Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
27
cze

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie

UTW

W dniu 13 czerwca 2023 r. w auli Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej
w Kutnie, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie.
Walne Zebranie otworzył pełniący obowiązki Przewodniczącego Jacek Paul, witając przybyłych członków Stowarzyszenia i gości.
Na przewodniczącego Zebrania jednogłośnie wybrano Stanisława Kołodziejczaka.
Na sekretarza Walnego jednogłośnie powołano Danutę Kawkę.

Było to wyjątkowe zebranie, bo nie tylko żegnaliśmy stare, a potem wybieraliśmy nowe uniwersyteckie władze, ale miało też miejsce wyjątkowe, chociaż smutne , wydarzenie.
Przez 16 lat, niezmiennie od pierwszego dnia istnienia naszego stowarzyszenia, przewodniczyła nam jego współzałożycielka i dobry duch uniwersytetu, Maria Wierzbicka. Dziś złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji. Na szczęście nie żegna się z SUTW, bo nadal zamierza prowadzić sekcję literacką. I to jest ta dobra wiadomość.
W związku z tym wydarzeniem, na nasze Walne Zebranie przybyli przedstawiciele władz Miasta w osobach –
z-ca Prezydenta - Zbigniew Wdowiak, Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji
i Rozwoju Miasta – Michał Adamski
oraz Dorota Bień pracownik tego Wydziału, którzy w imieniu Prezydenta miasta Kutno Zbigniewa Burzyńskiego, podziękowali dotychczasowej przewodniczącej SUTW za wieloletnią, płynącą z serca działalność oraz niepowtarzalność i wyjątkowość w pełnieniu tej funkcji. Był to bardzo miły
i wzruszający moment.
Ale to dopiero początek podziękowań. Ustępujący Zarząd SUTW wręczył od wszystkich słuchaczy przewodniczącej Marii Wierzbickiej, jako podziękowanie za całokształt działalności
i współpracę, statuetkę, przedstawiającą grecką boginię Atenę, stojącą pod drzewkiem oliwkowym - to symbol mądrości, jasności umysłu, uczciwości, prawości, bezinteresowności, umiłowania pokoju i walki w słusznej sprawie, dla dobra drugiego człowieka, które posiada nasza przewodnicząca.
Upominki i kwiaty w podziękowaniu za dotychczasową działalność otrzymali członkowie ustępującego Zarządu: Jacek Paul, Andrzej Zielonka, Barbara Pietrzykowska,
Marlena Kluk, Hanna Gontarek i Stefania Szadkowska,
Członkowie Komisji Rewizyjnej: Michał Sinior, Jolanta Baranowska - Komorowska, Halina Głogoza
Członkowie Rady Słuchaczy: Zofia Franczak, Zygmunt Pietrzykowski, Danuta Zieńkowicz, Teresa
Michalska,, Ewa Nowicka, Maria Lemańska i Ala Jabłońska.

Osoby, które prowadziły zajęcia nieodpłatnie: Zofia Kowalewska, Czesława Markiewicz,
Danuta Ujazdowska, Danuta Kawka, Halina Wastowska i Stanisław Kołodziejczak.

Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej SUTW w Kutnie w latach 2019 - 2022 przedstawiła zebranym Przewodnicząca Zarządu Maria Wierzbicka. W swoim wystąpieniu zawarła dane liczbowe dotyczące liczebności słuchaczy, ilości i tematyki sekcji, zespołów zainteresowań, realizacji projektów społeczno- kulturalnych, prozdrowotnych i edukacyjnych podejmowanych w poszczególnych latach itp.

Sprawozdanie z realizacji działań finansowych przedstawiła Agnieszka Latos właścicielka Biura Rachunkowego „Prozysk”, a z działalności Komisji Rewizyjnej - Michał Sinior. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna ustaliła, że działania Zarządu Stowarzyszenia były zgodne ze Statutem i udzielono absolutorium zarządowi SUTW w Kutnie za 2022 rok oraz za kadencję 2019 -2022.
Członek Zarządu Hanna Gontarek w imieniu 14 członków SUTW w Kutnie, złożyła zgodnie ze Statutem wniosek o nadanie godności Honorowego Członka SUTW, grupie założycielskiej naszego stowarzyszenia tj: Marii Spera, Marii Wierzbickiej, Krystynie Pawlak, Grażynie Chojnackiej, Aleksandrze Nawrockiej, Jadwidze Kubiak, Ninie Ślęzak i Danucie Szubskiej.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwała została przyjęta.
Następnie Walne Zebranie przyjęło kandydatury do nowych władz Stowarzyszenia i przeprowadzono tajne głosowanie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Komisja skrutacyjna odczytała protokół z głosowania , oświadczając ,że w skład Zarządu wybrano: Gontarek Hannę, Kluk Marlenę, Szadkowską Stefanię, Baranowską Komorowską Jolantę, Zieńkowicz Danutę, Zielonkę Andrzeja, Sikorę Alicję.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: Błaszczyka Janusza, Franczak Zofię, Żółtowską Elżbietę.

W głosowaniu jawnym powołano Radę Słuchaczy SUTW w Kutnie w składzie: Banasiak Róża, Wasilewska Stanisława, Pietrzykowski Zygmunt, Krysiak Władysław, Tomczak Irena, Paul Anna, Pietrzykowska Barbara.

Na tym Przewodniczący Walnego, Stanisław Kołodziejczak zamknął zebranie, dziękując obecnym za uczestnictwo.


Marlena Kluk

Zdjęcia: Stefania Szadkowska

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony