Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
01
maj

Prawa człowieka w remoncie

UTW
W dniu 23 kwietnia 2024 r. w Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej odbył się wykład dr Przemysława Komorowskiego ,,Prawa człowieka w remoncie”. Wykład ten wchodzi w skład zadania publicznego ,,Edukacja kulturalna dorosłych” dofinansowanego przez Prezydenta Miasta Kutno.
Z wykładu dowiedzieliśmy się, już w starożytności Seneka i Cyceron określili,
że każdy ma prawo wynikające z natury człowieka, posiada zdolność odróżniania dobra od zła.
Na przestrzeni wieków dokonywano regulacji prawa stanowionego, które było zgodne z prawem natury.
Wszelkie prawa spisywano w aktach prawnych takich jak konstytucja, ustawy, umowy międzynarodowe, dyrektywy i traktaty międzynarodowe. Tak więc prawa człowieka jest to zespół praw i wolności,
które przysługują każdemu bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne czy majątek. Są one niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne.
Chronią najwyższe wartości, do których możemy zaliczyć między innymi: wolność, równość, godność.
Każdy człowiek ma prawo m.in. do życia, nauki, wolności słowa, wyznania, bezpieczeństwa osobistego, prawo do sądu, wolnych wyborów. Wobec każdego człowieka wprowadzono zakaz stosowania tortur, dyskryminacji, niewolnictwa.
Podstawę prawną dla ochrony praw człowieka stworzyły dwa dokumenty: Karta Narodów Zjednoczonych
z 1945 r. i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona w 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
W dniu 3 września 1953 r. weszła w życie Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
w skrócie nazywana Europejską Konwencją Praw Człowieka, której stronami są wszystkie państwa członkowskie Rady Europy.
Z wysłuchanego wykładu dowiedzieliśmy się, że pomimo iż wszystkie prawa człowieka są spisane
i obowiązują, jednak dochodzi do ich łamania.
Problem ten jest już tak znaczący, że został zauważony przez Komisję ds. Praw Niezbywalnych Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych.
Mimo starań i licznych mechanizmów monitorujących przestrzeganie praw człowieka w wielu zakątkach świata dochodzi do naruszeń praw człowieka i to na dużą skalę np. Chiny, Rosja, Pakistan, Arabia Saudyjska, Białoruś. Dużo częściej do łamania praw i wolności człowieka dopuszczają się państwa totalitarne
i autorytarne.
Najniebezpieczniejsze są naruszenia praw człowieka na dużą skalę w postaci ludobójstwa
czy czystek etnicznych, konfliktów zbrojnych, postaw rasistowskich i ksenofobicznych, prześladowań mniejszości, zsyłania politycznych oponentów do obozów pracy, handel ludźmi oraz współczesne niewolnictwo (tania siła robocza).


Wykład dr Przemysława Komorowskiego był bardzo ciekawy i profesjonalnie poprowadzony, spotkał się
z dużym zainteresowaniem wśród obecnych słuchaczy. Dziękujemy!

Tekst: Teresa Gruszczyńska
Zdjęcia: Stefania Szadkowska
obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony