Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
07
paź

Członkowie Stowarzyszenia UTW w Kutnie podsumowali rok 2019...

UTW

Zgodnie z apelem zamieszczonym w zawiadomieniu o organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku dnia 25 września 2020 roku do sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury, przybyli członkowie Stowarzyszenia wyposażeni w podstawowe środki ochrony (maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki). Również sala, w której odbywało się Zebranie była przygotowana zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, wymaganymi do odbywania zgromadzeń w okresie pandemii.
Konieczność zorganizowania Walnego Zebrania Sprawozdawczego określa Statut, zgodnie z którym Stowarzyszenie jest zobowiązane podsumowywać i rozliczać poszczególne lata działalności a w tym przypadku osądowi obecnych poddane były działania realizowane w roku 2019.
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia do sprawnego przeprowadzenia Zebrania przyczynili się jednogłośnie wybrani przez uczestników: Helena Kowalska – Przewodnicząca, Danuta Kawka – Sekretarz, Zofia Franczak
i Alina Jabłońska
– Komisje Mandatowa i Skrutacyjna, Grażyna Chojnacka, Krystyna Pawlak i Jan Błaszczyk – Komisja Wniosków i Uchwał.
Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej w 2019 roku złożyła zebranym Przewodnicząca Zarządu SUTW Maria Wierzbicka. Zostały w nim zawarte prace tak w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność merytoryczną na rzecz około 400 członków Stowarzyszenia, korzystających z wykładów, warsztatów, pracy
w sekcjach zainteresowań oraz uczestniczących w imprezach i akcjach jak i działań prawno-organizacyjnych
i administracyjnych pozwalających na efektywną pracę w zakresie ciekawego spędzania czasu, rozwoju wiedzy
i talentów, integracji nie tylko w gronie ludzi w „trzecim wieku”, podnoszenia stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej, pomocy świadczonej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych itp.
Przewodnicząca Zarządu Maria Wierzbicka na zakończenie swojej wypowiedzi serdecznie podziękowała wszystkim tym, którzy w 2019 roku pracowali na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia i w sposób szczególny przyczyniali się do polepszania jakości podejmowanych działań.
Sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2019 złożyła Agnieszka Latos właścicielka Biura Rachunkowego PROZYSK w Kutnie, które prowadzi księgowość dla Stowarzyszenia UTW w Kutnie.
Zgodnie z dokumentacją księgową w roku 2019:
-przychody wynosiły ogółem - 174 849,47
- koszty za rok 2019 - 173 358,68
- zysk za rok 2019 - 1 490,79

Działalność finansową SUTW w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia podsumował jej Przewodniczący Michał Sinior stwierdzając, że działania Zarządu Stowarzyszenia były zgodne ze Statutem SUTW a rachunki i zapisy księgowe prowadzone były prawidłowo. Stowarzyszenie rozliczyło się z otrzymanych dotacji (subwencji) z Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Kutnie. W imieniu Komisji przekazał pozytywną opinię o działalności tak merytorycznej jak i finansowej i złożył wniosek do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi.
Na podstawie sprawozdań Walne Zebranie Sprawozdawcze SUTW w Kutnie podjęło jednogłośnie Uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdań oraz udzieliło Zarządowi absolutorium 
z działalności za 2019 rok.
Wnioski zgłoszone podczas zebrania dotyczyły dostosowania form zajęć do sytuacji epidemiologicznej w Kraju zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Rządu, zawieszenia działalności UTW ze względu na pandemię, kontynuowania działalności kawiarenki.
Uczestnicy Zebrania ze zrozumieniem przyjęli prośbę Przewodniczącej Zarządu Marii Wierzbickiej by wpłacać, choć działalność UTW ze względów epidemiologicznych jest zawieszona, czesne, na poczet nadchodzącego roku akademickiego 2020/21. Pozwoli to na utrzymanie obecnego, ograniczonego stanu Stowarzyszenia w oczekiwaniu na ponowne uruchomienie działalności Uniwersytetu. (kwota wpłaty 100,00 zł lub częściowo, do uzupełnienia po rozpoczęciu zajęć 50,00 zł),

Życzenia zdrowia i jak najszybszego powrotu do wspólnych działań dla dobra uniwersyteckiej Społeczności zakończyły zebranie.


Opracowanie : Danuta Kawka
Zdjęcia: Stefania Szadkowska

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony