Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
12
cze

10 lat UTW w Kutnie

UTW
„Czas robi swoje, a ty człowieku..” – ta zachęta do refleksji nad życiem, a szczególnie nad życiem po zakończeniu pracy zawodowej stała się przyczynkiem do naszej uniwersyteckiej aktywności.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie powstał 10 lat temu przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, kiedy do ś.p. prezesa TPZK Andrzeja Urbaniaka przyszła Marysia Spera z tym pomysłem.

Andrzej stwierdził, że jest świetny a jego realizację powierzył mnie (w tym czasie byłam sekretarzem zarządu TPZK). Zaangażowały się w tę inicjatywę przede wszystkim emerytowane nauczycielki.
W momencie ogłoszenia powstania UTW chętnych było około 70 osób, w październiku zapisało się 120. W następnych latach zainteresowanych było 240, 320, a obecnie ponad 364 słuchaczy.
Szybko pozyskaliśmy sojuszników dla naszych poczynań - samorządy i władze miasta i powiatu, właścicieli WSGK w Kutnie, lokalne media, dyrektorów instytucji oświaty i kultury w mieście.
Cykl zajęć dostosowaliśmy do kalendarza szkolnego, opracowaliśmy „Biuletyn organizacyjny” na I semestr i zaczęliśmy systematyczne działanie, tj. zajęcia rozłożone na 5 dni tygodnia, soboty i niedziele przeznaczaliśmy na wyjazdy do teatrów, opery czy muzeów.
I tak, z niewielkimi zmianami organizacyjnymi, ale dużymi merytorycznymi trwa to do dziś.
Od listopada 2015 roku funkcjonujemy jako Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie. Świętujemy więc 10 lat UTW i rocznicę SUTW.
Jesteśmy niewielką częścią w społeczności miasta i powiatu, która znalazła swoje miejsce do „robienia swojego - jak ten czas”.
I tu, proszę Państwa, powinnam zacząć szczegółową informację pokazującą nasz cel główny – aktywizację intelektualną, kulturalną, społeczną i ruchową – ale mam problem. Walne Zebranie Słuchaczy SUTW stwierdziło, że na 10-lecie, nie 10 godzin przemówień, ale 10 minut, a 10 godzin zabawy i radości.
„Vox populi, vox Dei” – postaram się, ale proszę o tolerancję 5 minut studenckich, czyli 15 naszych.
Z pomocą przyszli mi sprawdzeni społecznicy naszego UTW; uczestnicy warsztatów dziennikarskich, warsztatów fotograficznych i… „Powiatowe Życie Kutna”. Stworzyliśmy gazetkę, w której znajdziecie Państwo dużo informacji i zdjęcia z naszych działań.
Oraz Portal KCI Kutno, który na bieżąco wprowadza wszystkie informacje o naszych poczynaniach na naszej stronie internetowej. (UTWKUTNO). Naszym nieocenionym łącznikiem jest Stenia Szadkowska.
Ponadto, Ela Lewandowska przygotowała prezentację multimedialną, która znacznie skróci moje sprawozdanie.

Komitet Organizacyjny UTW przy TPZK to Maria Sera, Grażyna Chojnacka, Krystyna Pawlak, Jadwiga Kubiak, Aleksandra Nawrocka, Danuta Szubska, Nina Ślęzak i Maria Wierzbicka.
Obecny Zarząd SUTW w Kutnie to Wanda Rzepnikowska, Stefania Szadkowska, Marlena Kluk, Hanna Gontarek, Zofia Kowalewska, Andrzej Zielonka, Mieczysław Orliński i Maria Wierzbicka.
Pilnująca porządku w prawidłowym działaniu i wspierająca Zarząd SUTW Komisja rewizyjna to Elżbieta Lewandowska, Elżbieta Olejnik i Albina Głogowska.
Dzielny łącznik Zarządu ze słuchaczami i realizator wielu działań to Rada Słuchaczy, w składzie; Zofia Franczak, Alina Jabłońska, Maria Lemańska, Krystyna Warcikowska, Alina Matusiak, Jadwiga Mikołajczyk i Michał Sinior.
I dzięki, naszym słuchaczom, bezrobotny, acz pilnujący poprawności Sąd Koleżeński, czyli Elżbieta Żabicka, Danuta Burzyńska, Helena Kowalska, Elżbieta Olejnik, Halina Wastowska.

Pierwsza inauguracja roku nasze roku akademickiego miała miejsce w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie, gdzie też podpisaliśmy porozumienie między TPZK i WSGK o patronacie naukowym. Następne, rozpoczynające rok akademicki wykłady odbywały się już w Kutnowskim Domu Kultury.

Od początku naszej działalności organizowaliśmy całoroczne cykle wykładów na interesujące nas tematy, np.; historia Polski i świata, Unia Europejska, literatura, filozofia, socjologia, profilaktyka zdrowotna, bezpieczeństwo itp. Łącznie odbyło się 114 wykładów, w tym spotkania otwarte dla wszystkich chętnych mieszkańców miasta.
Poszczególne zajęcia w sekcjach i inne działania wspierające realizujemy w blokach problemowych.
Pierwszym jest blok zajęć humanistycznych.

Spotkania uczestników kochających literaturę i piszących różne dziełka odbywają się od 10 lat. W ramach tejże sekcji powstały szybko pomysły; wydanie tomiku prac słuchaczy „Bez tytułu…”, wieczorki poetyckie autorek polskich i twórców lokalnych, spotkania z dziećmi w przedszkolach z bajkami czytanymi i opowiadanymi przez babcie, konkursy literackie na różne tematy, plenery artystyczne itp. A w roku naszego 10-lecia, przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich. Naszym zadaniem jest też pisanie tekstów na stronę internetową SUTW i prowadzenie kroniki stowarzyszenia.
Dużą rolę w aktywizowaniu naszych słuchaczy odgrywa sekcja historyczna, której przewodzi pan Jan Zawadzki, a zainteresowanie wiedzą jest tak duże, że musieliśmy stworzyć 3 grupy tej sekcji. Od lat zajęcia odbywają się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie. Sekcja ta również przygotowała świetną publikację „Gdy dziadkowie byli dziećmi”. Tu wielką pracę wykonała nieoceniona Marysia Spera.

W bloku humanistycznym mamy też liczne wyjazdy do muzeum, teatrów, opery. Było ich koło 80. Stanowiły one dopełnienie zajęć z literatury i historii. Mieliśmy okazję zobaczyć wiele spektakli, o których mówiła cała Polska. Zwiedziliśmy liczne miejsca naszego kraju, w których „historia chodzi po ulicach”. Zazwyczaj spotkania w teatrze poprzedzane były zajęciami edukacyjnymi lub omówieniem obejrzanej sztuki, natomiast spotkania z historią ułatwiali nam doskonale dobrani przewodnicy. Spotkania te organizowały Ola Nawrocka, Danusia Ujazdowska, Hania Gontarek i Elżbieta Lewandowska.

Wspomniane wcześniej plenery artystyczne to wspólne wyjazdy sekcji artystycznych: literackiej, plastycznej, teatralnej i florystycznej. Były to zajęcia tematyczne, łączące wszystkie te dziedziny sztuki. W ich organizacji prym wiedli: Danusia Kawka, Marlena Kluk i Andrzej Zielonka. Zajęcia prowadzili nauczyciele poszczególnych sekcji.

Liczne spotkania z poezją, wieczorki poetyckie, konkursy literackie organizowaliśmy każdego roku w Dworku Modrzewiowym, pod czujnym okiem Danusi Kawki i Rady Słuchaczy.

Wyjeżdżaliśmy do teatrów, podziwialiśmy innych, ale siebie też. Na naszym UTW w ramach sekcji teatralnej powstała grupa teatralna „Maska II”, która pokazała się słuchaczom SUTW i koleżankom i kolegom Seniorom z województwa łódzkiego w brawurowo zrealizowanym spektaklu „Moralność pani Dulskiej”. To właśnie z naszego teatru prowadzonego przez Jagodę Kubiak wyłonił się, samodzielny teraz Kutnowski Teatr Amatorski, działający w KDK. Kabaret natomiast, powołany w ubiegłym roku, już bawił nas i społeczeństwo miasta pierwszym spektaklem pt. „Stare, ale jare”, przypominając scenki z międzywojnia. A sekcja teatralna pod przywództwem Krzysztofa Ryzlaka uświetnił obchody 10-lecia brawurowo zagranym spektaklem pt. ”Przedstawienie ‘Hamleta’ we wsi Głucha Dolna”. Zarówno spektakle, jak też występy kabaretu są również dla mieszkańców miasta.

Ważnym zadaniem, jakiego się podjęliśmy była organizacja warsztatów artystycznych plastycznych, florystycznych i rękodzieła. Jest to bardzo popularna forma zajęć, poświęcimy jej więcej uwagi w przyszłych latach, prowadza je sami słuchacze już przeszkoleni przez nauczycieli sekcji.

Do licznych konkursów, prezentacji, w ramach obchodów 10-lecia UTW zrealizowaliśmy projekt „Mój artystyczny świat” - „Moje 5 minut”. Uzdolnieni w różnych dziedzinach słuchacze zapraszali gości na prezentacje swoich prac i opowieść o życiu. Spotkania te cieszą się takim zainteresowaniem, że mamy kolejny pomysł na przyszły rok.
Dopełnieniem tego obszaru naszych działań są coroczne konkursy recytatorskie, piosenki, fotograficzne, plastyczne oraz artystyczne spotkania okolicznościowe np. wspólna wigilia, na którą zapraszamy wszystkich przyjaciół; organizacje współpracujące z nami, przedstawicieli instytucji kultury i oświaty i włodarzy miasta i powiatu.

Drugim blokiem tematycznym są zajęcia przyrodniczo-geograficzne i krajoznawcze. Pojawił się on na wniosek słuchaczy. Z cotygodniowych spotkań z geografią korzysta ponad 80 osób. W warsztatach fotograficznych uczestniczyło 25 osób, a zajęcia florystyczne skupiają ponad 20 zapaleńców.

Istotnym elementem tych zajęć są wyjazdy edukacyjne 1 i 2-dniwe. Zorganizowaliśmy ich, tych mniejszych i większych, koło 100. Przedreptaliśmy niemal całą Polskę, a powiat kutnowski znamy w najmniejszych szczegółach.

Trzeci blok to nauka języków obcych, którą od początku prowadzimy w ILO w Kutnie i korzystamy z merytorycznej wiedzy pracujących w nim nauczycieli. W pierwszym roku uczyliśmy się języka angielskiego i niemieckiego. Z czasem słuchacze zażyczyli sobie naukę francuskiego i rosyjskiego. Mamy więc 4 lektoraty, w 6 grupach edukacyjnych. Ponad 30% naszych słuchaczy uczy się języków obcych.

A to są nasze publikacje. „Bez tytułu..” to zbiór utworów poetyckich naszych poetek i obrazów malarek.
„Gdy dziadkowie byli dziećmi” to wspomnienia naszych słuchaczy dotyczące ich dzieciństwa czyli II wojny światowej.
„Piosenka jest dobra na wszystko” to utwory powstałe na konkurs naszego hymnu i piosenki i pieśni, które towarzyszyły nam w życiu. Śpiewnik ten wykorzystujemy na wyjazdach, wycieczkach i tematycznych konkursach piosenki.

Trzeci blok naszych działań to aktywność fizyczna i wsparcie psychologiczne.

Prowadzimy dla ponad 200 osób cotygodniowe zajęcia gimnastyki usprawniającej w sali, na basenie i Nordick walking w terenie. Słuchacze uczestniczą w zajęciach aerobiku, jogi, tanecznych, przez kilka lat były też zajęcia tai-chi. Przeprowadziliśmy też na wniosek słuchaczy warsztaty samoobrony, pierwszej pomocy oraz dietetyczne, aby wspierać fizyczność prawidłową dietą.
Już w drugim roku okazało się, że niezbędna jest sekcja psychologiczna, na zajęcia której zgłosiło ponad 140 osób. Obecnie pracujemy w 4 grupach.

Dla naszej aktywności społecznej i środowiskowej niezbędna okazała się nauka nowych technologii. W drugim roku istnienia UTW rozpoczęliśmy zajęcia z informatyki, które obecnie realizowane są na trzech poziomach. Ponad 60% z nas posługuje się komputerem i śmiga po Internecie.

W funkcjonowanie UTW, w obszarze logistycznym zaangażowanych bezpośrednio jest około 60 osób (mówię o zarządzie, komisji rewizyjnej, radzie słuchaczy, starostach grup i sądzie koleżeńskim). Jedyną nagrodą za ich pracę społeczną jest coroczny jednodniowy wyjazd tematyczny, finansowany z pozyskanych środków.

Wprawdzie na naszym UTW panowie stanowią nieco ponad 10% wszystkich słuchaczy, niemniej potrafią zorganizować świetną zabawę na Dzień Kobiet, bale karnawałowe i inne.

Ostatnim ważnym obszarem naszej aktywności są działania na rzecz społeczeństwa naszego miasta i regionu, tworzenia właściwych relacji międzypokoleniowych, pomoc słabszym - i ludziom i zwierzętom.

Uczestniczymy w wydarzeniach takich jak Kutnowskie Dni Seniora, Festiwalu Organizacji Pozarządowych, Festiwalu Muzycznym w Kutnie, spektaklach, wernisażach, koncertach, spotkaniach i innych wydarzeniach organizowanych przez KDK, MiPBP, MR, CTMiT.
A także w konferencjach UTW w kraju. Sami też zorganizowaliśmy 2-dniową konferencję dla UTW woj. łódzkiego, dla miast do 70 tyś. mieszkańców ze środków
z konkursu ogłoszonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Spotykamy się z dziećmi, młodzieżą, organizujemy wspólne akcje, jak wspólne występy, wspólne malowanie, czytanie bajek..

Uważam, że obecność władz miasta i powiatu na naszych uroczystościach, możemy odczytywać jako potwierdzenie sensu naszych poczynań.
Sądzę, że odnaleźliśmy siebie i swoje miejsce w Kutnie. Mamy świadomość, że na mapie Miasta Róż jesteśmy taką małą, ale piękną różyczką, jaką na to spotkanie dostałam w czwartek od ukochanej sekcji literackiej.
Proszę Państwa, teraz trochę o finansach. O tym też trzeba powiedzieć. Dysponujemy wpłatami słuchaczy, pieniędzmi otrzymywanymi w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych, jak uda się wygrać, pracą społeczną własną i prowadzących zajęcia i wykłady nieodpłatnie (150 000zł), ale to i tak nie pozwoliłoby na tak bogatą ofertę dla osób starszych.
Mamy szczęście, niewiele UTW ma.
Otóż, nasi Przyjaciele, tj. samorząd miasta, powiatu, właściciele WSGK, dyrektorzy instytucji kultury, instytucji oświaty użyczają nam pomieszczeń na prowadzenie zajęć. Pokusiłam się o wyliczenie wirtualnych pieniędzy za 1 rok… Są to kwoty,
bez których UTW nie mogłoby istnieć dla każdego emeryta czy rencisty.
Jest więc to przedsięwzięcie nas wszystkich, mieszkańców „małej ojczyzny”.
W tym miejscu dochodzimy do najważniejszego, podziękowań dla Tych, którzy od 10 lat są naszymi patronami wspierającymi i Tych, którzy dołączyli w trakcie naszych działań.
Proszę, by serdeczne podziękowania przejęli Państwo:
Zbigniew Burzyński - Prezydent Miasta Kutno
Zbigniew Wdowiak - Prezydent Miasta Kutno
Jacek Boczkaja - Prezydent Miasta Kutno
Krzysztof Debich - Starosta Powiatu Kutnowskiego
Grzegorz Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta Kutno
Sławomira Białobłocka - Rektor WSGK w Kutnie
Bożena Gajewska - Prezes TPZK i zarząd TPZK
Przemysław Zawadzki - Dyr. I LO im. Gen J. H. Dąbrowskiego w Kutnie
Alicja Chmielecka - Dyr. SP Nr 4 w Kutnie
Danuta Blus - Dyr. SP Nr 9 w Kutnie
Radosław Rojewski - Dyr. KDK i wszyscy pracownicy KDK
Michał Adamski - Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta i pracownicy wydziału
Magdalena Konczarek - Dyr. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie
Krzysztof Ryzlak - CTMiT z-ca dyr. KDK
Grzegorz Skrzynecki - Dyr. Muzeum Regionalnego w Kutnie
Jacek Gałka - Dyr. MDK w Kutnie
Agnieszka Latos - Biuro Rachunkowe „ Prozysk”
Celina Marciszewska - Dyr. Pow. Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
Wojciech Banasiak - Dyr. ZS Nr 3 im. W. Grabskiego
Jarosław Kotliński - Naczelnik Wydziału Edukacji
Patryk Ślęzak - Dyrektor KCI
Barbara i Włodzimierz Żaczkowie - Drukarnia „Intro - Druk”
Andrzej Stelmaszewski - Naczelny Redaktor „Powiatowe Życie Kutna”
Jarosław Koszański - Dyr. SP Nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie
Andrzej Wastowski - Redaktor Naczelny TV Kutno
Krzysztof Szymański - Kier. Redakcji „Gazety Lokalnej”
Stanisław Braszczyński
Andrzej Latos
Kutnowskie Media
Powiatowe Życie Kutna
TV Kutno
Kutnowskie Centrum Informacyjne
Gazeta Lokalna
Radio „Victoria”.
Dziękuję, Maria Wierzbicka
obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony