Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
03
lip

Walne Zebranie SUTW

UTW

        W dniu 11 czerwca 2024 roku w Auli Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie.
W terminie określonym jako początek zebrania liczba uczestników wynosiła 68 osób,
co stanowiło 34,5 % ogólnej liczby członków (brak kworum). Określono zgodnie ze statutem SUTW II termin (15 minut później) i przy liczbie 71 osób rozpoczęto Walne Zebranie.

        W imieniu Zarządu SUTW zebranych powitała Przewodnicząca Jolanta Baranowska-Komorowska
tym samym otwierając Walne Zebranie. Na jej wniosek zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej przed kilkoma dniami naszej Koleżanki, wieloletniego Sekretarza Rady Słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku - Aliny Jabłońskiej.
        Na Przewodniczącą Walnego Zebrania powołano Elżbietę Lewandowską, która prowadziła dalszą część zebrania zgodnie z ustalonym porządkiem. Wybrani zostali członkowie do komisji mandatowo-skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków oraz powołano Danutę Kawkę na Sekretarza Walnego Zebrania.
        Przewodnicząca Zarządu przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
za rok 2023,
a z działań finansowych właścicielka Biura Rachunkowego PROZYSK, Agnieszka Latos.
        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Błaszczyk przedstawił zebranym Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
        Komisja Rewizyjna zawnioskowała o przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego zarządu SUTW za rok 2023 oraz zawnioskowała o udzielenie absolutorium wszystkim członom Zarządu Stowarzyszenia, co też uczyniono w trakcie jawnego głosowania.
        W dyskusji poruszono kwestię by powrócić do roku akademickiego, niestety jest to niewykonalne,
gdyż oprócz środków własnych z wpłat naszych członów korzystamy z dotacji. Wszystkie projekty ogłaszane przez samorządy miejskie i powiatowe są planowane na rok kalendarzowy. Nasze Stowarzyszenie przyjęło system, który pozwala na sprawniejszą organizację działań w podejmowanych projektach.
        Jolanta Baranowska-Komorowska poinformowała, że w miesiącach wakacyjnych w dniach
i w godzinach pracy biura osoby chętne będą mogły spotykać się w Dworku Modrzewiowym. Zajęcia będą nieodpłatne i np. w środy – gry planszowe, karty itp., natomiast w piątki – malarstwo, dyskusje literackie.
        W punkcie dot. wolnych wniosków, Przewodnicząca Zarządu poinformowała zebranych,
że w Dworku Modrzewiowym wystawiona jest skarbonka, z której dobrowolne datki zostaną przeznaczone
na pomoc w leczeniu chorób nowotworowych naszych członkiń. Członek Zarządu Hanna Gontarek przypomniała obecnym o terminach wycieczek, które są zaplanowane do końca roku 2024, natomiast koleżanka Maria Wierzbicka zaapelowała o pomoc dla schroniska dla psów i kotów Felkowy Stryszek.
        Przewodnicząca Walnego Zebrania Elżbieta Lewandowska na koniec podziękowała zebranym
za przybycie oraz wszystkim, którzy angażowali się w pracę Stowarzyszenia
przyczyniając się
do prawidłowego i atrakcyjnego działania na rzecz starszych mieszkańców naszego miasta.

Tekst: Teresa Gruszczyńska
Zdjęcia: Stefania Szadkowska

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony