Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
02
list

Członkowie SUTW w Kutnie podsumowali działalność za rok 2021

UTW

20 września 2022 roku w auli Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej zebrali się członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie, by, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, na corocznym Walnym Zebraniu Członków SUTW wspominać, podsumować i rozliczyć działalność SUTW w roku 2021.
Na Przewodniczącą powołano Elżbietę Olejnik, Sekretarzem została Danuta Kawka
a do różnych Komisji statutowych wybrano: Elżbietę Lewandowską i Teresę Jankowską (Komisja Mandatowa), Zofię Franczak, Annę Paul i Stanisławę Augsburg (Komisja Uchwał i Wniosków) oraz Bogusławę Jankowską i Annę Baranowską (Komisja Skrutacyjna).
Działalność Stowarzyszenia w 2021 roku przypomniała zebranym Przewodnicząca Zarządu Maria Wierzbicka. Pomimo trudności w działaniu jakie były spowodowane sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Kraju, Zarząd pracował systematycznie organizując akcje, projekty i zajęcia na jakie pozwalały przepisy. Już od kwietnia zajęcia sekcji zostały zawieszone. Nie zorganizowano naboru na nowy rok akademicki (obowiązywał czas roku szkolnego).
Od września działalność Stowarzyszenia została częściowo przywrócona i skupiała się na organizowaniu odczytów i spotkań dotyczących życia po pandemii, spotkań o tematyce medycznej, przyrodniczej
i psychologicznej. Realizowano również projekt „Kulturalny Dworek”, sfinansowany przez Kutnowski Dom Kultury, gdzie przeprowadzono siedem spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym. W tym okresie pracowała również grupa „kutnowskich włóczkersów” prowadząc warsztaty i instruktaż z dziedziny prac szydełkowych i włóczkowania.
Ogromne trudności finansowe w roku 2021 związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia (koszty czynszu, mediów, podatku od nieruchomości, utrzymania konta bankowego, strony internetowej itp.) realizowane były
z wpłat darczyńców. Maria Wierzbicka serdecznie podziękowała tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Stowarzyszenie mogło przetrwać w tym trudnym czasie.
Zebrani zapoznali się również z sytuacją finansową SUTW w omawianym okresie, którą przedstawiła właścicielka Biura Rachunkowego „Prozysk” Agnieszka Latos, prowadząca księgowość Stowarzyszenia.
W sprawie działania merytorycznego i finansowego SUTW w Kutnie wypowiedział się również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Sinior, który przedstawił zebranym protokół z kontroli jaką przeprowadziła Komisja (zgodnie ze statutem). Komisja działalność Stowarzyszenia w roku 2021 oceniła pozytywnie (tak w zakresie merytorycznym jak i finansowym) i wystąpiła do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium.
Uczestnicy Zebrania jednogłośnie podjęli Uchwały:
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SUTW w Kutnie za
rok 2021,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji działań finansowych SUTW w Kutnie
za rok 2021,
- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi SUTW w Kutnie z działalności finansowej za
2021 rok.

Na wniosek Zarządu Walne Zebranie podjęło jeszcze Uchwałę:
- w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2023 rok w kwocie 150 zł/rok.

Ponieważ nastąpiła zmiana funkcjonowania roku akademickiego z czasu roku szkolnego na rok kalendarzowy, podczas Walnego Zebrania zapoznano obecnych z organizacją nowego roku .
W związku z tym, że od miesiąca października rozpocznie się II semestr roku 2022 zebrani zapoznali się z nowym rozkładem zajęć sekcji tematycznych, zostali poinformowani o wycieczkach, jakie są planowane w najbliższym czasie oraz zaproszeni na imprezy, organizowanych w naszym mieście corocznych Kutnowskich Dni Seniora
a szczególnie na zadanie, realizowane w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie na Placu im. Marsz. Józefa Piłsudskiego pod hasłem „Kulturalny happening z Dziadkami”. To wydarzenie kulturalne prezentujące społeczeństwu działalność SUTW odbędzie się dnia 23 września br.
Jak na istniejące trudności i niesprzyjające warunki epidemiologiczne rzutujące na działalność, rok 2021 możemy uznać za pozytywny pod względem realizacji zadań (BRAWO ZARZĄD SUTW w Kutnie !!!!) - a teraz…
….. II semestr roku akademickiego 2022 zacząć czas a o całym roku akademickim 2022 porozmawiamy sobie już w przyszłym roku.

Opracowanie : Danuta Kawka
Zdjęcia : Stefania Szadkowska

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony