Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
26
maj

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO -WYBORCZE 2023

UTWUwaga Słuchacze


Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Słuchaczy

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie

w dniu 13 czerwca /WTOREK/ 2023 r. o godz. 11.00

w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie (daw. WSGK) ul. Lelewela.

W przypadku braku w pierwszym terminie obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych

do głosowania – zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 11.15;


PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Komisji mandatowej i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków
SUTW w Kutnie.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.

6. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

7. Wybór członków Komisji skrutacyjnej.

8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SUTW w Kutnie
za lata 2019 -2022.

9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji działań finansowych SUTW w Kutnie
za rok 2022.

10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej SUTW w Kutnie za rok 2022.

11. Dyskusja.

12. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej
SUTW w Kutnie za lata 2019 -2022,

b) w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji działań finansowych
SUTW w Kutnie za rok 2022,

c) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi SUTW w Kutnie z działalności
finansowej za rok 2022.

13. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu SUTW w Kutnie.

14. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej SUTW w Kutnie.

15. Dyskusja.

16. Głosowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej SUTW w Kutnie.

17.Przedstawienie sprawozdania Komisji uchwał i wniosków.

18.Przedstawienie wybranych władz stowarzyszenia na podstawie wyników
głosowania.

19. Zamknięcie Walnego Zebrania.

ZARZĄD SUTW W KUTNIE 

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony