Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
13
list

Wybór Rady Słuchaczy 2019

UTW

W dniu 05.11.2019r. w Dworku Modrzewiowym doszło do spotkania członków Zarządu SUTW ze starostami poszczególnych sekcji działających przy Uniwersytecie.
Zebranie prowadziła przewodnicząca SUTW Maria Wierzbicka, która podała jaki jest cel spotkania.
Wyjaśniła, że ponieważ Rada Słuchaczy w naszym Statucie nie istnieje jako organ, wobec tego nie ma obowiązku, aby przy jej wyborze, powoływać Walne Zebranie Słuchaczy.
Zasugerowała, że zasadne będzie wyłonienie jej składu spośród starostów, którzy reprezentują wszystkich słuchaczy uniwersytetu. Przyjęto to jednogłośnie.
Pozytywnie przyjęta została także propozycja, aby nie powoływać Sądu Koleżeńskiego, jako osobnego organu,
a jedynie jego uprawnienia przenieść na Radę Słuchaczy.
Wszelkie poprawki związane ze zmianami naniesione zostały do Regulaminu Rady Słuchaczy.
Po tych ustaleniach w głosowaniu jawnym dokonano wyboru Rady, spośród zgłoszonych kandydatów, uczestników zebrania. Obecnych było 28 starostów. Kadencja nowo wybranej Rady Słuchaczy będzie trwała
4 lata.

Po ukonstytuowaniu się Rady podany został jej skład:
- przewodnicząca - Zofia Franczak
- zastępca - Zygmunt Pietrzykowski
- sekretarz - Helena Kowalska
- członkowie - Maria Lemańska
                        Alina Jabłońska
                        Teresa Michalska
                        Ewa Nowicka
                        Danuta Zieńkowicz

Nowo wybranej Radzie Słuchaczy gratulujemy i życzymy sukcesów w działalności na rzecz Uniwersytetu.
Oprócz wyboru Rady Słuchaczy, zebranie miało też na celu szkolenie starostów, którzy uzyskali wszelkie informacje dotyczące prowadzenia dzienników, zbierania semestralnie opłat za zajęcia w poszczególnych sekcjach oraz utrzymywanie kontaktów zarówno z osobą prowadzącą zajęcia, członkami sekcji (grupy) jak
i z przedstawicielem zarządu, wytypowanym do opieki nad wyznaczonymi sekcjami.

Marlena Kluk
foto. Stefania Szadkowska

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony