Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
20
paź

Walne Zebranie Członków SUTW w Kutnie 2021

UTW

30 września 2021 roku w Kutnowskim Domu Kultury odbyło się Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie, które zatwierdziło finansowe i merytoryczne sprawozdania zarządu za rok 2020.
W roku 2020 Stowarzyszenie realizowało następujące projekty:
1.„Edukacja kulturalna dorosłych” – realizacja zadania publicznego w obszarze działań sekcyjnych (blok wykładów, blok zajęć artystycznych, blok zajęć usprawniających psychikę i fizyczność osób starszych). Głównym celem zadania była wielopłaszczyznowa aktywizacja osób starszych i samotnych poprzez prowadzenie różnych form działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi mieszkańców Kutna – zadanie miało być realizowane od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2020 roku. Urząd Miasta przekazała dotację wysokości 30 tys. zł na realizację zadania do 31 grudnia 2021. Od 1 kwietnia 2020 roku w wyniku obostrzeń sanitarnych, nakazów ministerialnych i zaleceń wojewody łódzkiego zawieszono realizację zajęć sekcyjnych, wykładów i wszelkiej działalności SUTW do odwołania. W grudniu 2020 roku SUTW w Kutnie w wyniku braku możliwości realizacji zadania publicznego złożyło sprawozdanie częściowe za okres od 1 marca do 31 marca 2020 roku i 9.12.2020 roku zwróciło na konto UM w Kutnie niewykorzystaną dotację w kwocie 26 125,00 zł ;

2.Od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku realizowano projekt Kulturalny Dworek wraz z organizacją przestrzeni kulturalnej dla seniorów i prowadzeniem kawiarenki dla seniora. Pozyskano na to dotację z Kutnowskiego Domu Kultury w kwocie 12 000,00 zł. Umowa z KDK w Kutnie zakładała kontynuację działań – Kulturalny Dworek
i kawiarenki dla seniora do 30.06.2020, w oparciu o kolejną transzę dofinansowania, jednak w wyniku zawieszenia działalności SUTW w Kutnie od 1 kwietnia 2020 roku KDK nie przekazał kolejnej transzy środków na realizację ww. projektu.
3.25 września 2020 roku odbyło się Walne Zebrania Sprawozdawcze Słuchaczy w Kutnowskim Domu Kultury.
4.Do końca 2020 roku trwał okres pandemii i zawieszenia wszelkich działań projektowych SUTW w Kutnie.
W wyniku przedłużającego się okresu braku zajęć i aktywności Stowarzyszenia, braku dotacji, grantów sytuacja finansowa Stowarzyszenia z miesiąca na miesiąc ulegała znacznemu pogorszeniu, gdyż mimo braku aktywności edukacyjnej Stowarzyszenie ponosiło koszty stałe w postaci: opłat czynszowych za siedzibę
i biuro SUTW w Kutnie, opłaty domeny, na której znajduje się strona internetowa utwkutno.pl, podatku od zajmowanej nieruchomości, kosztów telekomunikacyjnych (Internet, telefon), opłat za przelewów i utrzymywania rachunku bankowego, kosztów obsługi księgowej, kosztów pracy obsługi biurowo - kancelaryjnej i obsługi strony internetowej.
Zarząd SUTW w Kutnie pragnie złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy w trudnym 2020 roku zdecydowali się przekazać darowizny finansowe na rzecz Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Kutnie. Dzięki Waszemu wsparciu SUTW w Kutnie, pomimo trudnej sytuacji,
blokującej wszelkie dotychczasowe działania z nadzieją patrzyło w przyszłość.

Tekst: M. Wierzbicka
Foto: S.Szadkowska

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony