Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
10
maj

Czesława Politańska poetka kutnowska

UTW
,,Z jakich gwiazd i garbów
i z jakiego głodu
jestem
Jaki deszcz mnie przywołał
Czyja stopa rani
Kto w mym sercu się pali
Omijam kogo laską białą”

W dniu 9 maja 2024 roku w Dworku Modrzewiowym „zagościła” poezja. Autorką zaprezentowanych wierszy była związana z naszym miastem Czesława Politańska.
Po otrzymaniu dyplomu magistra filologii polskiej jej miejscem zamieszkania stało się Kutno. To tutaj podjęła pracę w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Technikum Ekonomicznym.
W latach 1962-1973 pracowała jako nauczyciel w Zasadniczej Szkole Odzieżowej i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2. W dniu 1 września 1973 roku rozpoczęła wieloletnią pracę pedagogiczną w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Nauczała języka polskiego, była również autorem
i reżyserem wielu programów artystycznych oraz montaży słowno-muzycznych nagradzanych w skali miasta
i województwa. Równolegle z pracą zawodową prowadziła Estradę Poezji w Domu Kultury, następnie
Teatr Poezji przy Radzie Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie.
Jako poetka zadebiutowała w 1972 roku na łamach „Głosu Nauczycielskiego”. Publikowała w prasie społeczno-kulturalnej i w wydawnictwach zbiorowych. Opublikowane tomiki poezji to: Lapidaria, Kamień próby, Istnieć to iść, Kamień Doświadczony i Pocieszanie kamienia.
Życie Czesławy Politańskiej było wypełnione tworzeniem i odkrywaniem poezji. O swej twórczości i postrzeganiu poezji wypowiadała się w następujący sposób: ,,Robię to, co robię, z całą świadomością, ponieważ jest taki czas, szczególna pora, w której żyjemy i ona nagli człowieka do jasnych określeń. Do wyboru.
To szalenie dla mnie ważne dzisiaj, kiedy lansuje się „newagowski” klimat. Więc co? Wszystko ma być relatywne, także sztuka, która tak naprawdę ma tylko pytania? Jeśli w ogóle je ma, to już jest dobrze. Ale od twórców oczekuje się czegoś więcej. Zawsze tak rozumiałam poezję”.

Czesława Politańska zmarła w 2020 roku pozostawiając po sobie ślady na kartkach swoich wydawnictw
oraz we wspomnieniach przyjaciół i wielbicieli jej poezji.

Informacje o życiu i dokonaniach poetki przeplatane były licznymi wierszami, co umożliwiało patrzeć
na otaczającą rzeczywistość oczyma autorki wierszy i na odkrywanie jej poetyckiego świata.
Po programie uczestnicy spotkania w miłej, poetyckiej atmosferze, przy kawie, herbacie i ciasteczkach dzielili się wspomnieniami związanymi z kontaktami z bohaterką spotkania, co jeszcze bardziej przybliżyło postać utalentowanej mieszkanki naszego miasta.

Rozmowę prowadziła Maria Wierzbicka wykładowczyni Sekcji literackiej SUTW, autorką scenariusza „Czesława Politańska – poetka kutnowska” była Danuta Kawka, a program przedstawiły członkinie
Grupy ,,Metafora” Sekcji literackiej SUTW: Augsburg Stenia, Baranowska-Komorowska Jolanta, Kawka Danuta, Kicała-Kowalczyk Joanna, Ratajczyk Barbara, Wierzbicka Maria i Żółtowska Elżbieta. Bufet dla uczestników spotkania prowadziły Jadwiga Stasiak i Ewa Nowicka.

Spotkanie poetyckie „Czesława Politańska – poetka kutnowska” odbyło się w ramach projektu polegającego na organizacji kulturalnej przestrzeni dla mieszkańców Kutna w wieku emerytalnym w Dworku Modrzewiowym
pn. „Kulturalny Dworek wraz z prowadzeniem kawiarenki dla seniora”.

Tekst: Danuta Kawka
Zdjęcia: Stefania Szadkowska i Elżbieta Lewandowska
obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony