Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
12
cze

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie

UTW

Członkowie SUTW dnia 5 czerwca 2018 roku mieli swoje coroczne Walne Zebrania Sprawozdawcze, na którym podsumowano działalność Stowarzyszenia w 2017 roku. Zebranie odbyło się w auli WSGK w Kutnie.
Obecni wysłuchali:
- sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu w roku 2017, które przedstawiła Przewodnicząca Zarządu Maria Wierzbicka,
- sprawozdania z realizacji działań finansowych za 2017 rok złożonego przez Agnieszkę Latos, która w SUTW prowadzi sprawy finansowe,
- wyników kontroli działalności w roku 2017 przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną, które odczytała jej Przewodnicząca - Elżbieta Lewandowska,
- informacji o działalności Rady Słuchaczy w 2017 roku przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Michała Siniora,
- informacji o działalności Sądu Koleżeńskiego w 2017 roku, którą odczytała Członek Sądu Helena Kowalska.
Zebrani podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności merytorycznej oraz finansowej i udzielili absolutorium z działalności finansowej za rok 2017.
Przyjęli również propozycję kierunków działania Stowarzyszenia na 2018 rok, który to program przedstawiła Przewodnicząca Zarządu SUTW Maria Wierzbicka.
Ponadto Walne Zebranie Sprawozdawcze zaakceptowało propozycję dotyczącą dokonywania przez Słuchaczy wpłat za uczestnictwo w pracach sekcji i zespołów zainteresowań za cały semestr w pierwszym miesiącu danego semestru oraz uchwaliło utworzenie funduszu nagród w wysokości 1000 zł rocznie na nagrody dla członków wyróżniających się w działalności na rzecz Stowarzyszenia.
Po zakończeniu Walnego Zebrania, Członków Stowarzyszenia odwiedzili Przedstawiciele Projektu 46, zgłoszonego do pozyskania środków z Funduszu Obywatelskiego, zachęcając obecnych do głosowania na projekt utworzenia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie Centrum Edukacji Ekologicznej.
Projekt pod hasłem Czyste powietrze dla Kutna – Miasto róż wolne od smogu, przyczyni się do polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców, lepszego samopoczucia i świetnej ich kondycji.
Stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej ze stacją pomiaru zapylenia powietrza pozwoli na stałe monitorowanie stężenia pyłów a publikowanie wyników pomiarów pozwoli na podjęcie przeciwdziałania zatruwaniu powietrza.
Zadaniem Centrum będzie również edukacja ekologiczna różnych grup mieszkańców miasta.

Opracowanie: D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony