Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 665 379 565, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
  • box
Śmiało, studenci, na wykłady śpieszcie się!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze źródła wiedzy mądrość duszkiem trzeba pić,
Bez nauki trudno żyć!
Wiedza radość w nas wyzwala,
Łączy ludzi z bliska, z dala,
Na samotność nie pozwala,
Wśród przyjaciół chce się żyć !
Łączcie pożytek z przyjemnością w UTW:
Tańczcie, malujcie, ćwiczcie ciało oraz mózg,
Chłońcie kulturę i zwiedzajcie piękny kraj,
Niechaj w sercach będzie maj!
W naszej uczelni wiele sekcji czeka cię:
Gwiazdą w teatrze bez problemu staniesz się,
Napiszesz powieść albo mądry, wzniosły wiersz,
Jakie to przyjemne jest!
Gdy chcesz zachować młodość, przyjdź do UTW,
Swoje marzenia możesz spełnić właśnie tu.
Śpiewajmy głośno, ile w piersiach starczy tchu:
„NIECHAJ TRWA NAM UTW !!!!!!!”
22
maj

U W A G A S Ł U C H A C Z E !

UTW
Dnia 30.05 2017 roku o godzinie 11.00,
w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie
odbędzie się Walne Zebranie Słuchaczy
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie.


Porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania.
5. Wybór protokolanta.
6. Wybór członków Komisji uchwał i wniosków.
7. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwały zatwierdzającej Regulamin Walnego Zebrania.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie za 2016 r.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji działań finansowych.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej SUTW w Kutnie.
12. Podjęcie uchwał;
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SUTW w Kutnie za rok 2016,
b) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi SUTW w Kutnie
z działalności finansowej za rok 2016.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Słuchaczy.
14. Przedstawienie propozycji do Programu działalności SUTW w Kutnie na rok 2017.
15. Dyskusja.
16. Przedstawienie sprawozdania Komisji uchwał i wniosków.
17. Przyjęcie Programu działalności SUTW w Kutnie na rok 2017.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie Walnego Zebrania.Za Zarząd
Maria Wierzbicka

22
maj

„Mój artystyczny świat…” - prace malarskie Janiny Górskiej i innych członków sekcji plastycznej i florystycznej i „jeszcze coś...”

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Przybyli na spotkanie dnia 12 maja 2017 roku do świetlicy Centrum Organizacji Pozarządowych goście spodziewali się jak zwykle podczas takich imprez (cykl „Niech no tylko zakwitną jabłonie” pod hasłem „Moje pięć minut”), że barwnym akcentem wnętrza będzie ekspozycja prac malarskich wykonanych przez członkinie sekcji plastycznej UTW. Jednak to, co zastali okazało się zaskoczeniem gdyż nie tylko większa ilościowo, bogata w formy i barwy okazała się wystawa malarstwa ale towarzyszyła jej też prezentacja prac i kompozycji wykonanych przez członków sekcji florystycznej .

Spotkanie prowadziła Marlena Kluk.

Większa jak na dotychczasowych wernisażach była ilość wystawców eksponowanych prac. Goście, którzy przybyli na spotkanie z twórczością :

Janiny Górskiej (prace malarskie),

Jolanty Baranowskiej (kompozycje florystyczne, prace malarskie),

Heroniny Glindy ( origami i fotografia),

Ewy Krupskiej-Sikorskiej (prace malarskie),

Anny Kryściak (prace malarskie)

Zofii Mońko ( kompozycje florystyczne i prace malarskie)

mogli obejrzeć ich dokonania artystyczne oraz usłyszeć od autorek historie związane z motywami podjęcia działalności plastycznej, z upodobaniami tematycznymi, z wyborem technik malarskich oraz z innymi interesującymi widzów zagadnieniami dotyczącymi ich twórczości.

Uzyskana w trakcie rozmów z autorkami wystawy wiedza na temat ich „plastycznej przygody” została utrwalona w trakcie konkursu dla widzów, jaki przygotowała i przeprowadziła Elżbieta Olejnik. Na pytania związane z tworzeniem i z twórczością bohaterek imprezy odpowiadali: Danuta Lemańska, Halina Wastowska i Andrzej Zielonka.

W tym „turnieju wiedzy” dwa pierwsze miejsca zdobyli Halina Wastowska i Andrzej Zielonka

a drugie miejsce przypadło Danucie Lemańskiej. Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów.

To bardzo miłe spotkanie zakończone zostało w sposób poetycki. Elżbieta Olejnik, która swój artyzm realizuje poprzez grę aktorską w zespole teatralnym i kabarecie UTW wkładając

w kreowane przez siebie postacie sceniczne cały swój kunszt i talent aktorski, w brawurowy sposób przedstawiła zebranym wiersz Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”.

Dziękujemy bohaterkom spotkania i organizatorom za ten „jeszcze jeden” wspaniały, artystyczny wieczór.

Opracowanie : D. Kawka

Zdjęcia : S. Szadkowska


22
maj

„Ich pięć minut” - poznanie dokonań artystycznych Haliny Wastowskiej, Stefanii Szadkowskiej i Wandy Koperskiej

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuKolejne spotkanie z cyklu „Niech no tylko zakwitną jabłonie...” prezentujące twórczość artystyczną utalentowanych członków kutnowskiego stowarzyszenia UTW pod hasłem „Moje pięć minut” odbyło się dnia 11 maja 2017 roku w świetlicy Centrum Organizacji Pozarządowych
w Kutnie.
Imprezę prowadziła Marlena Kluk.

Licznie zgromadzona publiczność przy stolikach zastawionych słodyczami, herbatą i kawą zapoznała się z działaniami artystycznymi Haliny Wastowskiej ( literatura, piosenka, prace plastyczne, haft),Stefanii Szadkowskiej ( fotografia, dziennikarstwo, teatr) i Wandy Koperskiej
( poezja, literatura) .

Literackie dokonania Haliny Wastowskiej to prace składane na konkursy literackie ogłaszane przez Radę Słuchaczy UTW. Jedną z takich prac pt. „Przebudzenie” przedstawiła zebranym Marlena Kluk. Treść pracy to wspomnienie trudnego okresu w życiu i korzystnego wpływu na odzyskanie równowagi poprzez przyłączenie się do społeczności UTW oraz podjęcie pracy w jego sekcjach tematycznych.
To właśnie w UTW mogła Halina Wastowska włączyć się w prace sekcji plastycznej gdyż, jak przyznała „… malowanie jest dla mnie zabawą i pasją”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa jej prac wykonanych różnymi technikami (akryl, akwarela, grafika, malowanie kawą czy plasteliną a nawet haft) i o różnej tematyce (kwiaty, krajobrazy, portrety itp.)
Autorka ekspozycji poinformowała również słuchaczy o swojej działalności eksperymentalnej polegającej na komponowaniu mieszanek ziołowych na herbatki oraz przyprawy do potraw z ziół uprawianych na własnej działce.
Zebrani z przyjemnością wysłuchali piosenki Bułata Okudżawy „Modlitwa”, wykonanie której zdradziło również zdolności wokalne bohaterki spotkania.

Stefanię Szadkowską słuchacze UTW kojarzą nie tylko z umiejętnościami z zakresu organizacji i zarządzania gdyż jako wieloletni członek Zarządu Uniwersytetu sprawuje opiekę nad prawidłową działalnością różnych sekcji oraz współorganizuje akcje i imprezy uniwersyteckie ale
i z nieodłącznym aparatem fotograficznym, przy pomocy którego utrwala różne wydarzenia propagując je na stronie internetowej i w kronice naszego Stowarzyszenia.
Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z fotografią reportażową, ilustrującą podejmowane przez UTW akcje i imprezy a zamieszczoną w kilku tomach Kroniki SUTW.
Jako członek sekcji dziennikarskiej rozpoczęła również pracę polegającą na przeprowadzaniu wywiadów (jej pierwszy wywiad ukaże się we wkładce do tygodnika Powiatowe Życie Kutna poświęconej obchodom 10 lecia UTW).
Czynnie uczestniczy również w pracach sekcji teatralnej Uniwersytetu od jej powstania, nie tylko z talentem kreując znaczące role w proponowanych przez sekcję spektaklach ale niejednokrotnie współpracując w tworzeniu i organizacji przedstawień.

Swoje prace z zakresu literatury przedstawiła zebranym pani Wanda Koperska, autorka mającej niebawem ukazać się książki poświęconej wsi Niedrzaków gmina Strzelce, w której pani Wanda zamieszkiwała w dzieciństwie i młodości. W tej wspomnieniowej pozycji autorka przekazała własne emocje związane z miejscem, pięknem jego krajobrazu i życzliwością mieszkańców.
Znaczna część pracy literackiej Wandy Koperskiej jest jednak poświęcona dzieciom. Są to pełne tajemniczości i uroku bajki dla dzieci. Słuchając „Bajki o Wiośnie” czy „Bajki o Czasie” zebrani mogli się utwierdzić w przekonaniu, że bajki, jak to bajki zawsze niosą w swojej treści wartości wychowawcze, co jest ich ogromną zaletą.
Ulubionym tematem wierszy jakie tworzy autorka to przyroda w zmieniających się porach roku oraz kolorowy pachnący świat kwiatów. Tu przykładem mogły służyć takie wiersze jak „Wiersz o Wiośnie”, „Wiosenne kwiaty” czy „Róże kutnowskie”.
Podejmowane są prace nad spopularyzowaniem wśród dzieci tej wartościowej twórczości poprzez wydanie drukiem bajek i wierszy.

I znów, jak po poprzednich spotkaniach z cyklu „Moje pięć minut” obecni na nim goście musieli przyznać, że członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku wnoszą cenny wkład dla rozwoju kultury nie tylko dla własnej społeczności ale i dla mieszkańców miasta.
Dziękujemy !!!


Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska

18
maj

Szóste spotkanie edukacyjno – muzyczne w SUTW

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuPo raz szósty Słuchacze SUTW w Kutnie zostali zaproszeni na wspaniałe spotkanie edukacyjno – muzyczne z Panią prof. dr hab. Anną Jeremus – Lewandowską i Jej uczniami
z Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.


Spotkaliśmy się 6 maja 2017r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie.
Ten piękny Koncert Kameralny odbył się po tytułem :
„Spotkania z muzyką wokalną - przed Dyplomem.”

Dwie Panie Ksenia Szawszyszwili- sopran koloraturowy oraz Ewa Murzynowska – sopran dramatyczny to tegoroczne dyplomantki, które w tym roku otrzymują tytuł magistra sztuki wokalnej. Natomiast gość z Chin - Pan Juexin Liu – bas , jest studentem roku zerowego Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Usłyszeliśmy pięknie i wzruszająco zaśpiewane pieśni polskie, angielskie, francuskie
i chińską oraz arie z oper W.A. Mozarta, M. Nowowiejskiego, G. Rossiniego, Straussa, Czajkowskiego Belliniego i innych.
Pani profesor z pasją wprowadziła słuchających w różnorodność dzieł muzyki klasycznej oraz świat ludzkich pięknych i wzruszających głosów.
Śpiewającym na fortepianie akompaniował Pan Jarosław Domagała .
Przewodnicząca SUTW Pani Maria Wierzbicka pogratulowała Pani Annie Jeremus tak wspaniałych wychowanków oraz podziękowała za dużą dozę emocji i uniesień życząc śpiewaczkom wielu scen świata.
Pani Profesor zaprosiła zebranych na ósme spotkania z muzyką klasyczną w czasie „Letniego Muzycznego Festiwalu” w Kutnie.


Opr. i zdjęcia: SUTW


16
maj

„PIĘĆ MINUT” MARLENY KLUK

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

„ Życie moje
to droga wciąż pod górę,
niezapisana księga
z pożółkłymi stronami
odległych lat dzieciństwa…”


… jest to fragment wiersza „Życie moje” autorstwa Marleny Kluk, której dokonania artystyczne zostały przedstawione licznie przybyłym gościom na kolejnym spotkaniu
z cyklu „Niech no tylko zakwitną jabłonie” prezentującym twórczość członków sekcji artystycznych UTW pod hasłem „Moje pięć minut”.
Spotkanie z Marleną Kluk odbyło się dnia 5 maja 2017 roku w świetlicy Centrum Organizacji Pozarządowych a poprowadził je Andrzej Zielonka.
Na ten szczególny poetycki koncert złożyły się wiersze zamieszczone w nowo wydanym tomiku zatytułowanym „Na zakrętach”. Pełne liryzmu, zadumy, wzruszeń, zawierające historię niełatwego życia, podziwiające piękno krajobrazów, zdradzające marzenia
i tęsknoty, przesiąknięte miłością i tkliwością, mieniące się różnorodnością barw i ich odcieni wiersze w wykonaniu poetki wprowadziły wśród słuchaczy niezapomniany klimat znakomicie uzupełniany przez barwną ekspozycję prac plastycznych autorstwa Marleny. Znalazły się tam prace wykonane w różnych technikach. O jej stosunku do twórczości plastycznej mówi fragment tekstu „Kartki z pamiętnika – luty 2001” zamieszczonego we wspomnianym już tomiku „Na zakrętach”: „Malowanie sprawia mi niesamowitą radość, niesie wyciszenie i daje satysfakcję”. Najbardziej lubię uwieczniać na płótnie krajobrazy, strumienie wśród rozkwieconych łąk, oszronione drzewa, jesienne barwy na polnych drogach, szumiące morze i moje ukochane maki, w których zakochałam się wiele lat temu...”
Prace plastyczne Marleny Kluk prezentowane były na wszystkich wystawach , w których uczestniczyli członkowie sekcji plastycznej UTW.
Jako członkini sekcji literackiej występowała w programach poetyckich prezentujących twórczość znanych poetów.
Od siedmiu lat łączy zdolności literackie z plastycznymi w sposób atrakcyjny prowadząc kroniki UTW. W chwili obecnej spod Jej pióra i pędzla „wyszło” sześć tomów kroniki.
Realizuje również swoje pasje aktorskie w sekcji teatralnej i kabarecie.
Najbardziej jednak sobie ceni swoją twórczość poetycką. Swe wiersze prezentuje na spotkaniach i wieczorkach autorskich, ukazują się też one w lokalnej prasie. W 2016 roku zdobyła najwyższe wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
o „Kujawskiego Złotego Kruka”. Wysłane na konkurs wiersze znalazły się w III cyklu „Polska prozą i wierszem malowana” - w tomie „Po kujawsku kochać czy być kochanym”.
Doniosłym wydarzeniem stało się też wydanie pierwszego tomiku jej poetyckich dokonań „Na zakrętach”.
Marlenko, Podziwiamy Twoje talenty artystyczne !!!! Dziękujemy Ci jako członkini Zarządu naszego Stowarzyszenia oraz Przewodniczącej Zespołu Merytorycznego ds. uczczenia Dziesięciolecia SUTW za inicjatywę zorganizowania cyklu spotkań „Moje pięć minut” !!!!

Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska


16
maj

Etyka – z starogreckiego „etos” - zwyczaj wykład dnia 9 maja 2017

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku„Z etyką na ty” to temat wykładu, który licznie zebranym w auli WSGK w Kutnie
dnia 9 maja 2017 roku słuchaczom UTW wygłosiła etyk i filozof mgr Paulina Matysiak.
Prelegentka wprowadziła podstawowe pojęcia związane z tematem wykładu takie, jak filozofia, która jest nauką zajmującą się rozważaniami na temat istoty bytu i źródeł poznania, etyka, która jako dział filozofii zajmuje się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać systemy moralne, czy moralność, która stanowi zbiór zasad (norm), określających co jest dobre a co złe.
Słuchacze zapoznali się z głównymi nurtami filozofii starożytnej Grecji i ich przedstawicielami począwszy od filozofii przedsokratejskiej (Pitagoras, Heraklit, Demokryt itp.) poprzez klasyczny okres filozofii greckiej (Sokrates, Platon, Arystoteles) do filozofii hellenistycznej, w której powstały inne jeszcze szkoły filozoficzne, takie jak stoicyzm, epikuryzm, sceptycyzm i filozofia cynicka.
Podjęta w spotkaniu tematyka stanowi wstęp do planowanych na rok następny wykładów dotyczących „oswajania starości”.
Dziękujemy…

Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska


09
maj

„Piękna nasza Polska cała”

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Piękna nasza Polska cała” – pod takim hasłem odbyła się w dniach
27 i 28 kwietnia 2017 r. kolejna wycieczka edukacyjno-krajoznawcza na trasie;
Gdańsk - Gdynia – Sopot.

W Gdańsku – mieście o tysiącletniej historii, poznaliśmy zabytki dopełniane przez przewodnika panią Ewelinę Marciniak wiedzą o architekturze, dziejach i czasach obecnych; Stare Miasto, Wielki Młyn, Ratusz Staromiejski, Pocztę Gdańską, ul. Grodzką, Targ Rybny nad Motławą, Długie Pobrzeże, ul. Szeroką, ul. Mariacką.
Spacerując Drogą Królewską podziwialiśmy wspaniały Łuk Triumfalny, Złotą Bramę, kamieniczki ( Dom Uphagena, Teatr w Oknie) przy ul. Długiej, Zieloną Bramę, rynek Gdańska, Długi Targ z fontanną Neptuna, Bramę Żuławską i Nowe Ogrody.
Zwiedziliśmy też Muzeum Bursztynu, Muzeum w Dworze Artusa , a także piękne gotyckie kościoły; Bazylikę Mariacką, kościół św. Jana i kościół św. Brygidy.
Zachwycaliśmy się najnowszym obiektem - Muzeum II Wojny Światowej.
Z autokaru obejrzeliśmy Stadion Euro-2012, Centrum Solidarności, ul. Obrońców Wybrzeża, ul. Chłopską z blokiem „falowcem”. Zwiedziliśmy też Westerplatte, wysłuchaliśmy historii o jego obrońcach i oddaliśmy im hołd.
W Oliwie zwiedziliśmy ogrody i klasztor Cystersów, pałac Opatów oraz katedrę ze słynnymi organami.
Kolacja i nocleg w Gospodarstwie Agroturystycznym w Kiełpinie na Kaszubach wzbogacone o POLTER (zwyczaj tłuczenia szkła) były nagrodą za bohaterskie pokonanie męczącej trasy.
Drugiego dnia udaliśmy się do Gdyni – miasta 20-lecia międzywojennego, z zabudową w stylu modernizmu i z nowoczesnym portem i tam podziwialiśmy; Molo Południowe z fontanną na Skwerze, Nabrzeże Pomorskie oraz poznaliśmy jakże imponującą historię nowoczesnego portu Gdynia - potęgi polskiej floty a także obiekty; Dom Żeglarza, statki żeglugi przybrzeżnej, Falochron, Basen Jachtowy, Bulwar Nadmorski, Port Handlowy, Kamienną Górę, Dworzec Morski
z Muzeum Emigrantów.
Udając się do Sopotu przyswoiliśmy kolejną dawkę wiedzy o Kępie Radłowskiej, Orłowie
i Kamiennym Potoku.
A w Sopocie - „perle Bałtyku”, kurorcie z secesyjną architekturą, znów podziwialiśmy najważniejsze zabytki Parku Północnego; Teatr Plaży – Grand Hotel, Plac Zdrojowy, sopocki „Monciak”. Wycieczkę zakończyliśmy spacerem po molo.
W autokarze panowała miła atmosfera, śpiewy towarzyszyły nam w drodze, bo przecież zawsze podróżujemy z naszym śpiewnikiem ”Piosenka jest dobra na wszystko”.
Dziękujemy kol. Elżbiecie Lewandowskiej za kolejną, niezapomnianą, jak zawsze perfekcyjnie przygotowaną , pełną atrakcji wyprawę.
Pełni wrażeń, wspomnień, będziemy oglądać pamiątkowe zdjęcia w oczekiwaniu na następną wycieczkę.


Opracowanie: Grażyna Chojnacka
Zdjęcia : J. Ciniarska


25
kwi

U W A G A S Ł U C H A C Z E !

UTW
U W A G A S Ł U C H A C Z E !

REMONT POMIESZCZEŃ W DWORKU MODRZEWIOWYM !
Od dnia 26.04.2017r. odbywać się będzie remont pomieszczeń
w Dworku Modrzewiowym.
W związku z powyższym, wszystkie spotkania artystyczne z cyklu
„ Niech no tylko zakwitną jabłonie” czyli Moje 5 minut
odbywać się będą we Wspólnym Domu ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 11.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

05.05.2017r. godz. 17.00 ( piątek) – „Na zakrętach” – piórkiem i pędzlem malowane, proza i poezja Marleny Kluk oraz wystawa malarska : obrazy
i malowane butelki.

11.05.2017r. godz. 17.00 (czwartek)
– „Prosto w serce” spotkanie z prozą Wandy Koperskiej oraz wystawa malarska Haliny Wastowskiej.

12.05.2017r. godz. 17.00 (piątek) – „Mój artystyczny świat” – prace malarskie Janiny Górskiej i innych członków sekcji plastycznej oraz florystycznej i ” jeszcze coś …”

20.05.2017r. godz. 17.00 (sobota) – „Mój sposób na życie” – spotkanie z Jadwigą Poterała oraz wystawa Jej prac malarskich.

22.05.2017r. godz. 17.00 ( poniedziałek) – „Mój ślad na ziemi” – spotkanie poetyckie z Marią Stępniak oraz wystawa prac malarskich Krystyny Dolat.

25.05.2017r. godz. 17.00 ( czwartek) – „
Mikrofon dla wszystkich”- konkurs recytatorski oraz ogłoszenie wyników konkursu plastycznego, florystycznego i fotograficznego.
Przepraszamy za zmiany i zapraszamy !!!


14
kwi

PIĄTE SPOTKANIE ARTYSTYCZNE Z CYKLU „ NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE”

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuSpotkanie to odbyło się dnia 06.04.2017r. w Dworku Modrzewiowym w Kutnie.

Tematem spotkania były warsztaty „Wełną malowane”, które prowadziła
Alina Matusiak.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac naszych słuchaczy:
- rzeźby w wykonaniu Władysława Krysiaka
- rękodzieło Czesławy Markiewicz

Pięknym popołudniem spotkaliśmy się przy stole zasłanym kolorową wełną, ramkami, obrazkami o różnej tematyce, w/g których tworzyliśmy nasze artystyczne dzieła.
Alina Matusiak od dziesięciu lat uczestniczy w zajęciach plastycznych na UTW, gdzie zaczęła malować obrazy akwarelami i akrylem. Specjalizuje się w malowaniu obrazów o tematyce marynistycznej , kwiatowej i martwej naturze.
Podczas pokazu ( a było to cztery lata temu) na jednym z zajęć plastycznych zafascynował ją rodzaj malowania wełną i się tym zajęła. Udaje się jej to znakomicie. Na tych warsztatach przekazała nam tajniki swojego talentu.
Dziękujemy ci Alu , że mogliśmy się przekonać o naszych artystycznych zdolnościach.

Natomiast Czesława Markiewicz pokazała na wystawie swoje rękodzielnicze wyroby jak: sweterki, czapeczki, sukienki, serwetki, piękne koronkowe koszyczki wielkanocne, kurczaczki i zajączki.

Władysław Krysiak jak był małym chłopcem i kiedy rodzice pozwolili mu już trzymać scyzoryk w ręku strugał z lipowych gałązek postacie aniołków czy diabłów.
Obecnie podziwialiśmy i zachwycił nas swoimi wypieszczonymi kształtami postaciami jak:
kapela żydowska, złotowłosa w czerwonej sukni czy macierzyństwo.

Dziękujemy naszym słuchaczom za ten artystyczny pokaz i życzymy dalszych sukcesów
w rozwijaniu swoich pasji i zdolności.

Opracowanie i zdjęcia: S. Szadkowska

11
kwi

CZWARTE SPOTKANIE ARTYSTYCZNE Z CYKLU „ NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE”

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuWARSZTATY PLASTYCZNE „ KAWĄ MALOWANE”

Dnia 05.04.2017r. w ramach obchodów 10-lecia SUTW , zespół merytoryczny uniwersytetu, zorganizował zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych. Spotkanie odbyło się w Dworku Modrzewiowym w Kutnie.
Pani Liliana Marciniak, która od lat prowadzi naszą sekcję plastyczną, pokazała , w jaki sposób malować kawą.
Tego typu prace już niejednokrotnie członkowie sekcji wystawiali na okolicznościowych wystawach, gdzie wzbudzały niemałą sensację.. Padało wówczas pytanie „Jak można malować kawą?”. A jednak można . Przekonali się o tym ci wszyscy, którzy wzięli udział we wspomnianych zajęciach.
Było to bardzo ciekawe spotkanie, bo kawę się piło i kawą malowało, więc jej aromat roznosił się po całym Dworku Modrzewiowym. Niech żałują ci , którzy nie dotarli.
Dziękujemy bardzo pani Lilianie Marciniak , że zgodziła się poprowadzić te nietypowe zajęcia , a uczestnikom warsztatów , życzymy dalszych nowych wyzwań i przeżyć artystycznych.

Opracowanie : M. Kluk
Zdjęcia : S. Szadkowska

10
kwi

SZÓSTE SPOTKANIE ARTYSTYCZNE Z CYKLU „ NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE”

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuW Dworku Modrzewiowym 7 kwietnia 2017 roku swoje "5 minut" zaprezentowała  
Danusia Kustosik.
Spotkanie swoje zatytułowała  "Wizje i przemyślenia". Przedstawiła przybyłym gościom
przy kawie , herbatce i ciasteczkach swoją twórczość literacką i plastyczną.

Danusia wprowadzając nas w świat swoich wierszy podzieliła je tematycznie.
    1. Refleksyjne: "Myśli i czyny", "W świecie ciszy", "Przemyślenia" „Marzenia
i rzeczywistość" "Wędrujemy marzeniami w obłoki na bezkresne pola, łąki
      wpadamy w objęcia rzeczywistości , jakby z księżyca na twardą ziemię."
    2. Przyrodnicze: "Wiosna", "W zamyśleniu na plaży", "W słonecznej farmie"
   3. O miłości: "Miłość bezinteresowna", "Miłość jest piękna"
    4. O poezji: "Kocham poezję", "Obraz"
    5. Religijne: "Cud słońca", "Gaździno Podhala"

  Autorka powiązała treści wierszy w jej własne osobiste przeżycia, uczucia, przemyślenia,
doznania, a także losy innych ludzi, wydarzenia i obrazy przyrody. W odbiorze są one
zapewne niełatwe, ale dają dużo do myślenia , gdyż przeszyte są wieloma emocjami.
  Mogliśmy także podziwiać talent malarski Danusi. Portrety bliskich, które były tłem
wystawy, wszystkich zapewne poruszyły i zadziwiły subtelnością i głębią duszy autorki. 
  Wyróżnił się szczególnie jej autoportret. Ciekawie również prezentowały się pejzaże
i kwiaty.
  Bohaterka spotkania  wiersze zaczęła pisać tuż przed 40-tką. Malować odważyła się , gdy
córka kończyła Akademię Sztuk Pięknych i podrzuciła mamie swoje akcesoria malarskie.
  Talent artystyczny po mamie odziedziczyły jej córki, z których jest bardzo dumna.
     
  Marzeniem Danusi Kustosik jest, by być zdrową ,dalej pisać wiersze i malować obrazy.
Tego Ci Danusiu z całego serca życzymy!

Spotkanie prowadziła Marlena Kluk.

Opracowanie : Elżbieta Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska

07
kwi

Konkurs Wokalny

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuW Dworku Modrzewiowym w Kutnie ul. Narutowicza 20 w dniu 31 marca 2017r. odbył się zorganizowany przez Radę Słuchaczy SUTW konkurs wokalny pt. „Piosenka biesiadna”
z naszego śpiewnika –„Piosenka jest dobra na wszystko”.

W konkursie udział wzięło 6 uczestników /słuchaczy SUTW/ :
- Augsburg Stanisława wykonała piosenkę – „Orkiestry dęte”
- Bartnik Kazimiera wykonała piosenkę – „Bella bella donna”
- Krysiak Władysław wykonała piosenkę - „Matko moja ja wiem”
- Lemańska Danuta wykonała piosenkę – „Złoty pierścionek”
- Włodarczyk Jadwiga wykonała piosenkę - „Zagubione serce”
- Zielonka Andrzej wykonał piosenkę – „Matko moja ja wiem”.

Konkurs i występy uczestników oceniło Jury w składzie:
- Chruścielska Maria,
- Ujazdowska Danuta
- Szymański Jan.

W/w komisja dokonała oceny występów uczestników w oparciu o regulamin konkursu i ustaliła następujący werdykt:
- pierwsze miejsce przyznano - Włodarczyk Jadwidze,
- drugie miejsce przyznano - Lemańskiej Danucie,
- trzecie miejsce przyznano - Bartnik Kazimierze,


Równorzędne wyróżnienia otrzymali:
- Augsburg Stanisława
- Krysiak Władysław,
- Zielonka Andrzej


Każdy uczestnik konkursu otrzymał w nagrodę, okolicznościowy dyplom oraz płytę CD wraz
z piękną różą.
W konkursie uczestniczyło liczne grono przyjaciół i miłośników naszego SUTW, którzy przy kawie i herbacie po zakończeniu konkursu wspólnie z laureatami śpiewali piosenki biesiadne.

Opracowanie: M. Sinior
Zdjęcia : S. Szadkowska

05
kwi

„5 minut” Marianny Olejniczak i Anny Tarnowskiej

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuW kolejnym, trzecim już programie Wiosennego Kameralnego Spotkania Literacko Artystycznego „moje 5 minut” pod hasłem „Niech no tylko zakwitną jabłonie...”, które odbyło się dnia 30 marca 2017 roku, licznie przybyli do Modrzewiowego Dworku goście mieli możliwość lepiej poznać Koleżanki z SUTW Mariannę Olejniczak i Annę Tarnowską,
oraz ich artystyczne upodobania. Imprezę prowadziła Majka Wierzbicka.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa kilkunastu prac plastycznych autorstwa Anny Tarnowskiej, które to prace zachwyciły widzów kompozycją, kolorystyką, niebanalnym ujęciem tematów oraz ciekawą techniką wykonania. Autorka prac w rozmowie z przybyłymi gośćmi przyznała, że w życiu zawodowym jako nauczyciel przedszkola prowadziła z dziećmi zajęcia plastyczne, wykonywała scenografie do licznych przedstawień oraz okolicznościowe dekoracje ale malarstwem sztalugowym zainteresowała się dopiero na emeryturze, z chwilą wstąpienia do sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak dotychczas w jej dorobku jest około 60 obrazów na płótnie wykonanych farbami olejnymi lub akrylowymi. Chętnie też stosuje technikę akwareli lub węgla na podłożu kartonowym. Prócz ekspozycji wystawienniczej autorka zaprezentowała obecnym inne swoje prace, których fotografie zamieszczone
w albumach również potwierdzały Jej kunszt artystyczny.

Druga z bohaterek wieczoru, Marianna Olejniczak wprowadziła słuchaczy w świat poezji ukazując im głębię własnych przeżyć i przemyśleń poprzez prezentację własnych wierszy. Oto jeden z nich: „Dojrzałość”:

„Dojrzałość delektuje się kawą z pięknej filiżanki
Lubi wyrafinowany smak gorzkiej czekolady
Otula się miękkim pledem wspomnień
Odczytuje przyszłość z płomieni kominka”


Prócz wsłuchiwania się w piękną recytację podkreślającą sens i atmosferę przekazywanych utworów zebrani w rozmowie z poetką dowiedzieli się, że dotychczasowe wiersze „zbierane są” przez nią w dwa odrębne zbiory. Pierwszy z nich to MONO NO AWARE (z japońskiego). Jest to melancholijna zgoda na przemijanie i nietrwałość czyli uświadomienie efemerydycznego charakteru wszystkiego co żyje. W tym zbiorze oprócz innych znalazły się takie wiersze, jak „Nadzieja”, „Bzy” czy „Preludium”.
Na charakter i tematykę drugiej grupy wierszy znaczny wpływ wywarł kierunek w sztuce zwany impresjonizmem (impressio – wrażenie, odbicie), w którym to twórcy w sposób dokładny i szczegółowy uwzględniają grę świateł i kolorystykę dzieła. Te cechy nadała autorka między innymi wierszom „Chełmoński”, „Kolczyki z czereśni”, „Lubię malarstwo Vernera”. Z wierszy Marianny Olejniczak słuchacze mogli wywnioskować, że niejednokrotnie ich inspiracją była muzyka i malarstwo, które to dziedziny sztuki oprócz poezji znajdują się w kręgu jej szczególnych zainteresowań.
Aniu i Marylko !!! Serdecznie Wam dziękujemy za niezapomniany wieczór. !!!
Opracowanie: D. Kawka Zdjęcia : S. Szadkowska


29
mar

Drugie spotkanie artystyczne z cyklu "Niech no tylko zakwitną jabłonie"

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Spotkanie to odbyło się 24 03 2017r. w Dworku Modrzewiowym.
Jego myślą przewodnią  była sentencja "Sztuka niejedno ma imię".

Spotkanie prowadziła Majka Wierzbicka. Tym razem swoimi pasjami i talentami
z licznie zebranymi gośćmi dzieliły się nasze koleżanki:
DANUTA KAWKA I DANUTA UJAZDOWSKA

Obydwie Danusie znane  są w środowisku SUTW ze swojej szerokiej działalności na rzecz tegoż. Działają też w wielu innych organizacjach na terenie naszego miasta. Również w zakresie działalności artystycznej dały się wcześniej poznać.
Danusia Ujazdowska prezentowała swoje prace malarskie na wielu wystawach organizowanych przez UTW, a Danusia Kawka publikowała swoje wiersze i inne prace w wydawnictwach UTW.         
Na spotkaniu w Dworku Modrzewiowym w bardzo miłej atmosferze z filiżanką kawy czy herbaty w ręku  słuchaliśmy Danusi Kawki, która z wielkim talentem i olbrzymią swadą prezentowała swoje wiersze i scenariusze inscenizacji dla dzieci.
Były też piosenki do których wykonywania chętnie włączali się zebrani. Danusia pochwaliła się też swoimi publikacjami w poważnych periodykach oświatowych. Poznaliśmy też jej próby malarskie. Danusia Ujazdowska opowiadała o swoich pasjach rozwijanych  na emeryturze. Szczególnie pięknie mówiła o  malarstwie.
Dowiedzieliśmy się  o tym jak powstają jej obrazy od pomysłu po finał. Ulubionym tematem jej malarstwa jest krajobraz . Z wielką przyjemnością oglądaliśmy obrazy Danusi. Była to wspaniała wędrówka po pięknych zakątkach Polski w różnych porach roku.  
Bohaterki i tego spotkania z cyklu "Niech no tylko zakwitną jabłonie" potwierdziły słuszność sentencji "Nie starzeje się ten kto ma pasje".   Dziękujemy  obydwu Danusiom za piękny wieczór  i życzymy wielu sukcesów także w rozwijaniu pasji.            


27
mar

„Targowisko różności i próżności”

UTW

23
mar

Konkursy

UTW

Zespół merytoryczny powołany przez Zarząd SUTW w ramach obchodów
10-lecia uniwersytetu, zaprasza wszystkich słuchaczy do udziału w konkursach tematycznych.

REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH KONKURSÓW


Konkurs fotograficzny

1. Temat konkursu – „Mieszkańcy ( seniorzy) naszego miasta- zatrzymane w kadrze”
( nie mogą to być portrety lecz zdjęcie postaci, która znajduje się na pierwszym planie -
w plenerze lub na jakimś tle).
2. Zdjęcia w formacie 13x18 należy składać w Dworku Modrzewiowym w terminie
od 21.04 do 05.05.2017r. w godzinach urzędowania biura SUTW.
3. Każdy uczestnik dostarcza tylko jedno zdjęcie opatrzone wybranym przez siebie hasłem
w zaklejonej kopercie, na której też podaje to samo hasło. W drugiej kopercie
opatrzonej tym samym hasłem umieszcza swoje dane ( imię i nazwisko).
4. Zdjęcia oceni profesjonalne jury w/g ustalonych zasad.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości zakończenia roku
akademickiego tj. 06.06.2017r.

Konkurs plastyczny


1. Temat konkursu - „ Mój malarski świat”.
2. Prace o tej tematyce wykonane mogą być dowolną techniką na kartonie format A3
( może być także blok techniczny).
3. Należy je podpisać z tyłu hasłem, a w dołączonej kopercie z tym samym hasłem umieścić
swoje dane ( imię i nazwisko).
4. Prace należy składać w Dworku Modrzewiowym w terminie od 21.04 do 05.05.2017r.
w godzinach urzędowania biura SUTW.
5. Prace zostaną one ocenione przez profesjonalne jury w/g ustalonych zasad.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości zakończenia roku
akademickiego tj. 06.06.2017r.

Konkurs florystyczny

1. Temat konkursu - „ Bajeczny świat florystyki”.
2. Każdy uczestnik składa 1 pracę podpisaną hasłem. W kopercie z tym samym hasłem
umieszcza swoje dane ( imię i nazwisko).
3. Kompozycje konkursowe należy składać w Dworku Modrzewiowym w terminie
od 21.04 do 05.05.2017r. w godzinach urzędowania biura SUTW.
4. Prace oceni profesjonalne jury w/g ustalonych zasad.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości zakończenia roku
akademickiego tj. 06.06.2017r.

Jeśli będą jakieś niejasności lub pytania prosimy o kontakt z Marleną Kluk.

Zapraszamy wszystkich słuchaczy do uczestnictwa w podanych konkursach.
Zespół merytoryczny obchodów 10- lecia SUTW w Kutnie20
mar

Historia Kutna i ziemi kutnowskiej…

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku… to temat wykładu, który wygłosił, dla licznie przybyłych słuchaczy UTW dnia 14 marca 2017r. w auli WSGK mgr Grzegorz Dębski.
Tematyka wykładu obejmowała okres od pradziejów po XIX wiek.

Zebrani zapoznali się z hipotezami dotyczącymi pochodzenia nazwy miasta Kutno oraz nazw niektórych miejscowości ziemi kutnowskiej (Mnich, Krośniewice).

O kulturze i zwyczajach ludności, która zamieszkiwała obecne tereny miasta i powiatu od około 3000 lat świadczą wyniki badań archeologicznych przeprowadzanych w różnych miejscach a uzyskane w ich toku znaleziska można obejrzeć w Muzeum Regionalnym w Kutnie.

Już od wczesnego Średniowiecza (VII-VIII wiek) na terenie obecnego placu Zduńskiego w Kutnie oraz w Żychlinie i w Krośniewicach odkryto ślady niewielkich grodów natomiast już w XIV-XV wieku w Kutnie znajdował się gród z murowaną wieżą. W tamtych czasach powstawały też osady służebne (Szewce, Strzelce, Świniary, Złotniki Kutnowskie).

Od XV wieku dzieje miasta i powiatu można poznawać na podstawie wzmianek pisanych.

Prelegent przedstawił historię naszego miasta i regionu w oparciu o nadania przywilejów targowych, dokumenty świadczące o właścicielach miasta czy liczbie ludności, plany zabudowy i usytuowania obiektów przemysłowych (młyny, gorzelnie, folwarki), Ukazy Carskie z okresu gdy Kutno włączone było do Zaboru Rosyjskiego itp. Wykład poparty był pokazem multimedialnym.

Serdecznie dziękujemy !!!!

Opracowała : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony