Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
29
list

Przemoc wobec osób starszych. Konteksty zjawiska. Konferencja "Kutno- Miastem Mocy przeciwko przemocy".

UTW
22 listopada 2018 roku w sali widowiskowej KDK odbyła się konferencja zorganizowana przez tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pt. „Kutno - Miastem Mocy przeciwko przemocy”, w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wspieraniu Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Akcja ma na celu podniesienie świadomości w społeczeństwie w zakresie przemocy wobec dzieci
i osób starszych.
Słuchacze SUTW z uwagą przysłuchiwali się prelegentom, poruszających temat przemocy wobec osób starszych nie tylko na podstawie badań statystycznych.
Osoby starsze mają zaufanie wobec najbliższych. Czują się bezpieczne. Dotyczy to większości rodzin. Ale są rodziny, gdzie stosuje się wobec nich przemoc fizyczną, poniżenie, izoluje, przemoc ekonomiczną, polegającą
na wykorzystywaniu pieniędzy przez kogoś innego w rodzinie, wytykanie niepełnosprawności [psychiczne].
Zdaniem gerontologa dr Grażyny Busse takie traktowanie jest często nie dostrzegane, aprobowane społecznie, minimalizowane, usprawiedliwiane.
Spotykamy się także z przemocą horyzontalną, która występuje wśród rówieśników i werbalną, w złym traktowaniu osób starszych w służbie zdrowia, transporcie publicznym, w sklepie, czy urzędzie.
Takie negatywne i wrogie nastawienie wobec osób starszych, dyskryminujące ich ze względu na wiek nazywa się ageizmem. Przykłady tego zjawiska występują często w dowcipach i reklamach. Dlatego tak ważne jest poczucie godności i własnej wartości, żebyśmy się szanowali i nie poddawali, a nawet nie bali w sytuacji zagrożenia
od strony najbliższych osób zgłosić przemoc na policję.
Konieczne jest uświadomienie, szczególnie młodszemu pokoleniu, że starość jest fazą życia, której dożywa większość ludzi, że ten okres może być także twórczy i radosny, a seniorzy mają często dużo energii, która może zostać spożytkowana między innymi, na rzecz lokalnej wspólnoty i działań międzypokoleniowych.
Dobrym przykładem takiej działalności łączącej pokolenia jest „Domostwo” z Żychlina, gdzie młodzi ludzie wspólnie z seniorami wykonują różne prace, rzeżbią, występują w przedstawieniach, inscenizacjach historycznych, grają w różne gry, rozmawiają. I dzięki takim działaniom, rodzi się ciekawość i wzajemne poznawanie się, budujące między nimi mosty. Młodzież z tego ośrodka przygotowała i przedstawiła widowisko, dotyczące przemocy w rodzinie.
Z kolei w budowaniu świadomości podstawowych praw grupa „Samoobrona dla Seniora” pokazała kilka technik
w jaki sposób obronić się podczas zaczepki ulicznej, ataku wyłudzenia pieniędzy, wyrwania torebki, wtargnięcia
do domu, czy słownej agresji.
Działania państwa, samorządu, instytucji [szkoły] na rzecz walki z dyskryminacją ze względu na wiek powinny
być nastawione na zmianę języka używanego wobec osób starszych [media, sztuka]. Wpływa on bowiem na świadomość postawy wobec seniorów.
Przeciwdziałanie ageizmowi jest niezbędne, jeśli chcemy, by aktywna i pomyślna była starość.

Opracowanie: Elżbieta Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska
obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony