Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
29
cze

Sprawozdania z działań SUTW za rok akademicki 2017/2018

UTW


„Czas robi swoje, a ty człowieku…”
, ilekroć czytam ten aforyzm Leca, ciśnie mi się na usta niezbyt grzeczna odpowiedź … My też, My, czyli SUTW…

Sprawozdanie z działań SUTW w Kutnie za rok akademicki 2017/18

Działania podejmowane przez Stowarzyszenie umożliwiły około 360 Słuchaczom pozostającym na emeryturze bądź rencie podtrzymywanie kontaktu ze sztuką, kulturą i historią, rozwój sprawności intelektualnej
i psychofizycznej, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i umiejętności oraz rozbudzanie zainteresowań różnymi dziedzinami nauki i wiedzy, edukację w zakresie 4 języków obcych, edukację w zakresie informatyki
i Internetu, rozbudzanie świadomości i potrzeby relacji międzypokoleniowych, tworzenie dobrej atmosfery dla dostrzegania potrzeb ludzi starszych i umiejętnego wykorzystywania ich doświadczenia w kreowaniu życia społecznego i rodzinnego, szerzenie profilaktyki zdrowotnej, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej osób starszych, podnoszenie świadomości społecznej i godności ludzi pozostających poza aktywnością zawodową, tworzenie więzi społecznych, towarzyskich i przyjacielskich wśród osób samotnych, rozbudzanie świadomości ekologicznej, rozbudzanie zainteresowania różnymi dziedzinami życia i aktywności środowiskowej i społecznej, tworzenie poczucia bezpieczeństwa przed zagrożeniami z zewnątrz.
W roku 2017/18 pracowaliśmy w składzie: Zarząd – Maria Wierzbicka, Wanda Rzepnikowska, Stefania Szadkowska, Marlena Kluk, Zofia Kowalewska, Hanna Gontarek, Andrzej Zielonka, Mieczysław Orliński;
Komisja Rewizyjna: Elżbieta Lewandowska, Albina Głogowska, Elżbieta Olejnik;
Rada Słuchaczy: Michał Sinior, Zofia Franczak, Alina Jabłońska, Maria Lemańska, Krystyna Warcikowska, Alina Matusiak, Jadwiga Mikołajczyk – Sabadasz;
Sąd Koleżeński: Elżbieta Żabicka, Danuta Burzyńska, Helena Kowalska, Halina Wastowska
Starostowie:Michalska Teresa, Żakieta Krystyna, Gajewska Irena, Wachulska Bożena, Kubiak Halina, Wiśniewska Jadwiga, Trzaskalska Barbara, Kowalczyk Jan Wawrzyniec, Nowogórska Mirosława, Nowicka Ewa
Wieczorkowska Ewa, Paul Anna, Ujazdowska Danuta, Kowalska Helena, Błaszczyk Jadwiga, Lemańska Maria, Rutkowska Jolanta, Franczak Zofia, Pasikowska Teresa, Michalska Urszula, Gutowska Zofia, Pietrzykowski Zygmunt, Kruger Teresa, Boroń Bronisława, Delikowska Alicja, Pucko Elżbieta, Drozdowska Hanna Pietrzykowska Barbara, Chruścielska Maria, Jankowska Bogusława, Różycka Hanna, Jabłońska Alina, Michalski Henryk Marek, Baranowska-Komorowska Jolanta, Żabicka Elżbieta, Paul Jacek, Grzelak Barbara, Kawka Danuta, Sikorska Barbara, Nowogórska Bożena; 
Zaangażowaniem społecznym, gdyby przeliczyć to na złotówki, osiągnęliśmy świetny wynik – ponad 70 tys. zł.
Podstawą był plan pracy, w którym istotną rolę odegrały dwa projekty wypracowane w ramach realizacji zadań publicznych lokalnych samorządów – miejskiego i powiatowego. Pierwszy z nich to „Edukacja kulturalna dorosłych mająca na celu aktywizację intelektualną, kulturalną osób w wieku emerytalnym”, drugi - „Polskie dzieła sceniczne na 100-lecie niepodległości państwa” a dopełnieniem był projekt, będący nagrodą samorządu miasta z okazji 10-lecia UTW – „1050 lat państwowości polskiej – Szlak Orlich Gniazd”.
Wszystkie wykłady i zajęcia odbywały się na terenie miasta w pomieszczeniach nieodpłatnie użyczanych przez następujące instytucje kultury i oświaty, których organem prowadzącym jest Miasto Kutno i Starostwo Powiatowe w Kutnie: Kutnowski Dom Kultury, Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie, Muzeum Regionalne w Kutnie, Miejska i Powiatowa Biblioteka w Kutnie, Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, I Liceum Ogólnokształcące im. G.J.H. Dąbrowskiego w Kutnie, Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie, Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Troczewskiego w Kutnie oraz w siedzibie SUTW – Dworku Modrzewiowym.
Przyjęte zadania SUTW realizowało wg. kalendarza szkolnego, od października do czerwca (co jest uwidocznione w opracowywanym 2 razy w roku „Biuletynie organizacyjnym”).
Nasze działania zawarliśmy w blokach, i tak blok wykładów, który stanowił podstawę informacyjno-edukacyjną do realizacji programów w poszczególnych obszarach objął 9 wykładów tematycznych skierowanych do ponad 300 słuchaczy SUTW, w tym 3 wykłady otwarte. Wykłady poświęcono historii Polski i historii naszego miasta, wpisując się w obchody 100-lecia niepodległości naszego kraju. A także literaturze, muzyce, geriatrii i gerontologii. Odbył się również, po raz 6, wykład połączony z występami artystycznymi studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu wygłoszony przez p. prof. Annę Jeremus Lewandowską.
W bloku zajęć humanistycznych zrealizowano zajęcia z historii, były to cotygodniowe wykłady w wymiarze 1h. Przeprowadzono cotygodniowe zajęcia literackie dla 30 osób oraz 2 spotkania z poezją przygotowane przez sekcję skierowane do wszystkich słuchaczy SUTW i osób starszych nienależących do stowarzyszenia.
W realizację działań bloku humanistycznego wpisał się także projekt „Polskie dzieła sceniczne…” Zrealizowano 9 wyjazdów do teatru, 1 wyjazd dla osób pracujących społecznie z okazji 10-lecia UTW w Kutnie. Średnio w każdym z wyjazdów wzięło udział 50 osób. I tak byliśmy w Teatrze Kwadrat w Warszawie i w Muzeum Powstania Warszawskigo, w Teatrze Wielkim i Teatrze Powszechnym w Łodzi, w Teatrze Muzycznym w Łodzi, uczestniczyliśmy w wyjeździe edukacyjnym do Torunia, gdzie zwiedziliśmy miasto Kopernika, muzeum
T. Halika, wysłuchaliśmy wykładu pt. „Toruń w poezji” i obejrzeliśmy spektakl teatralny. Odwiedziliśmy też Warszawę, by gościć w teatrach „Buffo” i „Roma”, a także Operę Nova w Bydgoszczy.
W wyjazdach tych uczestniczyło ponad 400 osób.
Słuchacze aktywnie uczestniczyli w spotkaniach z ludźmi literatury i kultury organizowanych przez instytucje kultury w mieście (KDK, CTMiT, MiPBP, MR, MDK).
Na bieżąco prowadziliśmy stronę internetową naszego Stowarzyszenia i kronikę.
W bloku zajęć artystycznych, obok cyklicznie realizowanych zajęć plastycznych dla 20 osób, Zajęcia florystyczne dla 15 osób trwały do grudnia. Aktywność zajęć kabaretu zaowocowała świetnymi występami na wspólnej UTW-owskiej Wigilii, w tym roku grupa kabaretowa dopracowała się nazwy – „Może się uda”.
Warsztaty rękodzieła zyskują sobie coraz większą popularność, bierze w nich ponad 20 osób. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty carvingu, uczestniczyło w nich 60 osób. Zorganizowaliśmy także 2 dodatkowe okolicznościowe spotkania w cyklu „Moje pięć minut”.
Na szczególną uwagę zasługuje działalność grupy teatralnej.. i to nie tylko dlatego, że też ma już imię własne – „Czemu nie?”, ale dlatego, że przygotowała spektakl pt. „Przestawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” nie tylko dla nas, ale też dla mieszkańców miasta i tym spektaklem promowała nasze Stowarzyszenie i miasto Kutno
w Warszawie i Bydgoszczy, na gościnnych występach…… i mający premierę w tym roku spektakl „Opera mydlana”, wg scenariusza napisanego przez Panią Dominikę Staniszewską i Pana Krzysztofa Ryzlaka, specjalnie dla naszej grupy.
Ale przede wszystkim zdobyła I miejsce na X Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w Łodzi oraz wyróżnienie za „stworzenie wspaniale funkcjonującego organizmu scenicznego”.
Ponadto słuchacze uczestniczyli w wernisażach i spotkaniach z ludźmi sztuki, muzyki, teatru i filmu organizowanych przez instytucje kultury, wg. kalendarza miejskiego.
Blok zajęć przyrodniczo-geograficznych to zgodnie z planem realizacja zajęć z geografii dla 90 osób, w 3 grupach,1 h/tyg. oraz dwudniowy wyjazd na Warmię i Mazury.
W bloku lektoratów- zrealizowano dla 60 osób w 3 grupach, w wymiarze 1 h/tyg. zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z języka francuskiego dla 8 słuchaczy, 1 h/tyg.,(gr. zaawansowana), zajęcia z języka niemieckiego dla 15 osób, 1h/tyg., zajęcia z języka rosyjskiego dla 15 osób, 1 h/t.
Blok zajęć usprawniających psychikę i fizyczność osób starszych to przede wszystkim nieodpłatne zajęcia z gimnastyki usprawniającej, gimnastyki usprawniającej w wodzie, Nordic Walking ( prowadzony nieodpłatnie). Zrealizowano: gimnastykę usprawniającą w sali dla ponad 100 osób, realizowaną w 5 grupach, 1h/tyg., gimnastykę usprawniającą w wodzie dla ok. 100 słuchaczy, realizowaną w 5 grupach, 1 h/tyg., Nordic Walking - zajęcia były realizowane dla 64 słuchaczy, w 2 grupach.
W zajęciach jogi uczestniczyło ponad 70 osób, 1h/tyg., w 3 grupach, Od października do kwietnia zajęcia jogi były nieodpłatne dla słuchaczy, ponieważ zostaliśmy zaproszeni przez Łódzką Federację Sportu do programu dla seniorów.
W maju Rada Słuchaczy zorganizowała rajd samochodowy po Ziemi Kutnowskiej, wzięło w nim udział ok. 30 osób (8 godz.),
Na zajęciach aerobiku i sekcji tanecznej, łącznie w 6 grupach uczestniczyło ok. 110 słuchaczy.
Zajęcia psychologiczne (wspierające kondycję psychiczną słuchaczy) dla ok.80 osób, realizowane były w 3 grupach, w wymiarze 1 h/tyg.
Zajęcia z informatyki
Realizowane były dla 50 osób w 3 grupach, w wymiarze 1,5 h/tyg. Spadająca liczba osób uczęszczających na te zajęcia świadczy o zdobyciu potrzebnych nam umiejętności.
W bloku spotkań integracyjnych i międzypokoleniowych
Zorganizowano 1 spotkanie wyjazdowe podsumowujące działania SUTW za rok 2017/18 skierowane do starostów grup, Rady Słuchaczy, Sądu Koleżeńskiego, Zarządu SUTW i Komisji Rewizyjnej, dla 53 osób, wigilię dla słuchaczy, bal sylwestrowy i karnawałowy dla 70 osób , spotkanie Przystanek 60+ organizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Łodzi, konkursy: wokalny, plastyczny, fotograficzny i recytatorski oraz spotkanie artystyczne dla seniorów z udziałem młodzieży I LO im. G.J.H. Dąbrowskiego, spotkanie z przedstawicielami Policji i Rzecznikiem Praw Konsumenta pod hasłem „Nie dajmy się oszustom”. Jak co roku zorganizowano również bożonarodzeniową zbiórkę słodyczy i środków czystości i zabawek dla rodzin z upośledzeniem intelektualnym, we współpracy z MOPS w Kutnie.
Ponadto, przedstawiciele SUTW uczestniczyli w spotkaniach z okazji Dni Seniora w Kutnie, w konferencjach tematycznych dotyczących seniorów w Płocku, Uniejowie i Łodzi, w inauguracji roku akademickiego UTW
w Łęczycy i obchodach 10-lecia UTW w Łowiczu, Pikniku Organizacji Pozarządowych. SUTW w Kutnie zostało zaproszone do Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia niepodległości Polski.
W realizację programu przyjętego przez SUTW w Kutnie zaangażowanych było około 60 osób pracujących społecznie jako starostowie grup w poszczególnych sekcjach, 4 nauczycieli/instruktorów prowadzących nieodpłatnie zajęcia, społecznie pracujący członkowie Zarządu SUTW w Kutnie, Rady Słuchaczy SUTW w Kutnie, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,.
Serdecznie dziękuję:
Zarządowi, który przyjął na siebie ogromną pracę intelektualną i logistyczną;
Radzie Słuchaczy za daleko idące wspieranie Zarządu i organizowanie wewnętrznego życia UTW;
Komisji Rewizyjnej - za wnikliwe kontrole w istotny sposób wpływające na podniesienie poziomu naszej pracy;
Starostom grup – za pracę logistyczną i sprawne nadzorowanie pracy na poszczególnych zajęciach;
Sądowi Koleżeńskiemu, dzięki tworzonej dobrej atmosferze pracy, bezrobotnemu w statutowych zadaniach;
Pracującym nieodpłatnie instruktorom: sekcji rękodzieła – p. Czesławie Markiewicz, prowadzącym Nordic Walking – p. Stanisławowi Braszczyńskiemu, p. Stanisławowi Kołodziejczakowi,
p. Marlenie Kluk – za wspaniałe prowadzenie kroniki UTW i organizowanie cyklu spotkań „Moje 5 minut”,
p. Steni Szadkowskiej – za systematyczne prowadzenie strony internetowej SUTW,
p. Hannie Gontarek – za profesjonalne organizowanie wyjazdów kulturalnych,
pp. Andrzejowi Zielonce i Mieczysławowi Orlińskiemu - za realizację zadań logistycznych w pracy Zarządu i Stowarzyszenia, m.in. prowadzenie wykładów i informacji bieżącej,
pp. Wandzie Rzepnikowskiej i Zofii Kowalewskiej – za prace w tworzeniu biuletynów i list słuchaczy oraz kontroli wydatkowania środków finansowych na bieżąco,
p. Elżbiecie Lewandowskiej – za profesjonalne organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
p. Danucie Kawce – za organizowanie spotkań z poezją i spotkań międzypokoleniowych w przedszkolach,
Biuru Podatkowo-Rachunkowemu „Prozysk” – p. Agnieszce Latos za pilnowanie naszych środków finansowych i szczegółowe sprawozdania finansowe,
pani Annie Olejniczak z biura SUTW –za sprawne organizowanie pracy biura,
a także szczególne podziękowania nauczycielom, instruktorom prowadzącym zajęcia z wymagającymi słuchaczami UTW tzn. Państwu: Malwinie Werwińskiej, Annie Stańczak, Lilii Marciniak, Magdalenie Golan, Joannie Markiewicz, Agnieszce Dąbrowskiej –Walczak, Karolinie Kociurskiej – Tomczak, Liliannie Woźniak, Annie Wdowiak, Renacie Kubickiej, Elżbiecie Gontarek, Agnieszce Dębowskiej, Janinie Strojeckiej, Mirosławie Kowalczyk, Dominice Staniszewskiej, Joannie Andrzejewskiej, Krzysztofowi Ryzlakowi, Janowi Zawadzkiemu, Grzegorzowi Gmerkowi.
oraz wszystkim przyjaciołom SUTW: władzom samorządu miejskiego – pp. prezydentom – Zbigniewowi Burzyńskiemu, Zbigniewowi Wdowiakowi i Jackowi Boczkai; i samorządu powiatowego – Krzysztofowi Debichowi oraz dyrektorom instytucji kultury i oświaty – Sławomirze Białobłockiej, Danucie Blus, Alicji Chmieleckiej, Jarosławowi Koszańskiemu, Przemysławowi Zawadzkiemu, Wojciechowi Banasiakowi, Radosławowi Rojewskiemu, Krzysztofowi Ryzlakowi, Grzegorzowi Skrzyneckiemu, Magdalenie Konczarek, Jackowi Gałce za tworzenie warunków do naszej społecznej pracy.

Przewodnicząca Zarządu SUTW w Kutnie

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony