Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
18
cze

Rok akademicki 2018/2019 w kutnowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku zakończony

UTW


W piękny, przedpołudniowy czas, we wtorek 11 czerwca 2019 r., w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury, odbyło się kolejne już 12 zakończenie roku, słuchaczy SUTW w Kutnie.

Po odśpiewaniu hymnu SUTW, P. Przewodnicząca - Maria Wierzbicka przywitała uczestniczących w spotkaniu gości: P.P. Zbigniewa Wdowiaka – Prezydenta Miasta Kutno; Mariusza Sikorę – Przewodniczącego Rady Miasta Kutno; Danutę Blus – Członka Rady Miasta Kutno , Radosława Rojewskiego - Dyrektora KDK, oraz Dyrektorów kutnowskich szkół, przedstawicieli kutnowskich Stowarzyszeń , instytucji i firm, które w każdej potrzebie służą pomocą w organizowaniu działań SUTW oraz licznie przybyłych przedstawicieli kutnowskich mediów.
P. Przewodnicząca stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie z działań SUTW w Kutnie za kadencję Zarządu w latach 2015 - 2019. Omówiła działania statutowe, które umożliwiły osobom pozostającym na emeryturze bądź rencie podtrzymywanie kontaktu za sztuką i kulturą, rozwój sprawności intelektualnej i fizycznej, podnoszenie wiedzy merytorycznej i umiejętności oraz rozbudzanie zainteresowań różnymi dziedzinami nauki i wiedzy.
Pokrótce wspomniała o blokach tematycznych, w których słuchacze Stowarzyszenia rozwijają swoje zainteresowania i pasje.
Podziękowała osobom, które przez 4 lata pracowały społecznie na rzecz SUTW w: Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Radzie Słuchaczy, Sadzie Koleżeńskim oraz licznej grupie Starostów( około 60 osób). Podkreśliła , że swym zaangażowaniem społecznym wypracowano świetny wynik ( przeliczając na złotówki) osiągnięto kwotę ponad 280 tys. zł.
Swoje podziękowanie skierowała również w stronę instruktorów pracujących nieodpłatnie: P. Czesławie Markiewicz- sekcja rękodzieła, P.P. Stanisławowi Braszczyńskiemu i Stanisławowi Kołodziejczakowi- prowadzącym Nordic Walking jak również osobom , które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do uatrakcyjnienia programu SUTW - P.P. Wandzi Rzepnikowskiej, Marlenie Kluk, Stefanii Szadkowskiej, Hannie Gontarek, Zofii Kowalewskiej, Andrzejowi Zielonce, Mieczysławowi Orlińskiemu, Elżbiecie Lewandowskiej , Danucie Kawce, Danucie Konopczyńskiej, Halinie Głogozie, Agnieszce Latos.
Uroczyste słowa podziękowania wraz z bukietami kwiatów „popłynęły” do osób, które z różnych względów nie kandydowały do nowych władz Stowarzyszenia:
- Zarząd P.P. Wandy Rzepnikowskiej ( 9 lat w zarządzie), Zofii Kowalewskiej (5 lat w zarządzie), Mieczysława Orlińskiego ( 5 lat w zarządzie)
- Komisja Rewizyjna P.P. Elżbiety Lewandowskiej, Elżbiety Olejnik, Albiny Głogowskiej.
Jednocześnie zostały przedstawione nowe osoby , które zostały wybrane do Zarządu SUTW ; P.P Barbara Pietrzykowska, Jacek Paul .
Do Komisji Rewizyjnej; P.P. Michał Sinior, Halina Głogoza, Jolanta Baranowska – Komorowska.
Pan Prezydent Zbigniew Wdowiak i Przewodniczący R.M. Mariusz Sikora podziękowali za aktywizację rzeszy emerytów i rencistów i na ręce Pani Przewodniczącej złożyli bukiet kwiatów, dziękując za twórczy wkład SUTW na rzecz społeczności lokalnej oraz przekazano życzenia miłego spędzenia czasu podczas wakacji wszystkim słuchaczom.
Natomiast przewodnicząca życzyła wszystkim, by czas wakacyjnej kanikuły był pełen wrażeń, radosnych spotkań i wypoczynku.
Jak każdego roku, kwiaty złożyliśmy na grobie założyciela UTW w Kutnie, byłego Prezesa TPZK, Andrzeja Urbaniaka.

Zakończenie roku uświetnił występ kabaretu „Może się uda” spektaklem „Pchła Szachrajka” w reżyserii Dominiki Staniszewskiej, który został przez Słuchaczy przyjęty brawami „na stojąco”!!!!!

Opracowanie : J. Baranowska – Komorowska
Zdjęcia : S. Szadkowska

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony