroby to niezbędne warunki dla życia
w zdrowiu.

Opracowanie: D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska25
paź

Inauguracja roku akademicki 2018/2019 w SUTW

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuTo już 12 rok akademicki, jaki został otwarty tradycyjną formułą wygłoszoną przez Prezydenta Miasta Kutno Zbigniewa Burzyńskiego i Przewodniczącą Stowarzyszenia Marię Wierzbicką w obecności licznej rzeszy członków kutnowskiego Stowarzyszenia SUTW .Odbyło się to w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury dnia 9 października 2018 roku.

W inauguracyjnym spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście, reprezentujący władze samorządowe miasta i powiatu, przedstawiciele szkół, placówek kultury oraz instytucji i stowarzyszeń współpracujących na stałe
z Uniwersytetem.
Były powitania, były kwiaty, były adresy gratulacyjne i były życzenia pomyślności i sukcesów na niwie zdobywania wiedzy, utrzymywania sprawności fizycznej oraz zaspokajania potrzeb związanych z relacjami między ludźmi
w nowym roku akademickim tak dla Zarządu jak i słuchaczy SUTW.

Po części oficjalnej, w trakcie wykładu przeprowadzonego przez psychologa terapeutę dr Monikę Mularską-Kucharek pod hasłem "Jeżeli jesień to tylko w kalendarzu” - o poszukiwaniu radości życia w późnej dorosłości, zebrani zapoznali się ze sposobami zaakceptowania sytuacji, w jakiej upływający czas stawia człowieka z chwilą ustania obowiązków zawodowych i rodzinnych oraz konieczności szukania i znajdowania satysfakcjonujących zajęć wśród innych ludzi, co wpływa na polepszenie jakości życia.

Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego p.t. „Miasto Kutno wśród róż” 
oraz plastycznego p.t. „Miasto Kutno i okolice”. Nagrody ściśle związane z tematyką konkursu otrzymały: Danuta Ujazdowska , Janina Górska, Marlena Kluk, Janina Kaczmarek, Elżbieta Żółtowska, Krystyna Dolat i Heronina Glinda. Prace konkursowe można podziwiać w Dworku Modrzewiowym.
Spotkanie zakończyły informacje dotyczące organizacji zajęć w sekcjach i zespołach w nowym roku akademickim.
Niespodziankę dla uczestników spotkania przygotowała sieć aptek „Dbam o Zdrowie” zapraszając wszystkich do degustacji herbatek ziołowych oraz promując inne artykuły wspomagające zdrowie.

Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska09
paź

Na dobry początek ...

UTW
Dr Sylwia CHUTNIK, antropolożka kultury, pisarka, felietonistka, przewodniczka po Warszawie…kobieta wielu talentów licząca niewiele ponad 30 lat, w jednym z artykułów powiedziała: „Zauważyłam, że wielokrotnie poziom energii i humoru osób po sześćdziesiątce wręcz przytłacza. Od razu myślę sobie, że jestem przy nich jak stetryczała babuleńka…”.
No,w końcu widzi się w nas nie „pozostających poza aktywnością zawodową” kłopotliwych członków społeczeństwa, ale pogodnych, uśmiechniętych, mądrych i twórczych współobywateli. Pracowaliśmy latami na to, by tak nas postrzegano. Ja 12, a niektórzy spośród Was… więcej…
Na kolejne 12 lat, mamy więc nową ideę –utrzymać i rozwijać takie widzenie starych ludzi. Może tylko w bajkach zostaną słowa „stetryczała babuleńka”. I oczywiście wszystko się uda, bo wsparcie mamy wielkie, w naszych bliskich i Przyjaciołach.
Z prawdziwą radością witam Wszystkich po raz 12. Serdecznie witam wszystkich Słuchaczy SUTW i naszych Przyjaciół…
Życzę Państwu, na kolejne wspólne miesiące, dużo zdrowia, pogody ducha, zdobywania nowej wiedzy, umiejętności oraz prawdziwej satysfakcji z Waszej pracy i z życia…nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu Zarządu SUTW w Kutnie i Rady Słuchaczy.

Majka Wierzbicka

07
wrz

Przystanek 60 +. Półkolonie dla Seniorów.

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuW ramach realizacji Projektu „ Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+. Półkolonie dla Seniorów” , dnia 28.08.2018 r. 37 osobowa grupa słuchaczy SUTW w Kutnie wzięła udział w plenerze warsztatowym, który zorganizował Łódzki Dom Kultury przy współpracy z Kutnowskim Domem Kultury.
Koordynatorem projektu była Pani Zyta Solarska natomiast KDK reprezentowała Pani Wioletta Maciejewska.
Plener odbył się w Moszczenicy, siedzibie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.Wszyscy uczestnicy podzieleni zostali na 3 grupy warsztatowe: malarską, gobeliny i fotograficzną.
Trzeba przyznać, że były one zorganizowane wyjątkowo dobrze. Każdy uczestnik otrzymał komplet materiałów potrzebny do pracy, którą mógł wykonywać pod czujnym okiem wykwalifikowanego instruktora. Dzięki temu powstały piękne gobeliny, obrazy malowane na płótnie akwarelami no i tysiące zdjęć.
Wykonane na warsztatach prace uczestnicy mogą złożyć do ŁDK na konkurs, którego wyniki będą ogłoszone
w październiku 2018 r.
Wszyscy byli tak pochłonięci pracą, że tak naprawdę nie czuło się głodu, a przywiezione kanapki konsumowano
w drodze powrotnej.
Zainteresowani mogli przy okazji zwiedzić podczas spaceru szkółkę leśną, a także nazbierać sobie ziół .
Z zgłoszonych opinii Plener uważany jest za bardzo udany i co niektórzy myślą o kolejnym za rok.
Nad całością z ramienia Współorganizatorów tj. KDK czuwał z-ca Przew. SUTW Andrzej Zielonka.

Opracowanie: M. Kluk
Zdjęcia : S. Szadkowska

04
lip

"WESOŁE KUMOSZKI z WINDSORU" Teatr Wielki w Łodzi

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuOstatni wyjazd kulturalny w roku akademickim 2017/2018 dla słuchaczy SUTW w Kutnie odbył się dnia 28.06.2018 r. do Teatru Wielkiego w Łodzi na operę „Wesołe kumoszki z Windsoru”.

Ta niezwykłe zabawna i pogodna komedia Szekspira spośród licznych operowych kompozycji Otto Nicolaia to arcydzieło lekkości, humoru i zarazem romantycznego uroku.
Premiera 28 czerwca 2018 r. realizowana była wspólnie z Akademią Muzyczną w Łodzi i była wspaniałą okazją do popisów dyplomantów Wydziału Wokalno – Aktorskiego, którzy właśnie w „Wesołych kumoszkach z Windsoru” stanęli po raz pierwszy przed publicznością na profesjonalnej scenie, by zmierzyć się z szekspirowskimi bohaterami i dowcipną choć wcale nie prostą muzyką.
Można powiedzieć, że inteligentny humor Szekspira , barwna muzyka Nicolaia z żywiołową , młodzieńczą werwą wykonawców, pięknymi strojami i zachwycającą, bogatą scenografią przyniosły wspaniały efekt w postaci relaksu
i dobrej zabawy.

Opracowanie : S. Szadkowska
Zdjęcia : B. Boroń

29
cze

Sprawozdania z działań SUTW za rok akademicki 2017/2018

UTW


„Czas robi swoje, a ty człowieku…”
, ilekroć czytam ten aforyzm Leca, ciśnie mi się na usta niezbyt grzeczna odpowiedź … My też, My, czyli SUTW…

Sprawozdanie z działań SUTW w Kutnie za rok akademicki 2017/18

Działania podejmowane przez Stowarzyszenie umożliwiły około 360 Słuchaczom pozostającym na emeryturze bądź rencie podtrzymywanie kontaktu ze sztuką, kulturą i historią, rozwój sprawności intelektualnej
i psychofizycznej, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i umiejętności oraz rozbudzanie zainteresowań różnymi dziedzinami nauki i wiedzy, edukację w zakresie 4 języków obcych, edukację w zakresie informatyki
i Internetu, rozbudzanie świadomości i potrzeby relacji międzypokoleniowych, tworzenie dobrej atmosfery dla dostrzegania potrzeb ludzi starszych i umiejętnego wykorzystywania ich doświadczenia w kreowaniu życia społecznego i rodzinnego, szerzenie profilaktyki zdrowotnej, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej osób starszych, podnoszenie świadomości społecznej i godności ludzi pozostających poza aktywnością zawodową, tworzenie więzi społecznych, towarzyskich i przyjacielskich wśród osób samotnych, rozbudzanie świadomości ekologicznej, rozbudzanie zainteresowania różnymi dziedzinami życia i aktywności środowiskowej i społecznej, tworzenie poczucia bezpieczeństwa przed zagrożeniami z zewnątrz.
W roku 2017/18 pracowaliśmy w składzie: Zarząd – Maria Wierzbicka, Wanda Rzepnikowska, Stefania Szadkowska, Marlena Kluk, Zofia Kowalewska, Hanna Gontarek, Andrzej Zielonka, Mieczysław Orliński;
Komisja Rewizyjna: Elżbieta Lewandowska, Albina Głogowska, Elżbieta Olejnik;
Rada Słuchaczy: Michał Sinior, Zofia Franczak, Alina Jabłońska, Maria Lemańska, Krystyna Warcikowska, Alina Matusiak, Jadwiga Mikołajczyk – Sabadasz;
Sąd Koleżeński: Elżbieta Żabicka, Danuta Burzyńska, Helena Kowalska, Halina Wastowska
Starostowie:Michalska Teresa, Żakieta Krystyna, Gajewska Irena, Wachulska Bożena, Kubiak Halina, Wiśniewska Jadwiga, Trzaskalska Barbara, Kowalczyk Jan Wawrzyniec, Nowogórska Mirosława, Nowicka Ewa
Wieczorkowska Ewa, Paul Anna, Ujazdowska Danuta, Kowalska Helena, Błaszczyk Jadwiga, Lemańska Maria, Rutkowska Jolanta, Franczak Zofia, Pasikowska Teresa, Michalska Urszula, Gutowska Zofia, Pietrzykowski Zygmunt, Kruger Teresa, Boroń Bronisława, Delikowska Alicja, Pucko Elżbieta, Drozdowska Hanna Pietrzykowska Barbara, Chruścielska Maria, Jankowska Bogusława, Różycka Hanna, Jabłońska Alina, Michalski Henryk Marek, Baranowska-Komorowska Jolanta, Żabicka Elżbieta, Paul Jacek, Grzelak Barbara, Kawka Danuta, Sikorska Barbara, Nowogórska Bożena; 
Zaangażowaniem społecznym, gdyby przeliczyć to na złotówki, osiągnęliśmy świetny wynik – ponad 70 tys. zł.
Podstawą był plan pracy, w którym istotną rolę odegrały dwa projekty wypracowane w ramach realizacji zadań publicznych lokalnych samorządów – miejskiego i powiatowego. Pierwszy z nich to „Edukacja kulturalna dorosłych mająca na celu aktywizację intelektualną, kulturalną osób w wieku emerytalnym”, drugi - „Polskie dzieła sceniczne na 100-lecie niepodległości państwa” a dopełnieniem był projekt, będący nagrodą samorządu miasta z okazji 10-lecia UTW – „1050 lat państwowości polskiej – Szlak Orlich Gniazd”.
Wszystkie wykłady i zajęcia odbywały się na terenie miasta w pomieszczeniach nieodpłatnie użyczanych przez następujące instytucje kultury i oświaty, których organem prowadzącym jest Miasto Kutno i Starostwo Powiatowe w Kutnie: Kutnowski Dom Kultury, Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie, Muzeum Regionalne w Kutnie, Miejska i Powiatowa Biblioteka w Kutnie, Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, I Liceum Ogólnokształcące im. G.J.H. Dąbrowskiego w Kutnie, Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie, Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Troczewskiego w Kutnie oraz w siedzibie SUTW – Dworku Modrzewiowym.
Przyjęte zadania SUTW realizowało wg. kalendarza szkolnego, od października do czerwca (co jest uwidocznione w opracowywanym 2 razy w roku „Biuletynie organizacyjnym”).
Nasze działania zawarliśmy w blokach, i tak blok wykładów, który stanowił podstawę informacyjno-edukacyjną do realizacji programów w poszczególnych obszarach objął 9 wykładów tematycznych skierowanych do ponad 300 słuchaczy SUTW, w tym 3 wykłady otwarte. Wykłady poświęcono historii Polski i historii naszego miasta, wpisując się w obchody 100-lecia niepodległości naszego kraju. A także literaturze, muzyce, geriatrii i gerontologii. Odbył się również, po raz 6, wykład połączony z występami artystycznymi studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu wygłoszony przez p. prof. Annę Jeremus Lewandowską.
W bloku zajęć humanistycznych zrealizowano zajęcia z historii, były to cotygodniowe wykłady w wymiarze 1h. Przeprowadzono cotygodniowe zajęcia literackie dla 30 osób oraz 2 spotkania z poezją przygotowane przez sekcję skierowane do wszystkich słuchaczy SUTW i osób starszych nienależących do stowarzyszenia.
W realizację działań bloku humanistycznego wpisał się także projekt „Polskie dzieła sceniczne…” Zrealizowano 9 wyjazdów do teatru, 1 wyjazd dla osób pracujących społecznie z okazji 10-lecia UTW w Kutnie. Średnio w każdym z wyjazdów wzięło udział 50 osób. I tak byliśmy w Teatrze Kwadrat w Warszawie i w Muzeum Powstania Warszawskigo, w Teatrze Wielkim i Teatrze Powszechnym w Łodzi, w Teatrze Muzycznym w Łodzi, uczestniczyliśmy w wyjeździe edukacyjnym do Torunia, gdzie zwiedziliśmy miasto Kopernika, muzeum
T. Halika, wysłuchaliśmy wykładu pt. „Toruń w poezji” i obejrzeliśmy spektakl teatralny. Odwiedziliśmy też Warszawę, by gościć w teatrach „Buffo” i „Roma”, a także Operę Nova w Bydgoszczy.
W wyjazdach tych uczestniczyło ponad 400 osób.
Słuchacze aktywnie uczestniczyli w spotkaniach z ludźmi literatury i kultury organizowanych przez instytucje kultury w mieście (KDK, CTMiT, MiPBP, MR, MDK).
Na bieżąco prowadziliśmy stronę internetową naszego Stowarzyszenia i kronikę.
W bloku zajęć artystycznych, obok cyklicznie realizowanych zajęć plastycznych dla 20 osób, Zajęcia florystyczne dla 15 osób trwały do grudnia. Aktywność zajęć kabaretu zaowocowała świetnymi występami na wspólnej UTW-owskiej Wigilii, w tym roku grupa kabaretowa dopracowała się nazwy – „Może się uda”.
Warsztaty rękodzieła zyskują sobie coraz większą popularność, bierze w nich ponad 20 osób. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty carvingu, uczestniczyło w nich 60 osób. Zorganizowaliśmy także 2 dodatkowe okolicznościowe spotkania w cyklu „Moje pięć minut”.
Na szczególną uwagę zasługuje działalność grupy teatralnej.. i to nie tylko dlatego, że też ma już imię własne – „Czemu nie?”, ale dlatego, że przygotowała spektakl pt. „Przestawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” nie tylko dla nas, ale też dla mieszkańców miasta i tym spektaklem promowała nasze Stowarzyszenie i miasto Kutno
w Warszawie i Bydgoszczy, na gościnnych występach…… i mający premierę w tym roku spektakl „Opera mydlana”, wg scenariusza napisanego przez Panią Dominikę Staniszewską i Pana Krzysztofa Ryzlaka, specjalnie dla naszej grupy.
Ale przede wszystkim zdobyła I miejsce na X Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w Łodzi oraz wyróżnienie za „stworzenie wspaniale funkcjonującego organizmu scenicznego”.
Ponadto słuchacze uczestniczyli w wernisażach i spotkaniach z ludźmi sztuki, muzyki, teatru i filmu organizowanych przez instytucje kultury, wg. kalendarza miejskiego.
Blok zajęć przyrodniczo-geograficznych to zgodnie z planem realizacja zajęć z geografii dla 90 osób, w 3 grupach,1 h/tyg. oraz dwudniowy wyjazd na Warmię i Mazury.
W bloku lektoratów- zrealizowano dla 60 osób w 3 grupach, w wymiarze 1 h/tyg. zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z języka francuskiego dla 8 słuchaczy, 1 h/tyg.,(gr. zaawansowana), zajęcia z języka niemieckiego dla 15 osób, 1h/tyg., zajęcia z języka rosyjskiego dla 15 osób, 1 h/t.
Blok zajęć usprawniających psychikę i fizyczność osób starszych to przede wszystkim nieodpłatne zajęcia z gimnastyki usprawniającej, gimnastyki usprawniającej w wodzie, Nordic Walking ( prowadzony nieodpłatnie). Zrealizowano: gimnastykę usprawniającą w sali dla ponad 100 osób, realizowaną w 5 grupach, 1h/tyg., gimnastykę usprawniającą w wodzie dla ok. 100 słuchaczy, realizowaną w 5 grupach, 1 h/tyg., Nordic Walking - zajęcia były realizowane dla 64 słuchaczy, w 2 grupach.
W zajęciach jogi uczestniczyło ponad 70 osób, 1h/tyg., w 3 grupach, Od października do kwietnia zajęcia jogi były nieodpłatne dla słuchaczy, ponieważ zostaliśmy zaproszeni przez Łódzką Federację Sportu do programu dla seniorów.
W maju Rada Słuchaczy zorganizowała rajd samochodowy po Ziemi Kutnowskiej, wzięło w nim udział ok. 30 osób (8 godz.),
Na zajęciach aerobiku i sekcji tanecznej, łącznie w 6 grupach uczestniczyło ok. 110 słuchaczy.
Zajęcia psychologiczne (wspierające kondycję psychiczną słuchaczy) dla ok.80 osób, realizowane były w 3 grupach, w wymiarze 1 h/tyg.
Zajęcia z informatyki
Realizowane były dla 50 osób w 3 grupach, w wymiarze 1,5 h/tyg. Spadająca liczba osób uczęszczających na te zajęcia świadczy o zdobyciu potrzebnych nam umiejętności.
W bloku spotkań integracyjnych i międzypokoleniowych
Zorganizowano 1 spotkanie wyjazdowe podsumowujące działania SUTW za rok 2017/18 skierowane do starostów grup, Rady Słuchaczy, Sądu Koleżeńskiego, Zarządu SUTW i Komisji Rewizyjnej, dla 53 osób, wigilię dla słuchaczy, bal sylwestrowy i karnawałowy dla 70 osób , spotkanie Przystanek 60+ organizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Łodzi, konkursy: wokalny, plastyczny, fotograficzny i recytatorski oraz spotkanie artystyczne dla seniorów z udziałem młodzieży I LO im. G.J.H. Dąbrowskiego, spotkanie z przedstawicielami Policji i Rzecznikiem Praw Konsumenta pod hasłem „Nie dajmy się oszustom”. Jak co roku zorganizowano również bożonarodzeniową zbiórkę słodyczy i środków czystości i zabawek dla rodzin z upośledzeniem intelektualnym, we współpracy z MOPS w Kutnie.
Ponadto, przedstawiciele SUTW uczestniczyli w spotkaniach z okazji Dni Seniora w Kutnie, w konferencjach tematycznych dotyczących seniorów w Płocku, Uniejowie i Łodzi, w inauguracji roku akademickiego UTW
w Łęczycy i obchodach 10-lecia UTW w Łowiczu, Pikniku Organizacji Pozarządowych. SUTW w Kutnie zostało zaproszone do Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia niepodległości Polski.
W realizację programu przyjętego przez SUTW w Kutnie zaangażowanych było około 60 osób pracujących społecznie jako starostowie grup w poszczególnych sekcjach, 4 nauczycieli/instruktorów prowadzących nieodpłatnie zajęcia, społecznie pracujący członkowie Zarządu SUTW w Kutnie, Rady Słuchaczy SUTW w Kutnie, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,.
Serdecznie dziękuję:
Zarządowi, który przyjął na siebie ogromną pracę intelektualną i logistyczną;
Radzie Słuchaczy za daleko idące wspieranie Zarządu i organizowanie wewnętrznego życia UTW;
Komisji Rewizyjnej - za wnikliwe kontrole w istotny sposób wpływające na podniesienie poziomu naszej pracy;
Starostom grup – za pracę logistyczną i sprawne nadzorowanie pracy na poszczególnych zajęciach;
Sądowi Koleżeńskiemu, dzięki tworzonej dobrej atmosferze pracy, bezrobotnemu w statutowych zadaniach;
Pracującym nieodpłatnie instruktorom: sekcji rękodzieła – p. Czesławie Markiewicz, prowadzącym Nordic Walking – p. Stanisławowi Braszczyńskiemu, p. Stanisławowi Kołodziejczakowi,
p. Marlenie Kluk – za wspaniałe prowadzenie kroniki UTW i organizowanie cyklu spotkań „Moje 5 minut”,
p. Steni Szadkowskiej – za systematyczne prowadzenie strony internetowej SUTW,
p. Hannie Gontarek – za profesjonalne organizowanie wyjazdów kulturalnych,
pp. Andrzejowi Zielonce i Mieczysławowi Orlińskiemu - za realizację zadań logistycznych w pracy Zarządu i Stowarzyszenia, m.in. prowadzenie wykładów i informacji bieżącej,
pp. Wandzie Rzepnikowskiej i Zofii Kowalewskiej – za prace w tworzeniu biuletynów i list słuchaczy oraz kontroli wydatkowania środków finansowych na bieżąco,
p. Elżbiecie Lewandowskiej – za profesjonalne organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
p. Danucie Kawce – za organizowanie spotkań z poezją i spotkań międzypokoleniowych w przedszkolach,
Biuru Podatkowo-Rachunkowemu „Prozysk” – p. Agnieszce Latos za pilnowanie naszych środków finansowych i szczegółowe sprawozdania finansowe,
pani Annie Olejniczak z biura SUTW –za sprawne organizowanie pracy biura,
a także szczególne podziękowania nauczycielom, instruktorom prowadzącym zajęcia z wymagającymi słuchaczami UTW tzn. Państwu: Malwinie Werwińskiej, Annie Stańczak, Lilii Marciniak, Magdalenie Golan, Joannie Markiewicz, Agnieszce Dąbrowskiej –Walczak, Karolinie Kociurskiej – Tomczak, Liliannie Woźniak, Annie Wdowiak, Renacie Kubickiej, Elżbiecie Gontarek, Agnieszce Dębowskiej, Janinie Strojeckiej, Mirosławie Kowalczyk, Dominice Staniszewskiej, Joannie Andrzejewskiej, Krzysztofowi Ryzlakowi, Janowi Zawadzkiemu, Grzegorzowi Gmerkowi.
oraz wszystkim przyjaciołom SUTW: władzom samorządu miejskiego – pp. prezydentom – Zbigniewowi Burzyńskiemu, Zbigniewowi Wdowiakowi i Jackowi Boczkai; i samorządu powiatowego – Krzysztofowi Debichowi oraz dyrektorom instytucji kultury i oświaty – Sławomirze Białobłockiej, Danucie Blus, Alicji Chmieleckiej, Jarosławowi Koszańskiemu, Przemysławowi Zawadzkiemu, Wojciechowi Banasiakowi, Radosławowi Rojewskiemu, Krzysztofowi Ryzlakowi, Grzegorzowi Skrzyneckiemu, Magdalenie Konczarek, Jackowi Gałce za tworzenie warunków do naszej społecznej pracy.

Przewodnicząca Zarządu SUTW w Kutnie


22
cze

Urodziny Dr Antoniego Troczewskiego

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuW sobotę 16 czerwca 2018 roku przed budynkiem CTMiT odbył się piknik rodzinny
pt. „Urodziny doktora...pamiętamy o Antonim Troczewskim”.


Doktor Troczewski pojawił się w Kutnie pod koniec XIX wieku i od razu dał się poznać jako wybitna, charyzmatyczna i społecznikowska postać. W życiu kierował się dewizą „Nic dla siebie, wszystko dla innych”. Mieszkańcy docenili jego pracę na rzecz miasta
i 22 grudnia 1919 roku przyznali mu tytuł Honorowego Obywatela miasta Kutna.
Na urodzinach doktora byli goście od przedszkola do seniora i każde pokolenie wniosło wiele ciekawych
i ważnych wartości do imprezy.
W tym wydarzeniu swoją obecnością uczcili urodziny także koleżanki i koledzyz grupy teatralnej SUTW „Czemu nie?”. W sali widowiskowej CTMiT wystawili dla przybyłych widzów fragment spektaklu pt. „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna”.

Odważne koleżanki SUTW wzięły udział w konkursie wiedzy o życiu i działalności dr Antoniego Troczewskiego pt. „Przychodzi pacjent do Doktora...”. Wykazały się ogromną wiedzą o doktorze, otrzymując wielkie brawa
i zasłużone nagrody.
Wspólnie z harcerzami z Komendy Hufca Kutno ZHP i wszystkimi obecnymi na urodzinach gośćmi słuchaczki
i słuchacze SUTW donośnymi i pięknymi głosami śpiewali dawne piosenki harcerskie.
Warto było być i wziąć udział w tym urodzinowym wydarzeniu, poświęconej tak ważnej postaci dla Kutna , jakim był dr Antoni Troczewski.

Opracowanie: Elżbieta Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska


22
cze

Skończył się już 11 rok akademicki w kutnowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Członkowie Stowarzyszenia UTW w Kutnie uroczyście zakończyli 11 rok wspólnej nauki, zdobywania wiedzy, rozwijania zdolności manualnych i artystycznych, podnoszenia sprawności fizycznej oraz podejmowania różnorodnych wspólnych działań w przyjacielskich kręgach.
Uroczyste spotkanie członków odbyło się dnia 12 czerwca 2018 r. w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury. Członkowie serdecznie powitali przybyłych gości, przyjaciół Stowarzyszenia dzięki którym Uniwersytet cieszy się popularnością i sympatią nie tylko mieszkańców naszego miasta. Wśród gości powitano Prezydenta Miasta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego, który przybył wraz z Wiceprezydentami Zbigniewem Wdowiakiem i Jackiem Boczkają,
Pani Dr Iwona Wieczorek Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi, oraz Dyrektorów kutnowskich szkół i przedstawicieli instytucji i firm prywatnych, które w każdej potrzebie służą pomocą w organizowaniu działań UTW.
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu i powitaniu przybyłych gości Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia UTW Maria Wierzbicka przedstawiła zebranym sprawozdanie z prac Uniwersytetu w roku akademickim 2017/2018, które zostało przyjęte przez członków Stowarzyszenia gorącymi brawami.
Zaproszeni Goście dali wyraz swojemu uznaniu dla prac Stowarzyszenia składając gratulacje, kwiaty
i pamiątkowe gadżety na ręce Przewodniczącej Zarządu.
Zebrani gorącymi brawami nagrodzili członków teatru UTW „Czemu nie”, którzy uczestnicząc w XI Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej PRZYSTANEK 60+ w kategorii teatr, fragmentem sztuki „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” w reżyserii Krzysztofa Ryzlaka wywalczyli I miejsce wśród zespołów teatralnych województwa łódzkiego.
Spotkanie zakończył występ kabaretu UTW „Może się uda” w programie „Ciachocinek czyli nieautoryzowany przewodnik po życiu w sanatorium” w układzie i reżyserii Dominiki Staniszewskiej,
w którym wystąpili: Stanisława Augsburg, Jolanta Barańczak, Maria Jabłońska, Marlena Kluk, Helena Kowalska, Irena Łukasiak, Wanda Majchrowicz, Jadwiga Piórkowska, Stanisław Borkowski, Jerzy Gawłowski, Stanisław Kołodziejczak, Władysław Krysiak i Andrzej Zielonka.
Rozbawiona publiczność gorącymi brawami podziękowała twórcom i wykonawcom programu .
DZIĘKUJĄC ZA WSPÓLNE TEGOROCZNE OSIĄGNIĘCIA ŻYCZYMY WSZYSTKIM MIŁEGO WYPOCZYNKU I DO ZOBACZENIA W PRZYSZŁYM ROKU AKADEMICKIM !!!!
Opracowanie: D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska


15
cze

X Kutnowski Piknik Organizacji Pozarządowych "Działanie wyRÓŻnia"

UTW

15
cze

Wyjazd do Łęczycy i okolic dla Aktywu SUTW w Kutnie

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dnia 9 czerwca 2018 r. po raz kolejny odbył się wyjazd edukacyjno – integracyjny zorganizowany przez Zarząd SUTW jako podziękowanie dla najaktywniejszych słuchaczy uniwersytetu to jest : starostów, Zarządu, Rady Słuchaczy, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
Organizator wycieczki Andrzej Zielonka razem z przewodnikiem Włodzimierzem Sroczyńskim – Prezesem UTW w Łęczycy zabrali słuchaczy w podróż po ziemi łęczyckiej.

Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia nieczynnego już więzienia, Muzeum na Zamku, kościoła w Górze św. Małgorzaty, Kolegiatę w Tumie oraz skansenu we wsi Kwiatkówek.
W „Oberży na progu Tumu ”gdzie w przepięknym ludowym stroju przywitał gości właściciel tego lokalu. Uczestnicy nie tylko zaspokoili tu głód smacznym obiadkiem, ale mieli też możliwość zrobić coś dla duszy. Postarała się o to Danusia Kawka ,która z sekcją literacką zorganizowała spotkanie z piosenką biesiadną. Piosenki połączone były słowem wiążącym, które mówiły o miłości, tęsknocie, marzeniach i wspomnieniach
z dawnych lat. Czytały o tym : Stenia Augsburg, Jola Baranowska – Komorowska, Halinka Wastowska, Zofia Franczak, Elżbieta Żółtowska, Maria Wierzbicka i Marlena Kluk. W miłej i rozśpiewanej atmosferze czas szybko minął.
Dziękujemy naszemu uniwersyteckiemu koledze z Łęczycy za bezinteresowne pokazanie nam piękna ziemi Łęczyckiej.

Opracowanie: M. Kluk
Zdjęcia : S. Szadkowska


obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony