Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
15
maj

UWAGA SŁUCHACZE!

UTW

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie w dniu 04 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.

W przypadku braku w pierwszym terminie obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 11.15;

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Komisji mandatowej i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków SUTW w Kutnie.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
6. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
7. Wybór członków Komisji skrutacyjnej.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SUTW w Kutnie za rok 2018.
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji działań finansowych SUTW w Kutnie za rok 2018.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej SUTW w Kutnie za rok 2018.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SUTW w Kutnie za rok 2018,
b) w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji działań finansowych SUTW w Kutnie za rok 2018,
c) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi SUTW w Kutnie z działalności finansowej za rok 2018.
13. Uchwała dotycząca podniesienia składki rocznej na rzecz StowarzyszeniaSUTW w Kutnie.
14. Sprawozdanie Zarządu SUTW w Kutnie z 4 lat działalności.
15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z 4 lat działalności.
16. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu SUTW w Kutnie.
17. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej SUTW w Kutnie.
18. Dyskusja.
19. Głosowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej SUTW w Kutnie.
20.Przedstawienie sprawozdania Komisji uchwał i wniosków.
21.Przedstawienie wybranych władz stowarzyszenia na podstawie wyników głosowania.
22. Zamknięcie Walnego Zebrania.

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony