Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
15
cze

Informacja o działalności Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie za rok 2015/2016

UTW
Po raz dziewiąty spotykamy się, by podsumować kolejny rok naszej działalności. Był to czas wytężonej pracy, istotnych zmian a jednocześnie systematycznych, codziennych działań.
Realizujemy nasze pasje, zdobywamy wiedzę, rozbudzamy talenty, nie tylko dla siebie, ale też dla innych.
W listopadzie 2015 r. założyliśmy Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Kutnie, mamy więc teraz podwójną datę istnienia i w przyszłym roku akademickim będziemy świętować 10 lat UTW i 1 rok SUTW.

Cieszymy się życzliwością lokalnych władz samorządowych i mediów, które dostrzegają nasze starania o poprawę jakości życia ludzi starszych.


UTW zajmuje istotne miejsce w realizacji samorządowej polityki społecznej, czuje się partnerem w kreowaniu rzeczywistości w naszym mieście. Zarówno samorząd miasta Kutno, prezydenci p. Zbigniew Burzyński, p. Zbigniew Wdowiak, p. Jacek Boczkaja i pracownicy Urzędu Miasta, jak też samorząd powiatu, z p. starostą Krzysztofem Debichem na czele, udzielali wsparcia finansowego i pozafinansowego, które pozwoliło na aktywizację intelektualną, kulturalną i ruchową w szerokim zakresie i w bogatej formie zajęć. Z prawdziwą satysfakcją możemy mówić, że przyjęta przez nas forma działania odpowiada dużej grupie mieszkańców miasta i powiatu.

W październiku 2015 r., na nasze UTW zapisały się 362 osoby.
Pracowaliśmy w 19 sekcjach podzielonych na 42 grupy, od poniedziałku do piątku. Wysłuchaliśmy 13 wykładów tematycznych, w tym roku skoncentrowanych na profilaktyce zdrowotnej – pod hasłem zadbaj o swoje zdrowie (Anna Pawlak Zawadzka), bierz właściwe suplementy (Halina Wośko), rozruszaj stawy (ogólnopolski program Votarenu), jedz bezpieczną żywność (Celina Marciszewska) itp. Poznaliśmy założenia polityki senioralnej w kraju (Magdalena Paulain), konsultowaliśmy z policją kwestię bezpieczeństwa w mieście oraz poznawaliśmy prawa pacjenta (Beata Krukowska). Zorganizowaliśmy akcję zapisywania się do ZIP-u (zintegrowany informator pacjenta), a także skorzystaliśmy z zaproszenia do udziału w projekcie realizowanym przez powiat kutnowski pod hasłem: ”Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie”.

Ponadto uzupełniliśmy naszą wiedzę o działaniach kulturalnych w Kutnie na przestrzeni kilkudziesięciu lat (Krzysztof Ryzlak), wysłuchaliśmy wykładu nt. muzyki poważnej ilustrowanego pięknymi ariami operowymi ( Anna Jeremus Lewandowska i jej studenci). Dowiedzieliśmy się jak tworzy się mity z naszej współczesności (Krzysztof Bielecki) oraz przeżyliśmy dwa spotkania muzyczno-literackie z młodzieżą I LO w Kutnie i ZS nr 3 w Kutnie.
Ze swej strony też, mam nadzieję, zrobiliśmy przyjemność młodzieży wystawiając spektakl przygotowany przez grupę teatralną Maska II, komedię G. Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej” dla uczniów ILO i ZSnr3 w Kutnie. Dziękujemy Masce II, za promowanie SUTW.

Rozwija się nam, co cieszy, aktywność słuchaczy. Już nie tylko spotkanie poetyckie organizowane przez Danusię Kawkę i sekcję literacką przyciągają na dodatkowe spotkania do Dworku, ale także konkursy recytatorski i śpiewaczy zyskują coraz więcej zwolenników. Wydarzeniom tym towarzyszą prace plastyczne i florystyczne powstające na zajęciach prowadzonych przez panie: Lidię Marciniak i Agnieszkę Dąbrowską Walczak.

Może powstanie chór…… Sądzę, że aktywna Rada Słuchaczy pomyśli również o tym. W tym roku zorganizowała m.in. bal przebierańców, obchody Dnia Kobiet, rajd samochodowy, coroczną zbiórkę świąteczną słodyczy i ubrań dla ludzi potrzebujących szczególnej pomocy i oczywiście na bieżąco wspierała Starostów grup.
Na wniosek słuchaczy powołaliśmy do życia kabaret SUTW, który prowadzi wspaniały „kulturotwórca” (wiem, nie ma takiego wyrażenia, ale jak inaczej nazwać) p. Krzysztofa Ryzlaka. Dzięki tej sekcji spotkaliśmy się z dobrym polskim kabaretem i tekstami z naszej młodości.


Przede wszystkim zgodnie z planem realizowaliśmy cotygodniowe zajęcia..
I tak ponad 130 osób w każdym tygodniu ćwiczyło w salach gimnastycznych SP nr 9 i SP nr 4 pod opieką pp. Lilianny Woźniak i Karoliny Kociurskiej – Tomczak i Malwiny Berwińskiej, z zajęć na basenie korzystało 92 słuchaczy, zajęcia odbywały się w 9 grupach.
Zajęcia utrzymujące naszą sprawność psycho-fizyczną to taniec prowadzony przez Kacpra Pawłowskiego i aerobik prowadzone przez p. Agnieszkę Dębowską, w których brało udział ponad 150 osób oraz zajęcia Jogi, dla ponad 50 słuchaczy, którymi kierowała p. Elżbieta Gontarek. W sekcji Nordick Walking, co tydzień „z kijkami” po Kutnie i jego okolicach spaceruje ok. 45 słuchaczy pod merytoryczną opieką p. Stanisława Braszczyńskiego i Stanisława Kołodziejczyka.

Zajęcia z psychologii, pozwalające na rozumienie samego siebie i akceptację świata, w którym żyjemy prowadzone przez Małgorzatę Andrzejczak zgromadziły 80 osób.

Zajęcia sekcji literackiej, prowadzone przez p. Marię Wierzbicką, odbyły się w niepełnym wymiarze, uczęszczało na nie ponad 30 osób i poświęcone były literaturze polskiej i recenzjom nowości wydawniczych.

Sekcja teatralna pracowała w grupie 20 osobowej, pod opieką p. Jadwigi Kubiak, natomiast kabaretowa skupiła 16 słuchaczy, prowadzonych przez p. Krzysztofa Ryzlaka.

Zajęcia sekcji historycznej, rozrosły się do 3 grup i skupiają ok.100 słuchaczy. W dużym stopniu jest to zasługa p. Marii Spery i prowadzącego zajęcia p. Jana Zawadzkiego.

Dwie sekcje artystyczne, tj. sekcja florystyczna, kierowana przez p. Agnieszkę Dąbrowską Walczak i sekcja plastyczna – prze p. Lidię Marciniak jak na razie nie powiększają swego grona, we florystycznej doskonali się 18 osób, a malarek mamy 23 osoby.

W dalszym ciągu uczyliśmy się języków – angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Trzy grupy jęz. angielskiego prowadziła p. Magdalena Golan i Joanna Markiewicz, grupę języka niemieckiego p. Mirosława Kowalczyk, jęz. francuskiego p. Anna Wdowiak, a grupę języka rosyjskiego, nasza słuchaczka, p. Janina Strojecka. Dzięki przychylności dyrektora I LO im. H. Dąbrowskiego i starostwa powiatowego, naukę języków realizowało ponad 90 osób.

Zajęcia z geografii, ciekawie prowadzone przez p. Renatę Kubicką w ZS nr 1 zachęcały do poznawania Polski i Europy ponad 70 słuchaczy.

Zajęcia z informatyki odbywały w ZS nr 1 w Kutnie, a następ. w SP nr 1 w Kutnie. Po licznych perturbacjach ze znalezieniem nauczyciela, zajęcia te kończyły 32 osoby, pod kierunkiem p. Grzegorza Gmerka.

Średnia frekwencja na zajęciach realizowanych w ramach naszego programu wyniosła ok. 80%. Były zajęcia na których sięgała 98%, ale były też jedne, które zimą i jesienią wynosiły zaledwie 55%. Ale nie jest źle, dokonamy zmian organizacyjnych i będzie b. dobrze.

Z edukacyjnych form wyjazdowych skorzystało około 500 osób. M.in. w listopadzie byliśmy na poruszającym monogramie Krystyny Jandy „Biała bluzka” w „Och Teatrze” w Warszawie, dwukrotnie odwiedziliśmy Teatr Jaracza w Łodzi i obejrzeliśmy „Ich czworo” (listopad, grudzień). W Teatrze Muzycznym w Łodzi obejrzeliśmy spektakl „Cyrano” . W Warszawie w „Mateczniku Mazowsze” przypomnieliśmy sobie „Cud mniemany czyli Krakowiaków i Górali” W. Bogusławskiego na posumowanie 250 lat Polskiego Teatru Narodowego (kwiecień), a w czerwcu obejrzeliśmy „Noc w Wenecji” w Teatrze Wielkim w Łodzi. Wyjazdy te w profesjonalny sposób zorganizowała Hanna Gontarek przy współpracy Stefanii Szadkowskiej.
A w kwietniu podczas dwudniowej wycieczki powędrowaliśmy pod przewodnictwem Elżbiety Lewandowskiej „Szlakiem Piastów Śląskich”. Ostatni nasz wyjazd, miał również aspekt historyczny. Był to dzień spędzony w Płocku na zwiedzaniu nowego Muzeum Ziemi Mazowieckiej i najstarszej szkoły w Europie – słynnej Małachowianki. Ten wyjazd dla zaangażowanych w pracę społeczną słuchaczy zorganizował p. Andrzej Zielonka.
Przez cały rok współpracowaliśmy z instytucjami kultury Kutnowskim Domem Kultury, Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, Młodzieżowym Domem Kultury i Muzeum Regionalnym. Otrzymywaliśmy zaproszenia na wieczory autorskie prozaików i poetów oraz spektakle teatralne, aktywnie uczestniczyliśmy we wszystkich wydarzeniach w mieście. Jesteśmy stałymi, sprawdzonymi odbiorcami kultury i działań społecznych.
Wierzymy, że tworzona przez nas oferta aktywizująca intelektualnie, kulturalnie i ruchowo słuchaczy SUTW jest atrakcyjna dla Państwa. Te dziewięć lat pokazało, że najważniejsze to wyjść z domu, być z ludźmi i uczyć się. Świata, który nas ciągle zaskakuje.
Ten rok, jak i następny są poświęcone przez Zarząd SUTW na
kolejne szkolenia w zakresie pozyskiwania środków, rozliczania i prowadzenia przyjaznej polityki społecznej, zarówno dla seniorów, jak też tworzenia relacji międzypokoleniowych.
W nowym zarządzie, nowego Stowarzyszenia, od 6 listopada 2015 r. pracują: Maria Wierzbicka, Wanda Rzepnikowska, Stefania Szadkowska, Hanna Gontarek, Zofia Kowalewska, Andrzej Zielonka, Marlena Kluk i Mirosław Orliński. Natomiast wybrana przez Państwa Rada Słuchaczy to: Michał Sinior przew. Zofia Franczak sekr., Krystyna Warcikowska , Alina Jabłońska, Maria Lemańska, Jadwiga Mikołajczyk - Sabadasz, Alina Matusiak, natomiast Sąd Koleżeński to: Elżbieta Żabicka przew., Helena Kowalska, Danuta Burzyńska.

Serdecznie dziękuję, w imieniu wszystkich Słuchaczy, Pani rektor Sławomirze Białobłockiej, władzom samorządowym miasta i powiatu p. Krzysztofowi Debichowi – staroście kutnowskiemu, prezydentom miasta Kutna – Zbigniewowi Burzyńskiemu, Zbigniewowi Wdowiakowi i Jackowi Boczkai. Dyrektorom i pracownikom instytucji kultury, takim jak: KDK , MDK, MiPBP, Muzeum Regionalne. Gorąco dziękuję dyrektorom i pracownikom instytucji oświatowych, składam je na ręce pp. Danuty Blus – dyr. SP 9, Alicji Chmieleckiej – dyr. SP 4 i Przemysława Zawadzkiego – dyr. I LO w Kutnie, Wojciecha Banasiaka – dyr. ZSnr3 w Kutnie, Jarosława Koszańskiego – dyr. SP nr.1 w Kutnie. Podziękowania kieruję do Zarządu TPZK, na ręce Pani prezes Bożeny Gajewskiej, za twórczą atmosferę pracy i pomoc logistyczną w naszych działaniach.

Wiadomości o pracy, działaniach a także sukcesach SUTW można spotkać w Gazecie Lokalnej, Powiatowym Życiu Kutna, Kutnowskim Centrum Informacyjnym, w Kutno- nasze miasto, zobaczyć w Telewizji Kutno, usłyszeć w Radiu Victoria, a także przeczytać na prowadzonej na bieżąco stronie internetowej SUTW w Kutnie, przez Stefanię Szadkowską a także zobaczyć w prowadzonej przez Marlenę Kluk kronice UTW.

Opiekę nad całością zadań logistycznych SUTW, przez cały rok sprawowały 2 Zarządy. Spotykałyśmy się minimum raz w miesiącu, prowadziłyśmy biuro, spotykałyśmy się z władzami miasta, starostwa i instytucji, na bieżąco współdziałałyśmy z biurem rachunkowym obsługującym TPZK i SUTW, (tu podziękowania dla p. Agnieszki Latos i Wandy Rzepnikowskiej, która pilnuje z dużym poświęceniem naszych pieniędzy), prowadziłyśmy korespondencję listowną , internetową i wykonywałyśmy wiele innych prac. Podziękowania dla p. Joanny Stoli.
W tym roku akademickim członkowie Zarządu i Rady Słuchaczy sześciokrotnie uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez wspomniane już Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” w Łodzi, Biuro lokalne w Kutnie i Lokalny Ośrodek Wpierania Ekonomii Społecznej. Nasze działania mają odzwierciedlenie w protokołach.

Zarząd opracował dwa „Biuletyny informacyjne” na I i II semestr, wszyscy słuchacze otrzymali je nieodpłatnie. Zawierały jak zawsze tematykę i daty wykładów zaplanowanych na dany semestr oraz plan zajęć z podaną godziną i miejscem zajęć dla każdej grupy.

Zaproszenia, podziękowania, dyplomy dla słuchaczy itp., tworzył sprawdzony przyjaciel p. Andrzej Latos. Dziękuję.

Dziękuję więc, Państwu: Członkom Zarządu, Radzie Słuchaczy, Sądowi Koleżeńskiemu i dzielnym Starostom grup, którzy na bieżąco prowadzili dzienniki zajęć, kontrolowali przebieg i rzetelność prowadzonych zajęć, zbierali składki i pracowali społecznie. W tym roku starostami byli: Danuta Kawka, Hanna Drozdowska, Elżbieta Lewandowska, Maria Chruścielska, Bogusława Jankowska, Hanna Różycka, Jadwiga Błaszczyk, Zofia Franczak, Alina Jabłońska, Jolanta Baranowska-Komorowska , Anna Paul, Maria Kowalewska, Irena Gajewska, Teresa Michalska, Bożena Wachulska , Elżbieta Olejnik, Anna Tarnowska, Elżbieta Żabicka, Jadwiga Wiśniewska, Jolanta Rutkowska, Maria Lemańska, Czesława Markiewicz, Halina Kubiak, Bronisława Boroń, Zofia Sarnocińska, Daniela Buzak , Krystyna Żakieta , Helena Kowalska , Barbara Pietrzykowska, Anna Milczewska, Marek Michalski, Ewa Nowicka, Teresa Gruszczyńska, Jacek Paul, Urszula Michalska, Zygmunt Pietrzykowski, Danuta Ujazdowska, Bożena Skupniewicz, Zofia Mońko, Barbara Sikorska, Mirosława Dobraczyńska, Barbara Grzelak. (sprawdzić nazwiska, nie mam aktualnej listy)

Wszyscy wymienieni Państwo tworzą SUTW.Reasumując, to był dobry rok, coraz więcej umiemy, chce nam się uczyć, cieszyć radością innych i dawać innym radość. Na słowa naszego motto: „Czas robi swoje. A ty człowieku…” możemy chyba odpowiedzieć, że staramy się robić swoje, jak ten czas.

Przewodnicząca SUTW w Kutnie
Maria Wierzbicka

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony