Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
06
mar

Harcerze u Seniorów

UTW

Pierwszy wykład pt. „Kutnowskie harcerstwo na przestrzeni 100 lat” po feriach zimowych odbył się
26 lutego 2019 roku w sali wykładowej WSGK w Kutnie

Koleżanki i koledzy z SUTW mieli przyjemność spotkać się i wysłuchać interesujących opowieści druha Wiesława Aksmana, od 81 lat w harcerstwie, oraz młodsze pokolenie druhnę Julkę i druha Michała.
Harcmistrz Wiesław Aksman jest komendantem kręgu seniorów „Dębowego Liścia” im. Olgi
i Andrzeja Małkowskich.
Druh opowiedział jak zaczęła się jego przygoda z harcerstwem, a także przybliżył nam historię powstania harcerstwa w Polsce.
Od roku 1910 samorzutnie powstawały zastępy i drużyny. W zaborze austriackim skauting działał legalnie,
w pozostałych w konspiracji. Nowy system wychowawczy postrzegany był jako dobry sposób wychowania młodzieży na żołnierzy i przyszłych obywateli Odrodzonej Polski. Dlatego skautingiem zainteresowały się organizacje niepodległościowe m in. „Zarzewie” i „Sokół”.
Przy lwowskim „Sokole” powstało Związkowe Naczelnictwo Skautowe, a Andrzej Małkowski zorganizował pierwszy kurs skautowy na początku 1911 roku.
22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski wydał rozkaz tworzący oficjalnie pierwsze drużyny skautowe we Lwowie.
Ta data uznawana jest jako symboliczny dzień powstania harcerstwa.
I tak harcerstwo przeobrażało się na przestrzeni ponad 100 lat. Utworzono Związek Harcerstwa Polskiego, które postanowiło poszukać nowej formuły działania, doprowadzając do rozwoju ruchu zuchowego
i wędrowniczego, oraz rozwoju specjalności.
Harcerze w okresie międzywojennym włączali się w walkę o granice Odrodzonej Ojczyzny. Wzięli udział
w obronie Lwowa, w czasie II wojny światowej w powstaniu warszawskim.
Po wojnie , zwłaszcza po 1956 roku nastąpił niezwykły rozwój drużyn harcerskich, polegających na nauce samodzielności, pomocy, dobrego uczynku, obcym i swoim.
Sami pamiętamy akcję „niewidzialnej ręki”, polegającej na pomocy wniesienia węgla osobie starszej do domu.
Druh przybliżył znaczenie sztandaru i krzyża harcerskiego, munduru, a także składania harcerskiej przysięgi.
Pierwsza drużyna harcerska na Ziemi Kutnowskiej zawiązała się w Krośniewicach. Drużynowym był aptekarz
pan Filipowicz. W Kutnie natomiast powstały dwie drużyny harcerskie. Pierwsza w Realnej Szkole Kupieckiej, obecnie Liceum im. Henryka Dąbrowskiego, druga Rzemieślnicza, przygotowująca do zawodu, np. szewca.
Po niezwykłym wprowadzeniu nas w historię harcerstwa druha Wiesława Aksmana głos zabrało młode pokolenie naszego kutnowskiego harcerstwa.
Druh Michał jest drużynowym młodzieży w wieku 13 – 15 lat , grupy 30 osobowej w Szkole Podstawowej nr 4
w Kutnie. Jest to służba polegająca na uśmiechu, zabawie z dziećmi z Domu Dziecka, rajdami nad morze,
w góry i inne ciekawe miejsca.
Druhna Julka ma 16 lat i jest drużynową Kutnowskiej Drużyny Wędrowniczej im. Tadeusza Rejtana. Harcerstwo dało jej możliwość poznania ciekawych ludzi, odwagi w wystąpieniach publicznych, pomagania w szpitalu seniorom, poznawania ciekawych miejsc.
Harcerstwo kutnowskie przeprowadza akcje charytatywne na rzecz zwierząt, jest organizatorem WOŚP
w Kutnie, wycieczek , wyjazdów na rajdy, kajaki, wspólnych zabaw i śpiewu przy ognisku, spotkań z seniorami. Kutnowscy harcerze działają także na rzecz akcji promującej Kutno, zwracając szczególną uwagę na harcerstwo.
Z międzypokoleniowej dyskusji wyłonił się obraz harcerstwa stale żywego i wciąż obecnego w życiu społeczności naszego miasta i regionu. Harcerstwa łączącego nie tylko pokolenia , ale i różne środowiska.
Nic tak nie łączy pokoleń jak śpiew i muzyka. Bohaterką na koniec naszego spotkania stała się piosenka harcerska.
Druhowie Julka i Michał okazali się świetnymi dyrygentami, kierując wielopokoleniowym chórem , przy śpiewie Julki i akompaniamencie gitary Michała wykonaliśmy piosenki pt.”Szara Lilijka” i „Szare Szeregi”.

Opracowanie : E. Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony